Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 20

Profiles

 • Erasmus Leche (1694 - 1767)
  Leche, Erasmus Ort: Hälsingborg Handlanden Erasmus Leche, 1694-1767, som sedemera blev postmästare erhöll den 23 december 1734 privilegium att driva tobaksspineri. Några tillverkningsuppgifter har ...
 • Carl Kröger (1711 - 1773)
  1735 komminister i Karlshamn. 1745 kyrkoherde till Vinslöv och Nävlinge pastorat i Skåne. 1762 häradsprost i Västra Göinge. Invaldes till 1765-66 års riksdag Kröger föddes i Karlshamn som son till ...

Municipality of Karlshamn, Blekinge, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Karlshamn, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Blekinge. Please consider joining it as well.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a0/45/c1/b7/5344485741ae3d4d/karlshamn_5_large.jpg

Karlshamn Municipality

Karlshamn Municipality (Karlshamns kommun) is a municipality in Blekinge County in Blekinge, in southern Sweden. The town of Karlshamn is the seat of the municipality. Roughly 35,000 people reside within the community out of whom some 20,000 in the town Karlshamn.

Administrative territory

In 1863 at the time of first municipal legislation in Sweden, the area was divided into the town of Karlshamn and five rural municipalities. 1881 a further subdivision was made by Asarum into Ringamåla. The administrative reform in 1952 reduced the number of municipalities surrounding the town to Hällaryd (Hällaryds plus Åryds municipalities), Asarum (reunition of Asarum and Ringamåla), Mörrum (municipalities Elleholm plus Mörrum). In 1/1 1967 the town of Karlshamn was united with Asarum, Hällaryd och Mörrum to form the present municipality when all local government units in Sweden became municipalities of unitary type.

Currently there are six regional units within the municipality that constitute the majority of it. These are:

 1. Karlshamn
 2. Mörrum
 3. Svängsta
 4. Hällaryd
 5. Åryd, and
 6. Torarp

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b3/0c/5c/3f/5344485741ad721b/karlshamn_4_large.jpg
Est'd 2020-07-16

Paikkakunta Karlshamn, Blekinge, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Karlshamn-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman alueellisen Blekinge-projektin alle. Harkitse liitymistä myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a0/45/c1/b7/5344485741ae3d4d/karlshamn_5_large.jpg

Karlshamnin kunta

Karlshamnin kunta (ruots. Karlshamns kommun) on Blekingen läänissä Etelä-Ruotsissa sijaitsevakunta. Maakuntajaossa se kuuluu Blekingeen. Kunnan keskustaajama on Karlshamn. Kunnan aluella asuu vajaa 35 000 henkilöä.

Kuntajaon kehitys

Ruotsin vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan vuonna 1863 nykyisen kunnan alueella sijaitsivat Karlshamnin kaupunki ja viisi pitäjää, joista tehtiin maalaiskuntia. Vuonna 1881 perustettiin vielä Ringamålan maalaiskunta erottamalla se Asarumista. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 1. Hällaryd (Hällaryd ja Åryd)
 2. Asarum (Asarum ja Ringamåla)
 3. Mörrum (Elleholm ja Mörrum)

Karlshamnin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1967 Asarum, Hällaryd ja Mörrum liitettiin Karlshamnin kaupunkiin. Kaupunki muuttui Karlshamnin kunnaksi vuoden 1971 kuntauudistuksessa, kun Ruotsissa siirryttiin yhteen kuntamuotoon.

Karlshamn

Karlshamn on Karlshamnin kunnan keskustaajama. Karlshamnissa asuu 20 000 ja rapiat asukasta. Karlshamn on pitkään ollut satamakaupunki, ehkä siksi myös tärkeä kauppakaupunki. Karlshamn oli jo keskiajalla kauppapaikka ja sai Bodekull-nimisenä kaupunginoikeudet vuonna 1664. Sen nimi muutettiin Karlshamniksi 1666. Karlshamnin suomalainen ystävyyskaupunki on - aina niin jyräävä - Heinola.https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b3/0c/5c/3f/5344485741ad721b/karlshamn_4_large.jpg
Luotu 2020-07-20

Karlshamn kommun, Blekinge län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Karlshamns kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Blekinge. Kom med i detta projekt också.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a0/45/c1/b7/5344485741ae3d4d/karlshamn_5_large.jpg

Karlshamn kommun

Karlshamns kommun är en kommun i Blekinge län i Blekinge. Centralort är Karlshamn. Drygt 35 000 invånare bor i kommunen.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Asarum, Elleholm, Hällaryd, Mörrum och Åryd. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Karlshamns stad som 1863 bildade en stadskommun. Ringamåla landskommun bildades 1881 genom en utbrytning ur Asarums landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades i området de tre "storkommunerna" Hällaryd (av Hällaryd och Åryd), Asarum (genom återförening av Asarum och Ringamåla), och Mörrum (av Elleholm och Mörrum) medan Karlshamns stad förblev oförändrad. År 1967 införlivades Asarums, Hällaryds och Mörrums landskommuner i staden. Karlshamns kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Karlshamns stad.

Karlshamn

Numera är Karlshamn hem för ca. 20 000 invånare. Kung Karl X Gustav gav orten Bodekull stadsprivilegier 1664 och orten fick nuvarande namn efter kungen 1666. Staden var en utbrytning ur Asarums socken. Karlshamns rådhus invigdes den 1 december 1900 av landshövding, greve Axel Hansson Wachtmeister. För registrerade fornfynd med mera så återfinns staden inom ett område definierat av sockenkod 1000 (som motsvarar den omfattning staden hade kring 1950).https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b3/0c/5c/3f/5344485741ad721b/karlshamn_4_large.jpg
Skapad 2020-07-20