Genealogy Projects tagged with swedishmilitary on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Närke-Värmlands regemente

  Närke-Värmlands regemente==Uppsatt 1624 som Närke-Värmlands regemente (1686-05-11 indelt i Närke, 1688-06-25 i Värmland). År 1812 delas regementet i två, Närkes regemente (I21) och Värmlands regemente (I22).Närke-Värmlands regemente härstammar från de fänikor som sattes upp i Värmland och Dalsland under 1500-talet och som senare kom att ingå i hertig Karls hertigdöme. Gustav II Adolf bildade år...

 • Swedish Military

  "Försvarsmakten" "The Central Soldier Register" "Svenska regementen under indelningsverket" "Nationel Arkiv Databas" "Anarkiv Soldater" Hans Högman Svensk militärhistoria Kampanjerna Trettioåriga kriget 1630-1648 Stora nordiska kriget 1700-1721 Hattarnas ryska krig 1741-1743 Pommerska kriget 1757 - 1762 Gustav III:s ryska krig 1788-1790

 • Värmlands regemente

  Värmlands regemente, I22/I2== Värmlands regemente bildas 1812 när Närke-Värmlands regemente delas i två. 1939 Cykelinfanteri (I2). Efter delningen roterade Värmlands regementet 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland (väster om Klarälven).För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg väster om Klarälven kom då at...

 • Närkes Regemente

  Närkes regemente (№ 21) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1812–1892. Förbandsledningen var förlagd i Sannahed.

 • Livregementets husarer

  Livregementets husarer, K3 År 1791 förvandlades Livregementet till häst till en brigad och delades i tre kårer , Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare Livregementets dragoner K2 ), Livregementsbrigadens lätta dragonkår (senare Livregementets husarer, K3 ) och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon (senare Livregementets grenadjärer, I3 ). Se även K2 ovan. År 1791 Livregementsbri...

 • Livregementets grenadjärer

  Livregementets grenadjärer År 1791 förvandlades Livregementet till häst till en brigad och delades i tre kårer, Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare Livregementets dragoner K2), Livregementsbrigadens lätta dragonkår (senare Livregementets husarer, K3) och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon (Livregementets grenadjärer, I3). År 1815 upplöstes brigaden och dess ingående förband ...

 • Livregementets dragoner

  Livregementets dragoner År 1791 förvandlades Livregementet till häst till en brigad och delades i tre kårer, Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare Livregementets dragoner K2), Livregementsbrigadens lätta dragonkår (senare Livregementets husarer, K3) och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon (senare Livregementets grenadjärer, I3). Livregementets dragoner var ett kavalleriförband ...

 • Finnish Military

  FINNISH MILITARY Projekti ei kokoa sotilasprofiileja. Sukututkijan kannattaa liittyä suoraan rykmenttiprojekteihin ja liittää sotilasprofiilit niihin. Finnish Military on suomalaisten sotilasyksiköiden pääprojekti. Se kuuluu projektiin International War and Military projects . Projektisivun tarkoitus on antaa sukututkijalle vihjeitä joukko-osaston löytämiseen ja sotilasasiakirjojen e...

 • Finnish Generals and Admirals in the Imperial Russian Army 1808-1917

  During 1808-1917, in a time spanning a little more than 100 years, after the Finnish War and until the Independence of Finland in 1917, Finland was an autonomous Grand Duchy of Russia .======During this era, according to The National Biography of Finland , some 500 Finns who rose to the ranks of General or Admiral in the Imperial Russian Army are listed.======This project is dedicated to those ...