Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Östgöta kavalleriregemente

view all

Profiles

 • Otto Ramel (1754 - 1817)
  Otto Ramel , född 1754-11-15 på Vidarp . Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1770. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1773. Fänrik i armén 1773. Stabsfänrik 1773. Fänrik vid konungens...
 • Cav. Capt. Bengt Börjesson Rosenstråle, till Sonstorp (1591 - aft.1630)
  Bengt Börjesson Rosenstråle, till Sonstorp , född på 1590-talet. Hovjunkare 1607 . Tjänstgjorde under hertig Johans av Östergötlands livfana 1612. Löjtnant vid Östgöta ryttare 1615. Ryttmästare vid Öst...
 • Cav. Capt. Erik Hård af Segerstad, till Hårdeholm (1622 - 1688)
  . 94.Eric (son af Peder, Tab. 85), till Hårdeholm och Walletorp; f. 1622 18/l2 på Hjellö; Page hos Drottning Christina 1635; Ryttare vid Östgötha kavall. 1641; Kornett derst. 1642; Löjtnant 1647; Ryttm...
 • Gustaf Rosensköld, till Ärtekärr (b. - aft.1701)
  Gustaf Rosensköld, till Ärtekärr . Pikenerare vid livgardet 1669. Fänrik vid Älvsborgs regemente 16734. Var 1678 regementskvartermästare vid Östgöta fördubblingskavalleriregemente. Ryttmästare. R...
 • Count Gustaf Adolf Horn af Åminne, till Ekebyholm (1721 - 1793)
  Gustaf Adolf Horn af Åminne , greve Horn af Åminne, till Ekebyholm i Rimbo socken , Stockholms län. Född 1721-12-24 . Volontär vid artilleriet 1736. Begynte uppvakta vid hove5 1736. Page 1737. Ko...

Östgöta kavalleriregemente

"Nulli Secundus"

Östgöta kavalleriregemente var ett kavalleriregemente i svenska armén som härstammade från 1500-talet. Regementet omorganiserades 1791 då man slog ihop det med Östgöta infanteriregemente, och tillsammans bildade de två regementena Livgrenadjärregementet.

Historia

Östgöta kavalleriregemente hade sitt ursprung från den ryttarfana som sattes upp i Östergötland på 1550-talet. I 1634 års regeringsform benämns regementet som Östergötlands och Södermanlands ryttare. Från 1636 benämnt Östgöta kavalleriregemente. År 1689 blev regementet indelt och 1770 omorganiserat till kyrassiärer.

Regementet upphöjdes till livregemente efter förtjänstfulla insatser under Gustav III:s krig 1788-1790. Regementet omorganiserades 1791 till ett infanteriregemente och sammanslogs med Östgöta infanteriregemente, vilka tillsammans bildade Livgrenadjärregementet. Kavalleridelen fick namnet Livgrenadjärregementets rusthållsdivision fram till 1816.

Ingående enheter

År 1634 (circa): 1. Livkompaniet, 2. Överstelöjtnantens kompani, 3. Majorens kompani, 4. Vadstena kompani, 5. Vifolka kompani, 6. Skänninge kompani, 7. Västanstångs kompani och 8. Tjusts kompani.

I 1700-talet: 1. Livkompaniet, 2. Tjusts kompani, 3. Linköpings kompani, 4. Västanstångs kompani, 5. Bergslags kompani, 6. Vifolka kompani, 7. Skänninge kompani och 8. Vadstena kompani.

Förbandschefer

Överstebostället var förlagt till Tuna kungsgård vid Rystad i Linköping.

Profiler med fet skrift anger en Wiki-sida.

 1. 1630-1633: Hans Rotkirch
 2. 1635-1641: Ture Oxenstierna af Croneberg
 3. 1677-1695: Blechardt Wachtmeister
 4. 1695-1704: Carl Gustaf Mörner af Morlanda
 5. 1704-1706: Jacob Burensköld
 6. 1706-1708: N Renstierna
 7. 1708-1747: Hugo Johan Hamilton af Hageby
 8. 1710-1710: Gustaf Adam Taube (t.f.)
 9. 1710-1711: Bertil Roxendorff (t.f.)
 10. 1712-1716: Johan Falkenhagen (t.f.)
 11. 1716-1723: Otto Johan Koskull (t.f.)
 12. 1747-1757: Adam Horn af Ekebyholm (t.f.)
 13. 1757-1761: Pontus Fredrik De la Gardie
 14. 1762-1762: Mattias Alexander von Ungern-Sternberg
 15. 1763-1774: Fredrik Horn af Åminne
 16. 1774-1783: Erik Julius Cederhielm
 17. 1783-1787: Gustaf Philip Wennerstedt
 18. 1787-1791: Claes Horn af Åminne