Genealogy Projects tagged with svea on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Närke-Värmlands regemente

  Närke-Värmlands regemente==Uppsatt 1624 som Närke-Värmlands regemente (1686-05-11 indelt i Närke, 1688-06-25 i Värmland). År 1812 delas regementet i två, Närkes regemente (I21) och Värmlands regemente (I22).Närke-Värmlands regemente härstammar från de fänikor som sattes upp i Värmland och Dalsland under 1500-talet och som senare kom att ingå i hertig Karls hertigdöme. Gustav II Adolf bildade år...

 • Swedish Military

  "Försvarsmakten" "The Central Soldier Register" "Svenska regementen under indelningsverket" "Nationel Arkiv Databas" "Anarkiv Soldater" Hans Högman Svensk militärhistoria Kampanjerna Trettioåriga kriget 1630-1648 Stora nordiska kriget 1700-1721 Hattarnas ryska krig 1741-1743 Pommerska kriget 1757 - 1762 Gustav III:s ryska krig 1788-1790

 • Värmlands regemente

  Värmlands regemente, I22/I2== Värmlands regemente bildas 1812 när Närke-Värmlands regemente delas i två. 1939 Cykelinfanteri (I2). Efter delningen roterade Värmlands regementet 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland (väster om Klarälven).För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg väster om Klarälven kom då at...

 • Livregementets husarer

  Livregementets husarer, K3 År 1791 förvandlades Livregementet till häst till en brigad och delades i tre kårer , Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare Livregementets dragoner K2 ), Livregementsbrigadens lätta dragonkår (senare Livregementets husarer, K3 ) och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon (senare Livregementets grenadjärer, I3 ). Se även K2 ovan. År 1791 Livregementsbri...

 • Svea Cemetery, Svea, Okaloosa County, Florida, USA

  Svea Cemetery, Svea, Okaloosa County, Florida, USA: