Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 28

Profiles

 • Maj. Fredrik Elof Gyllenkrok (1785 - 1864)
  Fredrik Elof Gyllenkrok , född 1785-11-12 på Björnstorp . Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1786. Student i Lund 1792. Fänrik vid Svea livgarde 1793. Kadett vid Karlberg 1794. Utexaminerad 180...
 • Stina-Brita Dücker (1798 - 1867)
  Christina Brita ( Stina-Brita ) Dücker , född 1798-10-12, på Ellinge , död 1867-04-04 Romestorp. Gift 1815-09-21 på Ellinge med majoren, friherre Fredrik Elof Gyllenkrok , född 1785, död 1864.
 • Maj. Carl Fredrik Dücker, till Ellinge (1747 - 1828)
  Carl Fredrik Dücker, till Ellinge i Västra Sallerups socken , Malmöhus län. Född 1747-09-30 (1747-09-28) på Mölleröd . Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1764. Kvartermästare vid norra skå...
 • Gustava Hedvig Maria Möllersvärd (1799 - 1856)
  Gustava Hedvig Maria Möllerswärd , född 1799-10-02, död 1856-02-03 på Sörby i likanämnd socken Kristianstads län. Gift 1819-08-15 Årup med överstelöjtnanten Nils Ludvig Christoffer Toll C, född 1783,...
 • Gustaf Wilhelm Dücker (1744 - 1803)
  Gustaf Vilhelm Dücker , född 1744-01-24 Mölleröd . Antagen i krigstjänst 1759. Fänrik vid Hessensteinska regementet 1762. Löjtnant vid lätta dragonregementet 1770. Kapten vid lätta dragonregementet 1...

Hässleholm, Scania, Sweden

This is a regional project in Geni for the municipality of Hässleholm, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Scania. Please consider joining it as well.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Hässleholm Municipality

Hässleholm Municipality (Hässleholms kommun) is a municipality in Skåne County in southern Sweden. Its seat is located in the Hässleholm town.

The present municipality was created in 1974 when the former City of Hässleholm (itself incorporated in 1914) was amalgamated with seven surrounding municipalities. Back in 1863 there were twenty-nine local government units (all rural) in the area. The municipality is a home for some 50,000+ inhabitants.

Hässleholm Municipality consists of 17 areas. In the beginning of the year 2006, they were listed according to the populations as follows::

 1. Hässleholm 17,730
 2. Tyringe 4,573
 3. Vinslöv 3,865
 4. Bjärnum 2,643
 5. Sösdala 1,785
 6. Vittsjö 1,691
 7. Hästveda 1,682
 8. Tormestorp 1,045
 9. Stoby 736
 10. Sjörröd 672
 11. Finja 553
 12. Vankiva 363
 13. Ballingslöv 321
 14. Emmaljunga 291
 15. Röke 243
 16. Mala 228
 17. Västra Torup 210

Hässleholm Town

Hässleholm was gradually developed from 1860 in connection with the construction of the main Stockholm to Malmö railway line. There was no settlement on the spot before the arrival of the railway. The station got its name from a manor situated in the vicinity of a planned railway junction. It gained the city title in 1914 and was then classified as one of Sweden's smallest city. During the 20th century it developed into a military hub. After the end of the cold war, most of the military establishments were disbanded or moved to other locations.

In 2000, Hässleholm's Cultural Center ("kulturhus") was opened. It features theatres, a library, a visitors center, and restaurants. East of the town center is the hometown park ("hembygdspark") with a statue called "Snapphanen", by the sculptor Axel Ebbe. The statue reminds of the area's history as a center for Scanian insurgents during the 17th-century struggles between Sweden and Denmark.

Some of the town's most interesting and distinctive architecture is located along First Avenue ("Första avenyn"). The Central Train Station is at the west end of the street, in the very heart of the town. Hässleholm's church (built in 1914) lies at the east end of the street. Hotell Statt, the main and oldest hotel, is located on the north side, and on the south side is the town's oldest building, which now holds stores, offices, and apartments.

The Swedish representative for the 2013 Eurovision Song Contest, Robin Stjernberg, was born here in 1991.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0a/5f/72/2f/53444854499fd6a1/hassleholm_3_large.jpgEvening sun
Est'd 2020-04-16

Hässleholm, Skoone, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Hässleholm-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman Skoone-projektin alle. Halutessasi liity myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Hässleholmin kunta

Hässleholmin kunta on Skånen läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skåneen. Kunnan keskustaajama on Hässleholm. Kunnan asukasluku on runsaat 50 000 henkeä joista Hässleholmin taajamassa asuu vajaat 20 000 henkeä.

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan 1.1.1863 nykyisen kunnan alueella oli 21 pitäjää, joista jokaisesta muodostettiin oma maalaiskunta. Yksikään niistä ei ollut nimeltään Hässleholm. Rautateiden risteykseen syntyneestä Hässleholmista syntyi yhdyskunta Stobyn maalaiskuntaan vuonna 1887. Osa Stobyn ja Vankivan maalaiskunnista erotettiin Hässleholmin kauppalaksi vuonna 1901. Muut viisi taajaväkistä yhdyskuntaa alueella olivat Hästveda, Sösdala, Vinslöv, Bjärnum ja Tyringe. Vuonna 1914 Hässleholmin kauppala muutettiin kaupungiksi.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Bjärnum (Norra Åkarp ja Vankiva)
 • Hästveda (Farstorp ja Hästveda)
 • Stoby (Norra Sandby, Ignaberga ja Stoby)
 • Sösdala (Brönnestad, Häglinge, Norra Mellby ja Tjörnarp)
 • Tyringe (Finja, Hörja, Matteröd, Röke ja Västra Torup)
 • Vinslöv (Gumlösa, Nävlinge, Sörby ja Vinslöv)
 • Vittsjö (Verum, Vittsjö ja Visseltofta)

Hässleholm on varuskuntakaupunki. Siellä sijatsee myös Vannarödin linna.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0a/5f/72/2f/53444854499fd6a1/hassleholm_3_large.jpgIlta saa
Luotu 2020-04-16

Hässleholm, Skåne län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Hässleholm kommunen. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Skåne. Kom med i projektet.

Du borde också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun är en kommun i Skåne län. Kommunens cenralort är Hässleholm. Kommunen har drygt 50 000+ invånare.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Brönnestad, Farstorp, Finja, Gumlösa, Häglinge, Hästveda, Hörja, Ignaberga, Matteröd, Norra Mellby, Norra Sandby, Norra Åkarp, Nävlinge, Röke, Stoby, Sörby, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittsjö och Västra Torup. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Hässleholms municipalsamhälle inrättades 22 januari 1887, vilken upplöstes när den 1901 ombildades till Hässleholms köping som 1914 ombildades till Hässleholms stad. Vinslövs municipalsamhälle inrättades 30 december 1898 till slutet av 1933, vilken upplöstes när den 1934 ombildades till Vinslövs köping. I området fanns även Hästveda municipalsamhälle från 11 mars 1887 till slutet av 1959, Sösdala municipalsamhälle från 17 februari 1893 till slutet av 1966, Bjärnums municipalsamhälle från 16 augusti 1918 till slutet av 1958 samt Tyringe municipalsamhälle från 2 november 1928 till slutet av 1970.

Vid kommunreformen 1952 skede olika sammanläggningar av kommunerna och Bjärnums, Tyringe samt Sösdala landskommun bildades.

Hässleholms kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Hässleholms stad och Stoby landskommun. Samtidigt bildades Vinslövs centralkommun av Vinlövs köping samt ett antal kommer från motsvarande landskommuner: Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Dessa införlivades 1974 i Hässleholms kommun dock utan området Visseltofta i Vittsjö kommun.

Kommunen ingår sedan bildandet i Hässleholms tingsrätts domsaga.

Kultur

År 2000 invigdes Hässleholm kulturhus med bibliotek, biograf, restauranger och samlingslokaler.

Hässleholm har under senare år blivit något av ett fäste för elektronica i Sverige. Lokala akter som Andreas Tilliander och Sophie Rimheden har nått stora framgångar både nationellt och internationellt. Flera andra artister har producerat och givit ut elektronisk musik som spänner över vida fält. Bland övriga artister kan nämnas Stefan Thor (alias Folie), Andreas Hörlén, Johan T Karlsson (alias Familjen), Son Kite och Porn och Grafik. Fenomenet uppmärksammades i en kortare tv-dokumentär som visades i Sveriges Televisions Musikbyrån den 6 april 2007.

Siesta! är en musikfestival som genomfördes av Kulturföreningen Markan.

På Hässleholms museum, som ställer ut Transport, Teknik och Militär, med mängder av arméfordon och tillhörande materiel.

I Hässleholm finns även en av Sveriges största modelljärnvägar. Modellen är byggd med Hässleholms station, bangård och kringliggande stationer som förebild så som det såg ut på 1960-talet. Idag finns följande orter med i anläggningen: Hässleholms station med personbangård och godsbangård, Sösdala, Finja, Tyringe, Västra Torup, Tormestorp, Sandåkra, Vankiva, Attarp, Ignaberga och Vinslövs stationer. Modelljärnvägen drivs av Hässleholms modelljärnvägsförening HMJF och finns i den före detta miloverkstaden på Garnisonen i Hässleholm.

Militärstaden

Hässleholm har under 1900-talet till stor del präglats av garnisonen. Skånska dragonregementet (P 2) förlades till staden under 1940-talet, och även Skånska trängkåren (T 4) hade Hässleholm som hemvist. Stora satsningar gjordes under 1990-talet i garnisonens byggnader och övningsfält, och så sent som 1994 flyttades Wendes artilleriregemente (A 3) från Kristianstad till P 2:s garnisonsområde i Hässleholm. Stadens regementes-era tog dock slut genom försvarsbeslutet 2000 där både P 2 och A 3 lades ned. 2000-2005 fanns dock militärdistriktsgruppen Skånska dragongruppen kvar i staden. Garnisonen var vid nedläggningen en av de större och modernare i landet. Numera finns det bostäder, kontor, vandrarhem och industrier på Garnisonen.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0a/5f/72/2f/53444854499fd6a1/hassleholm_3_large.jpgSista solen
Skapad 2020-04-16