Genealogy Projects tagged with saha on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kymenlaakson saha- ja tehdasyhdyskunnat

    Kymenlaakson saha- ja tehdasyhdyskunnat KESKENERÄINEN PROJEKTI! Tähän projektiin on tarkoitus listata Kymenlaakson alueelta teollisuuslaitoksia ja kerätä näissä työskennelleiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä Geni-profiileja. Henkilöitä voi liittää tähän projektiin tai luoda tarvittaessa isommille yhdyskunnille tai tuotantolaitoksille omia aliprojekteja ja linkittää ne tähän pääpro...

  • Suomen saha-alan ammattilaiset

    Tähän projektiin voi liittää kaikki sahojen omistajat ja sahoilla työskennelleet henkilöt. Sahateollisuus on Suomessa mekaanisen metsäteollisuuden eli puutuoteteollisuuden suurin tuotantoala. Sahateollisuuteen kuuluu puun sahaus, höyläys ja kyllästys. Sahateollisuuden tuotantolaitokset eli sahat jaetaan teollisuussahoihin ja piensahoihin. Teollisuussahat käyttävät vuosittain raakapuuta yli ...