Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Anders Gustav Andersson Mod (1823 - d.)
  Dopanteckning i Birkala fs. längd över födda och döpta . Matros vid Första Finska Sjöekipaget, 4 kompani nr.62.
 • Amiral Johan Hampus Furuhjelm (1821 - 1909)
  Johan Hampus Furuhjelm, (Russian: Фуругельм, Иван Васильевич) was a Finnish-Russian vice-admiral and explorer, commander of the Russian Baltic Fleet, Governor of the Russian Far East, Taganrog and ...
 • Wilhelm Öberg (1816 - 1893)
  Födelse och dopnotering 29.4.1816 Nystad Wilhelm Öberg (1816-1893) blev år 1841 bötfälld för första resans fylleri under marknad. Omnämns i slutet av sin livstid som kyrkfattig. Uusikaupunki kaupun...
 • Ernst Gustav Julius Thitz (1826 - 1899)
  Gift 6.1.1864 i Borgå med sin kusin Sofia Lovisa Munch af Fulkila , [25] f. 22.11.1825 i Tammerfors, d. 23.10.1898 i Helsingfors. Fldr. överstelöjtnanten vid Finska strömrensningskåren August...
 • Gustaf Adolf Wigrén (1853 - 1921)
  f: f: 10.1867 Inflyttad i Helsingfors, flyttnummer 555: 2-685 2-685: Gården No 18 vid Alberts gatan Flyttade 14.10.1867 från Åbo till Helsingfors. Först lärling i leksaksfabrik sedan arbete i s...

värvat marinförband, grundat 1830 vid upplösningen av autonomitidens första finländska militär. Förlagt till marinkasernen på Skatudden i Hfrs var Finska sjöekipaget 1 000 man starkt och disponerade tidvis över egna örlogsfartyg. Det deltog även till lands i försvaret av Sandhamn under den engelsk-franska flottans anfall mot Sveaborg 1855. Förbandet reducerades 1863 till en kader och upplöstes 1880 efter värnpliktens införande. Under Krimkriget uppställdes 1854 andra Finska sjöekipaget, som upplöstes efter kriget 1856. Sjöekipagets monumentala kasern, uppförd 1817-20 enligt ritningar av C.L. Engel, har sedan Finland blev självständigt hyst såväl marina trupper som infanteri. Den iståndsattes i början av 1980-talet för utrikesministeriets behov. (G.A. Gripenberg, Finsk militär tidskrift 1898-1901; J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988)

Efter att Finland införlivats i Ryssland som ett storfurstendöme övertogs bevakningen av havsområdena av den ryska flottan. Den 24 april 1830 gav den ryske tsaren order om att ett finländskt sjöekipage skulle bildas. Detta följdes år 1853 av ett andra sjöekipage som dock enbart hade tillgång till ångfregatten Olof. Sammanlagt hade man tillgång till följande fartyg:

 • Fregatten Jekaterina (1831-?)
 • Fregatten Bellona (1831-?)
 • 9 st svenska halvgalärer (1837-?)
 • Linjeskeppet Leipzig (1842-50)
 • Fregatten Melpomene ((1842-?)
 • Skonaren Meteor (1842-?)
 • Linjeskeppet Finland (1850-?)
 • Linjeskeppet Andrej (1851-?)
 • Ångfregatten Kaleva (1859)
 • Ångfregatten Olof (1853-1856)

Under och efter Krimkriget utnyttjades sjöekipagens manskap i fästningarna. Det andra sjöekipaget lades ner 1856 och det första 1862. Det efterträddes av ett kaderekipage bestående av första sjöekipagets stamtrupper. I samband med värnpliktens införande 1878 lades kaderekipaget ned 1880. Alla finländare avtjänade därefter sin värnplikt i den värnpliktiga finska militären som enbart bestod av infanteri.

Första Finska Sjö-Equipaget (Helsingfors.)

Chef för Equipaget:

 • Marquis Alexander de Traversay. Capitaine af 1:sta Rangen.

Capitaine af 2:dra Rangen:

 • Carl de Livron.

Fyra Capitaine-Lieutenants-tjenster vacante.

Lieutenanter:

 • Anton Scheele.
 • Nicolai Sjöman.
 • Carl Johan Schmidt. Adjutant vid Equipaget.
 • Johan Fredric Nordlund.
 • Carl Born.
 • Lars August Cederhvarf.
 • Iwar Johan Albin Stjerncreutz.
 • Frans Nervander.
 • Nils Gadolin.
 • Carl Magnus Lagerstedt.
 • Carl Johan Gagneur.

Lieutenants-tjenst vacant.

Midshipmän:

 • Carl Behr.
 • August Melan.
 • Nicolai Schitinen.
 • Alexander Stjerncreutz.
 • Lars Lagerstedt.
 • Carl Hoffman.
 • Oscar Fock.
 • Baron Carl Klinkowström.
 • Hjalmar Tavaststjerna.
 • Hampus Furuhjelm.

Tvenne Midshipmäns-tjenster vacante.

Civile Tjenstemän:

Pastor: Salomon Albert Hellstedt.

Tjenstförrättande Predikant: Peter Edvard Åberg.

T.f. Stabs-Läkare: Hr Johan Ernst Adhemar Wirzén. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat, Adjoint och Demonstrator vid Kejserl. Alexanders Universitetet.

Öfver-Läkare: Hr Henric Edvard Arnell. Philos. Magister och Medicinæ Licentiat.

Tvenne Under-Läkare-tjenster vacante.

Auditeur: Hr Johan Grönlund.

Äldre Commissarie: Hr Carl Fredric Ekebom.

Yngre Commissarie: Hr Carl Gustaf Forssander.

Förteckning över präster - Första finska sjöekipaget

För att ersätta de två skarpskyttebataljoner som år 1830 upphörde bildades samma år ett sjöförband (merisotaväki) med namnet Första finska sjöekipaget. Förbandet hade två präster, varav den ena benämndes pastor och den andra predikant. När Första finska sjöekipaget år 1862 upphörde, överflyttades dess pastor till Kader-ekipaget, som bildats av förbandets stamtrupper. Predikanten blev ställd på indragningsstat. Första finska sjöekipaget verkade i Helsingfors.

Pastorit

 • Gustaf Forssman (1832-36)
 • Salomon Albert Hellstedt (1838-42)
 • Jakob Adolf Cajanus (1842-53)
 • Karl Reinhold Bonsdorff (1854-62)

Saarnaajat

 • Salomon Albert Hellstedt (1835-36)
 • Karl August Rehbinder (1840-51)
 • Karl Reinhold Bonsdorff (1852-53)
 • Karl Azel von Pfaler (1855-62)

Extra präster

 • Johan Ihlström, vt. pastori (1831-32)
 • Salomon Albert Hellstedt, vt. saarnaaja, vt. pastori (1831-35, 1836-38)
 • Per Edvard Åberg, vt. saarnaaja (1837-40)
 • Gabriel Österberg, papiston apulainen (1848-50)
 • Ismael Ruuth, vt. saarnaaja (1851)
 • Per August Cygnaeus, vt. saarnaaja (1851-52)
 • Karl Reinhold Bonsdorff, vt. pastori (1853-54)
 • Karl Axel von Pfaler, vt. saarnaaja (1853-55)

http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=33&TYPE=HTML&LANG=SE

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlands_marin#Den_ryska_tiden