Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 39

Profiles

This is a cooperation project - the aim is to find common ancestors

Västerbotten known in English as West Bothnia or Westrobothnia, is a province (landskap) in the north of Sweden, bordering Ångermanland, Lapland, North Bothnia, and the Gulf of Bothnia. It is known for the cheese named after the province. (Source: English Wikipedia.)

The border for the province have changed several times during history. The historical province of Västerbotten was part of both nowdays Sweden and Finland. This project therefor stretches over the country borders.

The historical province of Västerbotten is not the same geographical area as the modern county of Västerbotten.

So please, when you add historical persons to this project, write as much as you can about the parish, village or country where the person was born. Write anything that can help other family researchers to link their family tree to yours. The more information you add about a historical person, the less risk that the same profile is added several times by several different administrators and causes shadow trees.

  • Add as much geographical information you can, like information about, the farm, the parish, municipality and so on, information about the place where the person lived or died.
  • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
  • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
  • If possible, share information in several languages.
  • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.

Västerbotten är ett landskap i Sverige

Västerbotten (på latin: Botnia occidentalis) är ett landskap i Norrland i nordöstra Sverige. Det gränsar i öster till Bottenviken och Kvarken, i söder till Ångermanland och i väster och norr till Lappland, samt i norr till Norrbotten.

Indelningarna och de administrativa och geografiska gränserna för landskapet Västerbotten och för länet Västerbotten har ändrats flera gånger genom historien.

Jämför till exempel denna karta över nuvarande landskapet Västerbotten med det historiska landskapet som sträckte sig in i norra Finland före den nya gränsdragningen mellan Sverige och Finland 1809.

Det historiska svenska Västerbotten (på finska: Länsipohja eller Länsi-Pohja) var därmed även ett område i nuvarande nordvästra Finland så länge Sverige och Finland var förenade som ett land. Gränsen mellan de historiska landskapen Västerbotten och Österbotten gick närmast kusten i Kaakama älv mellan Torne och Kemi älvar, och följde längre ungefär vid vattendelaren mellan de senare älvarna. Den nya alltjämt gällande riksgränsen fick gå i Torne älv. Västerbotten i Finland är östbanken av Torne älv.

I det finska Västerbotten ligger kommunerna:

  • Kolari,
  • Muonio,
  • Pello,
  • Torneå
  • Övertorneå.

(Notera också att länet har en annan sträckning än landskapet. Västerbottens län består av landskapet Västerbotten, nordöstra delen av landskapet Ångermanland och södra delen av landskapet Lappland samt en liten del av norra Jämtland.)

(Källa: svenska Wikipedia. Läst 2019-01-12.)


Om samarbetsformen för Geni och landskaps-projekten:

Denna landskapsgrupp är nystartad i januari 2019 och sidan är under uppbyggnad. I denna landskapsgrupp kan du lägga till profiler som varit födda, avlidna eller verksamma i landskapet Västerbotten. Eftersom landskapet Västerbottens avgränsning har förändrats genom historien är det bra om du när du lägger in profiler, preciserar tider och platser, till exempel genom att ta med bynamn, socknar, skriver ut om platsen ligger i det nuvarande Sverige eller Finland, eller tar med annan information, som kan göra det lättare för andra släktforskare att hitta era gemensamma anor. Tänk också på att om du kan, lägga in information på flera språk.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser eller källhänvisningar! Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.

Det finns ett flertal lokala projekt för olika kommuner i landskapet Västerbotten: