Genealogy Projects tagged with Kyrkan on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen ~ Finnish priests of all time

  This is a master project covering the priests in Finland. Ett projekt med tanken att samla alla kyrkans män / kvinnor som är Präst vigda! (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, komministrar etc.) i Finland i evangelisk lutherska kyrka eller katolska kyrkan före reformationen. Och exkludera icke religiösa roller som klockare, kyrkvärdar och kantorer. A project to collect all men of the church in Fi...

 • Suomen lukkarit - Finlands klockare

  Lukkari , klockare on kirkollinen virka, jonka alkuperäisenä tarkoituksena keskiajalla oli pitää huolta kirkosta, sen esineistöstä ja hoitaa huolehtia kirkonkellojen soitosta. Myöhemmin lukkarin tehtäviin on kuulunut laulujen opetusta ja kirkkolaulun johtamista erityisesti siellä, missä kanttoria ei ole ollut. Lukkarille on myös kuulunut lukemisen ja kirjoittamisen opetus. [3] Aikojen saatossa ...

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - 1700-talet

  Alfabetiskt namn register =Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i Huvud projektet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla ordning på Prästerna). Vi försöker samla alla kyrkans män / kvinnor (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, komministrar etc.) i Finland. Och exkludera icke religiösa roller som klockare, kyrkvärdar och kantorer.Om nå...

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - Före 1700-talet

  Alfabetiskt namn register När man editerar projektet sätt en * framför Alfabet och spara, sen kan ni editera i lugn o ro för då vet alla att projektet uppdateras och när ni är färdiga ta bort * och spara. Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i Huvud projektet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla ordning på Prästerna). Vi försö...

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - 1800/1900-talet

  Lauri Wilhelm Rafael Rancken Alfabetiskt namn register När man editerar projektet sätt en * framför Alfabet och spara, sen kan ni editera i lugn o ro för då vet alla att projektet uppdateras och när ni är färdiga ta bort * och spara. Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i Huvud projektet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla...

 • Papit Hiitola, Karjala

  Hiitola kuului Käkisalmen tuomiokuntaan, Hiitolan käräjäkuntaan, Hiitolan-Tiurulan nimismiespiiriin ja seurakuntana Savonlinnan hiippakunnan Jääsken rovastikuntaan. Seurakunnalla oli oma kirkkoherra jo vuonna 1616 ja kappalainen vuonna 1637. Vuosina 1634-42 Hiitola oli Käkisalmen anneksana. Seurakuntaan kuului Ilmeen rukoushuonekunta eli entinen kappeli, joka siirrettiin Rautjärveen kuuluvaksi ...

 • Förteckning över präster - Finby/Särkisalo

  Grundades som kapellförsamling till Bjärnå c. 1660 under namnet Förby eller Suomenkylä. Bjärnås sockenadjunkt bodde här 1650-1860 . Kapellförsamling blev den 1864. Fick 1904 löfte om att bli självständig församling med egen kyrkoherde , vilket förverkligades 1924. Socknens namn ändrades på finska till Särkisalo 1930.* Kyrkan plundrades under stora ofreden.* Fastän sockenadjunkterna i Bjärnå bod...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Hammarland

  Torde ha varit eget pastorat redan i början av 1400-talet, då Eckerö hörde som kapell till Hammarland och blev eget pastorat år 1872.=Kyrkoherdar=* Magnus Olaui (1406)* Hans (1428)* Olof (1484)* Peder Laurensson (1489)* Jöns (1537)* Matts (1548-52)* Laurentius Matthiae (1553-56)* Laurentius Henrici (1568-71)* Ericus Olai (1589)* Bero Laurentii eli Björn Larsson (1604-17)* Ericus Petri (1615)* M...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Finström

  En av de äldsta församlingarna på Åland, nämnd redan 1332, med Geta som kapell.=Kyrkoherdar=* Sigurdus (1328-42)* Thomas (1367-68)* Magnus Karlsson (1375)* Hinza (1406-19)* Nils (1484)* Claus (1490-luvulla)* Henricus Andreae (1548-61)* Johannes Petri (1563-79)* Abraham Andrae Angermannus (1580-81)* Jacobus Petri (1583-86)* Ericus (1589-90)* Petrus Laurentii (1593-1615)* Ericus Andreae Härkä (16...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Lemland

  Den äldsta församlingen på Åland med Lumparland som kapell. Ruinerna efter Lemböte kapell härstammar från 1200-talet.=Kyrkoherdar=* Gercka (1431-33)* Nils (1548)* Laurentius Nicolai (1553-58)* Georgius Henrici (1571-99)* Laurentius Mathaei (1605-07)* Martinus Nicolai Buscherus (1645-54)* Isak Martini Buscherus (1645-54)* Matthias Hedemoraeus (1657-74)* Petrus Rungius eli Ringius (1674-89)* Matt...

 • Förteckning över präster - Lumparland

  Kapell under Lemland, nämnt redan år 1544.=Kapellaner=* Martinus Nicolai Buscherus (1604)* Isak Martini Buscherus (1637-45)* Johannes Martini Hammar (1655)* Jakob Nordqvist e Pohjonen (1873-85)* Magnus Andreae Solimontanus (1657-74)* Israel Hammar (1674-78)* Matthias Johannis (1679-89)* Sven Forsman (1689-92)* Michael Henrici Stigelius (1693-1703)

  Tags:
 • Förteckning över präster - Kumlinge

  Grundad under katolska tiden och avskild från Sund efter år 1403. Var ett eget pastorat år 1540. Brändö var ett kapell under Kumlinge åtminstone sedan år 1544, avskildes till eget pastorat år 1864.=Kyrkoherdar=* Nils Olofsson (1523)* Johannes (1548-54)* Martinus Olai (1555-79)* Jacobus Petri (1578-82)* Johannes Andreae (1590-93)* Laurentius Johannis Crugerus (1599-1603)* Ericus Martini (1605, 1...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Sottunga

  Till Föglö hörande kapell som omnämns första gången år 1544. Hade egen präst åren 1708-1861, därefter gemensam präst med Kökar och från år 1898 egen präst som samtidigt skulle verka som folkskollärare.=Kapellaner=* Christian Björkroth (1708-13)* Andreas Mansnerus (1713-47)* Johan Lindqvist (1748-51)* Matthias Tecklenius (1782-91)* Johan Salmelin (1792-1845) Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 * Fred...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Geta

  Kapell under Finström grundat före år 1483, eget pastorat år 1906.=Kyrkoherdar=* Johan Ludvig Wikman (1916-25)* Johan Fredrik Sandelin (1929-50)* Ragnar Johan Lillie (1951-65)* Nils Thure Eriksson (1968-83)=Kapellaner=* Bero Laurentii eli Björn (1589-1602)* Samuel* Ericus Andreae Härkä (1607)* Joachimus Melchioris (1622-46) Info * Daniel Laurentii Ekerotus (1647-77)* Henricus Petri Hassel (1661...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Vårdö

  Hört till Sund, grundat som kapell senast före slutet av 1500-talet. Eget pastorat år 1866.=Kyrkoherdar=* Oskar Elis Petterson , ensin vt. (1873-86)* Karl Johan Blomroos (1889-1907)* Oskar Ferdinand Sevelius (1908-10)* Gunnar Alarik Fleege (1912-19)* Valdemar Leonard Sjöberg (1920-30)* August Hjalmar Tranchant (1930-36)* Nils Gustaf Bygård (1937-71)=Kapellaner=* Ericus Martini (1593)* Matthias ...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Saltvik

  Nämns redan med egen kyrkoherde år 1322.=Kyrkoherdar=* Martinus (1553-57)* Jöns Petri (1558-62)* Matts (1563-64)* Abraham Andreae Angermannus (1580)* Michael Andreae (1565-81)* Michael Gregorii Stwt eli Stwthe (1585-1606)* Simon Eestho (1607-24)* Johannes Magni Boraeus (1625-35)* Boëtius Olai Murenius eli Mur eli Boo Murenius (1636-67)* Georgius Prytz (1670-85)* Jonas Eek (1685-98)* Erland Törn...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Jomala

  Egen kyrkoherde redan år 1356. Mariehamns stad hörde till Jomala församling från grundandet 1861 tills det blev ett eget pastorat år 1900.=Kyrkoherdar=* Måns Petri (1545-77)* Petrus Magnii Vertrogathus (1563)* Petrus Arvidi (1577-1603) Info * Christophorus Sigfridi Alanus (1603-36)* Christophorus Sigfridi Alanus (1636-53)* Olaus Johannis Beckius (1656-69) Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 * Mathia...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Eckerö

  Tidigare kapell under Hammarland, grundat före år 1413 och bildade ett eget pastorat år 1872.=Kyrkoherdar=* Karl Alfred Konstantin Moliis (1877-91)* Ernst August Lundqvist (1892-1907)* Paul Gustaf Wikman , nimitetty 1906 (ei astunut virkaan)* Erik August Göransson * (1909-19) info * Tor Ossian Backman (1919-20)* Viktor Emanuel Jansson (1920-26)* Johan Ludvig Wikman (1926-36)

  Tags:
 • Förteckning över präster - Brändö

  Till Föglö hörande kapell som omnämns första gången år 1544. Hade egen präst åren 1708-1861, därefter gemensam präst med Kökar och från år 1898 egen präst som samtidigt skulle verka som folkskollärare.=Kyrkoherdar=* Adolf Brynolf Roos (1866-73)* Bror Ehrenfried Bremer (1877-83)* Karl Anders Troberg (1884-92)* Frans Vilhelm Sipilä (1893-02) Info * Herman Oskar Mäkelä (1904-07)* Emil Edvard Eleni...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Kökar

  Avskilt som eget pastorat från Föglö år 1905. Grundat ca år 1544.=Kyrkoherdar=* Arno Sonck , vt. (1908-09)* Lauri Johannes Laitinen , vt. (1909)* Arnold Werner Lindfors (1913-19), vt. (1909-13)* Sigurd Vilhelm Öhrnberg, vt. (1920-22), f. 17.3.1894 Uleåborg* Juho Edvard Törnroos , vt (1922-24, 1928-30) Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 * Oskar Uno Gräsbäck, vt. (1924-26), f. 18.6.1892 Nystad* Erik ...

 • Förteckning över präster - Föglö

  Pastorat från katolska tiden med kapellen Kökar och Sottunga. Kökar blev eget pastorat år 1905.=Kyrkoherdar=* Eskil (1544)* Martinus (1558-61) Info * Laurentius Matthiae Hammar (1562-64) info * Michael Gregorii Slutaeus (1565-81) / Michael Gregerson Stwth, omn. 1565 — 1576* Jonas Olaui C. (1581-1601) Info * Ericus Laurentii Bång (1603-16)* Olaus Sigfridi (1617-40) Info * Ericus Nicolai Nybopens...

  Tags:
 • Delegates at the Uppsala Synod 1593

  Detta projekt är för personer som deltog eller Undertecknade Uppsala mötes beslutThe Uppsala Synod in 1593 was the most important synod of the Lutheran Church of Sweden. Sweden had gone through its Protestant Reformation and broken with Roman Catholicism in the 1520s, but an official confession of faith had never been declared.The synod was summoned to Uppsala by Duke Charles, heir to the Swedi...

 • Förteckning över präster - Karis/Karjaa

  Karis grundades troligen redan på 1200-talet, omnämns som moderförsamling 1326. Raseborgs fästning var i bruk c.1300-1500. Borgen hade eget kapell och egen kaplan. Till Karis hörde Karislojo kapell, som grundades 1531 genom att ansluta delar från både Karis och Lojo; Karislojo kapell blev moderförsamling 1614. Snappertuna kapell grundades 1688 som bönehusföening. Man hade en sockenadjunkt tills...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Mariehamn

  Avskildes till eget pastorat 1900, vilket förverkligades 1905, då staden fick sin första präst. Huvudkyrkan, S:t Görans kyrka, byggdes 1927. Församlingen har tre andra kyrkor: S:t Mårtens kyrka i Hindersböle (byggd 1969), kyrkan på Lemböte lägerområde (1974) samt kyrkan på Margaretagården (1990) söderom staden i Ytternäs.=Kyrkoherdar=* Karl Gustaf Emanuel Mosander , ensin vt. (1907-18)* Erik Au...

  Tags:
 • Förteckning över präster - Sund

  Nämnt som pastorat redan år 1352.=Kyrkoherdar=* Ragualdus (1322)* Laurentius Arnberni (1352-53)* Johannes (1363)* Nils (1397)* Jöns (1431-32)* Clemet (1538)* Petrus (1548)* Simon (1553-55)* Martinus Clementis (1558-)* Eschillus Johannis (1568-72)* Laurentius Magni Ekroterus (1590-1631)* Barthollus Hodelius (1632-34)* Martinus Clementis (1635-55)* Bryniel Magni Kjellinus (1656-75)* Laurentius Br...

  Tags: