Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hrvatska povijest / History of Croatia

Hrvatska povijest / History of Croatia

« Back to Projects Dashboard

Hrvatska povijest / History of Croatia

This project is a part of:

Croatia portal and Croatian Genealogy and other related projects.

 • Theme of project: Chronology of the presentation of Croatia through the history to today
 • Purpose of project: Educational purpose
 • Timeline: Historical period to today

What can you do here?

 • Collaborate and share information with other Geni users with same or similar research interest in purpose of genealogy, about historical facts for profiles at the WFT (The World Family Tree), for Croatia.
 • Start or take part in a discussion.
 • You can discuss and share other informations, your Knowledges, etc. in the project topic field, use the project discussion board for this purpose.
 • If you create a some project as subproject of some below parts, please linked that project as Related project to this project.
 • For any other kind of questions please refer to the Croatian portal - questions and answers

///media.geni.com/p13/84/9f/a4/69/53444840471074b3/line_green_graded_2px_original.jpg?hash=464fc880c8dd6dbc02fbc957d8614fd5cbe154e21ca823c136313a9f9e09f819.1669708799
//media.geni.com/p13/bc/86/0b/17/5344483ebe2f98dc/205_blank_original.jpg?hash=9f79e546e17fefa2668d19374a3c7fbed379351d8e6e03c5e010a2da15e29e1a.1669708799//media.geni.com/p13/1f/f7/3f/1f/5344483f41ccff12/hand-stop-2_reversed_original.jpg?hash=d31f5392a60f3e81549dbe8c40f65b539cfd4d10ed4616abd0d23c8f2b5254fb.1669708799//media.geni.com/p13/cf/34/15/9d/5344483ebe318499/do_not_add_banner_original.jpg?hash=09dab77de9f7b674e47a7ec24e06ded05a4d9e062a3160f936d34e0cfbefc133.1669708799//media.geni.com/p13/51/0a/09/db/5344483ea25bd409/hand-stop-2_original.jpg?hash=25967511c93a7799666a3f7e5b2e19928262a9d7cb7af402690d927a962044a3.1669708799
//media.geni.com/p13/84/9f/a4/69/53444840471074b3/line_green_graded_2px_original.jpg?hash=464fc880c8dd6dbc02fbc957d8614fd5cbe154e21ca823c136313a9f9e09f819.1669708799

< BACK to Croatia portal

You are welcome, to join in this project.

To join to these project please select ACTIONS (top right) and click Join Project or just follow it, how you personal decide.

Hr, En

Hrvatska povijest / History of Croatia

Hrvatska prije Hrvata

Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata, En

Rana povijest Hrvata

Srednji vijek

Habsburška Monarhija

Prvi svjetski rat / WW I

Versajska Jugoslavija

Drugi svjetski rat / WW II

Socijalističko razdoblje

Neovisna Hrvatska

start_page/3steps-matches.png Back to the portal Index:

Hrvatska povijest / History of Croatia

Ovaj projekt je dio projekta:

Hrvatskog portala i Hrvatsko Rodoslovlje i ostalih povezanih projekata.

 • Tema projekta: Kronologija prikaza Hrvatske kroz povijest do danas
 • Svrha projekta: Obrazovna svrha
 • Razdoblje: Povijesno razdoblje do danas

Što možete učiniti ovdje?

 • Surađivati i razmjenjivati informacije s drugim Geni korisnicima sa istim ili sličnim istraživačkim interesom u svrhu genealogije, o povijesnim činjenicama za profile na WFT (Svjetsko Obiteljsko Stablo), za Hrvatsku.
 • Započnite ili sudjelujte u raspravi.
 • Možete raspravljati i međusobno razmjenjivati druge informacije, svoja znanja itd. u polju o temi projekta, u tu svrhu koristite ploču za raspravu u projektu.
 • Ako kreirate neki projekt kao podprojekt nekih dolje navedenih dijelova, molimo vas da taj projekt povežete kao Povezani projekt sa ovim projektom.
 • Za bilo koju drugu vrstu pitanja obratite se na: Hrvatski portal - pitanja i odgovori

///media.geni.com/p13/84/9f/a4/69/53444840471074b3/line_green_graded_2px_original.jpg?hash=464fc880c8dd6dbc02fbc957d8614fd5cbe154e21ca823c136313a9f9e09f819.1669708799
//media.geni.com/p13/bc/86/0b/17/5344483ebe2f98dc/205_blank_original.jpg?hash=9f79e546e17fefa2668d19374a3c7fbed379351d8e6e03c5e010a2da15e29e1a.1669708799//media.geni.com/p13/1f/f7/3f/1f/5344483f41ccff12/hand-stop-2_reversed_original.jpg?hash=d31f5392a60f3e81549dbe8c40f65b539cfd4d10ed4616abd0d23c8f2b5254fb.1669708799//media.geni.com/p13/cf/34/15/9d/5344483ebe318499/do_not_add_banner_original.jpg?hash=09dab77de9f7b674e47a7ec24e06ded05a4d9e062a3160f936d34e0cfbefc133.1669708799//media.geni.com/p13/51/0a/09/db/5344483ea25bd409/hand-stop-2_original.jpg?hash=25967511c93a7799666a3f7e5b2e19928262a9d7cb7af402690d927a962044a3.1669708799
//media.geni.com/p13/84/9f/a4/69/53444840471074b3/line_green_graded_2px_original.jpg?hash=464fc880c8dd6dbc02fbc957d8614fd5cbe154e21ca823c136313a9f9e09f819.1669708799

< BACK to Croatia portal

Dobrodošli ste, pridružiti se ovom projektu.

Da biste se pridružili ovom projektu, odaberite AKCIJE (gore desno) i kliknite Pridruži se projektu ili ga samo slijedite, kako sami odlučite.

Hr, En

Hrvatska povijest / History of Croatia

Hrvatska prije Hrvata

Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata, En

Rana povijest Hrvata

Srednji vijek

Habsburška Monarhija

Prvi svjetski rat / WW I

Versajska Jugoslavija

Drugi svjetski rat / WW II

Socijalističko razdoblje

Neovisna Hrvatska

start_page/3steps-matches.png Back to the portal Index: