Kuratorer kan sende en "Request to make xxx a Master Profile" på private profiler av nålevende

Started by Private User on yesterday

Participants:

  • Private User
    Geni Pro
Showing all 2 posts
Private User
yesterday at 11:36 PM

NYHET: Kuratorer kan sende en "Forespørsel om å gjøre xxx til en hovedprofil" / "Request to make xxx a Master Profile" på private profiler av nålevende.

Da MyHeritage kjøpte opp Geni ble det innført to nye regler: Man kan ikke ha offentlige profiler av nålevende med unntak av Master Profiler / Hovedprofiler, og at Kuratorer kun kan opphøye en profil av en nålevende til Master Profile hvis det ikke er noen Geni brukere innen familiegruppen til vedkommende.

I praksis medførte det for oss i Norge full stopp på å kunne lage Master Profiler av nålevende personer fordi vi i Norge har så mange Geni brukere i forhold til folketall, så sannsynligheten for at det ikke er Geni brukere innen familien er forsvinnende liten.

Dette har gått ut over ganske mange prosjekter hvor man ønsker å inkludere profiler av nålevende kjendiser, slik som politikere, artister og idrettsutøvere.

Hvis noen av dere finner eller har opprettet profiler av slike som dere ønsker skal bli Master Profiler så kan dere sende profil-linker til en av kuratorene eller be om det her i denne diskusjonen.

La oss innføre ett minstekrav at personen har egen Wikipedia eller annen offentlig side og at man linker til denne og skriver litt i Om feltet i profilen. Unngå å kopiere inn fulle tekster som andre har skrevet mht kopirett etc. Minstekravet er å referere kilden. Dette gjelder også bruk av bilder.

Av hensyn til vedkommendes eget privatliv bør søsken, foreldre mm fortsatt være private profiler - det viktigste for de fleste er vel å se om man er i slekt.

Per i dag er det fortsatt sperre på å kunne lage Master Profiler av profiler som ikke er endel av verdenstreet, men jeg ser at noen av dere har startet på slektstrær for kjendiser, og trenger dere hjelp på forfedre til å koble dem til så kan dere også be om det her.

Private User
yesterday at 11:53 PM
Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion