Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • https://www.vle.lt/straipsnis/kleopas-vytautas-michalauskas/
  Kleopas Vytautas Michalauskas (1890 - 1943)
  1906 m. baigė Telšių keturklasę m-lą. 1909–1913 m. mokėsi ir baigė Rygos M. Mironovo aukštesn. komercijos m-lą. 1916 m. – Kijevo komercijos instituto 3 kursus. 1916 07 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę...
 • Bronius Povilas Sidaravičius (1897 - 1969)
  1916 m. baigęs Marijampolės gimnaziją, evakuotą į Jaroslavlį, 1916–1917 m. studijavo Maskvos valstybinio universiteto Medicinos fakultete. 1917 10 – 1918 04 tarnavo Rusi jos imperijos kariuomenėje eili...
 • Jurgis Sidaravičius (1900 - 1919)
  Baigė Lukšių pradžios mokyklą. 1918 07 – Marijampolės "Žiburio" gimnazijos 4 klases. 1919 01 26 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno komendantūros tiekimų skyriaus raštininku. 1919 0...
 • Pranas Daunys (1900 - 1962)
  Vikipedija: Pranas Daunys - rašytojas, pianistas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas, lietuviškosios brailio abėcėlės sudarytojas. VLE: Pranas Daunys
 • Jurgis Grigelionis (1894 - 1958)
  Krikštatėviai Jurgis Stuogis ir Elžbieta Grigelionienė Jono žmona.Minimas 1915 m.Vaškų valsčiaus ūkininkaitis.Gyveno Iciūnų kaime.Minimas 1929 m.Minimas 1936 m.Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, V...

Volunteers of the Lithuanian Armed Forces (1918–1923)

When Lithuanian independence was declared, volunteers of the Lithuanian Army Forces started to gather in October, 1918. On 23rd November, 1918 the first order for the Defense Ministery was signed. This day is considered the day of restoration of the Lithuanian Armed Forces. At that time there were 100 military officers, officials, doctors and 50 volunteers. The army forces were lacking soldiers thus mobilisation was announced. In this time period aviation, artillery, cavalery, hussars, uhlans and other military units were developed. There were over 41 000 soldiers in the end of 1920.

Please add only public profiles to the project.

Volunteers of the Lithuanian Armed Forces Database

History of the Lithuanian Military

Lietuvos Kariuomenės Savanoriai (1918 - 1923)

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, pirmieji Lietuvos kariuomenės savanoriai pradėjo rinktis 1918 metų spalio mėnesį. 1918 m. lapkričio 23 dieną buvo pasirašytas pirmas įsakymas Apsaugos ministerijai - ši diena yra Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena. Tuo metu kariuomenėje buvo 100 karininkų, valdininkų, gydytojų ir 50 savanorių. Trūko karininkų, tad buvo paskelbta mobilizacija. Tuo metu buvo kuriami aviacijos, artilerijos, kavalerijos, Husarų, Ulonų ir kiti daliniai. 1920 pabaigoje buvo jau virš 41 tūkst. karių.

Prašome jungti prie projekto tik viešus profilius.

Lietuvos Kariuomenės Savanorių Duomenų bazė

Tarpukario Lietuvos Kariuomenė - Vikipedija

Lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918 - 1940 - Visuotinė lietuvių enciklopedija