Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Sutela, Kymi, Kotka

« Back to Projects Dashboard

Tämä projekti on Kymin pitäjän ja kunnan, nykyisin Kotkan Sutelan kyläprojekti. Kylän kiinteistörekisteritunnus alkaa numeroilla 285-411-

Kylänosat:
Aittakorpi | Hakamäki | Karhuvuori | Sutela

Sutela on kaupunginosa Kotkan länsiosassa. Kaupunginosa rajoittuu idässä Kymijoen Langinkoskenhaaraan, etelässä valtatiehen 7 ja pohjoisessa Kaukolaan. Alue on pääosin jokilaaksoa. Sutelan poikki kulkee Kuninkaantie, joka Sutelan kohdalla on suurelta osin yhä käytössä. Tie kulkee niin sanottua Väkinäisten siltaa pitkin Kyminlinnan puolelle.Sutelan alueella on useita vanhoja suuritonttisia omakotitaloja. Itäosassa on peltoja Langinkoskenhaaran varrella. Automarket Prisma sijaitsee valtatien 7 ja seututien 170 välissä. Kaupunginosan länsiosassa on Hakamäen pienteollisuusalue ja Petäjäsuon asuinalue. [Wikipedia]

Vanha Kuninkaantie Viipurista Turkuun kulkee Sutelan kylän kautta Pernoon risteyksen jälkeen ylittäen pienemmän Kymijoen Pihkoonhaaran. Kylän jälkeen tie ylittää Väärämäen.
Tietä pitkin < edellinen kylä Kyminlinna, seuraava > kylä Heinlahti.

Tilat:
1. Hinttula
2. Kahri
3. Leisti
4. Alasuutari
5. Yläsuutari

Perustettu 30.9.2019 / Toni Näppi

Projekteihin liittyminen: kullakin projektisivulla klikkaa Toiminnot > Liity projektiin.

Projektin tarkoituksena on kerätä yhteen projektialueella syntyneiden, kuolleiden tai asuneiden henkilöiden Geni-profiileja ja rakentaa yhteistä sukupuuta.

Rekisteröidy kyläprojektin lisäksi kokonaisuuksiin :