Genealogy Projects tagged with Vaasa on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Locality Vaasa-Vasa, Ostrobothnia, Finland

    Project created 5.8.2017 ==Welcome to join Vaasa locality project==You can join us by selecting Actions> Join the project And by the way, are you already in Pohjanmaa - Ostrobothnia Geni project !? Please join also it. You can add to project your Geni-persons who were born or lived in Vaasa. See the list here Remember always to respect privacy. Also respect copyrights, for example, by appropri...

  • Gamla Wasa

    FÖR ATT BEGRÄNSA PROJEKTETS OMFATTNING AVGRÄNSAS DET TILL GAMLA WASA FÖRE 1808! SPECIELL TONVIKT LÄGGS PÅ ATT SPÅRA INFLYTTARE FRÅN VÄSTRA RIKSHALVAN (NUVARANDE SVERIGE) Vasa grundlades 1606 av Karl IX invid foten av Korsholms vallar, och erhöll sina första privilegier 1611, varvid staden, som dessförinnan kallats Mustasaari, Mussor, tilldelades namnet Vasa till åminnelse av Sveriges då regeran...

  • Vasa hovrätt

    Vasa hovrätt==Grundades år 1776. När Kung Gustav III på sin eriksgata försommaren 1775 anlände till Tavastehus, fattade han den 20 juni 1775 ett formellt beslut om administrativ och judiciell indelning.Den högtidliga invigningen av hovrätten hölls i Stockholms slott den 28 juni 1776. Friherre Gustav Johan Ehrensvärd har i sina detaljerade memoarer skildrat invigningen bland annat med orden "såd...