Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Zoeken in FRIESLAND - Nederland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all 6

Profiles

 • Douwe Luitjens Schaap (c.1800 - 1841)
  ( Notaris C.W. Semler te Grouw d.d. 12 augustus 1837 nr. 125 en 127: verkoop huis te Irnsum voor ƒ 774, . verkoper: Michiel Frederiks van der Windt te Irnsum, koper: Douwe Luitzens Schaap te Irnsum. Id...
 • Wiltje Douwes Schaap (1840 - 1918)
 • Harman Tallman (c.1655 - bef.1702)
  rockleigh.org... ; record of birth in the Netherlands 2 i. Harman Dowsen Talman (c.1655 in Friesland, Holland, -aft.1702), son of Douwe Harmensen Talma & Dirckje Theunisse, an Indian trader, is the...
 • Dirckje THEUNIS (c.1625 - aft.1705)
  The Talma/Tallman Heritage of New Amsterdam and Rockland Co, NY Douwe Harmensen Talma (1624/5 in Harlingen, Friesland, Holland - 19 Jun 1687, Bergen, NJ) m. bef.1655 Dirckje Theunisse (1624-1703, N...
 • Douwe Harmensen Tallman (c.1624 - 1687)
  .rockleigh.org... ; wikitree record Douwe Harmensen Tallman emigrated from Friesland, Holland for New Amsterdam. By 1664 Douwe had moved his family across the Hudson River to Bergen, NJ, where he j...
—2012-okt-28-am-10:44+GMT-winter—jMu-JjF-PdB—
aanvulling, correctie & nieuwe medewerkers welkom, vraag 't een redactie-lid via de knop rechtsboven

NLD : bronnen-pagina-§-provincie-friesland

Sneller zoeken binnen de provincie Friesland

Voorwoord, inleiding en toelichting

FY: Vertaling in autenthiek FRIES van onderstaande tekst is in voorbereiding. Door wie weet ik nog niet......

NL: Hier kan men onder gemeente- e/o plaatsnamen in deze provincie internet-adressen bezoeken en toevoegen waar digitaal genealogie-informatie is te vinden. Bovendien bestaan er vaak leuke, onbekende bronnen op lokaal niveau die profielen 'n bijzonder accent kunnen geven a.h.v. foto's of documenten. Ook die zijn welkom op deze projectpagina, hetzij onder documenten met een upload van een URL, hetzij als vermelding op deze pagina zelf met een internet-adres.

Wat betreft de vormgeving van deze pagina zal ik af en toe wat redactie plegen, maar iedereen is van harte uitgenodigd zijn/haar bijdrage te leveren en daarbij in acht te nemen dat deze pagina enigszins overzichtelijk blijft. Suggesties voor nieuwe i-adressen zijn ook welkom via een discussie, dan zorgt het redactie-teamm wel voor adequate toevoeging.

FR: ook vertaling in het Frans is welkom...

EN: ‥en voor onze Amerikaans broeders & zusters moet het natuurlijk ook in het Engels!

DE: ‥maar Duitse collega's komen al langer & vaker zeilen met hun jachtjes in deze prachtige provincie, dus wie spreekt ze regelmatig genoeg om hier een vertaling te proberen?

Friesche bronnen elders op internet

Profielen linken?

Dit project is feitelijk NIET bedoeld om geni-profielen te koppelen, maar we maken uitzondering voor voorouders die -bijvoorbeeld op weg naar Nieuw AMSTERDAM- de oceaan overstoomden en van wie de nazaadjes niet meer weten waar hun roots liggen. Wanneer zij hun genealogie weer 'op de rails' hebben, verwachten we dat managers heb weer uit deze 'creche' haalt en men niet eeuwig blijft plakken. Tenslotte hebben we daar Coffee Corners voor!

Plaatsen. gemeenten, dorpen en gehuchten in Friesland - van A t/m Z

zie ook AJ van der Aa, Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Friesland), 1839-1851 In deze lijst zijn welkom allerlei typen bronnen, bijvoorbeeld de adressen van plaatstelijke historische verenigingen, heemkunde-kringen, dialect-groepen, klederdracht-exposanten, archeologie-deskundigheid, kerken met doopboeken, etcetera. Aanvulling is dus zeer welkom !

Zoekt u specifieke genealogische bronnen over Friesche families, dan raden wij U aan het project BOEK-zoek-HOEK eens te raadplegen of te helpen completeren.

ACHTKARSPELEN

Postcode : Locatie : N:53°13′0″ E: 6°8′0″ voor 1851 : Grietenij 1851 : Gemeente

dorpen
 • Augustinusga / Stynsgea
 • Boelenslaan / Boelensloane
 • Buitenpost / Bûtenpost
 • Drogeham / Droegeham
 • De Kooten
 • Gerkesklooster / Gerkeskleaster
 • Harkema / De Harkema
 • Kootstertille / Koatstertille
 • Kortwoude
 • Lutkepost
 • Surhuizum
 • Surhuisterveen Surhústerfean
 • Twijzel / Twizel
 • Twijzelerheide / Twizelerheide
 • Stroobos / Strobos
 • Surhuizum / Surhuzum
buurtschappen:
 • Barghiem / Barghiem
 • Blauwhuis / Blauhûs
 • Blauwverlaat / Blauforlaet
 • Buweklooster / Bouwekleaster
 • Buwetille / Bouwetille
 • De Kooten / De Koaten
 • De Laatste Stuiver / De Lêste Stoer
 • Dijkhuizen / Dykhuzen
 • Egypte
 • Gerben Allesverlaat / Gerben Allesforlaet
 • Hamsterpein / De Hamsterpein
 • Hamshorn / Hamsherne
 • Hiltjemoeiswouden (Hiltsjemuoiswâlden
 • Jachtveld / It Jachtfjild
 • Kortwoude / Koartwâld
 • Kuikhorne / Kûkherne) (deels
 • Lutkepost / Lytsepost
 • Monniketille / Mûntsetille
 • Ophuis / Ophûs
 • Opperkooten / Opperkoaten
 • Rohel / Reahel
 • Roodeschuur / Reaskuorre
 • Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden
 • Uitland / It Utlân
 • Vierhuizen / Fjouwerhúzen
 • Westerend / Westerein
 • Wildpad / It Wyldpaed
 • Wildveld / It Wyldfjild

AMELAND / It Amelân

Barradeel

▶ Boarnsterhim

▶ Bolsward

DANTUMADEEL / Dantumadiel

Postcode : Geografische lokatie : N: 53°17′ O: 5°59′

dorpen
 • Damwoude / Damwâld
 • De Westereen / De Westereen
 • Veenwouden / Feanwâlden
 • Broeksterwoude / Broeksterwâld
 • Rinsumageest / Rinsumageast
 • Wouterswoude / Wâlterswâld
 • Driesum / Driezum
 • De Valom / De Falom
 • Roodkerk / Readtsjerk
 • Sijbrandahuis / Sibrandahûs
buurtschappen
 • Kuikhorne / Kûkherne
 • Oostwoud / Eastwâld

▶ Dokkum

▶ Dongeradeel

DRACHTEN

Ferwerderadiel

▶ [ Franeker ~ Frjentsjer] ~ Franekeradeel ~

▶ Gaasterlân-Sleat

Harlingen ~ Harns

Heerenveen ~ It Hearrenfean

Het Bildt

Hindeloopen

Bestaat er een site met klederdracht-informatie?

Idaarderadeel

Joure ~ de Jouwer

Kollumerland en Nieuwkruisland

Leeuwarden~Leeuwarderadeel

▶ Lemmer

▶ Lemsterland

▶ Littenseradiel

▶ Makkum

▶ Menaldumadeel

▶ Noordwolde

Oostdongeradeel

▶ Ooststellingwerf

▶ Opsterland

Rauwerderhem

▶ Schiermonnikoog

▶ Skarsterlân

Smallingerland

Sneek ~ Snits

▶ Stavoren

▶ Sûdwest Fryslân

▶ Terschelling

Tietjerksteradeel ~ Tytsjerksteradiel

▶ Vlieland

Westdongeradeel

▶ Wolvega

▶ Workum

▶ Weststellingwerf