Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Conrad Vilhelm von Döbeln (1792 - 1856)
  Conrad Vilhelm von Döblen , född 1792-02-01 i Vänersnäs socken , Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1809. Avgången 1810. Volontär vid livgardet till häst 1810. Fanjunkare vid livgardet 1810. Artill...
 • Axel Gyllenkrok (1888 - 1946)
  Wikipedia Axel Walfrid Carl Gyllenkrok , was a Swedish baron, officer and sports shooter. Gyllenkrok commanded the 3rd Flying Corps (1932-1934) and Halland Regiment (1937-1938). Gyllenkrok was born...
 • Volmar Silfversparre (1850 - 1920)
  Johan Holger Albert Volmar Silfversparre , född 1850-02-01 på Delperöd i Rörums socken , Kristianstads län. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1870. Student i Lund 1870. Jur. filesofie examen 1871 och e...
 • Reinhold Geijer (1872 - 1965)
  Gustaf Reinhold Geijer , född 3 oktober 1872 i Brattfors socken, död 23 november 1965 i Karlstad, var en svensk militär. Geijer blev underlöjtnant vid Värmlands regemente 1894, genomgick Krigshögskol...
 • Peter Hegardt (1868 - 1945)
  Petter (Peter) J Hegardt , född:1868-10-03 - Alingsås stadsförsamling, Älvsborgs län, död:1945-06-15 - Bromma församling (AB-län), Stockholms län. Meriter Hegardt, Petter (Peter) Josias , f 3 okt 1...

Halland Regiment

The Halland Regiment (Swedish: Hallands regemente), designations I 16 and I 16/Fo 31, was a Swedish Army infantry regiment which operated in various forms during the years 1902-2000. The purpose of this project is to collect the names of the individuals having served under the Halland Regiment.

The origins of the regiment can be traced back centuries. The Halland Regiment Proper, however, by and large, is the successor of the Västgöta-Dals Regiment (or Västgötadals Regiment) which was active from 1624-1901 as well as the successor of the Bohuslän Regiment (1661-1992).

The soldiers of the Regiment were originally recruited from the provinces of Västergötland and Dalsland, but it in 1902 garrisoned in Halmstad in Halland. Hence the name, Halland's Regiment (I 16 / Fo 31), an infantry regiment within the Swedish army.

During the 20th century, a number of rearrangements of the Swedish Army took place. The unit was disbanded as a result of the disarmament policies set forward in the Defence Act of 2000.

Commanders of the Regiment:

 • 1902-1909: Carl Ankarcrona
 • 1909-1917 : Emil Mörcke
 • 1917-1926 : Peter Hegardt
 • 1926-1932 : Reinhold Geijer
 • 1932-1937 : Gösta Bratt
 • 1937-1938 : Axel Gyllenkrook Wikipedia
 • 1938-1940 : Nils Bildt
 • 1940-1941 : Martin Wadner (Acting)
 • 1941-1944 : Ivar Lindqvist
 • 1944-1947 : Henrik Wrede
 • 1947-1951 : Magnus Hedenlund
 • 1951-1954 : Petrus Lande
 • 1954-1957 : Carl Klingenstierna
 • 1957-1959 : Arne Mohlin Wikipedia
 • 1959-1960 : Tage Olinh Wikipedia
 • 1960-1968 : Nils Juhlin
 • 1968-1976 : Lage Wernstedt
 • 1976-1980 : Carl-Gustaf Tiselius
 • 1980-1983 : Gustaf Malmström
 • 1983-1988 : Rune Morell
 • 1988-1993 : Göran Wetterlundh
 • 1993-1995 : Per Källström
 • 1995-1996 : Peter Jonsson
 • 1996-1998 : Mats Welff
 • 1998-2000 : Arne Hedman

//media.geni.com/p14/02/67/09/9f/5344486256019abe/halland_regiment_large.jpg?hash=513b5c2b2088fcaad49474c53e909eae33e509080b23d8dbdda656133406ea74.1709452799Halland Regiment colors from the past

Hallands regemente

Hallands regemente (I 16/Fo 31) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1902-2000. Förbandsledningen var förlagd i Halmstads garnison i Halmstad.

