Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Lost & found in the BeNeLux = Losse stambomen in NL, BE en Luxembourg
SEE Dutch page for information please!

--continuing story---2020-mei-20-wo-08:18-GMT-lente!---jMVu--

Losse stambomen in Nederland, Belgie & Luxembourg

Lost & found in the BeNeLux : unconnected trees

N.B. Totdat Belgische en Luxemburgse Geni-gebruikers behoefte krijgen aan 'n aparte pagina voor hun eigen werkgebied. Dan splitsen we de boel weer natuurlijk! Tot dat moment is deze pagina inclusief Brussel, Luxemburg, Nederland, Vlaanderen & Wallonie.

See for ohter countries the LOST & FOUND PORTAL

Hier stalt u uw 'appeltjes voor de dorst' die u consumeert als daar behoefte e/o noodzaak toe bestaat. In een 'verloren uurtje' eens wat aan deze boompjes schudden, kan tot verrassende resultaten en genealogische inzichten leiden, dus LAAT U VERLEIDEN !
LOSSE stambomen BRUSSEL, LUXEMBURG, NEDERLAND, VLAANDEREN & WALLONIE (BeNeLux)

  • DOEL : Link hier profielen met stamboompjes die -nog- niet zijn verbonden aan de Big Tree, zodat anderen eventueel verder kunnen zoeken naar ontbrekende schakels.
ZOMBIES PLIES
  • zie discussielijn .....NIET verbonden GEBRUIKERS = Unconnected USERS

  • DOEL : Gelet op het feit dat gebruikers alleen uitgenodigd kunnen worden voor een project als collaborator, terwijl wij ook graag zouden willen weten om welke gebruikers het gaat, nodigen wij u graag uit TIJDELIJK aan dit project deel te nemen.

Daar het toevoegen van gebruikers alleen kan als medewerker en vanwege archief regels is het handig om de stamboom uit te bouwen tot er een profiel is van een voorouder die wel een openbaar profiel heeft. Maar als het niet anders kan dan graag melden via discussie of opnemen in de project tekst

  • waren we ooit van plan te gaan inventariseren, waarschijnlijk niet meer relevant...
Active MANAGERS = Actieve BEHEERDERS
Abandoned tree managers = Verlaten stambomen (niet actieve) beheerders