Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 1,056 genealogy profiles with the Rantzau surname on Geni. Join now to find your relatives.

Rantzau Genealogy and Rantzau Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

 • Anna Elisabeth Sehestedt (1610 - 1643)
  * skrives 1634 som Enke af Nienhof, der da ejedes af Otto Blome, indbudt til Chr. Peutz' Bryllup, død 1643. Sources 1. [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bob...
 • Frantz Rantzau de Linde (1681 - 1765)
  Kilde: www.finnholbek.dk: Billeder:. Coat of arms - de Linde Notater til Pallisbjerg (1706-1757) Stenumgård (1706-1757) Faddersbøl (halvpart) (1724-1727) (Hundborg S. og H.) Staby K&#...
 • Hans Baron Rantzau-Lehn (1764 - 1808)
  1804 Blev optaget i Friherrestanden. Maj 1805 Kongens generaladjudant. Eskadronchef a' la' suite i kavaleriet. Er begravet sammen med sin hustru og andre af Hvidkilde slægten under kirketå...
 • Henneke Rantzau (b. - 1594)
  arvede efter Faderen Neverstorf, som han og hans Brødre Claus og Jørgen tilligemed Moderen, to ugifte Søstre, Fætteren Hans og Kusinen Catharine Rantzau 1576 overdrog til Br...
 • Henrik Breidesen Rantzau (1437 - 1497)
  Var 1476 Medvidne ved Hr. Hans v. Ahlefeldts ægtepagt, fik 1479 af Kongen en aarlig Rente i Pant i Haderslev Amt, var 1480 Raad i Slesvig og Holsten, 1482 85 Hamborgs Raad i Steinburg, atter 149...

About the Rantzau surname

Rantzau (adelsslægt)

Rantzau (også Ranzow) er navnet på en holstensk og dansk uradelsslægt, der har stamsæde på Schloss Rantzau ved Pløn. Slægtens væsentligste landområder blev 1650 ophøjet til Rigsgrevskabet Rantzau.

Slægten kendes fra 1226 med ridderen Johann Ranzow.

Eksterne Referencer

Kilder (Sources)