Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Linkka, Uusikirkko Vl

« Back to Projects Dashboard

Projekti on tarkoitettu kaikkien Uudenkirkon Linkan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille.

Uudenkirkon kyläprojektit

Anterola | Anttanala | Elinälä (Jukkola) | Haapala | Halila | Halola | Himottula (Puumola) | Hälkölä (Kurppa) | Hännilä | Iivattala (Toni) | Ino | Jaakkovala | Jorola | Jäppilä | Järmilä (Pusa) | Kaipiala (Lampaala) | Kalliola | Kaukjärvi | Kauppola | Keppola | Kirjavala | Kirkkojärvi | Kirstinälä | Kitula (ja Tirttula) | Kuujärvi | Lahdenperä (Jukka) | Leistilä | Lempiälä | Linkka | Makula | Mesterjärvi (ja Mustaruukki, Joenkylä) | Metsäkylä (ja Vanhasaha) | Mäkienmäki | Neuvola | Peippola | Piispala (Rumpula) | Putrola (ja Sinkkola) | Sortavala | Tarkkala | Toivola | Uiskola (Kolila) | Uskila | Vammeljärvi (Airikkala ja Myttyniemi) | Vammelsuu | Vihmala | Vitikkala (Karastila) | Vohnala

Kanneljärven kyläprojektit (kuuluivat vuoteen 1925 asti Uuteenkirkkoon)

Harju | Hämeenkylä | Hötsölä | Jokela | Kanneljärvi kirkonkylä | Kuuterselkä | Liikola | Mustamäki asema | Sykiälä

Yleistä

Linkka kuului virallisesti Kirkkojärveen eli Uudenkirkon kirkonkylään, mutta erillisen sijaintinsa ja väkimääränsä perusteella kylälle on perustettu oma projektinsa. Linkka sijaitsi järven luoteispuolella ja sen erotti Kirkkojärven muusta kylästä Kirksillanjoki. Linkkalaiset jakoivat talot yläkylään ja alakylään. Isopappila muodosti yhden kyläkokonaisuuden.

Isossapappilassa asuneet torpparit harjoittivat useita käsityötaitoja: seppiä, muurareita, suutareita, räätäleitä, puuseppiä, kivimiehiä, teurastajia, siansalvaajia ja mylläreitä. Linkkalaisista vain kolmasosa sai ennen sotia elantonsa maanviljelystä ja karjanhoidosta. Loput toimivat erilaisissa ammateissa ja metsätöissä.

Linkassa sijaitsi Valkeahovi, joka toimi viimeiset vuotensa lastenkotina. Lähellä oli myös vanhain- ja kunnalliskoti. Aikoinaan Linkka jakautui kolmeen runkotilaan: venäläiskenraali Lashov omisti lastenkodin, kunnalliskodin ja kulkutautisairaalan myöhemmät kiinteistöt, toisen tilan Miller ja kolmannen myllyineen Aleksander Feldman.

Linkassa oli pitäjän uusin koulu, johon aiemmin Kirkkojärvellä koulua käyneet linkkalaiset ja Keppolan lapset menivät.

Uudenkirkon (Vpl) kyliä ja talollisia 1700-luvulla Linkassa

KIRKKOJÄRVI

8 Linkka