Genealogy Projects tagged with Hasvik on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • I-BY3805 (Y-DNA)

  DNA-prosjekt for en slekt som kom til Finnmark med Isak Olsen og Niels Andersen . Testeren er patrilineær etterkommer av sistnevnte. Det finnes trolig nålevende patrilineære etterkommere av Isak Olsen, i linje fra sønnesønnen Nils Olsen . Han er imidlertid gitt feil opphav i Hasvik bygdebok. Se , og etterlysning her:

 • Loppa, Øksfjord, Finnmark, Norge

  (The text is written in Norwegian). Loppa prestegjeld i Finnmark Loppa kommune har sitt navn fra øya Loppa der det fra ca 1500 var kirke. Navnet på Loppa øy vet man antakelig ikke hvor det kommer fra. Navnet har antakelig bare blitt slik og slike stedsnavn er det mange av. Det er av Olaf Rygh antatt at Loppa antakelig kan komme av skylopp når det er dårlig vær. I tilfelle dette navnespørsmå...

 • JEKTA

  En JEKT er en seilbåttype med en hovedmast og råseil og bruktes tidligere som fraktebåt på Norskekysten. Jektene har ikke vært likedan i all tid de har blitt laget. Før ca 1300 var det andre typer fraktebåter som ble bygget. Fra ca 1300 til ca 1600 var jektene noe annerledes enn de som ble bygget fra ca 1600 til ca 1850. Ca 1850 til ca 1910 ble jektene bygget mer robust enn tidligere. Etter ca ...

 • I-Y23716 (Y-DNA)

  Family Tree DNA, Y-DNA Haplotree I-M223 Y-DNA Haplogroup Project - Y-DNA Classic Chart Null425 Project - Y-DNA Classic Chart The Norway DNA Project - Norgesprosjektet - Y-DNA Classic Chart Norway-NRL Nordland - Y-DNA Classic Chart Ønskelig med flere testere for å kunne utelukke NPE. Se og Making the Most of your Y-DNA Test (John Cleary)