Historia

Regementet har sitt ursprung i Västgöta-Dals regemente bildades genom att Västergötlands storregemente åren 1621-1624 delades i tre delar. Inför 1901 års försvarsbeslut föreslog chefen för generalstaben, generalmajor Axel Rappe, att ett nytt infanteriregemente skulle bildas inom I. arméfördelningen. Stommen till det nya regementet föreslogs hämtas från Västgöta-Dals regemente (1624-1901) och Bohusläns regemente (1720-1992). Genom försvarsbeslutet beslutades att Västgöta-Dals regemente skulle lämna sina rotar i Västergötland och omlokaliseras till Halland. Med denna påfallande förändring kom regementet den 1 januari 1902 att anta namnet № 16 Hallands regemente.

Inför försvarsbeslutet 1958 föreslog regeringen för riksdagen att Infanteriets kadettskola (InfKS) skulle omlokaliseras till Halmstad, samt att reducera större delen av skolans administration. Vad som talade för att förlägga skolan till Halmstads garnison och samlokalisera den med Hallands regemente (I 16), var att den årliga utbildningskontingent av värnpliktiga vid Hallands regemente (I 16) skulle minskas. Den 1 januari 1962 omlokaliserades skolan till Halmstad, samt omorganiseras till Infanteriets kadett- och aspirantskola (InfKAS). I Halmstad blev skolan en del av Hallands regemente (I 16) samt underställd dess chef.

I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973-1975, sammanslogs Hallands regemente med Hallands försvarsområde (Fo 31). Och från den 1 juli 1975 bildade försvarsområdesregementet I 16/Fo 31. Detta medförde att Hallands regemente blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).

Genom försvarsutredning 88 stod det klart att fyra brigadproducerande regementen skulle avvecklas. Bakgrunden var att de ekonomiska problem som uppkommit inom försvaret under 1970-talet och 1980-talet kvarstod och rätades ej ut i samband med försvarsbeslutet 1987. Inom Västra militärområdet ställdes Älvsborgs regemente (I 15/Fo 34), Hallands regemente (I 16/Fo 31) och Bohusläns regemente (I 17) mot varandra. Regeringen förslog att Bohusläns regemente (I 17) skulle avvecklas.

Inför försvarsbeslutet 1992 föreslog regeringen rationaliseringar av utbildningen av infanteribrigaderna, genom bland annat att samlokalisera förband inom samma stad eller län. Regeringen föreslog för riksdagen att samlokalisera Göta luftvärnsregemente (Lv 6) med Hallands regemente i Halmstad. Genom samma försvarsbeslut kom även krigsorganisationen att tydliggöras, detta då Hallandsbrigaden avskildes från regementet, och bildade den 1 juli 1994 ett självständigt kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S).

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelningen, vilket innebar att tre försvarsområdesstaber inom Södra militärområdet (Milo S) skulle avvecklas senast den 31 december 1997. Försvarsmaktens förslag var att försvarsområdesstaben i Halmstad skulle avvecklas tillsammans med övriga förband inom Halmstads garnison för att istället bibehålla Älvsborgsbrigaden och Skånska luftvärnskåren. Regeringen ansåg dock att försvarsområdesstaben och brigaden i Halmstad skulle kvarstå till förmån för en avveckling av Älvsborgs regemente med brigad.

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Från den 1 juli 2000 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 31 december 2001. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 31 mars 2001, då avvecklingen av förbandet ansågs slutförd.

Förbandschefer

Regementschefer verksamma vid regementet åren 1902-2000.

//media.geni.com/p14/02/67/09/9f/5344486256019abe/halland_regiment_large.jpg?hash=513b5c2b2088fcaad49474c53e909eae33e509080b23d8dbdda656133406ea74.1709452799Regementets fanor 1858-1994