Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hrvatski Vladari / Croatian rulers (from other countries)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_vladari Hrvatski vladari wiki] hrvatski tekst

Ugarsko - hrvatska dinastija Arpad 1102 - 1301

(Buduci su u Ugarskoj prije 1102. imali po jednog kralja Stjepana, Belu, Ladislava i Andriju, hrvatski poredak vladara je za broj manji, npr. poznati Bela IV. za Hrvate je Bela III.)

Ugarsko - hrvatska dinastija D'Anjou - Anžu 1301 - 1409Ugarsko - hrvatski kraljevi raznih dinastija Luksemburg - Habsburg - Korvin - Jagelović

Hrvatski kraljevi iz dinastije Habsburg 1527.-1740.

(Pojedini vladari iz ove dinastije su do 1804. obnasali i cast njemackih a otad austrijskih careva, pa je npr. Franjo Josip bio za Istrane, Dalmatince i Krajisnike car, a za Hrvate i Slavonce kralj, njem. Kaiser und König - K. u K.)

Hrvatsko - ugarski kraljevi iz dinastije Habsburg - Lotarin 1740.-1918

Osmanski vazal "Obnovljeno bosansko kraljevstvo"


  • Radivoj Ostojić Vrandučki (1464.-???)
  • Matija Šabančić (1465.-1476.)
  • Nikola Iločki (nedinastički)

Turski sultani:

Neizabrani vladari Bonaparte

'* 1809.-1813. Napoleon Bonaparte, car je u Ilirskim pokrajinama i prekosavskoj Vojnoj krajini

Nametnuti vladari

  • Karadjordjevići 1918.-1941.
  • 1918. - 1921. Petar I.
  • 1921. - 1934. Aleksandar I.
  • 1934. - 1941. Petar II, namjesnik Pavle Karadjordjevic i Namjesnistvo
  • 1941. - 1943. Kralj Tomislav II, Aimone (Tomislav II) of Roberto Margherita Maria Giuseppe Torino Savoy Aosta, II