Genealogy Projects tagged with Åland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Families & farms on Lemland / Åland Islands

  Den äldsta församlingen på Åland med Lumparland som kapell. Ruinerna efter Lemböte kapell härstammar från 1200-talet. Byar: Bengtsböle, Bistorp, Flaka, Granboda, Haddnäs, Hellestorp, Järsö, Knutsboda, Lemböte, Nåtö, Norrby, Rörstorp, Söderby, Stackskär, Västeränga, Vessingsboda Förteckning över präster - Lemland

 • Aland Islands ~ Åland ~ Ahvenanmaa

  Aland Islands ~ Åland ~ Ahvenanmaa Objective: This project is about a island in the middle of Baltic sea between Finland and Sweden and its people All the project that is related to this region is located here and everybody is welcome to join the project it is not a name drop project it is a project portal Andra Projekt: Berömda personer från Åland Skärgårdshavets och Finska vikens ...

 • Families & farms on Brändö / Åland Islands

  This list is about the old farms of Brändö all that came back to Bråndö 1723 Location on the map Brändö in Wiki Asterholma Asterholma nr1, Pellas Jakob Jakobsson (1683-1764) Asterholma nr2, Tomases Göran Mattson (1660-1740) Tomas Tomasson (1725-1802) Baggholma Baggholma nr1, Södergård Per Göransson (1710-1786) Baggholma nr2, Norrgård Jöns Eriksson (...

 • Stora ofreden ~ Isoviha - 1714-1721

  Stora ofreden (isoviha på finska) benämner i Finlands historia tiden från Stora nordiska krigets utbrott 1700 till freden i Nystad 1721. I trängre bemärkelse begagnas uttrycket för den ryska ockupationen av landet 1713—1721. Efter den ryska segern vid Poltava 1709 intogs de finska städerna Viborg och Kexholm 1710 av ryssarna vilket öppnade vägen för fortsatt expansion in i Finland. Tsar Peter l...

 • Skärgårdshavets och Finska vikens lotsar - Saaristomeren ja Suomenlahden luotsit

  Lotsväsendet expanderade på 1700- och 1800-talen. Den svenska skärgårdsflottan var i behov av lotsar. Många söner till före detta båtsmän tog upp yrket som lots och Lönen var 1 tunna råg + att man fick fiska på statens vatten efter 1808, då Ryssland utvecklade lotsväsendet vidare. Intressanta Länkar: RÖDHAMN - LEDSAGARE I STORM OCH STILTJE Martin Öhman: LOTS- OCH FYRPLATSEN UTÖ – port...

 • Families & farms on Eckerö / Åland Islands

  Tidigare kapell under Hammarland, grundat före år 1413 och bildade ett eget pastorat år 1872. Byar: Björnhuvud (Björnhovda), Finbo, Kyrkby, Marby, Överby, Storby, Torp Förteckning över präster - Eckerö

 • Families & farms on Kumlinge / Åland Islands

  Grundad under katolska tiden och avskild från Sund efter år 1403. Var ett eget pastorat år 1540. Brändö var ett kapell under Kumlinge åtminstone sedan år 1544, avskildes till eget pastorat år 1864. Byar: Björkö, Enklinge, Kumlinge, Seglinge Förteckning över präster - Kumlinge

 • Families & farms on Geta / Åland Islands

  Kapell under Finström grundat före år 1483, eget pastorat år 1906. Byar: Andersö, Bolstaholm, Dånö, Finnö, Gräggnäs, Höckböle, Isaksö, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs (Olsnäs), Östergeta, Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö, Västergeta Förteckning över präster - Geta

 • Families & farms on Vårdö / Åland Islands

  Detta år ett projekt att lokalisera alla familjer och gårdar i Vårdö före 1900 om man har en Hus Bonde från en gård så kan man sätta in Honom i Projektet elller sätta ett meddelad med namn och Link på personen som man vill ha med Location on the map Bergö Bergö nr 1, Uppgård Erik Olofsson (1609-?) Mats Eriksson (?-1707) Mickel Mattsson (1663-1710) Johan Mickelsson (1691-1778) Ka...

