Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hammerfest, Kvalsund - Finnmark, Norge

view all

Profiles

 • Clemet Nilsen (1714 - 1774)
  Ekstraskatten 1762-Hammerfest sogn/Repperfjorden: Klemmet Nielsøn og hustru Chierstie Joensdatter.* Børn over 12 Aar: Marithe Klemetsdatter, Guri, Siri.*Trolig feilskrift for Karen Andersdatter etterso...
 • Gjermund Nilsen (c.1670 - 1724)
  Nils Knags jordebøker 1694 Hammerfest tingsted, Kvalsund finner: Giermund Nielsen full skatt. Skifte den 22. juli 1724 etter Kirsten Nielsdatter og hennes ektemann Gjermund Nielsen, Kvalsund, over de...
 • Bendix Olsen (c.1660 - 1710)
  Henrik Adeler 1690 / Hammerfest tingsted: Bendix Olsen , fød i Salten, hyrt derifra oc veret udi landet 9 aar, er med sin qvinde og et lidet barn self 3de. Skifte 3. juni 1710 etter Benidix Olsen til...
 • Anders Andersen Turi, 1735 (1735 - 1797)
  Flyttet til Hammerfest sogn i 1768. Oppført som springmann, Anders Andersen Turi, "fattig" (nr. 89), i skattemanntall under "Kvalsund finner" 1768 Finnmark sorenskriveri, F/Fa/L0046: Justisprotokoller,...
 • Karen Mathisdatter (c.1695 - d.)

(The text is written in Norwegian)

Hammerfest, Kvalsund, Porsa, Sørøysund, Mefjord, Sletnes

I dette prosjektet er det tatt med som vedlegg profiler av folk som bodde i Hammerfest og Kvalsund og Sørøysund. Det er fordi Kvalsund var lagt under Hammerfest prestegjeld og likeledes gjelder for Sørøysund. Navn av nålevende personer er ikke tatt med på grunn av personvern.

Hammerfest prestegjeld, historikk: https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegje...

Det antas at Mefjord prestegjeldet ble opprettet ca 1300.

Mefjord prestegjeld ble 1621 forandret til Mefjord sogn i Hammerfest prestegjeld.

Hammerfest prestegjeld ble opprettet 1621 fra Mefjord prestegjeld. Hammerfest prestegjeld varte til 1813 da det ble oppdelt i Hammerfest bysogn i Hammerfest prestegjeld og Hammerfest landsogn i Hammerfest prestegjeld.

Kvalsund sogn i Hammerfest prestegjeld ble opprettet 1743. Kvalsund var fra 1863 under Hammerfest landsogn i Hammerfest prestegjeld. Kvalsund prestegjeld ble opprettet 1934.

Sørøysund var under Hammerfest landsogn i Hammerfest prestegjeld fra 1863. https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r%C3%B8ysund

Måsøy sogn i Hammerfest prestegjeld varte fra 1813 til 1857.

Hammerfest kommune ble opprettet 1837 da Formannskapslovene ble vedtatt.

Sørøysund på Sørøya: Egen kommune ca 1850. Slått sammen med Hammerfest kommune. Kirkegårder på Sørøya i Hammerfest kommune: Langstrand kirkegård fra ca 1900, Sandøybotn kirkegård fra ca 1917

Skolemester Mathias Mathiason i Kvalsund ca 1730

Hammerfest

Hammerfest er en by i Finnmark i Norge. Prosjektet er laget som et hjelpemiddel i forbindelse med slektsgransking. https://no.wikipedia.org/wiki/Hammerfest

"Hammerfest 1789-1914", Jørgen Sivertsen 1936, utgitt som bok 1973 http://www.nb.no/nbsok/nb/aa2216dbf0b56fe1b7d7971a875dfef8?index=10#0 , side 7 om Peder Harboe sogneprest i Hammerfest 1725 og hans skrift med manntall 1725 over hele Hammerfest prestegjeld.

Melkøya

Melkøya er en liten øy like ved Hammerfest by som tidligere har vært bebodd. Det er funnet en del gamle graver på øya. Disse er omtalt i rapport fra Tromsø museum.

Arkeologiske utgravninger på Melkøya 2001 og 2002 i forbindelse med oppretting av gassterminal: http://munin.uit.no/handle/10037/2437

Melkøya https://no.wikipedia.org/wiki/Melk%C3%B8ya

Slettnes

Slettnes er på østre del av Sørøya i Sørøysund i Hammerfest kommune. Her har Tromsø museum vært på arkeologisk utgraving 1991 da det var planer om å anlegge gasanlegg LNG på stedet, noe det ikke ble. Det ble funnet graver og hustufter og helleristninger.

"Ottar" tidskrift fra Tromsø museum 1993 om "Slettnes, kystsamfunn gjennom ti tusen år": https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=381304&p_dimension_i...

"Arkeologi på Slettnes, dokumentasjon av 11000 års bosetning" Tromsø Museum 1996 Anders Hesjedal og Charlotte Damm og Bjørnar Olsen og Inger Storli, bok ISBN82-7142-020-8

Slettnes kirkested, Riksantikvarens nettsted om Kulturminner / fortidsminner http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Finnmark/Hammerfest/Slettn... , http://www.kulturminnesok.no (søk "Slettnes")

Universitetet i Tromsø, Arkeologiske undersøkelser på Slettnes 1992 http://www.nb.no/nbsok/nb/2ee55a855741b36ab1c3852c95dad34e?index=30#0

Mefjord

Mefjord er et sted på østre del av Sørøya i Hammerfest kommune. 1589 til 1674 var det kirke her og stedet har hatt og har fast bosetting.

Mefjorden på norgeskart http://www.norgeskart.no/#12/809356/7877868

Mefjord kirkested, Riksantikvarens nettsted om fortidsminner http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Finnmark/Hammerfest/Mefjor... , http://www.kulturminnesok.no (søk "Mefjord")

Prester i Mefjord

Mefjord kirkested på østre del av Sørøya var hovedkirke for hele Hammerfestområdet fra 1589 til 1621

 • Haavard Olsen, sogneprest 1606-ca 1612
 • Christen Nilsen, prest 1613-1621

Prester i Hammerfest

1620 ble det bygget hovedkirke i Hammerfest og Mefjord kirke ble undersogn i Hammerfest prestegjeld. Hammerfest prestegjeld ble opprettet 1621. Fra 1589 til 1621 het dette prestegjeldet Mefjord prestegjeld.

 • Christen Nilsen, sogneprest i Hammerfest prestegjeld 1621-1629
 • Nils Didriksen, sogneprest i Hammerfest 1629-1631
 • Klemmet Olsen, 1631-1641
 • Mads Jensen, 1642-1654
 • Morten Nilsen Bjerreby, 1659-1664
 • Christen Markussen Humble, 1668-1670
 • Anders Danielsen Norenberg, 1670-1672
 • Hans Mogensen Herdal, sogneprest 1671 - 1720, jfr Skattematrikkel Finnmark 1694 Nils Knag
 • Peder Harboe, (født ca 1694 i Nordfjord) sogneprest 1720 - 1727
 • Aron Pedersen Arctander (født i Lødingen) sogneprest 1728-1742
 • Andreas Nold, (født i Trondheim) sogneprest i Hammerfest 1743-1750
 • Claus Christian Jensen Kjelstrup (født 1719 Trondheim - død 1784 Rødøy), sogneprest i Hammerfest prestegjeld 1750-1767
 • I. Mosing, sogneprest 1768 - 1771. Han var gift med Christina Falch
 • Jacob Jersin (Jacob Giertsen), sogneprest ca 1772
 • Johan Rasch Jentoft (født 1747- død 1828) sogneprest i Hammerfest 1779 - 1783
 • Johan Julius Strachen Westerwaldt født ca 1748, sogneprest 1790 - 1801, gift med Maria Arvessen født ca 1743
 • Nils Drejer født ca 1776, sogneprest 1814
 • Hans Cato Aall, 1833-1840 (født 1807 Porsgrunn - død 1862 Brunlanes)
 • Rasmus Lampe født ca 1833 Bergen, sogneprest 1865, gift med Hanna Andrea født ca 1842 Værøy
 • Jakob Sverdrup Smitt født ca 1835 Nordre Land - Torpens sogn, sogneprest 1875, gift med Bolette Marie Berntine Nicolaysen født ca 1843 Bergen domkirke sogn
 • Ole Christian Simonsen født 1849 Måsøy, sogneprest 1900, hans mor Christophine Cecilie Olsdatter født ca 1821 Kristiansund prestegjeld var husmor i samme bolig 1900
 • Hans Ording født ca 1884 Solum, sogneprest 1910
 • Jørgen Sivertsen, sogneprets 1936
 • Kåre Berg-Hansen sogneprest 1956
 • Kåre Natvig sogneprest 1974
 • Jon Atle Birkeland sogneprest ca 2008-

Lensmenn i Hammerfest by

 • Isak Olsen lensmann fra ca 1730 til 1751
 • Christopher Pedersen født ca 1751, lensmann i Hammerfest 1793
 • Andreas Hinberg, lensmann 1865
 • Iver Andreas Hauan, lensmann 1875
 • Ole Johan Olsen Valle, lensmann 1910

Lensmenn i ytre distrikt: Kvalsund og Sørøysund

 • Gunder Mortensen, lensmann 1694
 • Anders Pedersen, lensmann 1701
 • Anders Mortensen, lensmann 1705-1725
 • Niels Andersen , lensmann 1757-1762 (Ekstra skatten 1762 Hammerfest prestegjeld, boplass Repparfjord)
 • Nils Nilsen, lensmann 1767
 • Henrik Henriksen, lensmann 1784
 • Samuel Israelsen, lensmann 1797
 • Lorentz Holmgren, lensmann 1803
 • Peter Hannemann Næssvik, ca 1920-ca 1940

Lensmenn i indre distrikt

 • Anders Nilsen, lensmann 1800-1803

Ordførere i Hammerfest

 • Hans Cato Aall, ordfører 1839-1841
 • Henrik Øwre, 1841-1843
 • Hans Cato Aall, 1843-1845
 • Anton Magnus Søeberg, 1845-1846
 • Iver Christian Rostad, 1846-1851
 • Gerhard Wiesener, 1851-1854
 • Iver Christian Rostad, 1855
 • Emanuel Dohren Peters, 1856
 • Gerhard Wiesener, 1857-1858
 • Iver Christian Rostad, 1859-1860
 • Ole Johan Finckenhagen, 1861-1862
 • Elias Andreas Nilsen, 1863-1866
 • Ole Lund, 1867
 • Jakob Sverdrup Smitt, 1868
 • Ole Lund, 1869-1870
 • Jakob Sverdrup Smitt, 1871-1872
 • Ole Lund, 1873-1876
 • Carl Rein, 1877-1878
 • Marius Ørbek Berg, 1879-1887
 • Ole Lund, 1887-1891
 • Christian Finckenhagen, 1892
 • Peder Johansen, 1893
 • Christian Finckenhagen, 1894
 • Ole Christian Simonsen, ordfører 1895-1901
 • Peder Johansen, 1902
 • Hans Alfred Hansen, 1903-1913
 • Olaf Eriksen, 1914-1917
 • Svein O. Øraker, 1918
 • Olaf Eriksen, 1919
 • Sigurd Marius Eriksen, 1921-1923
 • Charles Robertson, 1924-1925
 • Sigurd M. Eriksen, 1926-1831
 • Hans Sætrum, 1932-1934
 • Sigurd Marius Eriksen, 1935
 • Thoralf Albrigtsen, 1936-1941
 • Peder J. Berg, 1941-1944
 • Thoralf Albrigtsen, 1945
 • Harald J. Olsen, 1946-1951
 • Ørjan Østvik, 1952-1961
 • Anton Eide, 1962-1966
 • Ragnvald Jacobsen, 1966
 • Aksel Olsen, 1967-1971
 • Arnulf Olsen, ordfører 1972-1975
 • Erling Jensen, 1976-1983
 • Arnulf Olsen, 1984-1987
 • Kåre Rønbeck, 1988-1995
 • Tormod Bartholdsen, 1995-1999
 • Alf E. Jakobsen, 1999-2006
 • Kristine Jørstad Bock, ordfører 2006-2009
 • Alf Einar Jakobsen, ordfører 2009-2019
 • Marianne Sivertsen Næss, 2019-2023

