Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Aatami Purhonen (1746 - d.)
  8.10.1746 15.11.1746 Thusmäki Hemming Purhoin Hel: Kyllötär Adam 9.10.1767 Tuusmäki tp:s: Adam Hennings: Purhoin bd:d: Brita Simons:dr Niskatar Tuusmäki (som brudg:) Rantasalmen seurakunnan arkis...
 • Carl Gustaf Fredrik Ållongren i Finland (b. - 1700)
  Carl Ållongren i Finland , fänrik vid Viborgs kavalleriregemente. Stupade 1700 -11-20 i slaget vid Narva. Gift med Anna Catharina von Nandelstadt , död 1747-05-17 i Rautjärvi socken, 78 år gammal...
 • Gustaf Ållongren (b. - 1692)
  10Gustaf (son av Johan Ållongren, tab 8), till Tuusjärvi i Heinola socken. Deltog i riksdagen 1649. Korpral vid M. G. De la Gardies livregemente 1654. Kvartermästare därst. 1656. Kornett vid Glasenaps ...
 • Petter Hämäläinen (1726 - 1796)
  Syntyi Juvalla: 10.8.1726 18.9.1726 Joh: Hämäläinen Maria Wänäinen Peer Juvan seurakunnan arkisto - I Aa:2 Pää- ja rippikirjat II 1741-1751, jakso 109, sivu 104: Remojerfwi Tårpare och Inhysningar; K...
 • Col. Johan Wirtenberg von Debern (c.1604 - 1649)
  Johan Wirtenberg von Debern , natural . Wittenberg, till Ylttis i Rimito socken . Löjtnant vid Gustaf Horns kompani 1626. Fick tillika med brodern Arvid 1631 konfirmation på deras framlidne faders s...

Uppsatt 1632 som Viborgs läns kavalleriregemente (1690-talet indelt). från 1724 Karelska- eller Kymmenegårds dragonkår.

Regementet härstammar från Kareliska ryttarna, uppsatta 1618. Kareleska dragonkåren bildas 1724 i stälet för Viborgs kavalleriregemente som upplöstes 1721. År 1753 återförenades Kymmenegårds kompani med Kareleska dragonkåren.

Regementet överfördes våren 1700 till Livland och kom där att ingå i Wellingks avdelning. Senare ingick de i Schlippenbachs armé Regementet ingår från 1704 i general Lewenhaupts kår som sommaren 1708 tågade genom Litauen för att ansluta sig till den svenska huvudhäven i Ukraina. Efter slaget vid Poltava den 28 juni 1709 var regementet med vid kapitulation i Perovolotjna några dagar senare. Regementet fick sättas upp på nytt efter Poltava med fördubblingen som stam och tillhörde därefter armé i Finland. Regementet deltog i det norska fälttåget 1718 där de ingick i general Armfeldts avdelning om 7.500 man som i augusti 1718 gick in i Norge över Jämtland.

I 1721-års fred i Nystad erhöll Ryssland större delen av Viborgs län. Återstoden av den svenska delen av länet döptes då om till Kymmenegårds län. I och med att stora delar av Viborgs län blev ryskt försvann 270 rusthåll för regementet. Då regementets nu enbart räknade 730 nummer formerades de på 6 kompanier. Före detta Överstelöjtnantens kompani blev nu det nya Livkompaniet.

År 1724 omorganiseras regementet till dragoner, Karelska dragonkåren.

Efter freden i Åbo 1743 förlorades ytterligare landområden till Ryssland, bl.a. delar av Kymmenegårds län. Regementet förlorade nu större delen av sitt återstående område. De rusthåll som fanns kvar i regementet (de i Savolax) formerades på två skvadroner om 100 man vardera. De båda skvadronerna behöll benämningen Karelska dragonkåren.

Utav återstoden av Livkompaniet (de inom den nya riksgränsen vid Kymmene älv) bildades en skvadron om 50 man som överfördes till Nylands och Tavastehus dragonregemente med namnet Kymmenegårds skvadron.

Runt 1775 förenades Kymmenegårds skvadron jämte en värvad skvadron dragoner (under Broberg), stammen till nuvarande Livgardet till hört, med Savolaxbrigaden. År 1780 återgick Kymmenegårds skvadron till Nylands och Tavastehus dragonregemente och deltog med detta regemente i kriget mot Ryssland 1808 - 1809.

De två skvadronerna i Savolax (Karelska dragonkåren) deltog med Savolaxbrigaden under kriget 1808 - 1809 och delade denna brigads även och äventyr under kriget.

Vargeringen, 125 man till fot, var från och med 1775 ständig och ålades årligen i 14 dagar tillsammans med Savolax infanteri. De införlivades med Savolax infanteriregemente under kriget. Kymmenegårds vargering förlorades vid kapitulationen av Svartholms fästning 1809.

Regementet var indelt med 1000 nummer, 8 skvadroner i Viborg och Nyslotts län (landskapen Karelen och Savolax).

Huomaa: Sotilaalliset rekrytointialueet eivät aina noudattaneet pitäjänrajoja. Kymmene skvadronin rekrytointialue käsitti esim. Uudenmaan Pyhtään/Ruotsinpyhtään sekä useimmat kylät Lapinjärvellä, mutta ei Rutumin (Ingermanninkylän?) eikä Porlammen kyliä.

Observera: de militära rekryteringsområdena respekterade inte alltid landskaps- eller ens sockengränser. Kymmene skvadron omfattade t.ex. hela nyländska Pyttis/Strömfors och de flesta byar i Lappträsk, men inte Rudom (Ingermansby) eller Porlom byar.

Lähteitä, viitteitä: