Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Arbeiders-beweging & Socialisme - Nederland

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Arbeiders-beweging & Socialisme - Nederland

Wanneer betreffende persoon in geni voorkomt, volstaat hier -volledige- voor- en achternaam met link-verwijzing en levensdata. Voor overige informatie wordt verwezen naar het profiel of gerelateerde internet-bronnen. Verzoek niet in de tekst te wijzigen.

alfabetisch

—A—

 • Petrus Josephus Mattheus AALBERSE ‧ 1871-1948 ‧ R.K. politicus ‧ bwsa
 • Carel Steven ADAMA van SCHELTEMA ‧ 1877-1924 ‧ dichter ‧ red.De Socialistische Gids ‧ bwsa
 • Johan Willem ALBARDA ‧ 1877-1957 ‧ partijleider SDAP 1925-1940 ‧ min. Waterstaat ‧ bwsa
 • Petrus ALMA ‧ 1886-1969 ‧ beeldend kunstenaar ‧ bwsa
 • Herman AMELINK ‧ 1881-1957 ‧ chr. vakbondsbestuur ‧ bwsa
 • ♀ Hedwig "Hedy" d'ANCONA - den Haag 01-okt 1937 - politica - feministe
 • Wabina ANDREAE ‧ 1874-1966 ‧ ev.Mansholt ‧ voortrekster SDAP Groningen ‧ bwsa
 • Wilhelmus Johannes ANDRIESSEN ‧ 1894-1978 ‧ Jan ‧ vz. R.K. Bouwvakarbeidersbond 'St. Joseph' ‧ bwsa
 • ♀ Gerharda Johanna Helena ANKERSMIT ‧ 1869-1944 ‧ secr. Bond van Soc.-Democratische Vrouwen-propaganda-clubs ‧ bwsa
 • Johan Frederik ANKERSMIT ‧ 1871-1942 ‧ verslaggever Het Volksdagblad & hoofdred.Het Volk ‧ bwsa
 • Willem ANSING ‧ 1837-1900 ‧ pionier vak-organisatie ‧ oprichter Soc.-Democratische Bond ‧ bwsa
 • Isaäc ARBEID ‧ 1882-1944 ‧ oprichter-bestuur slagers-gezellen-bonden ‧ bwsa
 • Alphonse Marie Auguste Joseph ARIËNS ‧ 1860-1928 ‧ priester ‧ grondlegger kath. arbeidersbeweging Nederland ‧ bwsa

—B—

 • Leendert de BAAN ‧ 1880-1929 ‧ chr.-soc. hervormd predikant ‧ pleiter voor dienstweigering ‧ bwsa
 • Asser BAARS ‧ 1892-1944 ‧ voorman Indische Soc.-Democratische Vereeniging ‧ bwsa
 • ♀ Lucretia Jacoba BAART ‧ 1850-1932 ‧ Lucie ‧ feministisch schrijfster & mede-oprichtster SDAP-afd.Bergen-NH-nl ‧ bwsa
 • ♀ Maria Elize BAART ‧ 1854-1879 ‧ Elize ‧ voorvechtster vrouwen-emancipatie ‧ bwsa
 • Servatius Protatius BAART ‧ 1871-1950 ‧ vakbonds-leider ‧ SDAP-wethouder ‧ bwsa
 • Gerrit BAAS Kzn. ‧ 1884-1978 ‧ vakbonds-best.chr. handels- & kantoorbedienden ‧ bwsa
 • Ignatius Bernardus Maria BAHLMANN ‧ 1852-1934 ‧ financier-contactpersoon tussen Ned. & Duitse soc.beweging ‧ bwsa
 • Jacobus BAKKER ‧ 1875-1950 ‧ bestuur neutrale handels- & kantoor-bedienden-bond Mercurius ‧ bwsa
 • Pieter Oege BAKKER ‧ 1897-1960 ‧ Piet ‧ soc.-democratisch journalist & letterkundige ‧ bwsa
 • Sybe Kornelis BAKKER ‧ 1875-1918 ‧ vrijz.chr.-socialist ‧ propagandist SDAP & geheelonthouding ‧ bwsa
 • Willem BANNING ‧ 1888-1971 ‧ vz. Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers ‧ medeoprichter Ned.Volksbeweging & PvdA ‧ bwsa
 • Derk BARTELS ‧ 1883-1937 ‧ leidend functionaris SDAP Groningen ‧ bwsa
 • Willem BAX ‧ 1836-1918 ‧ een der 1e predikanten-leden SDAP ‧ bwsa
 • Hermanus Franciscus BAYE ‧ 1852-1894 ‧ voorman Haagse arbeiders-beweging ‧ bestuur Soc.-Democratische Bond ‧ bwsa
 • Christiaan Hendrik BEEKMAN ‧ 1887-1964 ‧ communistisch schilder-tekenaar ‧ bestuur belangen-organisaties beeldende kunstenaars ‧ bwsa
 • Simon de la BELLA ‧ 1889-1942 ‧ secr. NVV ‧ Eerste Kamerlid SDAP ‧ bwsa
 • Gerrit BENNINK ‧ 1858-1927 ‧ soc. propagandist in Twente ‧ bwsa
 • Mathilde BERDENIS van BERLEKOM ‧ 1862-1952 ‧ vz. Bond van Soc.-Democratische Vrouwen-clubs ‧ bwsa
 • Johannes Adriaan BERGER ‧ 1895-1961 ‧ NVV- & SDAP-bestuur ‧ vz. College van Rijks-bemiddelaars ‧ bwsa
 • George van den BERGH ‧ 1890-1966 ‧ SDAP Kamerlid ‧ vz. Wetenschappelijk Bur. SDAP ‧ bwsa
 • Henri Wilhelm Philippus Elize van den BERGH van EYSINGA ‧ 1868-1920 ‧ religieus-socialist ‧ bwsa
 • Jan Andries BERGMEIJER ‧ 1854-1941 ‧ voorman Soc.-Democratische Bond-Socialistenbond- SDAP-vakbeweging ‧ bwsa
 • Pieter BERGSMA ‧ 1882-1946 ‧ bestuur Vereeniging Spoor- & Tramwegpersoneel ‧ actief in Indonesische & Ned.communistische partij ‧ bwsa
 • Hendrik Petrus BERLAGE ‧ 1856-1934 ‧ met soc.-democratie & communisme sympathiserend architect ‧ bwsa
 • Karel Paulus Willem BESUIJEN ‧ 1880-1916 ‧ organisator arbeiders-coöp. ‧ 1e SDAP-gedeputeerde Friesland ‧ bwsa
 • Nicolaas BEUZEMAKER ‧ 1902-1944 ‧ Ko ‧ vz. CPN ‧ bwsa
 • Martinus BEVERSLUIS ‧ 1894-1966 ‧ Martien ‧ soc., later nat.-soc. schrijver ‧ bwsa
 • Meijer BLEEKRODE ‧ 1896-1943 ‧ grafisch ontwerper voor SDAP & de Onafh.Soc.Partij ‧ bwsa
 • Johannes Petrus Antonius te BOEKHORST ‧ 1862-1944 ‧ bestuur Ned.Bakkersgezellen-bond ‧ bwsa
 • Emanuel BOEKMAN ‧ 1889-1940 ‧ partijbestuur SDAP ‧ weth.Onderwijs & Kunstzaken ‧ bwsa
 • Harmen de BOER ‧ 1887-1941 ‧ voorman Friese SDAP ‧ Kamerlid ‧ bwsa
 • Klaas de BOER ‧ 1883-1945 ‧ commissaris Handelskamer HAKA ‧ bestuur Centr.Bond van Ned.Verbruiks-coöperaties ‧ bwsa
 • Benjamin BOERS ‧ 1871-1952 ‧ communistisch Hervormd predikant ‧ bwsa
 • Jan Gerhard ten BOKKEL ‧ 1856-1932 ‧ vrijdenker ‧ geldschieter sociaal-democratie ‧ bwsa
 • Sjoukje Maria Diderika BOKMA de BOER ‧ 1860-1939 ‧ Nienke van HICHTUM ‧ schrijfster kinderboeken ‧ medewerkster Het Volk ‧ bwsa
 • Willem Adriaan BONGER ‧ 1876-1940 ‧ soc.-democratisch theoreticus ‧ socioloog ‧ criminoloog ‧ bwsa
 • Adriaan de BOON ‧ 1912-1986 ‧ Adri ‧ veelvuldig 'tweede man' in bonden & het Ned.Verbond van Vakverenigingen ‧ bwsa
 • Hendrik Goeman BORGESIUS ‧ 1847-1917 ‧ actief in liberale coöp. beweging en neutrale drankbestrijding ‧ min.Binnenlandse Zaken ‧ initiator soc.wetgeving ‧ bwsa
 • Dirk BOS ‧ 1862-1916 ‧ medeoprichter Vrijzinnig-Democratische Bond & kabinets-formateur in 1913 ‧ bwsa
 • Karel Antonie BOS ‧ 1846-1899 ‧ soc.colporteur ‧ uitgever brochures ‧ bwsa
 • Johannes van den BOSCH ‧ 1780-1844 ‧ initiatief-nemer Mij van Weldadigheid ‧
 • Jeltje de BOSCH KEMPER ‧ jkvr. ‧ 1836-1916 ‧ voorvechtster economische zelfstandigheid vrouwen ‧ bwsa
 • Maurits BOSHART 1905-1964 ‧ soc.-democratisch marine-man betrokken bij opstand op De Zeven Provinciën ‧ bwsa
 • Fokke BOSMAN ‧ 1893-1971 ‧ Zaans communistisch politicus, actief in de CPN, RSP & RSAP ‧ bwsa
 • Lambertus Johannes BOT ‧ 1897-1988 ‧ anarchist & vz. Intern. Anti-Militaristische Vereeniging & van het Ned. Syndicalistisch Vakverbond ‧ bwsa
 • Bertus BOUWMAN ‧ 1882-1955 ‧ vakbonds=leider Nat.Arbeids-Secr. & bestuur Revolutionair Soc. (Arbeiders) Partij ‧ bwsa
 • ♀ Maria Catharina BOUWMEESTER ‧ 1885-1956 ‧ vakbondsbestuur ‧ feministe ‧ bwsa
 • Hendrik Jan van BRAAMBEEK ‧ 1880-1960 ‧ vakbondsleider ‧ soc.-democratisch Kamerlid ‧ bwsa
 • Jacob Andries BRANDSTEDER ‧ 1887-1986 ‧ functionaris Bond voor Minder Marine-Personeel & vakbondsbestuur transportarbeiders ‧ bwsa
 • Johan BRAUTIGAM ‧ 1878-1962 ‧ medegrondlegger Centrale Bond van Transportarbeiders ‧ voorman SDAP R'dam ‧ bwsa
 • Johannes Antonius Hendrikus van den BRINK ‧ 1865-1933 ‧ R.K.priester & 1e socialistisch gem.raadslid Noord-Brabant & Limburg ‧ bwsa
 • Johannes BRINKHUIS ‧ 1860-1938 ‧ R.K. vakbondsman & dissident ‧ bwsa
 • Johannes Bartholomeus BROEKSZ ‧ 1906-1980 ‧ vz. Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs & soc.-democratisch politicus & bestuur ‧ bwsa
 • Klaas Cornelis BROK ‧ 1873-1944 ‧ voorman SDAP Drenthe ‧ bwsa
 • Johannes BROMMERT ‧ 1891-1975 ‧ dienstweigeraar & communistisch propagandist ‧ bwsa
 • Hendrik BROUWER ‧ 1870-1946 ‧ vz. Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in het aartsbisdom Utrecht & bestuur R.K. Werkliedenverbond in Nederland ‧ bwsa
 • Hendrikus Johannes BRUENS ‧ 1865-1924 ‧ vakbondsbestuur sigarenmakers & penningmeester NVV ‧ bwsa
 • Adrianus Cornelis de BRUIJN ‧ 1887-1968 ‧ vz. R.K. Werklieden-verbond & Kath.Arbeiders Beweging ‧ bwsa
 • Pieter de BRUIN ‧ 1879-1957 ‧ voorman SDAP Schiedam ‧ bwsa
 • Angenita Engelina Johanna BRUINS ‧ 1874-1957 ‧ Agnes de Vries-Bruins ‧ medisch specialiste SDAP ‧ Tweede Kamer ‧ bwsa
 • Jan Anthonie BRUINS, jr. ‧ 1872-1947 ‧ woordvoerder Friese 'rode dominees' ‧ bwsa
 • Vitus Jacobus BRUINSMA ‧ 1850-1916 ‧ vz. Friesche Volkspartij ‧ bwsa
 • Franciscus Xaverius Wilhelmus BULT ‧ 1866-1925 ‧ geestelijk adviseur ‧ Bureau vd R.K. Vakorganisatie ‧ bwsa
 • Gerrit van BURINK ‧ 1891-1961 ‧ communistisch~nat.-soc. onderwijzer & journalist ‧ bwsa
 • Johannes Jacobus BUSKES, jr. ‧ 1899-1980 ‧ chr.anti-militaristisch & soc.predikant & socialist ‧ bwsa
 • Berend BYMHOLT ‧ 1864-1947 ‧ soc.& anarchistisch publicist & auteur Geschiedenis der Arbeiders-beweging in Nederland ‧ bwsa