Porsa Gruber, Kvalsund

Bachkes gruve, kobbergruber, 300 m NØ av Ivttasvarri, ca 2 km SV av Middagstinden, Ø av Barsvatn, 400 m oh., Bakkesgruvene på Norgeskart. Drift mellom 1900 og 1931. Nedlagt på grunn av lite kobber.

"Norges bergverksdrift 1924" https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_vii_178.pdf

http://gruve.info/a2.htm

https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=786&...

Aviser i Hammerfest

Vestfinmarkens Arbeiderblad, senere navn Finnmark Dagblad https://no.wikipedia.org/wiki/Finnmark_Dagblad

Sigurd Simensen redaktør 1921 i Vestfinmarkens Arbeiderblad https://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Simensen

Kilder

- For flere skriftlige kilder, se prosjekt https://geni.com/projects/Talvik-Alta-Finnmark-Norge/1080

Skattelister 1593-1619 Kvalsund mm, sjøfinneskatt Vardøhus len

Henrik Adelaers skattemanntall 1690 Finnmark amt, Hammerfest tingsted

Fogderegnskap, Skattemanntall for Finnmark amt, Vardøhus, Hammerfest tingsted, 1700, https://media.digitalarkivet.no/view/48949/433

Fogderegnskap, Skattemanntall for Finnmark amt, Vardøhus, Hammerfest tingsted, 1716, https://media.digitalarkivet.no/view/48955/34

Peder Harboe sogneprest i Hammerfest, Om Hammerfest sogn med betenkning over Finnmarks befolkning, manntall 1725 - 1727 Hammerfest sogn, er gjengitt i Kvalsund bygdebok. Original skrift finnes .........

Finneskatt 1757 Hammerfest, Kvalsund, Sørøya. Finnmark sorenskriveri, justisprotokoller https://media.digitalarkivet.no/view/31095/93

Grenseeksaminasjonsprotokoller major Peter Schnitler 1742-1745, bind 1, Vitner i Hammerfest området, Finnmark https://nb.no/items/4e0c24065fe83f16247de303862dca25?page=299

Ekstraskattemanntall 1762 Finnmark - Hammerfest prestegjeld

Kirkebøker for Hammerfest prestegjeld fra 1752-1785, kr kronologisk liste https://media.digitalarkivet.no/view/295/106546/1 (den eldste eksisterende kirkeboken)

Skattelister 1780 - 1789 for Hammerfest området, Finnmark sorenskriveri https://media.digitalarkivet.no/view/31098/206 . I denne skattelisten er det også skattelister for alle tinglag i Vest-Finnmark, inkl. Talvik Alta.

Kirkebøker for Kvalsund sogn i Hammerfest landsogn i Hammerfest prestegjeld

Folketellinger for Hammerfest prestegjeld 1801, 1865, 1875, 1900, 1910, 1920, 1930

Litteratur

"Handelssteder i Finnmark" Nils Ytreberg 1941

"Bankens virke - byens vekst" om Hammerfest Sparekasse, Ragnvald Jacobsen, 1974

"Kvalsund i Finnmark", bygdebok, ca 1984, Ragnvald Jacobsen https://nb.no/items/8bd05601122447d5c4d2cea5baa9fd5f?page=0

Nasjonalbiblioteket, digitale bøker http://www.nb.no (søk "Hammerfest", "Kvalsund")

Andre opplysninger

Hammerfest (Wikipedia) https://no.wikipedia.org/wiki/Hammerfest

Ordførere i Hammerfest (Wikipedia) https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ordf%C3%B8rere_i_Hammerfest

Prester i Mefjord og i Hammerfest https://www.genealogi.no/prester-i-finnmark-prosti/

Kvalsund (Wikipedia) https://no.wikipedia.org/wiki/Kvalsund