 • Families & farms on Kökar / Åland Islands

  This list is about the old farms of Kökar. Location on the map Finnö Finnö 1 / Huseans Per Tomasson (c.1546-?) Isak Persson (1605-c.1649) Matts Isaksson (1640-1688) Isak Mattsson (1665-1713) Johan Isaksson (1693-?) Gården bytte ägare ca. 1709 Erik Isaksson (1681-1753) Johan Eriksson (1722-1756) Isak Johansson (1752-1789)

 • Families & farms on Sund / Åland Islands

  Nämnt som pastorat redan år 1352. Byar: Berg, Björby, Brännbolsta, Domarböle, Finby, Gästerby, Gunnarsby, Högbolsta, Hulta, Jussböle, Kulla, Lappböle, Lövvik, Mångstekta, Persby, Prästö, Rosenberg, Sibby, Smedsböle, Strömbolsta, Sundby, Svensböle, Tosarby, Tranvik, Träsk, Vivasteby Förteckning över präster - Sund

 • Families & farms on Föglö / Åland Islands

  Pastorat från katolska tiden med kapellen Kökar och Sottunga. Kökar blev eget pastorat år 1905. Byar: Bänö, Björkör, Björsboda, Brändö, Bråttö, Degerby, Finholma, Flisö, Granboda, Hastersboda, Horsholma, Hummersö, Järsö, Jyddö, Kallsö, Klåvskär, Nötö, Överö, Sanda, Skogboda, Sommarö, Sonnboda, Stentorpa, Ulversö Förteckning över präster - Föglö

 • Families & farms on Lumparland / Åland Islands

  Kapell under Lemland, nämnt redan år 1544. Byar: Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumpoby, Norrboda, Skag, Svinö Förteckning över präster - Lumparland

 • Families & farms on Saltvik / Åland Islands

  Nämns redan med egen kyrkoherde år 1322. Byar: Antböle, Åsgårda, Bertby, Boksö, Borgboda, Daglösa, Främmanby, Germundö, Haga, Haraldsby, Hjortö, Hullby, Kuggböle, Kvarnbo, Laby, Lagmansby, Långbergsöda, Lavö, Lavsböle, Liby, Näs, Ödkarby, Ovanåker, Rangsby, Ryssböle, Ryssö, Saggö, Sålis, Sonnröda, Strömma, Syllöda, Tengsöda, Toböle, Vassböle Förteckning över präster - Saltvik

 • Families & farms on Finström / Åland Islands

  En av de äldsta församlingarna på Åland, nämnd redan 1332, med Geta som kapell. Byar: Ämnäs, Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström, Brantsböle, Emkarby, Enbolsta, Finström, Godby, Grelsby, Kulla, Markusböle, Ottböle, Pålsböle, Pettböle, Rågertsböle, Stålsby, Strömsvik, Svartsmara, Tärnbolsta, Tjudö, Torrbolsta, Västanträsk Förteckning över präster - Finström

 • Families & farms on Jomala / Åland Islands

  Egen kyrkoherde redan år 1356. Mariehamns stad hörde till Jomala församling från grundandet 1861 tills det blev ett eget pastorat år 1900 Byar: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Djurvik, Gölby, Gottby, Hammarudda, Hinderböle, Ingby, Jomalaby, Karrböle, Kila, Kungsöby, Möckelby, Möckelö, Norrsunda, Ödanböle, Önningeby, Österkalmar, Överby, Rasmansböle, Ringsböle, Södersunda, Sviby, Torp...

 • Mariehamn / Åland 1861-1900

  Är den enda staden på Åland, där också hälften av befolkningen bor. som tidigare hört till Jomala, grundades 1859 och fick sina privilegier 1861. Endast dom Första Mariehamnarna har Mariehamn Logo resten är bara med Mariehamn 150 år Mariehamn/Wiki

  Tags:
 • Families & farms on Hammarland / Åland Islands

  Families & farms on Hammarland / Åland Islands Detta år ett projekt att lokalisera alla familjer och gårdar i Hammarland före 1900 om man har en Bonde från en gård så kan man sätta in Honom i Projektet alle sätta ett meddelad med namn och Link på personen som man vill ha med församlings arkiv 1754-1840 Location in googleMap Boda Boda 1 Erik Hansson (?-1754) ...

 • Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani

  Södra Finlands Båtsmanskompani verkade under svenska tiden som en del av indelningsverket. Båtsmännen var rotesoldater. Det ständiga båtsmanshållet i Finland började år 1623. Av de fyra båtsmanskompanier som då sattes upp, var tre stycken finska. Dete var Nylands kompani, Åbo läns kompani och Ålands kompani. År 1634 utsträcktes båtsmanshållet till alla kustsocknar i Sverige och Finland. Fyr...

 • Pesonerna som bodde och levde på Ytternäs / Åland

  Pesonerna som bodde och levde på Ytternäs / Åland Ytternäs, stadsdel i Mariehamn på Åland. Fram till 1961 var Ytternäs en by i Jomala kommun . I samband med att Mariehamn fyllde 100 år inkorporerades området med staden och blev en stadsdel. Här ligger småbåtshamnen Lervik. Ytternäs #1 / Westergård Mikael Eriksson (1694-1779) Erik Michelsson (1725-1797) (1766-1797) Erik Eriksson (175...