—C—

 • Jan Cornelis CETON ‧ 1875-1943 ‧ voorman Soc.-Democratische Onderwijzers-Vereeniging ‧ partijbestuurslid SDP-CPN-CPH/CC ‧
 • Daniël de CLERCQ ‧ 1854-1931 ‧ utopist ‧ propagandist land-nationalisatie ‧
 • Frederika Sophia COHEN ‧ 1903-1943 ‧ soc.-democratisch sierkunstenares ‧ grafica ‧
 • Jozef Alexander COHEN ‧ 1864-1961 ‧ anarchist ‧ later monarchist ‧
 • Marius Job COHEN ‧ Dutch soc.-democratic politician ‧ 194- ‧
 • Levie COHEN ‧ 1864-1933 ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ organisator handelsreizigers ‧
 • Abraham Eliazer van COLLEM ‧ 1858-1933 ‧ soc.dichter ‧
 • Bernhard COLTOF ‧ 1889-1940 ‧ publicist ‧ partij-ideoloog actief in Soc.-Democratische Partij & CPN ‧
 • Samuel Wolf COLTOF ‧ 1854-1932 ‧ SDB-secr. ‧ vrij socialist ‧
 • Johannis Adrianus CONJONG ‧ 1895-1965 ‧ best.chr.grafische bond ‧
 • Anton Levien CONSTANDSE ‧ 1899-1985 ‧ vrijdenker ‧ publicist ‧
 • Gerardus Antonius CORDUWENER ‧ 1882-1940 ‧ SDAP-politicus Nijmegen ‧
 • Christianus Gerardus CORNELISSEN ‧ 1864-1942 ‧ bestrijder parlementaire socialisten ‧ theoreticus syndicalisme ‧
 • Samuel Senior CORONEL ‧ 1827-1892 ‧ soc.medicus ‧
 • Charles Guillaume CRAMER ‧ 1879-1976 ‧ mede-oprichter ‧ vz. Indische Soc.-Democratische Partij ‧ koloniaal specialist SDAP ‧
 • Jacobus Johannes CREMER ‧ 1827-1880 ‧ soc.betrokken schrijver ‧ kunstschilder ‧
 • Cornelis CROLL ‧ 1857-1895 ‧ SDB-secr. ‧ red.Recht voor Allen ‧

—D—

 • Aron van DAM ‧ 1881-1942 ‧ directeur Coöperatie De Dageraad ‧ SDAP-wethouder Winterswijk ‧
 • Peter DANZ ‧ 1876-1969 ‧ vz. Alg.Ned.Metaal-bewerkers-bond 1916-1936 ‧
 • Eldert Johannes van DET ‧ 1863-1948 ‧ lid bestuur ‧ geschied-schrijver ‧ Bond v. Ned.Onderwijzers ‧
 • Hendrik DIEMER ‧ 1879-1966 ‧ 1e CNV vz. ‧ vooral later: werk.gevers-voorman ‧
 • Jan DIETERS 1901-1943 ‧ bestuur CPN ‧ 1940-1943: lid illegale leiding CPN ‧
 • Albert Pieter DIJKMAN ‧ 1894-1953 ‧ Albert HAHN, jr. ‧ soc. tekenaar ‧
 • Johannes DIJKSTRA ‧ 1854-1917 ‧ secr. Friesch Comité Volkspartij ‧
 • Jan van DOK ‧ 1865-1956 ‧ voorman land-arbeiders-beweging Nederland ‧
 • Willem Frederik DOLLEMAN ‧ 1894-1942 ‧ revolutionair-socialist ‧
 • Ferdinand Domela NIEUWENHUIS ‧ 1846-1919 ‧ pionier socialisme ‧ stichter blad Recht voor Allen ‧ later soc.-anarchist ‧
 • Leendert Antonie DONKER - Mr. Donker was van 1952 tot zijn dood in 1956 minister van justitie in het Kabinet-Drees II.
 • Eduard DOUWES DEKKER ‧ 1820-1887 ‧ Multatuli ‧ vrij-denker ‧ schrijver ‧
 • Willem DREES ‧ 1886-1988‧ Hij was minister-president van Nederland van 1948 tot 1958, en wordt door menigeen beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici.‧
 • Franciscus Johannes Wilhelmus DRION ‧ 1874-1948 ‧ een der 1e anarchisten ‧ Den Haag ‧
 • Willem DROP ‧ 1880-1939 ‧ vakbonds-best.‧ SDAP-Kamerlid ‧
 • Jan Eliza Wilhelm DUIJS ‧ 1877-1941 ‧ SDAP-weth. Zaandam ‧ lid 2e Kamer SDAP ‧

—E—

 • Dirk Antonie van ECK ‧ 1867-1948 ‧ propagandist soc. Friesland ‧ voorman soc.-democratische arbeiders-beweging Leiden ‧
 • Frederik Willem van EEDEN ‧ 1860-1932 ‧ opr. van Walden-bij Bussum- ‧ Mij De Eendracht ‧
 • Roestam EFFENDI ‧ 1903-1979 ‧ activist Indon.& Ned.communistische beweging.
 • Henri Johannes Jacobus EICHELSHEIM ‧ 1865-1933 ‧ best. sigaren-makers-bond‧
 • Jan Egberts ELEVELD (1900-1936) was een gepassioneerd socialistisch politicus en drankbestrijder uit het het Drentse dorp Beilen.
 • Adrianus van EMMENES ‧ 1857-1906 ‧ opr. Gravers-& Bagger-lieden-vereeniging ‧ propagandist Soc.-Democratische Bond ‧
 • Adrien Jean Eliza ENGELBERT van BEVERVOORDE tot OLDEMEULE ‧ 1819-1851 ‧ Adriaan van BEVERVOORDE ‧ radicaal democratisch publicist ‧ 1847: mede-oprichter Ass.Démocratique ‧
 • Arnoldus Hendrikus Johannes ENGELS ‧ 1869-1940 ‧ voorman R.K.vak-beweging ‧ 1e kath.Kamerlid uit arbeiders-kring ‧
 • Jacobus -jacq- Alphonsus ENGELS ‧ 1896-1982 ‧ vrije jeugdbeweger ‧ communist ‧ religieus-socialist ‧ vakbonds-funct. Nat.Arbeids-Secr. & NVV ‧
 • Gerrit van ERKEL ‧ 1860-1937 ‧ voorman radicaal-soc. vak-beweging ‧

—F—

 • Jan Lambertus FABER ‧ 1875-1958 ‧ rode dominee ‧ lid 2e Kamer SDAP ‧
 • Frederik FERINGA ‧ 1840-1905 ‧ vrij-denker ‧ radicaal democraat ‧
 • Eduard Carl FIMMEN ‧ 1881-1942 ‧ Ned.& Intern.vakbonds-leider ‧
 • Eliza Carolina Ferdinanda FLEISCHACKER ‧ 1822-1904 ‧ Elise van CALCAR-Schiotling ‧ onderwijs-vernieuwster ‧ weg-bereid-ster Ned.Feminisme ‧
 • Levie~Louis Jacob FLES ‧ 1871-1940 ‧ vrij-denker ‧
 • Jan Antoon FORTUIJN~FORTUYN ‧ 1855-1940 ‧ inspirator soc. beweging A'dam ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧
 • Pieter Coenraad Frederik FROWEIN ‧ 1854-1917 ‧ vrij-denker ‧ strijder alg.kiesrecht ‧
 • Küpper Albert Johann FUNKE ‧ 1894-1934 ‧ politiek-journalistiek tekenaar soc.-democratische beweging ‧
 • Frans Pieter FUYKSCHOT ‧ 1896-1961 ‧ nat.-intern. prot.-chr.vakbonds-bestuur ‧

—G—

 • Friedrich Wilhelm GEBING ‧ 1848-1923 ‧ voorman Ned.Bond voor Alg. Kies- & Stem-recht ‧ Ned.Intern.Sigaren.makers- & Tabaks.bewerkers.bond ‧
 • Coenraad Albertus Jacobus GEESINK ‧ 1828-1883 ‧ liberaal stimulator vroege A'damse arbeiders-ver. ‧ -kort- secr. Alg.Ned.Typografen-bond ‧
 • Willem GEHRELS ‧ 1885-1971 ‧ opr. Volksmuziekschool ‧
 • Jacob van GELDEREN ‧ 1891-1940 ‧ econ. specialist SDAP ‧
 • Adrien Henri GERHARD ‧ 1858-1948 ‧ soc. woordvoerder n.1880-jrn.dertig ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧
 • Hendrik GERHARD ‧ 1829-1886 ‧ 'vader van het socialisme in Nederland' ‧
 • Carel Victor GERRITSEN ‧ 1850-1905 ‧ mede-oprichter Radicale Bond ‧ Nieuw-Malthusiaansche Bond ‧
 • Josephus Maria Petrus Jacobus GIESEN ‧ 1881-1932 ‧ anti-militarist ‧
 • ♀ Antje GIEZEN ‧ 1858-1898 ‧ spreekster-schrijfster vr vrouwen in de Friese arbeiders-beweging ‧
 • Wilhelmus GIEZEN ‧ 1860-1944 ‧ propagandist Soc.-Democratische Bond Noordelijke provincies ‧
 • Frans Johannes GOEDHART ‧ 1904-1990 ‧ stichter illegale Parool ‧ soc.-democratisch Kamerlid ‧
 • Franc van der GOES ‧ 1859-1939 ‧ theoreticus marxisme in Nederland ‧ mede-oprichter SDAP ‧ Onafhankelijke Socialistische Partij ‧
 • Andries Johannes Jacobus van GOOL ‧ 1882-1919 ‧ lid hoofd-best. De Zaaier voor Soc.-Democratische Partij ‧
 • ♀ Willemien Hendrika Posthumus-van der GOOT ‧ 1897-1989 ‧ publiciste ‧ feministe ‧
 • Herman GORTER ‧ 1864-1927 ‧ soc. dichter ‧ propagandist ‧
 • Johannes George GÖTZE ‧ 1861-1940 ‧ directie soc.verz.-bedrijf Aurora ‧
 • Isaäc GOUDSMIT ‧ 1881-1966 ‧ best. & geschied-schrijver moderne bakkers-gezellen- & cacao-bewerkers-bond ‧
 • Daniël -daan- GOULOOZE 1901-1965 ‧ best. CPN & verbindings-man Komintern ‧
 • Willem Cornelis de GRAAFF ‧ 1847-1902 ‧ 1e uitgever Recht voor Allen ‧ ijveraar nat.vakorganisatie handels- & kantoor-bedienden ‧
 • Jacob GRIEK ‧ 1825-1882 ‧ woordvoerder Pensioen-verbond ‧
 • ♀ Susanna GROENEWEG ‧ 1875-1940 ‧ soc.-democratisch politica ‧ 1e gekozen vrouw 2e Kamer ‧
 • August Pieter van GROENINGEN ‧ 1866-1894 ‧ soc.bewogen naturalistisch schrijver ‧
 • August Ferdinand GRONVALD ‧ 1879-1967 ‧ ~ A.F. Muller ‧ propagandist ‧ best. SDAP‧vakbeweging ‧ Ned.Arbeiders Sport Bond ‧
 • Saul~Paul de GROOT ‧ 1899-1986 ‧ politiek leider CPN ‧
 • Harmannus GROUSTRA ‧ 1861-1944 ‧ aanhanger Vrijland-beweging ‧ vz. SDAP-federatie Slochteren ‧
 • Jan de GRUYTER ‧ 1859-1932 ‧ letterkundige ‧ religieus socialist ‧
 • Leonardus Franciscus GUIT ‧ 1884-1937 ‧ vz. Ned.R.K. Bond van Overheids-personeel 'St. Paulus' ‧
 • Frans Christiaan GÜNST ‧ 1823-1885 ‧ vrijdenker ‧ radicaal-liberaal met democratisch & sociaal engagement ‧

