Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 7

Profiles

 • Maria Ulrika Gyllenkrok (1758 - 1787)
  Maria Ulrika Gyllenkrok , född 1758-04-01 på Svenstorp , död 1787-03-24 Viderup och begraven s. å. 4/4 i Gårdstånga kyrka . Gift 1779-02-28 på Svenstorp med majoren, friherre Hans Henrik Ramel , i ha...
 • Anne Mouridsdatter Sparre (1510 - 1564)
  Anne Sparre , dotter av riksrådet Mourits Sparre, till Svanholm , gift med Mogens Gyldenstjerne, till Restrup och Iversnæs . Died suddenly 1 August 1564 Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsh...
 • Nils Gustaf Gyllenkrok (1754 - 1805)
  Nils Gustaf Gyllenkrok , född 1754-05-25 på Svenstorp . Levde utan tjänst. Död 1805-06-15 på Abusa gård i Hellestads socken , jordfäst i Hellestads kyrka och begraven i Östra Vemmenhögs kyrka .
 • Augusta Hallenborg (1857 - 1936)
  Augusta Eleonora Gustava Hallenborg , född 1857-09-16 Svaneholm . Död 1936-03-28 på Ericsberg , St. Malms förs, Södermanlands län (db nr 18), begraven i Skabersjö . Gift 1879-08-05 på Rydsgård med ...
 • Amelie Hallenborg (1861 - 1886)
  Amelie Halleborg , född 1861-05-14 på Rydsgård , död 1886-10-02 i Stockholm. Gift 1883-09-19 på nämnda egendom med kaptenen, friherre Henrik Vilhelm Falkenberg af Trystorp , i hans 1:a gifte, född 18...

Skurup, Scania, Sweden

This is a regional project in Geni for the municipality of Skurup, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Scania. Please consider joining it as well.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Skurup Municipality

Skurup Municipality (Skurups kommun) is a municipality in Skåne County in Province of Scania, southern Sweden. Skurup is considered to belong to the metropolitan Malmö area. The seat of the municipality is located in the town Skurup. The population of the municipality exceeds 15,000.

The present municipality was formed in 1971 when the market town (köping) of Skurup was merged with Rydsgård and Vemmenhög. The municipality consists of Skurup, Rydsgård, Skivarp, and Abbekås

Svaneholm Castle is located in Skurup.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f3/e9/3c/56/534448584bce89b6/skurup_2_large.jpg
Est'd 2020-08-17

Skurup, Skoone, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Skurup-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman Skoone-projektin alle. Halutessasi liity myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Skurupin kunta

Skurupin kunta (ruots. Skurups kommun) on Skånen läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skooneen. Skupupin kunta on kuluu Suur-Malmön piiriin. Kunnan keskustaajama on Skurup. Kunnan asukasluku on 15 000 ja rapiat päälle.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f3/e9/3c/56/534448584bce89b6/skurup_2_large.jpgStoge suihkii Skurupin halki

Kuntajaon kehitys

Skurupin maalaiskuntaan perustettiin vuonna 1895 Skurupin taajaväkinen yhdyskunta. Se erotettiin vuonna 1914 Skurupin kauppalaksi, jolloin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin. Skurupin maalaiskunta liitettiin kauppalaan vuonna 1949.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Rydsgård (Katslösa, Slimminge, Solberga, Villie ja Örsjö)
 • Vemmenhög (Skivarp, Svenstorp, Västra Nöbbelöv, Västra Vemmenhög ja Östra Vemmenhög)

Lisäksi Hassle-Bösarpin maalaiskunta liitettiin Skurpin kauppalaan. Nykyinen Skurupin kunta muodostettiin vuonna 1971 yhdistämällä kauppala sekä Rydsgårdin ja Vemmenhögin maalaiskunnat.

Skurupin kunta jaetaan neljään aajaamaan, joka ovat Skurup, Rydsgård, Skivarp ja Abbekås.

Pienempiä taajamia ovat Janstorp, Lindby, Nöbbelöv, Skateholm, osa Beddingestrandia, Slimminge ja Tånebro.

Entisiä tajaamia ovat mm. Sandåkra, Tingbacken, Västra Vemmenhög, ja Ängsro.

Triviaa

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/51/08/db/43/5344485933de016c/skurup_3_large.jpgAtt fillarera i Skurup
Luotu 2020-08-17

Skurup, Skåne län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Skurups kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Skåne. Kom med i projektet.

Du borde också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Skurups kommun

Skurups kommun är en kommun i Skåne län i landskapet Skåne. Skurups kommun ingår i Stormalmö från och med 2005. Kommunens centralort är Skurup. Drygt 15 000 invånare bor i kommunen.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f3/e9/3c/56/534448584bce89b6/skurup_2_large.jpg

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Hassle-Bösarp, Katslösa, Skivarp, Skurup, Slimminge, Solberga, Svenstorp, Villie, Västra Nöbbelöv, Västra Vemmenhög, Örsjö och Östra Vemmenhög. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Skurups municipalsamhälle inrättades 1 juni 1895 i Skurups landskommun. Municipalsamhället upplöstes 1914 när Skurups köping utbröts ur landskommunen. Köpingskommunen införlivade 1949 Skurups landskommun.

Vid kommunreformen 1952 införlivades Hassle-Bösarps landskommun i Skurups köping och sammanlades de övriga kommunerna i de då bildade Rydsgårds landskommun och Vemmenhögs landskommun.

Skurups kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Skurups köping samt Rydsgårds och Vemmenhögs landskommuner.

Det finns fem tätorter i Skurups kommun: Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås och en del av Beddingestrand.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f3/e9/3c/56/534448584bce89b6/skurup_2_large.jpg
Af 2020-08-17