Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Projekti aloitettu 22.8.2017

Tähän projektiin voi etsiä ja lisätä Velkualla asuneiden henkilöiden profiileja. Toivotaan profiili liitettäväksi samalla Varsinais-Suomi ja Satakunta -projektiin.

Velkuan paikkakuntaprojekti

Lähipaikkakuntien projekteja

Varsinais-Suomi Perustettu 22.8.2016 projektipohjia. Paikkakuntiin voi liittyä, Lisätä sisältöä ja henkilöprofiileja.
Alastaro I Angelniemi I Askainen I Aura I Dragsfjärd I Halikko I Hiittinen I Houtskari I Iniö I Kaarina I Kakskerta I Kalanti I Karjala I Karuna I Kemiö I Kiikala I Kiikka I Kisko I Korppoo I Koski TL I Kustavi I Kuusisto I Kuusjoki Laitila I Lemu I Lieto I Loimaa Lokalahti I Maaria I Marttila I Masku I Mellilä I Merimasku I Mietoinen I Mynämäki I Naantali I Nauvo I Nousiainen I Oripää I Paattinen I Paimio I Parainen I Piikkiö I Pertteli I Pyhäranta I Pöytyä I Raisio I Rusko I Rymättylä I Salo I Sauvo I Somerniemi I Somero I Suomusjärvi I Särkisalo I Taivassalo I Tarvasjoki I Turku I Tyrvää I Uskela I Uusikaupunki I Vahto I Vehmaa I Velkua I Västanfjärd I Yläne I

Kylät

Historia

Lähteet

Projekti aloitettu 22.8.2017

Tähän projektiin voi etsiä ja lisätä Velkualla asuneiden henkilöiden profiileja. Toivotaan profiili liitettäväksi samalla Varsinais-Suomi ja Satakunta ja Suomi ja Karjala -projekteihin

Velkuan paikkakuntaprojekti

Vanhat nimet Palva

Velkua itsenäistyi vuonna 1863 ja liitettiin Naantalin kaupunkiin 1.1.2009. Velkua oli pitkään Suomen pienin suomenkielinen kunta.

Velkua kuului Taivassalon suurpitäjään aina 1860-luvulla tapahtuneeseen itsenäistymiseensä saakka. Oman kappelikirkon Velkua sai vuonna 1793. Asutusta pitäjän saarilla oli ollut jo paljon tätä aiemmin. Suurimmat saaret; Palva, Velkuanmaa, Teersalo, Salavainen ja Kettumaa, asutettiin keskiajan kuluessa. Pellot raivattiin entisille merenpohjasavikoille kallioiden väliin. Lisää pelto- ja niittyalueita saatiin maannousun myötä rannoilta.

Isoja kantataloja ja pieniä torppia Suurien saarten kantatalot, joista muut pienemmät asumukset on lohkottu, ovat edelleen maisemassa hyvin näkyvissä. Velkualle tyypillisiä kantatalojen päärakennuksia ovat yli 20 metriä pitkät 1800-luvun jälkipuoliskolla tehdyt talot. Nämä hienot harjakattoiset asuinrakennukset on perinteisesti maalattu punaisiksi tai keltaisiksi, nurkkien ja ikkunanpielien ollessa valkoisia.

Muut pienemmät saaret kuten Lailuoto, Talosmeri tai Munninmaa, saivat vakituisen asutuksen vasta 1800-luvun loppupuoliskolla torppari- ja mäkitupalaisasutuksen yleistymisen myötä. Samaan aikaan myös asukasluku saavutti huippunsa sen ylittäessä 600 hengen rajan.

Yleensä nämä pienet punaiseksi maalatut asumukset sijaitsevat yksittäisinä saarten rannoilla tai erillisissä pienissä saarissa. Velkuanmaahan syntyi kuitenkin tiheähkö torppari- ja mäkitupalaisasutus, jonka asukkaat alkoivat nimittää alueella olevia teitä kaduiksi ja asutusryhmäänsä kaupungiksi. Vähitellen alunperin leikillinen nimitys vakiintui ja aluetta kutsutaan edelleen Velkuankaupungiksi.

Kesäasukkaita kuusinkertaisesti väkiluvun verran Sotien jälkeen poismuutto saaristosta oli mittavaa, eikä Velkua tehnyt siinä poikkeusta. Väkiluku väheni puolella vuosien 1959-1977 aikana. Samaan aikaan kuntaan valmistui lähes 300 uutta loma-asuntoa. Kesäasutus muutti maisemaa, sillä mökit sijoitettiin rantaviivan tuntumaan ja moniin pieniin aiemmin tyhjinä olleisiin kalliokareihin rakennettiin. Myös suurin osa autioituneista entisistä torpista ja mäkituvista muuttui vapaa-ajan asunnoiksi.

Vuosia jatkunut asukasluvun väheneminen pysähtyi ja alkoi kääntyä nousuun 1980-luvun alusta lähtien. Asukasluvun nousu näkyy tämän päivän maisemassa erityisesti Teersalossa, jonne on syntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana laaja omakoti- ja rivitaloalue. Yksittäisiä uusia asuinrakennuksia on noussut myös muualle kunnan saarille. Myös loma-asutus on koko ajan lisääntynyt. http://www.naantali.fi/Kunta-info/historiaa/fi_FI/velkuan_historia/

Kylät

Haukka, Kalsor, Kettumaa, Krööpilä, Palva, Pohjakylä, Salavainen, Teersalo, Tiurla

Talot

Taivassalon talonhaltijaluetteloja (sisältää Velkuan taloja) Lasse Iso-Iivari http://users.utu.fi/isoi/talot/taivassa.htm


Historia

Velkua Taivassaloon kuuluva Velkua eli Palva sai saarnahuonekunnan oikeudet 1793. Samalla Velkua sai oman kirkon, oman kirkonpalvelijan (saarnaajan) ja omat kirkonkirjat. Viimeiset merkinnät velkualaisista Taivassalon kirkonkirjoissa on vuodelta 1795. Velkuan saarnahuonekunta tuli emäseurakunnaksi 1913, toteutui 1917. Vuonna 1962 Velkua liitettiin Naantalin seurakuntaan. Talvisin seurakunta viettää hiljaiseloa.

- Velkuan kirkonkirjat vuosilta 1796-1808 tuhoutuivat Suomen sodan aikana Velkuan vesillä käydyn meritaistelun jälkimainingeissa. Venäläiset sotajoukot nousivat maihin Palvan saarelle syyskuussa 1808 hävittäen ja ryöstäen kirkon omaisuutta, johon kuuluivat mm. kirkonkirjat. [Marketta Kännö: Velkua kastetut 1809-1850. Sukutietotekniikka ry:n julkaisuja 1(1992), s. 1.]. Arkisto ryöstettiin sodassa 18/9 1808, mutta »personaalikirja» löydettiin sittemmin metsästä. Vanhimman arkiston v:sta 1795, jolloin tänne asetettiin oma saarnaaja, venäläiset tuhosivat sodassa 18/9 1808. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys II. (Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]
http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=611&TYPE=HTML...

Lähteet

Lähipaikkakuntien projekteja

Varsinais-Suomi Perustettu 22.8.2016 projektipohjia. Paikkakuntiin voi liittyä, Lisätä sisältöä ja henkilöprofiileja.
Alastaro I Angelniemi I Askainen I Aura I Dragsfjärd I Halikko I Hiittinen I Houtskari I Iniö I Kaarina I Kakskerta I Kalanti I Karjala I Karuna I Kemiö I Kiikala I Kiikka I Kisko I Korppoo I Koski TL I Kustavi I Kuusisto I Kuusjoki Laitila I Lemu I Lieto I Loimaa Lokalahti I Maaria I Marttila I Masku I Mellilä I Merimasku I Mietoinen I Mynämäki I Naantali I Nauvo I Nousiainen I Oripää I Paattinen I Paimio I Parainen I Piikkiö I Pertteli I Pyhäranta I Pöytyä I Raisio I Rusko I Rymättylä I Salo I Sauvo I Somerniemi I Somero I Suomusjärvi I Särkisalo I Taivassalo I Tarvasjoki I Turku I Tyrvää I Uskela I Uusikaupunki I Vahto I Vehmaa I Velkua I Västanfjärd I Yläne I


Projekti aloitettu 22.8.2017

Tähän projektiin voi etsiä ja lisätä Velkualla asuneiden henkilöiden profiileja. Toivotaan profiili liitettäväksi samalla Varsinais-Suomi ja Satakunta -projektiin.

Velkuan paikkakuntaprojekti

Lähipaikkakuntien projekteja

Varsinais-Suomi Perustettu 22.8.2016 projektipohjia. Paikkakuntiin voi liittyä, Lisätä sisältöä ja henkilöprofiileja.
Alastaro I Angelniemi I Askainen I Aura I Dragsfjärd I Halikko I Hiittinen I Houtskari I Iniö I Kaarina I Kakskerta I Kalanti I Karjala I Karuna I Kemiö I Kiikala I Kiikka I Kisko I Korppoo I Koski TL I Kustavi I Kuusisto I Kuusjoki Laitila I Lemu I Lieto I Loimaa Lokalahti I Maaria I Marttila I Masku I Mellilä I Merimasku I Mietoinen I Mynämäki I Naantali I Nauvo I Nousiainen I Oripää I Paattinen I Paimio I Parainen I Piikkiö I Pertteli I Pyhäranta I Pöytyä I Raisio I Rusko I Rymättylä I Salo I Sauvo I Somerniemi I Somero I Suomusjärvi I Särkisalo I Taivassalo I Tarvasjoki I Turku I Tyrvää I Uskela I Uusikaupunki I Vahto I Vehmaa I Velkua I Västanfjärd I Yläne I

Kylät

Historia

Lähteet