Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Loppa, Hasvik - Finnmark - Norge

view all

Profiles

 • Oluf Henrichsen, minimus (c.1702 - 1754)
  3 brødre med samme navn, Ole Henrichsen, og som blant kommunikanter i kirkebøker for Talvik er innskrevet som Ole Henricsen minimus , Ole Henrichsen medius og Ole Henrichsen maximus - Latinsk for hhv. ...
 • Morten Sørensen (c.1695 - d.)
  Fogderegnskap Vardøhus 1716, Loppa Fogderegnskap Vardøhus 1722, Loppa
 • Ole Sivertsen, find (c.1640 - d.)
  Henrik Adeler skattelister 1690 Loppa: Olle Sifuersen find, gammel, boplass Bergsfjord, er gift, har sønn som tar halv lott Nils Knag skattelister 1694 Loppa: boplass Bergsfjord
 • Ole Nielsen (c.1645 - d.)
  Henrik Adelaer skattelister 1690 Loppa: Ole Nielsen, er gift, har 5 barn hvorav en tar 1/2 lod
 • Ole Knudsen, 1660 (c.1660 - d.)
  Skattelister 1690 Henrik Adeler for Loppa prestegjeld Skattelister 1694 Nils Knag for Loppa prestegjeld

Loppa, Sørvær, Hasvåg, Bøle, Hasvik, Øksfjord

(The text is written in Norwegian).

Profilbildet viser Torben Reiersen prest i Loppa.

Loppa prestegjeld i Finnmark

Loppa kommune har sitt navn fra øya Loppa der det fra ca 1400 var kirke. Navnet på Loppa øy vet man antakelig ikke hvor det kommer fra. Navnet har antakelig bare blitt slik og slike stedsnavn er det mange av. Det er av Olaf Rygh antatt at Loppa antakelig kan komme av skylopp når det er dårlig vær. I tilfelle dette navnespørsmålet engang blir mer belyst kommer vi tilbake til dette.

Området Loppa prestegjeld omfatter Loppa sogn og Øksfjord sogn og Hasvik sogn og tidligere Hasvåg sogn og Hasvåg tinglag og tidligere Sørvær sogn.

Hasvåg sogn i Loppa prestegjeld omfattet også området Alta og Talvik fra 1686 til 1694. I 1694 ble det bygget kirke på Årøya i Altafjorden og i 1694 ble Talvik prestegjeld opprettet.

Lensmenn i Loppa sogn:

Søren Pedersen Gamst lensmann i Loppa 1686 - 1729

Urbanus Mogensen lensmann i Loppa prestegjeld ca 1770

Anders Urbanusen 1814

Christian Peter Struve lensmann 1840

Ole Rønning 1952-1962

Lensmenn i Hasvik sogn:

Ole Isachsen lensmann i Hasvik sogn 1762, jfr. Ekstraskattemanntall 1762 Loppa prestegjeld

Philip Harboe Schwensen lensmann i Hasvik 1859 - 1901

Prester i Loppa sogn:

Den første kirken på Loppa øy i Yttervær er antatt bygget ca 1400 og revet 1670. Kirke bygget sørøst på Loppa øy 1670 og revet 1747. Kirke bygget sørøst på Loppa øy 1747 og brent av nasistene tyskerne 1944. Kirke bygget 1952.

Jørgen Villumsen 1604 - 1606

Jens Andersen 1620 - 1628

Svend Lauritsen 1630 - ..

Søren Nilsen 1631 - 1649

Torben Reiersen sogneprest i Loppa prestegjeld 1651 -1695

Anders Larsen Filianus prest i Loppa og Sørvær 1699 til 1704

Melchior Tybring prest i Loppa 1723

Søren Johansen Bang sogneprest i Loppa prestegjeld 1762 - 1766, jfr. Ekstraskattemanntall 1762 Finnmark - Loppa

Richard Berg sogneprest 1767 - 1771

Claudius Struve sogneprest 1798 - 1807

David Plesner 1814

Thomas Christensen Hee sogneprest 1816-1827

Christopher Andreas Lassen 1840-1847

Petter Østbye sogneprest 1865

Peder Olssen Megrund sogneprest 1875

Martin Olsen sogneprest 1900

Reiel Andreas Nybø sogneprest 1910

Prester i Sørvær sogn:

Den første kirken i Sørvær er antatt bygget ca 1395.

Amund nn prest i Sørvær 1520

Laurits Winther 1563 - ..

Anders Jensen 1610 - 1624

Hans Hansen 1627 - 1633

Jens Pedersen 1642 - 1650

Søren Lauritsen Lindholm 1654 - 1654

Daniel Anderssøn Stang prest i Sørvær fra ca 1655 - 1660

Laurits Nilsen Nyborg 1660 - 1671

Hans Mogensen 1671 - 1672

Christen Markussen Humble 1672 - 1679

Antonius Sakariassen 1679 - 1685

Alexander Larsen Vigand 1690 - 1694

Prester i Hasvåg sogn:

Den første kirken i Hasvåg er antatt bygget ca 1450.

Eldste skriftlige kilde om kirke i Hasvåg på Sørøya i Vest-Finnmark er fra 1589. Ca 1694 ble kirken i Hasvåg revet.

Alexander Larsen Vigand prest i Hasvåg 1686 - 1694

Prester i Bøle sogn:

Bøle sogn var i eldre tid et sogn i Bølefjorden på Sørøya i Vest-Finnmark. I dag heter plassen Indre Bøle og er i Hasvik kommune.

...

Prester i Loppa prestegjeld, Øksfjord sogn

Øksfjord sogn i Loppa prestegjeld ble opprettet 1848. Kirke ble bygget 1842 i Øksfjord og ble brent av nasistene tyskerne 1944. Ny kirke ble bygget 1954.

...

Handelssteder:

Loppa øy: (1) Morten Blanche (kjøpmann ca 1570 - 1622). (2) Nils Oluffsen (kjøpmann 1623 - ca 1626). (3) Baard Knutsen (kjøpmann ca 1626 - 1672). (4) Hellert Serts (kjøpmann 1672 - 1677). (5) Knut Baardsen (kjøpmann 1677 - 1691). (6) Christoffer Erhorn (kjøpmann ca 1677 - ca 1678). Denne handelen antas å være en annen enn den som Knut Baardsen eide. (7) Søren Pedersen Gamst (kjøpmann og eier fra 1678 - ca 1694). (8) Bendix Nebel (kjøpmann 1695 - ca 1702). Jørgen Thormøhlen var eier. (9) Friedrich Steenswinckel og Ulrich Rosenlund (kjøpmann fra ca 1702 - 1714) etter at Jørgen Thormøhlen gikk konkurs ca 1702. (10) nn (kjøpmann fra 1714 - ca 1729) handelen var fri. (11) Niels Joensen Røde (kjøpmann fra ca 1729 - ca 1741). staten Danmark var eier. (12) Jørgen Sporring (handelsbestyrer fra ca 1740 - ca 1741). staten Danmark var eier. (13) Arve Gudmansen (kjøpmann 1741 - 1746). staten Danmark var eier. (14) nn (kjøpmann 1746 - 1758). Det Islandske Compagnie var eier. (15) Peder Andersen Nørager (kjøpmann ca 1753 - 1764) jfr 1762 ekstraskatt Loppa (eier av handelstedet var staten Danmark fra 1758). (16) Nils Larsen (kjøpmann 1764 - 1770). (17) Henrich Smith (kjøpmann 1770 - 1775). (18)

Sørvær

Stjernvåg

Bergsfjord

Breivik

Hasvik

Hasvåg: (1) Henrich Maagens (kjøpmann ca 1650 - ca 1680). (2) Rasmus Jensen (kjøpmann ca 1680 - 1688).

Sandland

Ordførere i Loppa kommune

Jens Hjort Stuwitz 1839-1841

Christopher Andreas Lassen 1841-1847

Johan Axel Rask 1847-1849

Markus Meyer 1850-1857

Nils Hjort Stuwitz 1858-1859

Ove Christian Brock 1860-1861

Georg Peter Ulich 1862-1864

Wilhelm Henrik Klerck Buck 1864-1869

Peder Olsen Medgrund 1870-1875

Petter Steffensen Berg 1876-1877

Jens Rasmussen Kiil 1878-1881

Edward Buck 1882-1897

Arne Fosnes 1898-

Ordførere i Loppa https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ordf%C3%B8rere_i_Loppa

Konrad J. Knutsen ordfører 1968-1979

Arne Gamst 1993

Steinar Halvorsen ordfører 2015-

Litteratur:

"Trekk fra Nord-Norges historie", Einar Niemi et all., 1978, Gyldendal Norsk Forlag, (side 34 om kirker i Finnmark år 1589, det var bl.a. kirker i Loppa øy og Sørvær og Hasvåg)

"Handelssteder i Finnmark", Nils Andreas Ytreberg 1941

"Norske gårdsnavne", Oluf Rygh, 1924

"Prester i Finnmark prosti - prester i Loppa", Norsk Slektshistorisk Forening http://www.genealogi.no/prester-i-finnmark-prosti/

Loppens kirke, Tromsø museum 1920 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111906018?page=0#3

Loppa og Altafjorden i jernalderen, masteravhandling i arkeologi 2020, Universitetet i Bergen - humanistisk fakultet, Gøran Halfdanarson Ellingsen https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2719696 -> åpne: master thesis -> last ned

Loppas historie, bygdebok for Loppa kommune, ISBN82-990963-0-8, 1983, Leonhard Gamst og Harald Samuelsberg. (Det nevnes at presten Torben Reiersen har fått navnet "Torben Reiersen Gamst" i denne boken. Uvisst hvilken grunn.), Niels Joensen Røde på Loppa handel år 1741. https://www.nb.no/items/5371f9e20e411150e694afcd3b756865?page=0

Loppa øy og slekten Gamst, Leonhard Gamst, 1967 https://www.nb.no/items/2237df99a7e057543c61c2bc90215971?page=3

"Jørgen Thormøhlen, forretningsmann ...", Anders Bjarne Fossen, 1978, side 93 om Loppa handel https://nb.no/items/aea821f9c2d30bda089345d9b72e4ba9?page=93

Kilder:

Skattelister for Vardøhus len, finneskatt

Kopfskatten 1520 Loppa

Skattematrikkel 1647 Finnmark amt, Loppa tingsted: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070606201?page=89

Fogderegnskap 1662 Finnmark amt, Loppa tingsted, skatteliste https://media.digitalarkivet.no/view/48947/35

Henrich Adelaer skattemanntall 1690, Finnmark amt - Loppa prestegjeld

Fogderegnskap 1691 Finnmark amt, Loppa tingsted, skattemanntall: Torben Reiersen stiftsprost og Søren Pedersen Gambst lensmann https://media.digitalarkivet.no/view/48949/72

Niels Knags skattemanntall 1694 Finnmark amt, Loppa prestegjeld

Finnmark sorenskriveri, justisprotokoller 1698, skattelister Loppa 1698, side 10 https://media.digitalarkivet.no/view/28742/10

Skattelister 1701 Loppa prestegjeld, fogderegnskap Vest Finnmark https://media.digitalarkivet.no/view/48950/23

Skattelister 1710 Finnmark amt, Loppa tingsted, fogderegnskap https://media.digitalarkivet.no/view/31082/238

Skattelister 1716 Finnmark amt, Loppa tingsted https://media.digitalarkivet.no/view/48955/30

Skattelister 1717-1722 Loppa prestegjeld, justisprotokoller fogden i Vest Finnmark https://media.digitalarkivet.no/view/31086/92

Ekstraskattemanntall 1762 for Finnmark amt - Loppa prestegjeld

Folketellinger for Loppa prestegjeld 1801, 1865, 1875, 1900, 1910, 1920

Kirkebøker for Loppa sogn, Loppa prestegjeld: den eldste kirkeboken er fra 1753 (de tidligere kirkebøkene er blitt borte og finnes ikke mer) https://media.digitalarkivet.no/view/9739/46347/1

Kirkebøker for Hasvik sogn, Loppa prestegjeld

Skifter (dødsbo skifter)

Tinglysning av grunneiendommer

Andre opplysninger:

Wikipedia, Loppa https://no.wikipedia.org/wiki/Loppa

Wikipedia, Loppa øy https://no.wikipedia.org/wiki/Loppa_(%C3%B8y)

Wikipedia, Loppa kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Loppa_kirke

Middelalderske kirkesteder i Finnmark fylke https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2421531/ki...