Genealogy Projects tagged with Svea on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Swedish Military

    "Försvarsmakten" "The Central Soldier Register" "Svenska regementen under indelningsverket" "Nationel Arkiv Databas" "Anarkiv Soldater" Olika Regement och Kompani r Andra Livgrenadjärregementet Bohusläns båtsmanskompanier "Bohusläns 1:a Båtsmanskompani" "Bohusläns 2:a Båtsmanskompani" Bohusläns regemente "Bohusläns regemente" "Bohusläns regementes mil...