  Tags:
 • Emigrants from Åland Islands

  List of persons from Åland islands that moved out before 1920 to Sweden, USA, Australia, Finland, Canada or unknown places. Looking forward to get in contact with the desendants of thise persons. Om ni vet om någon peson som emigrerade från Åland så är ni välkomna att ansluta personen till detta projekt. Åland Islands Emigrant Institute Sorted by surname, the year is the birth year:...

 • Families & farms on Sottunga / Åland Islands

  Like the rest of Eastern Åland, Sottunga got its first permanent inhabitants sometime in the 11th century, although there is evidence that the island had had inhabitants long before that. The name Sottunga itself is thought to predate the 11th century. In the 17th century there were some ten households on the island and about 70 inhabitants. Sottunga has suffered during many wars, first during ...

 • Förteckning över präster - Jomala

  Egen kyrkoherde redan år 1356. Mariehamns stad hörde till Jomala församling från grundandet 1861 tills det blev ett eget pastorat år 1900. Kyrkoherdar Måns Petri (1545-77) Petrus Magnii Vertrogathus (1563) Petrus Arvidi (1577-1603) Info Christophorus Sigfridi Alanus (1603-36) Christophorus Sigfridi Alanus (1636-53) Olaus Johannis Beckius (1656-69) Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 ...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Eckerö

  Tidigare kapell under Hammarland, grundat före år 1413 och bildade ett eget pastorat år 1872. Kyrkoherdar Karl Alfred Konstantin Moliis (1877-91) Ernst August Lundqvist (1892-1907) Paul Gustaf Wikman , nimitetty 1906 (ei astunut virkaan) Erik August Göransson * (1909-19) info Tor Ossian Backman (1919-20) Viktor Emanuel Jansson (1920-26) Johan Ludvig Wikman (1926-36)

  Tags:
 • Förteckning över präster - Mariehamn

  Avskildes till eget pastorat 1900, vilket förverkligades 1905, då staden fick sin första präst. Huvudkyrkan, S:t Görans kyrka, byggdes 1927. Församlingen har tre andra kyrkor: S:t Mårtens kyrka i Hindersböle (byggd 1969), kyrkan på Lemböte lägerområde (1974) samt kyrkan på Margaretagården (1990) söderom staden i Ytternäs. Kyrkoherdar Karl Gustaf Emanuel Mosander , ensin vt. (1907-18) Er...

  Tags:
 • Famous people from Åland

  This project is to gather famous and influential people who live or are related to Åland Redare Gustaf Erikson (1872 - 1947) Algot Johansson (1898 - 1986) VD Sally-sjöfart Matthias August Troberg (1855 - 1935) Kaptener Ivar Hägerstrand (1889-1952) Rundade kaphorn 39 gånger Sven Eriksson (1903-1954) Bruno Donner (1868 - 1925) Ruben De Cloux (1884 - 1949)

  Tags:
 • Förteckning över präster - Geta

  Kapell under Finström grundat före år 1483, eget pastorat år 1906. Kyrkoherdar Johan Ludvig Wikman (1916-25) Johan Fredrik Sandelin (1929-50) Ragnar Johan Lillie (1951-65) Nils Thure Eriksson (1968-83) Kapellaner Bero Laurentii eli Björn (1589-1602) Samuel Ericus Andreae Härkä (1607) Joachimus Melchioris (1622-46) Info Daniel Laurentii Ekerotus (1647-77) Henricus P...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Finström

  En av de äldsta församlingarna på Åland, nämnd redan 1332, med Geta som kapell. Kyrkoherdar Sigurdus (1328-42) Thomas (1367-68) Magnus Karlsson (1375) Hinza (1406-19) Nils (1484) Claus (1490-luvulla) Henricus Andreae (1548-61) Johannes Petri (1563-79) Abraham Andrae Angermannus (1580-81) Jacobus Petri (1583-86) Ericus (1589-90) Petrus Laurentii (1593-1615) Ericus A...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Kökar

  Avskilt som eget pastorat från Föglö år 1905. Grundat ca år 1544. Kyrkoherdar Arno Sonck , vt. (1908-09) Lauri Johannes Laitinen , vt. (1909) Arnold Werner Lindfors (1913-19), vt. (1909-13) Sigurd Vilhelm Öhrnberg, vt. (1920-22), f. 17.3.1894 Uleåborg Juho Edvard Törnroos , vt (1922-24, 1928-30) Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 Oskar Uno Gräsbäck, vt. (1924-26), f. 18.6.1892 Nysta...