—H—

 • Jacob Israël de HAAN ‧ 1881-1924 ‧ wegens homo-affaire ontslagen medewerker Het Volk ‧ ijveraar Russische gevangenen ‧
 • Gerardus Horreüs de HAAS ‧ 1879-1943 ‧ soc.vrijz.Herv.predikant ‧
 • Johan de HAAS ‧ 1897-1945 ‧ propagandist 't vrije socialisme ‧
 • Petrus Johannes Josephus HAAZEVOET ‧ 1876-1954 ‧ vz. Ned.R.K. Diamant-bewerkers Vereeniging & secr. Bureau RK-Vakorganisatie ‧
 • Roelf HAGOORT ‧ 1899-1965 ‧ journalistiek medew. CNV ‧ geschied-schrijver chr.-sociale beweging ‧
 • Albert Pieter HAHN ‧ 1877-1918 ‧ politiek tekenaar ‧ soc.-democratische dagblad Het Volk ‧ De Notenkraker ‧
 • ♀ Elise Adelaïde HAIGHTON ‧ 1841-1911 ‧ denkster & feministe ‧ in socialistische kring bekend als anti-socialiste ‧
 • Alexander Antonius van HAMERSVELD ‧ 1868-1943 ‧ vakbonds-bestuur RK-handels- & kantoor-bedienden ‧
 • Antonie HARMS ‧ 1867-1937 ‧ secr. & redacteur Ned.Vereeniging Spoor- & Tramweg-personeel ‧ commissaris De Centrale Arbeiders- Verzekerings- & Deposito-bank ‧
 • Ger HARMSEN 1922-2005 ‧ redacteur BWSA ‧
 • Evert Hendrik HARTMAN ‧ 1811-1873 ‧ maatschappij-hervormer ‧ oprichter Mij tot Verbetering van den Werkenden Stand ‧
 • Henri Benjamin HARTOG ‧ 1869-1904 ‧ soc. bewogen literator ‧ initiatief-nemer R'damse vereniging 'Voor de Kunst' ‧
 • Heijs Hermanus HARTOGH ‧ 1841-1891 ‧ Hartogh Heijs van ZOUTEVEEN ‧ Darwinist ‧ vz. De Dageraad ‧
 • ♀ Theodore Petronella Bernardine HAVER ‧ 1856-1912 ‧ redactie tijd-schrift Evolutie ‧ mede-oprichtster Vereeniging vr Vrouwen-kiesrecht ‧
 • Willem HAVERS ‧ 1865-1946 ‧ onafh. soc.publicist ‧ vz. vrij-denkers-beweging De Dageraad ‧
 • Tonnis van der HEEG ‧ 1886-1958 ‧ bestuur kleding-& textiel-arbeiders-bonden & NVV ‧
 • Herman Jacobus Hendrikus Conraad HEGERAAT ‧ 1873-1919 ‧ voor-man Nijmeegse SDAP & koor-leider ‧
 • Albertinus van der HEIDE ‧ 1872-1953 ‧ 'rode' dominee in Friesland ‧ SDAP-Kamerlid ‧
 • Johann Coenraad Hermann HEIJENBROCK ‧ 1871-1948 ‧ schilder arbeids-omstandig-heden & industriële processen ‧ oprichter Museum vd Arbeid A'dam ‧
 • ♀ Catharine Mariam -Marie- de Roode- HEIJERMANS ‧ 1859-1937 ‧ Marie de Roode-Heijermans beeldend kunstenares ‧ soc.-democrate ‧
 • Herman HEIJERMANS ‧ 1864-1924 ‧ toneel-schrijver ‧ soc.-democraat ‧
 • ♀ Ida Sarah HEIJERMANS ‧ 1861-1943 ‧ gematigd feministisch, met soc.-democratie sympathiserend publiciste over opvoeding & onderwijs ‧
 • Louis HEIJERMANS ‧ 1873-1938 ‧ soc.-democraat & soc.-medicus ‧
 • Arie Woute HEIJKOOPr ‧ 1883-1929 ‧ mede-grond-legger Centr.Bond van Transport-arbeiders ‧ voorman SDAP R'dam ‧
 • ♀ Marie HEINEN ‧ 1881-1948 ‧ directrice ‧ Nat.Bur.Bureau voor Vrouwenarbeid ‧
 • Bernardus Hermanus HELDT ‧ 1841-1914 ‧ voorman Alg.Ned.Werklieden-Verbond ‧ 1e werkman in de Tweede Kamer ‧
 • Johannes Gerardus Diederik van HELL ‧ 1889-1952 ‧ soc.-democratisch schilder ‧ tekenaar ‧ klarinettist ‧
 • Pieter Johannes HELSDINGEN ‧ 1852-1924 ‧ ijveraar kies-recht ‧ R'dams soc.-democraat ‧
 • Willem Pieter Gerardus HELSDINGEN ‧ 1850-1921 ‧ arbeiders-propagandist ‧ soc.-democratisch 2e Kamerlid ‧ Een der twaalf apostelen
 • Hendrik Gerard Maria HERMANS ‧ 1874-1949 ‧ leider kath.arbeiders-beweging ‧ geestelijk vader gedachte vd stands-organisatie ‧
 • Louis Maximiliaan HERMANS ‧ 1861-1943 ‧ uitgever van De Roode Duivel 1892-1897 ‧ soc.-democratisch propagandist ‧
 • Pieter Feddes HIEMSTRA ‧ 1878-1953 ‧ bestuur Ned.Bond Arbeiders in het Landbouw- & Zuivelbedrijf ‧ SDAP-politicus ‧
 • Jan HILGENGA ‧ 1883-1968 ‧ secr. moderne land-arbeiders-bond & SDAP-Kamerlid ‧
 • Nico van HINTE ‧ 1869-1932 ‧ oprichter ‧ best. Ned.Bond Gemeente-werklieden & de Intern. van Werklieden in Overheidsdienst ‧
 • Jan HOBBEL ‧ 1857-1931 ‧ anti-socialistisch vrijdenker - jaren tachtig vd 19de eeuw ‧
 • Willem van der HOEVEN ‧ 1879-1956 ‧ mede-oprichter Nijmeegsche Bestuurders-bond ‧ secr. Ned.Sigaren-makers-& Tabaks-bewerkers-bond ‧
 • Jan HOF ‧ 1870-1953 ‧ anarchistisch levens-hervormer ‧ natuur-propagandist ‧
 • ♀ Anna van HOGENDORP ‧ 1841-1915 ‧ oprichtster vd Ned.Vrouwen-bond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn ‧ chr.voor-vechtster vrouwen-kiesrecht ‧
 • gebr. Keimpe - Wybren & Marten HOGERHUIS ‧ 1859-1919 ‧ & ‧ 1863-1948 ‧ & ‧ 1869-1936 ‧ slachtoffers gerechtelijke dwalingen in de ‧ ‧ 1890-er jaren ‧
 • ♀ Maria Wilhelmina Hendrika HOITSEMA ‧ 1847-1934 ‧ mw.dr. J.RUTGERS~M.W.H. Hoitsema ‧ feministe ‧ 1 ‧
 • Jan Poppes HOMMES ‧ 1843-1916 ‧ pionier socialisme in Oost-Groningen ‧
 • ♀ Luberta de HONDT ‧ ‧ 1885-1959 ‧ Berta de VRIES ‧ actief in revolutionair-soc. vrouwen-beweging ‧ CPN ‧ A'dams Speel-tuin-verbond ‧
 • Jan HOOGCARSPEL ‧ 1888-1975 ‧ R'dams voor-man Soc.-Democratische Partij & de CPN ‧
 • Pieter HOOGLAND ‧ 1877-1958 ‧ bestuur Bond v.Ned.Onderwijzers & secr. Fed.A'dam SDAP ‧
 • Isaac Salomon van der HOUT~VANDERHOUT ‧ 1843-1918 ‧ voorman A'damse afd. van de 1e Intern. ‧
 • Hendrik van HOUTEN ‧ 1892-1952 ‧ pleit-bezorger land-pachters ‧ voorman Chr.-Democratische Unie ‧
 • Samuel van HOUTEN ‧ 1837-1930 ‧ links-liberaal ‧ grote belangstelling soc.vraag-stukken & vrouwen-emancipatie ‧
 • Gijsbert van der HOUVEN ‧ 1883-1963 ‧ bestuur Alg.Ned.Metaal-bewerkers-bond ‧ redactie De Metaalbewerker ‧
 • Jan HOVING ‧ 1877-1939 ‧ vz. De Dageraad in het interbellum ‧
 • Willem HOVY ‧ 1840-1915 ‧ soc.voelend werkgever ‧ mede-oprichter Ned. Werk-lieden-verbond Patrimonium ‧
 • Dirk HUDIG ‧ 1872-1934 ‧ soc.-democratisch geschied-schrijver oudste vak-organisaties ‧ stedebouw-kundige ‧
 • Frederik Willem Nicolaas HUGENHOLTZ ‧ 1868-1924 ‧ christen-socialist ‧ lid 2e Kamer SDAP ‧
 • ♀ Rika~Rie Kogenhop-HUIG 1906-1967 ‧ secr. Ned.Vrouwen Beweging ‧ lid A'damse gem.raad CPN ‧
 • Hendrik Hendicus HUISMAN ‧ 1821-1873 ‧ vz. vrij-denkers-vereniging De Dageraad ‧ bestuur Eerste Intern. ‧
 • Johannes HUIZINGA ‧ 1867-1946 ‧ vz. vak-afd. sigaren-makers van Patrimonium Kampen ‧ Chr.Arbeids-secretariaat ‧
 • Cornélie Lydie HUYGENS ‧ 1848-1902 ‧ voorvechtster vrouwen-emancipatie ‧ soc.-democrate ‧

