Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

de Friesche Elfstedentocht since 1909

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

KNSB & Vereniging De Friesche Elf Steden

de Friesche Elfstedentocht ~ Âlvestêdetocht

sinds 1909 slechts 15× verreden kunnen worden…

.

.

.

De knaap was lang beducht,
voor het baasje, dat gelijk een vogel door de lucht
kon vliegen over het ijs. 't Is Pier die ellef Steden
van Friesland, op een dag, heeft in het rond gereden.
.
© 1740 ‧ van Boelens
.

De Âlvestêdetocht is 'n bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs georganiseerd door de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Start- en aankomstplaats is Leeuwarden. De elf plaatsen in de provincie Friesland die ooit stadsrechten kregen moeten tijdens de wedstrijd worden aangedaan en 'gestempeld'.

De schaatsers passeren op hun soms barre tocht na de start in de hoofdstad van Friesland ook Sneek~Snits, IJlst~Drylts, Sloten~Sleat, Stavoren~Starum, Hindeloopen~Hylpen, Workum~Warkum, Bolsward~Boalsert, Harlingen~Harns, Franeker~Frjentsjer en Dokkum om tenslotte te finishen in Ljouwert~Leeuwarden.
Onderweg doen ze ook talrijke andere plaatsen, dorpen en verafgelegen boerderijen aan en honderd-duizenden staan langs het ijs om hen toe te juichen of te verzorgen.

Sinds 1909 vonden er vijftien Elfstedentochten op de schaats plaats, waarvan zes in de maand januari, acht in februari en één in december. De laatste Elfstedentocht werd geschaatst op 4 januari 1997.

Inmiddels is er ook jaarlijks sinds 1912 'n officiele FIETS-elfsteden-tocht op tweede Pinsterdag en een 5-daagse Elfsteden-WANDEL-tocht in mei.

 • Mindert HEPKEMA ‧ 1881-1947 ‧ stichter Kon.Ver.De Friesche Elf Steden ‧
 • Jan Marten Kingma - 1881-1961 ‧ vz. Kon.Ver.De Friesche Elf Steden 1948-1951 ‧
 • Jan KUPERUS ‧ 1929-2011 ‧ vz. Kon.Ver.De Friesche Elf Steden 1969-1985 ‧
 • Jan SIPKEMA ‧ 1933-2008 ‧ vz. Kon.Ver.De Friesche Elf Steden 1985-1994 ‧

WINNAARS

1909-jan 02-zaterdag

1912-feb 07-woensdag

1917-jan 27-zaterdag

1929-feb 12-dinsdag

1933-dec 16-zaterdag

1940-jan 30-dinsdag

1941-feb 06-donderdag

 • Auke ADEMA ‧ 1907-1976 ‧ uit: Franeker ‧ 09:19 •

1942-jan 22-donderdag

 • S. de GROOT ‧ + ‧ uit: Weidum ‧ 08:44 •

1947-feb 08-za :

 • J. van der HOORN 1931 - 24 nov. 2016‧ uit: Ter Aar ‧ 10:51 •

1954-feb 03-woensdag

1956-feb 14-dinsdag

GEEN winnaars ..., wel keien van schaatsers... • Jeen NAUTA ‧ ‧ & • Jan van der HOORN ‧ ‧ & • Aad de KONING ‧ ‧ & • Maus WIJNHOUT ‧ ‧ & • Anton VERHOEVEN ‧ ‧ besloten samen te finishen met een tijd van 08 uur 46 minuten. Nr.6 • Jeen van den BERG ‧ ‧ volgde op 08 minuten.

1963-jan 18-vrijdag

 • Reinier PAPING ‧ ‧ Ommen ‧ 10:59 - •

1985-feb 21-donderdag

 • Evert van BENTHEM ‧ ‧ St.Jansklooster ‧ 06:47 -

1986-feb 26-woensdag

 • Evert van BENTHEM ‧ ‧ St.Jansklooster ‧ 06:55

1997-jan 04-zaterdag

 • Henk ANGENENT ‧ ‧ Alphen a/d Rijn ‧ 06:49 -

Vrouwen in de wed-strijd

 • 1912 : Jikke GAASTRA ‧ ‧ 1e vrouwelijke deelneemster
 • 1917 : Janna van der WEG ‧ ‧ 1e vrouw die tocht volbracht
 • 1940 : Sjoerdtsje FABER ‧ Warga 06-mei 1915-1998 okt-29 Oldeboorn ‧ snelste vrouw ‧ e.v. Theun VENEMA ‧ 1915-2001 ‧
 • 1941 : Wopkje KOOISTRA ‧ ‧
 • 1942 : Antje SCHAAP ‧ ‧
 • 1947 : Finish voor 6/35 gestarte vrouwen

Pas In 1985 konden vrouwen aan de wedstrijd meedoen

 • 1985 : Lenie van der Hoorn-LANGELAAN ‧ Pijnacker 30-mrt 1948-x ‧ 1e / N-vrouwen ‧ Wiki-NL
 • 1986 : Tineke Dijkshoorn-OLSTHOORN ‧ Schipluiden 23-sep 1952-x ‧ 1e / 861 ‧ Wiki-NL
 • 1997 : Klasina SEINSTRA ‧ Luxwoude 26-mrt 1968-x ‧ 1e / N-vrouwen ‧ Wiki-NL ‧ later schaats-trainster ‧
 • 1977 : Gretha SMIT ‧ Rouveen ‧ ‧ 2e / N-vrouwen ‧

De eerstvolgende tocht strijden vrouwen voor 't eerst apart voor ereplaatsen.

.

ALLE deelnemers met een OFFICIEEL Kruisje

U bent van harte UITGENODIGD zelf AL Uw familie-leden die deze eind-zege-met-of-zonder-bevroren-neuzen-tenen-e/o-vingers- in de loop van de afgelopen decennia haalden aan deze project-pagina te linken. Daarvoor moet u als profiel-manager wel eerst even 'volger' zijn van deze pagina.

Herkomst-NL-steden Winnaars en Kruisjes-dragers

Deze lijst wordt door het redactie-team geredigeerd, vriendelijk verzoek NIET in de pagina te editen. Dank voor uw begrip.

GRN ‧ Groningen
FRL - Friesland :
DRN - Drenthe :
 • Drenthe - Ommen : • Reinier PAPING ‧ x ‧ 1963:10.59 -
 • Drenthe - St. Jansklooster : 1985 • Evert van BENTHEM ‧ x ‧ 06.47 - 1986:06:55 -
OVL - Overijssel :
GLD - Gelderland :
NHD - Noord-Hollland :
ZHD - Zuid-Holland :
 • De Lier : • P. Keizer - 11:30 -
 • Alphen a/d Rijn : • Henk ANGENENT - 1997:06:49 -
UTR - Utrecht :
FLE - Flevoland :
ZLD - Zeeland :
NBr - Noord-Brabant :
LMB - Limburg :
nog rangschikken
 • Wartena : • S. CASTELEIN - x -
 • Weidum : • S. de GROOT - x - 1942-08:44 -
 • Ter Aar : • J. van der HOORN - x - 1947-10:51 -
 • Nijbeets : • J. van den BERG - x - 1954-07:35 -
Zonder kruisje, maar ook tevreden met verkleumde handen & verzuurde benen...
Stonden bij klúnplaatsen & winden-wakken
Radio-verslaggevers & Kranten-redacteuren
 • Henk SPAAN - x - Wiki-NL
 • Mart SMEETS

.

Elfsteden-BREVET

Tot op de dag van vandaag reikte de Commissaris van de Koningin van Fryslân --meestal in april-- dit EER-bewijs uit aan c.1240 personen, die de tocht minstens éénmaal zowel schaatsend, fietsend als lopend heeft volbracht.

 • Klasina SEINSTRA ‧ Luxwoude 26-mrt 1968-x ‧ 1e / N-vrouwen ‧ Wiki-NL ‧ later schaats-trainster ‧

.

Leden-lijst Vereniging met Start-bewijs-bevoegdheid : zie site.