 • Förteckning över präster - Brändö

  Till Föglö hörande kapell som omnämns första gången år 1544. Hade egen präst åren 1708-1861, därefter gemensam präst med Kökar och från år 1898 egen präst som samtidigt skulle verka som folkskollärare. Kyrkoherdar Adolf Brynolf Roos (1866-73) Bror Ehrenfried Bremer (1877-83) Karl Anders Troberg (1884-92) Frans Vilhelm Sipilä (1893-02) Info Herman Oskar Mäkelä (1904-07) Emil Edva...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Saltvik

  Nämns redan med egen kyrkoherde år 1322. Kyrkoherdar Martinus (1553-57) Jöns Petri (1558-62) Matts (1563-64) Abraham Andreae Angermannus (1580) Michael Andreae (1565-81) Michael Gregorii Stwt eli Stwthe (1585-1606) Simon Eestho (1607-24) Johannes Magni Boraeus (1625-35) Boëtius Olai Murenius eli Mur eli Boo Murenius (1636-67) Georgius Prytz (1670-85) Jonas Eek (1685-98...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Lemland

  Den äldsta församlingen på Åland med Lumparland som kapell. Ruinerna efter Lemböte kapell härstammar från 1200-talet. Kyrkoherdar Gercka (1431-33) Nils (1548) Laurentius Nicolai (1553-58) Georgius Henrici (1571-99) Laurentius Mathaei (1605-07) Martinus Nicolai Buscherus (1645-54) Isak Martini Buscherus (1645-54) Matthias Hedemoraeus (1657-74) Petrus Rungius eli Ringius (16...

 • Förteckning över präster - Föglö

  Pastorat från katolska tiden med kapellen Kökar och Sottunga. Kökar blev eget pastorat år 1905. Kyrkoherdar Eskil (1544) Martinus (1558-61) Info Laurentius Matthiae Hammar (1562-64) info Michael Gregorii Slutaeus (1565-81) / Michael Gregerson Stwth, omn. 1565 — 1576 Jonas Olaui C. (1581-1601) Info Ericus Laurentii Bång (1603-16) Olaus Sigfridi (1617-40) Info Ericus Nicolai N...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Hammarland

  Torde ha varit eget pastorat redan i början av 1400-talet, då Eckerö hörde som kapell till Hammarland och blev eget pastorat år 1872. Kyrkoherdar Magnus Olaui (1406) Hans (1428) Olof (1484) Peder Laurensson (1489) Jöns (1537) Matts (1548-52) Laurentius Matthiae (1553-56) Laurentius Henrici (1568-71) Ericus Olai (1589) Bero Laurentii eli Björn Larsson (1604-17) Ericus P...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Sottunga

  Till Föglö hörande kapell som omnämns första gången år 1544. Hade egen präst åren 1708-1861, därefter gemensam präst med Kökar och från år 1898 egen präst som samtidigt skulle verka som folkskollärare. Kapellaner Christian Björkroth (1708-13) Andreas Mansnerus (1713-47) Johan Lindqvist (1748-51) Matthias Tecklenius (1782-91) Johan Salmelin (1792-1845) Ylioppilasmatrikkeli 1640–185...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Kumlinge

  Grundad under katolska tiden och avskild från Sund efter år 1403. Var ett eget pastorat år 1540. Brändö var ett kapell under Kumlinge åtminstone sedan år 1544, avskildes till eget pastorat år 1864. Kyrkoherdar Nils Olofsson (1523) Johannes (1548-54) Martinus Olai (1555-79) Jacobus Petri (1578-82) Johannes Andreae (1590-93) Laurentius Johannis Crugerus (1599-1603) Ericus Martin...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Vårdö

  Hört till Sund, grundat som kapell senast före slutet av 1500-talet. Eget pastorat år 1866. Kyrkoherdar Oskar Elis Petterson , ensin vt. (1873-86) Karl Johan Blomroos (1889-1907) Oskar Ferdinand Sevelius (1908-10) Gunnar Alarik Fleege (1912-19) Valdemar Leonard Sjöberg (1920-30) August Hjalmar Tranchant (1930-36) Nils Gustaf Bygård (1937-71) Kapellaner Ericus Martini (...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Lumparland

  Kapell under Lemland, nämnt redan år 1544. Kapellaner Martinus Nicolai Buscherus (1604) Isak Martini Buscherus (1637-45) Johannes Martini Hammar (1655) Jakob Nordqvist e Pohjonen (1873-85) Magnus Andreae Solimontanus (1657-74) Israel Hammar (1674-78) Matthias Johannis (1679-89) Sven Forsman (1689-92) Michael Henrici Stigelius (1693-1703)

  Tags:
 • Förteckning över präster - Sund

  Nämnt som pastorat redan år 1352. Kyrkoherdar Ragualdus (1322) Laurentius Arnberni (1352-53) Johannes (1363) Nils (1397) Jöns (1431-32) Clemet (1538) Petrus (1548) Simon (1553-55) Martinus Clementis (1558-) Eschillus Johannis (1568-72) Laurentius Magni Ekroterus (1590-1631) Barthollus Hodelius (1632-34) Martinus Clementis (1635-55) Bryniel Magni Kjellinus (1656-7...

  Tags: