Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Lt. Erik Wännberg (deceased)
  Erik Wännberg . Löjtnant vid Värmlands regemente
 • Olof Andersson (1799 - d.)
  Norra Ny kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13398/C/4 (1773-1825), bildid: C0038431_00059, sida 89 Norra Ny kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13398/A I/8 (1795-1800), bildid: C0038406_...
 • Maj. Gen. Fredrik af Klercker (1792 - 1867)
  Fredrik af Klercker , född 1792-10-04 i Kristianstad. Student i Uppsala 1808. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1809. Fänrik därst. s.å. och vid 2. livgardet 1810. Löjtnant därst. 1815. Ka...
 • Gustaf Malkolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck (1794 - 1850)
  Gustaf Malkolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, till Skönnebols fideikommiss i Södra Ny socken , Värmlands län, som han ärvde efter sin morbror. Född 1794-01-14 i Värmland. Korpral vid livregement...
 • Carl Stiernstedt (1838 - 1918)
  Vilhelm Carl Stiernstedt , född 1838-01-06 Strömsberg i Breds socken . Studentexamen 1855 . Furir vid Värmlands fältjägarkår s.å. Officersexamen 1856. Avsked från nämnda kår s.å. Fanjunkare vid Värm...

Värmlands regemente, I22/I2

Värmlands regemente bildas 1812 när Närke-Värmlands regemente delas i två. 1939 Cykelinfanteri (I2).

Efter delningen roterade Värmlands regementet 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland (väster om Klarälven).

För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg väster om Klarälven kom då att tillhöra Värmlands regemente.

Vid riksdagen 1892/93, beslöts att varje infanteriregemente skulle ha en styrka om 1000 man inkl. volontärer och spel. Vad avser Värmlands regementes så innebar denna förändring, att 149 man från Livregementet till fot (f.d. Närkes regemente) överfördes till regementet. De 149 rotarna hade utgjort större delen av Alsters kompani.

Från 1893 tillhör sålunda Alsters kompani Värmlands regemente. Även Väst-Göta Dals regementes 5 rotar i Värmland överförs vid denna tidpunkt till Värmlands regemente. Det fd. Kils kompani upphörde nu och fördelades på de andra kompanierna.

Förläggningsort: från 1913 Karlstad.

Övningsplats: Från 1812 Varpnäs mo (väster om Karlstad), från 1834 Trossnäs fält.

Regementets färg: Gult och svart.

Kompanier efter 1812:

•Livkompaniet

•Kils kompani

•Jösse kompani

•Älvdals kompani

•Grums kompani (tidigare Näs komp.)

•Nordmarks kompani

•Näs kompani

•Gillbergs kompani

Fälttåg:

Kriget mot Napoleon, 1813 - 1814:

Värmlands regemente deltog inte i Tyskland under 1813 - 1814.

Kriget mot Napoleon, 1813 - 1814:

Värmlands regemente var formerade på 4 bataljoner, där 3 bataljoner ingick i den 9:e brigaden under överste Klingspor och 1 bataljon i den 10:e brigaden under överste Gahn af Colqhoun. Båda dessa brigader ingick i armén 5:e fördelning under gm Rosenblad.

Den 9:e brigaden gick den 30 juli in i Norge över Bärby och Prestbakke och anlände den 1 augusti till Fredrikshall där de deltog i belägringen av Fredriksstens fästning. Delar av regementet följde några dagar senare Vegesacks avdelning norrut och deltog i striderna vid Rakkestad den 6 augusti och vid Langenäs och Askim den 9 augusti. I Langenäs slog en bataljon ur regementet under befäl av major Lagerlöv med tapperhet tillbaka ett norskt utfall från brohuvudet vid Langenäs.

Den 10:e brigaden ryckte den 1 augusti in i Norge över Morast och deltog den 2 augusti i striden vid Lier söder om Kongsvinger och därefter i återtåget till gränsen och striden vid Midskog den 5 augusti. I denna strid stod bataljonen upplöst i kedja till vänster om kyrkan och bron över Wrangälven och led där betydande förluster.

Värmlands regemente

och dess manskap perioden 1812 - 1907

Livkompaniet

Öfverstar och regementschefer

Fyll på här....

//media.geni.com/p13/04/2a/17/17/5344485de887e54e/varmlands_reg_3_large.jpg?hash=a28ebe82eca1ebe388f4366816ac4ce9087915e021ad5a739f514a4a445dc746.1701244799Regementet