—I—

—J—

 • Aletta Henriëtte JACOBS ‧ 1854-1929 ‧ 1e Ned.vrouwelijke arts ‧ feministe ‧
 • Jan Gerbrandus JANSONIUS ‧ 1870-1957 ‧ SDAP-propagandist Friesland ‧ burgemeester Leeuwarderadeel ‧
 • Gerardus Lambertus JANSSEN~JANSSEN PERIO ‧ 1859-1932 ‧ propagandist 'Staatspensioen voor iedereen' ‧
 • Peter Arnoldus JANSSEN ‧ 1835-1916 ‧ korte tijd propagandist alg. kiesrecht in Zeeland ‧
 • ♀ Geertruida Christina Stellingwerf-JENTINK ‧ 1852-1918 ‧ een der 1e vrouwelijke propagandisten vr socialisme, geheel-onthouding & vrouwen-emancipatie in Friesland ‧
 • ♀ Aaltje -alida- de JONG ‧ 1885-1943 ‧ 1e Ned. vrouwelijke bezoldigde vakbonds-bestuur ‧ Bond in de Kleeding-industrie ‧
 • Albert Andries de JONG ‧ 1891-1970 ‧ anarcho-syndicalistisch propagandist ‧ organisator ‧
 • Adrianus Michiel de JONG ‧ 1888-1943 ‧ soc.-democratisch schrijver ‧ literair adviseur ‧
 • Année Rinzes de JONG ‧ 1883-1970 ‧ christen-socialist ‧religieus-anarchist ‧
 • Willem Caspar de JONGE ‧ 1866-1925 ‧ leider Coöperatie Het Volksbelang Maastricht ‧ SDAP-Kamerlid ‧
 • Franz Wilhelm JUNGHUHN ‧ 1809-1864 ‧ geestelijk vader Ned. georganiseerde vrijdenkerij ‧
 • ♀ Hendrika Maria Aleida JUNGIUS ‧ 1864-1908 ‧ mede-organisator Nat.Tentoonstelling Vrouwenarbeid ‧ grond-legster ‧ 1e directrice Nat.Bur. voor Vrouwenarbeid ‧

—K—

 • Jacques de KADT ‧ 1897-1988 ‧ communistisch later soc.-democratisch politicus ‧ politiek essayist ‧
 • Jacobus KALMA ‧ 1870-1943 ‧ soc. propagandist ‧
 • Hendrik Ebo KASPERS ‧ 1869-1953 ‧ administrateur ‧ redacteur De Arbeider ‧
 • Klaas KATER ‧ 1833-1916 ‧ oprichter ‧ vz. Ned.Werklieden-verbond Patrimonium ‧
 • Cornelia Frida KATZ ‧ 1885-1963 ‧ soc. advocate ‧ chr.-historisch pleitster vrouwen-rechten ‧
 • Samuël KATZ ‧ 1845-1890 ‧ Siegfried ‧ lid Comité ter bespreking Sociale Quaestie ‧ voorvechter alg. stem- & kiesrecht ‧
 • Anna Maria van Gogh-KAULBACH ‧ 1869-1960 ‧ soc.-democratisch schrijfster ‧ vertaalster ‧ later communistische sympathieën ‧
 • Isidore KEESING ‧ 1876-1943 ‧ 1e statisticus NVV ‧ deskundig werkloosheids-verzekeringen ‧
 • Jeronimo de BOSCH KEMPER ‧ 1808-1876 ‧ pionier soc.wetenschappen ‧ volks-opvoeder ‧
 • Harm Jan KENTHER ‧ 1870-1944 ‧ pionier socialisme in Winschoten ‧
 • Arie KEPPLER ‧ 1876-1941 ‧ soc.-democratisch pionier woningbouw ‧ directeur Gem.Woningdienst A'vdam ‧
 • Cornelis Hendrik KETNER ‧ 1876-1959 ‧ antimarxistisch filosoof SDAP ‧
 • Johan van de KIEFT ‧ 1884-1970 ‧ soc.-democratisch politicus ‧ directeur van De Arbeiderspers ‧
 • Paul Charles Joseph KIÈS ‧ 1895-1968 ‧ journalist ‧ agitator van de SDAP ‧
 • Cornelis KITSZ ‧ 1873-1955 ‧ NAS-bestuur ‧
 • Uilke Jans 'vader' KLAREN ‧ 1852-1947 ‧ ‧
 • Anna Catharina KLEEFSTRA ~ Adama van SCHELTEMA ‧ 1884-1977 ‧ bibliothecaris Intern.Inst.Sociale Geschiedenis ‧
 • ♀ Geertje KLEEFSTRA ‧ 1874-circa 1938 ‧ populair Fries soc. propagandiste Zuidoosthoek Friesland 1892-1896 ‧
 • Asser Benjamin KLEEREKOPER ‧ 1880-1943 ‧ SDAP-Kamerlid ‧ journalist/propagandist ‧
 • ♀ Emilie Charlotte KNAPPERT ‧ 1860-1952 ‧ pionierster maatschappelijk werk in Nederland ‧
 • Johannis Adrianus Nelinus KNUTTEL ‧ 1878-1965 ‧ vooraanstaand lid Soc.-Democratische Partij & de CPN ‧
 • Daniël Marcellus George KOCH ‧ 1881-1960 ‧ soc.-democratisch activist ‧ publicist in Nederlands-Indië ‧
 • Anne de KOE ‧ 1866-1941 ‧ tolstojaan ‧ directeur Ons Huis R'dam ‧
 • Anthoon Johan KOEJEMANS 1903-1982 ‧ bestuur CPN ‧ hoofd-redacteur De Waarheid ‧
 • Willem -Wim- KOK ‧ 1938 ‧
 • Hendrikus -Henri- Hubertus van KOL ‧ Eindhoven 23 mei 1852-1925 aug-22 Aywaille-BE ‧ intern.georiënteerd soc. politicus ‧ specialisatie: kolonialisme ‧ één der 12 oprichters 'apostelen' SDAP ‧
 • ♀ Petronella ‧ sorry, hier is iets weggevallen, denk ik-jMu-
 • Harm KOLTHEK, jr. ‧ 1872-1946 ‧ voorman vrije socialisme ‧
 • Cornelis Gerhard Anton de KOM ‧ 1898-1945 ‧ met communisme sympathiserend ‧ Surinaamse revolutionair ‧ schrijver ‧
 • Johannes de KOO ‧ 1841-1909 ‧ hoofdredacteur dag-& weekblad De Amsterdammer ‧ radicaal journalist ‧
 • Pieter Adrianus KOOIJMAN ‧ 1891-1975 ‧ anarchistisch activist ‧ theoreticus ‧
 • ♀ Ietje KOOISTRA ‧ 1861-1923 ‧ pedagoge ‧ directie Rijks-kweekschool voor Onderwijzeressen ‧
 • Bastiaan Pieter KORTEWEG ‧ 1849-1879 ‧ redactie De Tolk van den Vooruitgang ‧ vrijdenker ‧
 • ♀ Martina Gezina KRAMERS ‧ 1863-1934 ‧ bestuur vrouwen-org: ‧ de Nieuw-Malthusiaanse Bond ‧ SDAP-afdelingen ‧ esperantisten-verenigingen ‧
 • Jan Antoon KRELAGE ‧ 1885-1957 ‧ organisator soc.arbeiders-koren binnen- & buitenland ‧
 • Hendricus Cornelius Josephus KRIJTHE ‧ 1825-1902 ‧ publicist ‧ vrijdenker ‧
 • Hildebrand -Hildo- Lucien KROP ‧ 1884-1970 ‧ beeldend kunstenaar soc.-democratisch, later communistisch gezindte ‧
 • Klaas KRUITHOF ‧ 1875-1956 ‧ CNV-voozitter 1916-1935 ‧
 • Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine KRÜSEMAN ‧ 1839-1922 ‧ voorvechtster vrouwen-emancipatie ‧ pacifiste ‧
 • John William KRUYT ‧ 1877-1943 ‧ chr.-socialist ‧ communist ‧
 • Johannes Gerardus van KUIJKHOF ‧ 1864-1921 ‧ secr.-penningm. SDAP ‧
 • Abraham KUIJPER ‧ 1837-1920 ‧ soc.denker ‧ anti-revolutionair politicus ‧ staatsman ‧
 • Johannes KUIKEN Jzn. ‧ 1860-1936 ‧ voorman kiesrecht-beweging ‧ voorstander grond-hervorming ‧
 • Johannes KUIPER ‧ 1875-1951 ‧ RK vakbonds-bestuur ‧ Tweede Kamerlid ‧ geschied-schrijver kath. arbeiders-beweging ‧
 • Hendrikus Jacobus KUIPER ‧ 1897-1985 ‧ bestuur RK Werklieden-verbond Nederland ‧
 • Willem van der KULK ~ Willem van Iependaal ‧ 1891-1971 ‧ schrijver ‧ spreker soc. onrecht ‧
 • Evert KUPERS ‧ 1885-1965 ‧ vakbondsbestuur kledingindustrie ‧ NVV-vz. 1928-1949 ‧
 • Rudolph Karel Herman KUYPER ‧ 1874-1934 ‧ pionier marxistische sociologie Nederland ‧

—L—

 • Jan ter LAAN ‧ 1872-1956 ‧ SDAP-voorman in Zuid-Holland ‧ bestuur ambtenarenbonden ‧
 • Kornelis ter LAAN ‧ Slochteren 08 jul 1871-1963 mrt-06 Utrecht‧ SDAP-Kamerlid ‧ 1e SDAP-burgemeester te Zaandam‧
 • Hendrik van LAAR ‧ 1898-1955 ‧ jeugdbeweger ‧ soc.-democraat ‧ actief in: natuurstudie‧heemkunde‧vrijwillige politie ‧
 • ♀ Carolina LACET~Laçet ‧ 1856-1920 ‧ feministe ‧ vrijdenkster ‧
 • ♀ Gaatske Adriana LADENIUS ‧ 1883-1953 ‧ soc.-democrate ‧ 1e vrouwelijk Statenlid ‧
 • Gerrit Bernardus LALLEMAN ‧ 1820-1901 ‧ strijder tegen kinderarbeid ‧
 • Casper Antonius Franciscus LAMMERS ‧ 1885-1966 ‧ best. moderne meubelmakers-bond ‧ NVV-geschiedschrijver ‧
 • Daniël de LANGE ‧ 1878-1948 ‧ marxistisch theoreticus ‧ publicist ‧
 • Jakob Leendert Adriaan de LANGE ‧ 1869-1940 ‧ redactie Zeeuwse blad De Toekomst van ‧ 1896 tot 1916 ‧
 • Krijn Adriaan van LANGERAAD ‧ 1865-1943 ‧ medew. De Nieuwe Tijd ‧ redacteur De Communistische Gids & Plattelandstribune ‧
 • Bernardus LANSINK, jr. ‧ 1884-1945 ‧ vz. Nat.Arbeids-Secretariaat & het Ned. Syndicalistisch Vakverbond ‧
 • Bernardus LANSINK, sr. ‧ 1862-1946 ‧ secr. Landelijke Fed. Textiel-arbeiders ‧ Nat.Arbeids-Secretariaat ‧
 • Josephus Carel Franciscus -Jef- LAST ‧ 1898-1972 ‧ soc. & communistisch schrijver ‧ dichter ‧ journalist ‧
 • Joris Johannes Christiaan -Chris- LEBEAU ‧ 1878-1945 ‧ anarchistisch kunstenaar ‧
 • Alexander Salomon de LEEUW ‧ 1899-1942 ‧ theoreticus Ned. marxisme-leninisme ‧ best. CPN ‧
 • Frederik -Freek- van LEEUWEN ‧ 1905-1968 ‧ soc.schrijver ‧ beeldend kunstenaar ‧
 • Paulus LEGUIT ‧ 1856-1937 ‧ 1e socialist Zaanse gem.-raad ‧
 • Coendert van der LENDE ‧ 1887-1964 ‧ best. timmer-lieden- & bouwvak-arbeiders-bond ‧ secr. NVV 1929-1949 ‧
 • Wilhelmina Elisabeth DRUCKER geb. LENSING ‧ 1847-1925 ‧ radicaal-feministe ‧
 • Andries LEUSINK ‧ 1884-1973 ‧ bestuur ‧ geschied-schrijver Alg.Ned. Bouwarbeidersbond ‧
 • Marius Gustaaf LEVENBACH ‧ 1896-1981 ‧ wetensch. grondlegger & praktisch vormgever van het Ned. arbeidsrecht ‧
 • Adolf Samson de LEVITA ‧ 1868-1934 ‧ best. afd. A'dam SDAP ‧
 • Bernhard Bruno Ferdinand LIEBERS ‧ 1836-1900 ‧ drukker & uitgever Recht voor Allen ‧
 • Nehemia de LIEME ‧ 1882-1940 ‧ oprichter De Centrale Arbeiders Verzekerings- & Deposito-bank ‧ financier soc.-culturele instellingen der moderne arbeidersbeweging ‧
 • Bartholomeus de LIGT ‧ 1883-1938 ‧ chr.-socialistisch ‧ later anarchistisch anti-militarist ‧
 • Gerard Jan LIGTHART ‧ 1859-1916 ‧ voorman onderwijzers-beweging ‧ onderwijs-vernieuwer ‧
 • George Frederik LINDEIJER ‧ 1878-1943 ‧ SDAP-propagandist ‧
 • Johan Jacob LODEWIJK ‧ 1871-1942 ‧ pleitbezorger soc.-anarchisme ‧
 • Anthonius Josephus LOERAKKER ‧ 1873-1950 ‧ best. RK-landarbeiders-bond St. Deusdedit ‧
 • ♀ Neeltje LOKERSE ‧ 1868-1954 ‧ ijveraarster rechten ongehuwde moeders & dienstboden ‧
 • Joseph LOOPUIT ‧ 1864-1923 ‧ SDAP-best.‧-propagandist ‧
 • Marinus van der LUBBE ‧ 1909-1934 ‧ brandstichter Rijksdaggebouw Berlijn 1933 ‧
 • Petrus Jacobus LUITINK ‧ 1841-1871 ‧ best. Eerste Intern. ‧ dichter 'Vrijheidslied' ‧
 • Tjerk LUITJES ‧ 1867-1946 ‧ propagandist vrije socialisme ‧ 1e redacteur De Arbeider ‧
 • Cornelis Johannes LUREMANS ‧ 1866-1936 ‧ voorman Arnhemse soc.beweging ‧ best. Bond Ned.Gemeente-werklieden ‧

--M--

 • Josephus Hubertus MAENEN ‧ 1888-1972 ‧ vz. Limburgsche RK-Werklieden-bond ‧
 • Gerrit MANNOURY ‧ 1867-1956 ‧ communist ‧ wiskundige ‧
 • Derk Roelfs MANSHOLT ‧ 1842-1921 ‧ 1e mede-stander Domela NIEUWENHUIS - noorden des lands ‧
 • Lambertus Helprig MANSHOLT ‧ 1875-1945 ‧ agrarisch expert SDAP ‧
 • ♀ Rosette -Rosa- Susanna MANUS ‧ 1881-1943 ‧ voorvechtster vrouwen-kiesrecht ‧ mede-oprichtster Intern. Archief vd Vrouwen-beweging ‧
 • Jacob Cornelis van MARKEN ‧ 1845-1906 ‧ soc.voelend werkgever ‧ stelde als 1e in Nederland ondernemingsraad -Kern- in ‧
 • Harmanus MASEREEUW ‧ 1861-1941 ‧ drukker SDAP ‧ directie Het Volk ‧
 • Jan Willem MATTHIJSEN ‧ 1879-1949 ‧ bestuur SDAP ‧ lid gemeenteraad A'dam ‧
 • Laura -Lau- Carola MAZIREL ‧ 1907-1974 ‧ soc. advocate ‧ pleitbezorgster woon-wagen-bewoners ‧
 • Pieter Jacobus MEERTENS ‧ 1899-1985 ‧ redactie BWSA ‧
 • Eillert MEETER ‧ 1818-1862 ‧ publicist democratische bladen 1840-1851 ‧
 • ♀ Henriette Rosina Dorothea van der MEIJ ‧ 1850-1945 ‧ 1e Ned. vrouwelijke journalist ‧ feministe ‧
 • Rudolf Carel MEIJER ~ R.C. d'ABLAING van GIESSENBURG ‧ 1826-1904 ‧ boekhandelaar‧uitgever ‧ mede-oprichter vrijdenkers-vereniging De Dageraad ‧
 • Willem Hendrik MEIJER~MEYER ‧ 1877-1951 ‧ voorvechter belangen matrozen ‧ redactie Het Anker ‧
 • Gerrit Willem MELCHERS ‧ 1869-1952 ‧ vrijz. soc. predikant ‧ SDAP politicus ‧
 • Pieter MELIEFSTE 1901-1985 ‧ propagandist chr.vak-organisatie land-arbeiders Walcheren ‧ 1e arbeider in anti-revolutionaire Statenfractie Zeeland ‧
 • Albert Fredrik MELLINK ‧ 1915-1987 ‧ redactie BWSA ‧
 • Maurits -Maup- MENDELS ‧ 1868-1944 ‧ soc.-democratisch politicus ‧
 • Abraham MENIST ‧ 1896-1942 ‧ partij-best. Revolutionair Soc. -Arbeiders- Partij ‧ MARX-LENIN-Luxemburg-Front ‧
 • ♀ Maria Anna Catharina MENSING ‧ 1854-1933 ‧ secr. Bond van Soc.-Democratische Vrouwenclubs ‧ 1e landelijke secr. Soc.-Democratische Partij ‧
 • ♀ Helena MERCIER ‧ 1839-1910 ‧ soc.-liberaal feministe ‧ pionier op terrein maatschappelijk werk ‧
 • Johannes Cornelis Hendrik Philippus METHÖFER ‧ 1863-1933 ‧ een der 1e anarchisten in Nederland, later voorman beweging vr produktiecoöperaties ‧
 • Frans van MEURS ‧ 1889-1973 ‧ bestuur vakbond overheids-personeel & wethouder SDAP A'dam ‧
 • Andreas Wilhelmus MICHELS ‧ 1880-1961 ‧ best. Matrozen-bond ‧ Gedep.Staten Noord-Holland ‧
 • Christiaan Peter -Pieren- MICHON ‧ 1843-1899 ‧ best. typografen-bond ‧ 1e Intern.-man ‧
 • Johannes Antonius MIDDELHUIS 1902-1978 ‧ alg. secr. ‧ later vz. Kath. Arbeiders Beweging ‧
 • Dirk Lodewijk Willem van MIEROP ‧ 1876-1930 ‧ chr.-anarchist ‧ oprichter Intern. Broederschap Blaricum ‧ leider Rein Leven-Beweging ‧
 • Salomon -Monne- Rodrigues de MIRANDA ‧ 1875-1942 ‧ vakbonds-leider ‧ wethouder SDAP A'dam ‧
 • Salomon (Monne) Rodrigues de MIRANDA Amsterdam, 21 maart 1875 - Amersfoort, 03-nov 1942 - Nederlands SDAP politicus
 • Salomon MOK ‧ 1902-1948 ‧ popularisator kennis arbeids-recht ‧ lid gem.raad SDAP A'dam ‧
 • Hendrik MOL ‧ 1880-1959 ‧ actief vakbonds-man haven-& transport-arbeiders ‧
 • Petrus -Piet- MOLTMAKER ‧ 1882-1941 ‧ vz. Ned.Vereeniging Spoor-& Tramweg-personeel ‧
 • Johannes MOOIJ ‧ 1888-1977 ‧ leider riet-bewerkers-vakorganisatie ‧ Noordwolde ‧ bwsa
 • Hendrik Clemens MULLER --niet:Müller-- ‧ 1855-1927 ‧ vrijdenker ‧ lid Soc.-Democratische Bond ‧
 • Gijsbert Jasper van MUNSTER ‧ 1883-1945 ‧ communistisch publicist ‧
 • ♀ Geertruida Agneta Kapteyn-MUYSKEN ‧ 1855-1920 ‧ propagandiste nieuwe moraal ‧ actief lid De Dageraad ‧

—N—

 • Johanna Wilhelmina Antoinette NABER ‧ 1859-1941 ‧ feministe ‧ 1e geschied-schrijfster Ned. vrouwen-beweging ‧
 • Gerard -Gé- NABRINK 1903-1993 ‧ anti-militarist & ijveraar seksuele hervorming ‧
 • Gerrit NANNINGA ‧ 1858-1933 ‧ directie coöperatie De Toekomst-Groningen ‧ ‧
 • Nathan NATHANS ‧ 1883-1937 ‧ bestuur Ned.Ver.Spoor-& Tramweg-personeel ‧ Intn.Transport-arbeiders Fed. ‧
 • Jakob NAUTA ‧ 1886-1949 ‧ bestuur vakbond Chr. handels- & kantoorbedienden ‧
 • Tjepke NAWIJN ‧ 1862-1939 ‧ voorman Friesche Volkspartij ‧
 • Gerard Marinus NEDERHORST 1907-1979 ‧ soc.-democratisch politicus ‧ econoom ‧
 • Adrianus Jacobus -Adriaan- NIEUWENHUIS ‧ 1820-1880 ‧ saint-simonist ‧ vrijdenker ‧
 • Johannes Adam NIEUWENHUIS ‧ 1856-1939 ‧ voorman kiesrecht-beweging tachtiger jaren negentiende eeuw ‧
 • Franciscus Lambertus Deodatus NIVARD ‧ 1879-1945 ‧ R'dam: François Lambert Dieu Donné ‧ secr.-penningm. Ned.RK.Bond Spoor-& Tramwegpersoneel 'St.Raphaël' ‧
 • Otto Willem de NOBEL ‧ 1867-1950 ‧ koorleider-componist strijdliederen ‧
 • Willem Hubert NOLENS ‧ 1860-1931 ‧ lid-vz. fractie R.K. Staatspartij Tweede Kamer ‧
 • Pieter NOLTING ‧ 1852-1923 ‧ bestuur Alg.Ned.Werklieden-Verbond ‧ lid gemeenteraad A'dam ‧ Tweede Kamer Radicale Bond ‧ Vrijz. Democratische Bond ‧
 • Franciscus Siebren NOORDHOFF ‧ 1882-1970 ‧ bestuur moderne ambtenarenbond ‧ bestuur NVV ‧ wethouder PvdA Haarlem ‧

—O—

 • ♀ Maria Elisabeth -Rie- Lips-ODINOT ‧ 1908-1998 ‧ vz. Ned.Vrouwen Beweging ‧ lid Tweede Kamer CPN ‧
 • Jacobus Hendrik OLDENBROEK ‧ 1897-1970 ‧ linkse soc.-democraat ‧ bestuur Intn.Transport-arbeiders Fed. ‧
 • Bartholomeus van OMMEREN ‧ 1859-1907 ‧ een der 1e gerechtelijk vervolgde socialisten ‧ propagandist anarchisme ‧
 • Inte ONSMAN ‧ 1872-1929 ‧ best. kappers-bond & soc. bewogen toneel-schrijver ‧
 • Johannes Jacobus van OOGEN ‧ 1867-1926 ‧ oprichter Handels- & Pakhuis-bedienden-Vereeniging 'Handel & Nijverheid' ‧ oprichter Coöperatieve Transito-Veem ‧
 • Felix Louis ORTT ‧ 1866-1959 ‧ humanitair ‧ chr.-anarchist ‧
 • Frans Lodewijk OSSEDORP ‧ 1863-1941 ‧ na1883: OSSENDORP ‧ voorman onderwijzers-beweging ‧ Kamerlid SDAP ‧
 • Franciscus Petrus OUDENS ‧ 1855-1920 ‧ stichter-voorman 1e spoorweg-vakorganisatie ‧
 • Jan OUDEGEEST ‧ 1870-1950 ‧ mede-oprichter NVV ‧ vz. SDAP ‧

—P—

 • Lambertus Nicodemus PALAR ‧ 1900-1981 ‧ Indonesisch Tweede-Kamerlid SDAP & PvdA ‧ publicist ‧
 • Antonie PANNEKOEK ‧ 1873-1960 ‧ theoreticus ‧ tot 1914: linker-vleugel soc.-democratie ‧ na 1921: raden-communistische beweging ‧
 • Johannes Hubertus PARIS ‧ 1873-1939 ‧ SDAP-politicus Limburg ‧
 • Wilhelmus Martinus van de PAS ‧ 1901-1960 ‧ geschied-schrijver R.K. arbeidersbeweging ‧
 • Willem Caspar Joseph PASSTOORS ‧ 1856-1916 ‧ voorman Ned. R.K. Volksbond ‧ lid Tweede Kamer ‧
 • PEKELHARING Baltus Hendrik ‧ 1841-1922 ‧ met soc.-democratie symphatiserend hoogleraar ‧
 • Paulus Jacobus PENNING ‧ 1843-1904 ‧ actief: vrijdenkersbeweging ‧ de Eerste Intern. ‧ Soc.-Democratische Bond ‧ caféhouder voor de beweging ‧
 • ♀ Christina Elizabeth PERK ‧ 1833-1906 ‧ oprichtster Onze Roeping ‧ Alg.Ned.Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt' ‧
 • Henri Christiaan PIECK ‧ 1895-1972 ‧ communistisch schilder ‧ illustrator ‧
 • Caspar Hubertus PIETERS ‧ 1892-1964 ‧ best. district moderne fabrieks-arbeidersbond ‧ wethouder SDAP Maastricht ‧
 • ♀ Elise Hubertine -Lies- Simonis-PIETERS ‧ 1897-1976 ‧ mede-oprichtster Vrouwenbond NVV ‧
 • Gerardus Hubertus PIETERS ‧ 1860-1947 ‧ pionier socialisme Maastricht ‧
 • Arie PLEYSIER ‧ 1891-1980 ‧ journalist Voorwaarts ‧ Het Vrije Volk ‧ secr. omroep VARA ‧
 • Henricus POELS ‧ 1868-1948 ‧ hoofd-aalmoezenier vd arbeid Limburg ‧ pleit-bezorger R.K. standsorganisatie ‧
 • Bart POESIAT ‧ 1831-1898 ‧ medeoprichter-secr. Ned.Werklieden-verbond Patrimonium ‧
 • ♀ Anna Sophia POLAK ‧ 1874-1943 ‧ directie Nat.Bur.voor Vrouwenarbeid ‧
 • Eliazer POLAK ‧ 1880-1962 ‧ soc.-democratisch journalist ‧ wethouder SDAP Amsterdam ‧
 • Henri POLAK ‧ 1868-1943 ‧ leider vakbond ‧ soc.-democratisch politicus ‧
 • Arnoldus POLAK KERDIJK ‧ 1846-1905 ‧ progressief liberaal ‧ mede-oprichter Centr.Bur.voor Soc.Adviezen ‧ ‧
 • ♀ Jacoba Maria Petronella PORREIJ ‧ 1851-1930 ‧ Nellie van KOL ‧ schrijfster kinderopvoeding ‧ redactrice De Vrouw ‧
 • Nicolaas Wilhelmus POSTHUMUS ‧ 1880-1960 ‧ schepper Intn.Inst.Soc.Geschiedenis ‧
 • Jan POSTMA ‧ 1895-1944 ‧ soc.-anarchist ‧ hoofd tweede illegale leiding CPN ‧
 • Thomas POSTMA ‧ 1824-1906 ‧ voorman Friese werkliedenbeweging & drankbestrijding ‧
 • Johannes Theodorus POTHARST ‧ 1841-?, propagandist vakvereniging tijdens Eerste Intern. ‧
 • Samuel Joseph POTHUIS ‧ 1873-1937 ‧ secr. Amsterdamsche Bestuurdersbond ‧
 • Hessel POUTSMA ‧ 1866-1933 ‧ uitgever De Sneeker Courant ‧ vakbondsleider ‧ partij-organisator ‧
 • ♀ Sientje -Sani- PRIJES ~ Prijes-Schmidt ~ Schmidt-Prijes ‧ 1876-1933 ‧ best. vakbond ‧ schrijfster ‧

—Q—

 • Hendrick Peter Godfried QUACK ‧ 1834-1917 ‧ historicus vh socialisme ‧
 • Israël QUERIDO ‧ 1872-1932 ‧ soc.-democratisch romanschrijver & criticus ‧

—R—

 • Cornelis Johannes van RAAY ‧ 1859-1893 ‧ SDB-propagandist ‧
 • Anne RAUWERDA ‧ 1859-1945 ‧ voorman Friesche Volkspartij ‧ propagandist land-nationalisatie ‧
 • Willem van RAVESTEYN ‧ 1876-1970 ‧ leider Soc.-Dem. Partij ‧ Communistische Partij Ned. tot 1925 ‧
 • Eduard Charles Philippus REDELÉ ‧ 1866-1913 ‧ kath.-soc. publicist ‧ fabrikant ‧
 • Abraham Mozes REENS ‧ 1870-1930 ‧ propagandist revolutionair-socialisme & anarchisme ‧
 • Jacob van REES ‧ 1854-1928 ‧ chr.-anarch. drankbestrijder ‧ anti-militarist ‧
 • Marius Antoon REINALDA ‧ 1888-1965 ‧ uitgever & soc. politicus ‧
 • Gerardus Johannes Marinus van het REVE ‧ 1892-1975 ‧ 'Vanter' ‧ communistisch journalist & schrijver ‧
 • Bernard Daniël Guillaume Charles REYNDORP ‧ 1870-1950 ‧ anarcho-soc. filosoof ‧ vrijdenker ‧
 • ♀ Anna Elisabeth RIBBIUS PELETIER ‧ 1891-1989 ‧ bestuur soc.-democr. vrouwen-organisaties ‧ lid Raad van State ‧
 • Antonius Theodorus van RIJEN ‧ 1878-1946 ‧ vz. Fed. Diocesane RK-Volks- & Werkliedenbonden ‧ de Bossche Diocesane Werkliedenbond ‧
 • ♀ Ester de Boer-van RIJK ‧ 1853-1937 ‧ soc.-geëngageerd actrice ‧
 • Gerhard RIJNDERS ‧ 1876-1950 ‧ anarchistisch propagandist ‧ uitgever ‧
 • Joannes van RIJZEWIJK ‧ 1880-1939 ‧ vz. RK-tabaks-bewerkers-bond ‧ RK-Vakbureau ‧
 • Klaas RIS ‧ 1821-1902 ‧ voortrekker A'damse arbeidersbeweging ‧ Eerste Intern.-man ‧
 • ♀ Flora RODRIGUES ‧ 1893-1996 ‧ Florrie Rodrigo ‧ revolutionair danseres ‧ choreografe ‧
 • Cornelis ROESTENBERG ‧ 1877-1955 ‧ best. RK-lederbewerkersbond ‧ RK-vakcentrale ‧
 • Richard Nicolaüs ROLAND HOLST ‧ 1868-1938 ‧ Rik ‧ soc.-democr. beeldend kunstenaar ‧
 • Henriette Goverdine Anna ROLAND HOLST-van der SCHALK ‧ dichteres ‧ socialiste
 • ‧ ROMEIN ‧ 1893-1962 ‧ red. De Tribune ‧ marxistisch historicus ‧
 • Hoeke ROMMERTS ‧ 1834-1890 ‧ best. Alg.Ned.Werklieden-Verb. ‧ Alg.Ned. Typografenbond ‧
 • Obbe ROMMERTS ‧ 1835-1902 ‧ voorman Prov. Friesche Werklieden-Vereeniging ‧
 • Justus Johannes -Jan- de ROODE ‧ 1866-1945 ‧ hoofdred. Het Volk ‧ staflid Intern. Arbeids Organisatie ‧
 • Gerrit ROORDA ‧ 1890-1977 ‧ communistisch propagandist ‧ lid gem.Raad ‧ Prov. Staten ‧
 • Sikko Ernest Willem ROORDA van EYSINGA ‧ 1825-1887 ‧ auteur Vloekzang en Koning Gorilla ‧
 • Andries de ROSA ‧ 1869-1943 ‧ lid bondsraad Alg.Ned. Diamant-bewerkersbond ‧ oprichter Arbeiders Vereeniging vr Lijkverbranding ‧
 • Adriaan ROT ‧ 1861-1927 ‧ vz. Soc.-Democr. Bond ‧ Socialistenbond ‧ mede-oprichter Het Volksdagblad ‧
 • Jacob ROT ‧ 1854-1938 ‧ dir. Het Volksdagblad ‧
 • Jan ROT ‧ 1892-1982 ‧ tekenaar in De Notenkraker ‧ actief SDAP ‧ PvdA ‧
 • Thomas de ROT ‧ 1840-1915 ‧ mede-oprichter Alg. Ned. Werklieden-Verbond & voorman 'gematigde' vakbeweging ‧
 • Godfried Johan ROYAARDS ‧ 1842-1904 ‧ 1e geschied-schrijver Ned. arbeiders-beweging ‧
 • Eltjo RUGGE ‧ 1872-1950 ‧ SDAP-raad ‧ weth. Groningen ‧
 • Charles Joseph Maria RUIJS van BEERENBROEK ‧ 1873-1936 ‧secr. Maastrichtse RK-Volksbond ‧ adviseur RK-vakorganisaties ‧
 • Pieter Cornelis de RUIJTER ‧ 1855-1889 ‧ tekstdichter strijd-liederen ‧
 • Johan Stephaan RUPPERT jr. ‧ 1877-1934 ‧ chr. arbeidersleider ‧
 • Marinus RUPPERT ‧ 1911-1992 ‧ bestuur chr. vakbond ‧ lid Raad van State ‧
 • Johannes RUTGERS ‧ 1850-1924 ‧ secr. Nw-Malthusiaansche Bond ‧ geheim sympathisant socialisme ‧
 • Sebald Justinus RUTGERS ‧ 1879-1961 ‧ vooraanstaand Ned. communist ‧

—S—

 • Johan Hendrik Andries (Jan) SCHAPER Groningen, 12 februari 1868 – Voorburg, 31 augustus 1934 mede-oprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) in 1894.
 • ♀ Johanna Elisabeth Smit, ( 27-8-1933 - 19-09-1981) Feministe.
 • Hendrik Spiekman Hoogezand, 13 februari 1874 – Rotterdam, 18 november 1917 was een Nederlands letterzetter, journalist, politicus en medeoprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP).

—S—

 • Benedictus Herschel -Ben- SAJET ‧ 1887-1986 ‧ soc.-geëngageerd arts & soc.-democr. lid gemeenteraad ‧
 • Izak SAMSON ‧ 1872-1928 ‧ gebruikte tijdlang Israël als 2e voornaam - propagandist anarchisme ‧ later sociaal-democraat ‧
 • Goswijn Willem SANNES ‧ 1875-1930 ‧ marxistisch socialist in Zeeland & SDAP-kamerlid ‧
 • ♀ Catharina Anna Maria de SAVORNIN LOHMAN jkvr. ‧ 1868-1930 ‧ literair ‧ maatschappelijk polemiste ‧
 • Herman Johan Aloysius Maria SCHAEPMAN ‧ 1844-1903 ‧ geestelijk adviseur Bond RK-Werkliedenvereenigingen aartsbisdom Utrecht ‧
 • ♀ Jannetje Johanna -Hannie- SCHAFT ‧ 1920-1945 ‧ lid groep Raad van Verzet Haarlem ‧
 • Johannes Gerardus van SCHAIK ‧ 1871-1956 ‧ geestelijk adviseur RK-Werkliedenverbond in Nederland ‧
 • Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van der SCHALK ‧ 1869-1952 ‧ soc.dichteres ‧ schrijfster politiek ‧ historisch ‧ filosofisch ‧ literair-kritisch terrein ‧
 • Johan Hendrik Andries SCHAPER ‧ 1868-1934 ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ propagandist ‧ partijleider ‧
 • Johannes Theodorus SCHEEPERS ‧ 1838-1882 ‧ secr. afd. Arnhem Alg.Ned. Typografenbond ‧ voorman Alg.Ned. Werklieden-Verbond ‧
 • Johannes Hermanus SCHEPS ‧ 1900-1993 ‧ soc.-democr.publicist ‧ lid Tweede Kamer PvdA ‧
 • Dirk SCHERMERHORN ‧ 1900-1941 ‧ ingenieur in Koezbas-Kemerovo-kolonie Sovjet-Unie ‧
 • Nicolaas Jacob Cornelis SCHERMERHORN ‧ 1866-1956 ‧ anarchistisch & antimilitaristisch predikant ‧
 • Willem SCHERMERHORN ‧ 1894-1977 ‧ mede-oprichter Ned.Volksbeweging ‧ PvdA ‧ 1e naoorlogse minister-president ‧
 • ♀ Anna Barbera van Meerten-SCHILPEROORT ‧ 1778-1853 ‧ pleitbezorgster goed meisjesonderwijs ‧
 • Frerich Ulfert SCHMIDT ‧ 1870-1939 ‧ drankbestrijder ‧ soc. onderwijzer ‧
 • Petrus Johannes -Piet- SCHMIDT ‧ 1896-1952 ‧ vz. OSP ‧ RSAP ‧ mede-grondlegger Universele Verklaring vd Rechten vd Mens ‧
 • Louis SCHOTTING ‧ 1870-1957 ‧ voorvechter goede rechtspositie journalisten ‧
 • Petrus Hendrikus Antonius -Piet- SCHRÖDER ‧ 1836-1914 ‧ Eerste Intern.-man ‧ propagandist alg.kiesrecht ‧
 • Fedde SCHURER ‧ 1898-1968 ‧ Statenlid Chr.-Democr.Unie ‧ PVDA-Kamerlid ‧
 • Johannes Antonius SCHUTTE ‧ 1882-1945 ‧ secr.-penningm. RK-Werkliedenverbond in Nederland ‧
 • Leendert SEEGERS ‧ 1891-1970 ‧ communistisch lid gemeenteraad A'dam ‧
 • Josephus Adriaan van SEGGELEN ‧ 1883-1952 ‧ best. RK-Bond Overheidspersoneel ‧ geschiedschrijver katholieke arbeidersbeweging ‧
 • Petrus Josephus Servatius SERRARENS ‧ 1888-1963 ‧ best. RK-Werkliedenverbond in Nederland/Kath.Arb.Beweging ‧ Intern.Chr.Vakverbond ‧
 • Johannes Cornelis SIKKEL ‧ 1855-1920 ‧ christen-pleiter bedrijfsorganisatie ‧
 • Pieter SIMONIS ‧ 1898-1983 ‧ best. vakbond handels- & kantoorbedienden ‧ A'damse Bestuurdersbond ‧
 • Eimert SINOO ‧ 1880-1971 ‧ best. Ned.Steenhouwersbond ‧ Alg.Ned. Bouwarbeidersbond ‧
 • Jan Rudolph SLOTEMAKER~Slotemaker de Bruïne ‧ 1869-1941 ‧ voorman chr.-sociale beweging ‧
 • Meijer SLUIJSER ‧ 1901-1973 ‧ socialist & journalist-propagandist ‧
 • Christaan SMEENK ‧ 1880-1964 ‧ hoofdred. Patrimonium & bestuur CNV ‧
 • Gerrit Johan Adam SMIT Jr. ‧ 1879-1934 ‧ best. vakbond gem.ambtenaren ‧ handels- & kantoorbedienden ‧
 • Jan Martinus SMIT ‧ 1852-1942 ‧ mede-oprichter Nieuw-Malthusiaanse Bond ‧
 • Mattijs Willem SMIT ‧ 1866-1916 ‧ bestuur Chr.Typografenbond in Nederland ‧ Chr.Arbeidssecretariaat ‧ Chr.Nat.Vakverbond ‧
 • ♀ Wilhelmina Carolina Benjamina -Carry- Pothuis-SMIT ‧ 1872-1951 ‧ red. De Proletarische Vrouw ‧ Socialistische Vrouwenbibliotheek ‧ 1e vrouw in Eerste Kamer ‧
 • SMITS Hendrik ‧ 1865-1937 ‧ soc.-democr. schrijver over Ned. arbeidersbeweging ‧
 • Hendricus Josephus Franciscus Marie SNEEVLIET ‧ 1883-1942 ‧ revolutionair-soc.vakbonds- & partijleider ‧
 • Abraham SOEP ‧ 1874-1958 ‧ soc. propagandist & uitgever ‧
 • Hendrik SPIEKMAN ‧ 1874-1917 ‧ medeoprichter SDAP ‧ voorman arbeidersbeweging in R'dam ‧
 • Karl Rigard van STAAL ‧ 1889-1961 ‧ zakenman & soc. politicus ‧
 • Andries Popke STAALMAN ‧ 1858-1938 ‧ oprichter Chr.-Democr.Partij ‧
 • Pieter van der STAD Jbz. ‧ 1850-1905 ‧ soc. spreker in Vlissingen ‧
 • Jan Cornelis STAM ‧ 1884-1943 ‧ communistisch publicist ‧
 • Jan Abrahams STAP ‧ 1859-1908 ‧ voorman 1e Ned. landarbeiders-organisatie Broedertrouw ‧ lid best. Friesche Volkspartij ‧
 • Antoon STAPELKAMP ‧ 1886-1960 ‧ chr. vakbondsbest. ‧ anti-revolutionair politicus ‧
 • David van STAVEREN ‧ 1881-1966 ‧ soc.-democr. vz. Centr.Commissie vd Filmkeuring ‧
 • Willem STEINMETZ ‧ 1891-1968 ‧ vz. afd. A'dam Ned. RK-Volksbond ‧ wethouder Sociale & Personeelszaken A'dam ‧
 • Oebele STELLINGWERF ‧ 1847-1897 ‧ red. Friesch Volksblad ‧ bestuur Friesche Volkspartij ‧
 • Roelof STENHUIS ‧ 1885-1963 ‧ best. fabrieksarbeid(st)ersbond ‧ NVV-voorzitter ‧
 • Andries STERNHEIM ‧ 1890-1944 ‧ actief in SDAP ‧ Ned. deelnemer 'Frankfurter Schule' ‧
 • Geert STERRINGA ‧ 1876-1944 ‧ communistisch voorman Groningen ‧
 • Jan STERRINGA ‧ 1870-1951 ‧ red.-uitgever An-Archie ‧ anarchistische vijf-cents brochures ‧
 • Tjeerd Jans STIENSTRA ‧ 1859-1935 ‧ na 1902 VS: George Steenstra ‧ Fries soc. propagandist ‧
 • Hermanus Josephus STINS ‧ 1877-1932 ‧ secr. Ned.Chr.Textielarbeidersbond 'Unitas' & medeoprichter van het CNV ‧
 • Jan STOFFEL ‧ 1851-1921 ‧ landnationalisator ‧
 • Jacobus Gerardus STOKMAN ‧ 1903-1970 ‧ kloosternaam: Siegfried ‧ RK-politicus ‧ adviseur RK-vak-organisatie ‧
 • Jozef Emanuel STOKVIS ‧ 1875-1951 ‧ soc.-democratisch politicus ‧ mede-opsteller Koloniaal Beginselprogramma SDAP ‧
 • Theodoor STOOP ‧ 1861-1933 ‧ SDAP-geldschieter ‧ raadslid in Dordrecht ‧
 • Dirk Willem STORK ‧ 1855-1928 ‧ soc.voelend werkgever ‧
 • Thomas Antonie STRUIK ‧ 1897-1945 ‧ ingenieur Autonome Industriële Kolonie Koezbas (Siberië) & een der leiders van de CPN ‧
 • Nicolaas Johannes van SUCHTELEN, jhr. ‧ 1878-1949 ‧ met arbeidersbeweging sympathiserend schrijver & uitgever ‧
 • Raden Mas Djojowirono SUNITO ‧ 1912-1979 ‧ voorvechter Indonesische onafhankelijkheid ‧
 • Jacobus Gerardus SUURHOFF ‧ 1905-1967 ‧ soc.-democratisch vakbondsman & politicus ‧

—T—

 • Pieter Lodewijk TAK ‧ 1848-1907 ‧ liberaal ‧ later soc.-democr. journalist & politicus ‧
 • Aritius Sybrandus TALMA ‧ 1864-1919 ‧ red. Patrimonium ‧ chr. sociaal voorman ‧
 • Salomon TAS ‧ 1905-1976 ‧ soc.-democr. journalist ‧ politicus ‧
 • Hendrik Lodewijk DRUCKER geb. TEMME ‧ 1857-1917 ‧ Kamerlid Liberale Unie ‧ Vrijz. Democratische Bond ‧
 • Jan van den TEMPEL ‧ 1877-1955 ‧ leider vakbond ‧ soc.-democratisch politicus & econoom ‧
 • Nancy Sophia Cornélie TENDELOO ‧ 1897-1956 ‧ feministe ‧ Tweede-Kamerlid PvdA 1945-1956 ‧
 • Johannes Theodorus TENTHOFF ‧ 1847-1916 ‧ een der 1e rode dominees ‧
 • Jan Pieter TERWEY ‧ 1883-1965 ‧ chr.-anarchistisch dienstweigeraar ‧
 • Jacobus Pieter THIJSSE ‧ 1865-1945 ‧ schepper natuurbeweging ‧
 • Theodorus Johannes THIJSSEN ‧ 1879-1943 ‧ schrijver ‧ best. vakbond ‧ soc.-democr. politicus ‧
 • Petrus Johannes -Piet- TIGGERS ‧ 1891-1968 ‧ muziekleider Arbeiders Jeugd Centrale ‧
 • Liede TILANUS ‧ 1871-1953 ‧ actief in Bond Soc.-Democr. Vrouwenclubs ‧ lid gemeenteraad SDAP A'dam ‧
 • Jan TINBERGEN ‧ 1903-1994 ‧ soc.-democr. econoom ‧
 • ♀ Marie Willem Frederik TREUB ‧ 1858-1931 ‧ links-liberaal politicus ‧ hoogleraar staathuishoudkunde & statistiek ‧
 • Dirk Jelles TROELSTRA ‧ 1870-1902 ‧ soc. dichter ‧
 • ♀ Hendrika Brok-TROELSTRA ‧ 1867-1944 ‧ soc. propagandiste ‧ publiciste ‧
 • Pieter Jelles TROELSTRA ‧ 1860-1930 ‧ 1/12 oprichters ‧ leider SDAP 1894-1925 ‧
 • Johan TUSVELD ‧ 1865-1902 ‧ voorman Twentse arbeiders-beweging ‧
 • ♀ Titia Klasina Elisabeth van der TUUK ‧ 1854-1939 ‧ feministe ‧

—U—

 • Johannes Marten DEN UIJL - politician of the Labour Party ‧ PvdA ‧ Prime Minister of the Netherlands 11-mei 1973-1977 dec-19 ‧
 • Francois Ernst Lodewijk URBAN ‧ 1843-1904 ‧ secr. Alg.Groningsche Werklieden Vereeniging ‧ Prov.Groninger Werklieden Verbond ‧

—V—

 • Gerard Albert VADER ‧ 1865-1940 ‧ soc.-democr. ‧ communistisch voorman arbeiders-beweging Weesp ‧ bwsa
 • Johan VALKHOFF ‧ 1897-1975 ‧ communistisch ‧ soc.-democratisch jurist ‧ bwsa
 • Sjoerd Si-e-brens van VEEN ‧ 1828-1897 ‧ christen-socialist ‧ bwsa
 • Ybele Geert van der VEEN Hzn. ‧ 1884-1940 ‧ alg. directeur De Arbeiderspers ‧
 • Johannes Koenraad van der VEER ‧ 1869-1928 ‧ John C. Vanderveer ‧ bwsapropagandist Soc.-Democratische Bond o.a. Zeeland ‧ kortstondig Tolstojaan ‧
 • Helmig Jan van der VEGT ‧ 1864-1944 ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ bwsa
 • Cornelis Antonius van der VELDE ‧ 1860-1932 ‧ bezoldigd penningmeester ‧ geschied-schrijver Alg.Ned. Diamantbewerkersbond ‧ 
bwsa
 • Joeke VELDMAN ‧ 1889-1971 ‧ best. RK-Werkliedenverbond in Nederland ‧ Kath. Arbeiders Beweging ‧ bwsa
 • Ernestus Philippus Hubertus van der VEN ‧ 1846-1913 ‧ 1e geschiedschrijver van de 'oude beweging' ‧ bwsa
 • Joannes Antonius VERAART ‧ 1886-1955 ‧ inspirator R.K. bedrijfsradenstelsel ‧ adviseur kath. arbeidersbeweging ‧ bwsa
 • Pieter Marinus VERDORST ‧ 1858-1944 ‧ mede-oprichter Alg.Ned. Timmerlieden-bond & NVV ‧ bwsa
 • ♀ Anna Helena Margaretha VERSCHOOR ‧ 1895-1978 ‧ ev. ROMEIN ‧
 • Willem Gerardus VERSLUIS ‧ 1892-1972 ‧ geschiedschrijver kath. arbeiders-beweging ‧ 
bwsa
 • Alexander Gustaaf Adolph VERSTEGEN ‧ 1870-1936 ‧ mede-oprichter Alg.Bond Ned.Marine-Matrozen ‧ later SDAP-wethouder Den Helder ‧ burgemeester Koog a/d Zaan ‧ bwsa
 • Johannes VISSCHER ‧ 1872-1945 ‧ communistisch publicist theoretische ‧ actuele politieke vraagstukken ‧ bwsa
 • Louis Leonardus Hendrikus de VISSER ‧ 1878-1945 ‧ propagandist Soc.-Democr. Partij ‧ CPN ‧ Kamerlid ‧ 
bwsa
 • Lion VLEESCHDRAGER ‧ 1898-1958 ‧ Lion CONTRAN ‧ musicus ‧ componist ‧ lid CPN ‧ bwsa
 • Johannis Cornelis VLEGGEERT ‧ 1899-1970 ‧ best.vakbond ‧ auteur over kinder-arbeid ‧ bwsa
 • Jacob de VLETTER ‧ 1818-1872 ‧ activist tegen politionele willekeur ‧ 'volksman' ‧ bwsa
 • Wilhelmus Hubertus VLIEGEN ‧ 1862-1947 ‧ voorman Ned.soc. beweging ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ bwsa
 • Wilhelmus Hubertus -Willem- VLIEGEN - Gulpen 20-nov 1862-1947 jun-29 Bloemendaal - journalist - politicus - wethouder gem. Amsterdam - leidde 26-aug 1894 oprichtings-vergadering SDAP -
 • ♀ Anke van der VLIES ‧ 1873-1939 ‧ auteursnaam Enka ‧ ev. TJADEN - secr. Bond Chr.-Socialisten ‧ medeoprichtster Religieus-Soc. Verbond ‧ bwsa
 • Pieter van VLIET jr. ‧ 1858-1941 ‧ vz. Ned.Werkliedenverbond Patrimonium ‧ anti-revolutionair Kamerlid ‧ bwsa
 • Goose Wijnant van der VOO ‧ 1806-1902 ‧ Saint-Simonist ‧ radicaal democraat ‧
 • Petrus VOOGD ‧ 1873-1939 ‧ initiatiefnemer Arbeiders Jeugd Centrale ‧ vz. Inst. voor Arbeiders-Ontwikkeling ‧ bwsa
 • Koos VORRINK ‧ 1891-1955 ‧ politicus ‧ vz. AJC Arbeiders Jeugd Centrale ‧ SDAP ‧ PvdA ‧ 1934-1946: vz ‧ n.1935: lid 1ste Kamer SDAP ‧
 • Irene VORRINK ‧ 1918-1996 ‧ politica ‧ minister ‧ weth. PvdA ‧
 • Jacobus Jan VORRINK ‧ 1891-1955 ‧ vz. Arbeiders Jeugd Centrale & SDAP, weg-bereider & vz. PvdA ‧ bwsa
 • Hendrikus Johannes van VORST ‧ 1867-1927 ‧ pleitbezorger RK-vakorganisatie ‧ later SDAP ‧ vrijdenkerij ‧ bwsa
 • Grietje 'Margot' VOS ‧ 1891-1985 ‧ soc. dichteres ‧ bwsa
 • Hein VOS 1903-1972 ‧ soc.-democratisch econoom & politicus Alg ‧ bwsa
 • ♀ Maria Wilhelmina -Marie- VOS ‧ 1897-1994 ‧ soc. toneelschrijfster ‧ dichteres ‧
 • Petrus Josephus Wilhelmus de VOS ‧ 1805-1866 ‧ uitgever-redacteur ‧ voorloper arbeidersbeweging ‧ bwsa
 • ♀ Roosje VOS ‧ 1860-1932 ‧ ev.STEL ‧ vz. 1e vakvereniging voor vrouwen ‧ bwsa
 • Klaas VOSKUIL ‧ 1895-1975 ‧ 1e hoofdredacteur Het Vrije Volk na WWII ‧ bekend radiospreker ‧ bwsa
 • Nathan Albert de VRIES ‧ 1878-1924 ‧ 1e SDAP-weth. Groningen ‧ bwsa
 • Willem VRIJBURG ‧ 1850-1925 ‧ 1e soc. weth. Nederland ‧ bwsa

—W—

 • Jan WACHT ‧ 1885-1967 ‧ best. Alg.Ned.Metaalbewerkersbond ‧ 
bwsa
 • Theodorus van der WAERDEN ‧ 1876-1940 ‧ soc.-technisch & econ. expert SDAP ‧
 • Feike Obbes van der WAL ‧ 1873-1937 ‧ vz. Alg.Ned.Typografenbond ‧ lid Hooge Raad van de Arbeid ‧ 
bwsa
 • ♀ Anke WEIDEMA ‧ 1908-1990 ‧ best. Alg.Ned.Bond Huispersoneel ‧ voortrekker vakbondswerk voor vrouwen binnen Ned.Verbond van Vakverenigingen ‧
 • Cornelis WERKHOVEN ‧ 1887-1928 ‧ secr.-penningm. SDAP ‧ bwsa
 • Petrus WERTHWEIJN ‧ 1822-1900 ‧ vz. Alg.Ned.Typografenbond ‧ best. Alg.Ned. Werklieden-Verbond ‧ bwsa
 • Jan Willem WERTWIJN ‧ 1839-1899 ‧ leider sigarenmakers ten tijde Eerste Intern. ‧ best. A'damsche Werkmansbond ‧ bwsa
 • Adriaan Cornelis WESSELS ‧ 1867-1960 ‧ best. havenarbeiders-vakorganisaties ‧ stakingsleider tijdens haven- & spoorwegstakingen 1903 ‧ bwsa
 • Herman Bernard WIARDI BECKMAN ‧ 1904-1945 ‧ hoofd-red. Het Volk ‧ voorstander soc.-democratische volkspartij ‧ 

 • Florentinus Marinus WIBAUT ‧ 1859-1936 ‧ weth. A'dam ‧ SDAP-leider ‧
 • Clara Gertrud WICHMANN ‧ 1885-1922 ‧ ev.Meijer ‧ theoretica syndicalisme ‧ drijvende kracht Comité Misdaad & Straf ‧
 • Pieter WIEDIJK ‧ 1867-1938 ‧ J. Saks ‧ redactiesecr. De Nieuwe Tijd ‧ bwsa
 • Henri Pierre Leonard WIESSING ‧ 1878-1961 ‧ communistisch gezind journalist ‧ uitgever De Nieuwe Amsterdammer ‧
 • Marie Cornelis van WIJHE ‧ 1881-1953 ‧ rode dominee ‧ 
bwsa
 • Jan Hendrik van WIJK ‧ 1907-1981 ‧ vredesactivist ‧ advocaat dienstweigeraars ‧
 • Johannes van der WIJK ‧ 1848-1913 ‧ oprichter De Klok ‧ bwsa
 • David Jozef WIJNKOOP ‧ 1876-1941 ‧ vz. Soc.-Democratische Partij ‧ CPN ‧
 • ♀ Ina Elisa WILLEKES MACDONALD ‧ 1886-1979 ‧ ev.PRINS ‧ bwsaonderwijsvernieuwster ‧ actief in: vrouwenbeweging ‧ vredesbeweging ‧ CPN ‧
 • Wijbrecht WILLEMSE ‧ 1897-1984 ‧ Van den Muijzenberg ‧ communistisch voorvechtster vernieuwing onderwijs ‧ bwsa
 • Pieter Marinus WINK ‧ 1875-1924 ‧ vrij-soc. publicist & uitgever ‧ 

 • ♀ Anna Augusta Henriette de WIT ‧ 1864-1939 ‧ schrijfster & journaliste ‧ actief voor CPN ‧ bwsa
 • Michiel Jacobus -Jacques- de WITT HAMER ‧ 1843-1925 ‧ soc.-liberaal hervormer ‧ pleitbezorger coöperatie ‧ bwsa
 • Everardus Bonifacius François Frederik WITTERT ‧ baron ‧ 1875-1959 ‧ voorman kath.soc. beweging binnen Alg.Bond RK-Rijkskieskringorganisaties ‧
 • Julien WOLBERS ‧ 1819-1889 ‧ red. De Werkmansvriend ‧ mede-oprichter Patrimonium ‧ 
bwsa
 • Salomon -sam- de WOLFF ‧ 1878-1960 ‧ soc. theoreticus ‧ zionist ‧ 

 • Hendrik Herman WOLLRING ‧ 1869-1939 ‧ voorman timmerlieden-ver. & gemeenteraadslid SDAP A'dam ‧ bwsa
 • Johan Adam WORMSER jr. ‧ 1845-1916 ‧ soc.voelend werkgever actief in Patrimonium ‧ bwsa
 • Cornelis WOUDENBERG ‧ 1883-1954 ‧ best. moderne meubelmakersbond ‧ secr. PvdA ‧ 
bwsa
 • Hendrik Jan WOUDENBERG ‧ 1891-1967 ‧ commissaris Ned.Verbond Vakverenigingen ‧ leider Ned.Arbeidsfront ‧ bwsa

—X—Y—Z—

—jMVu—