Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Västgötadals regemente

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Pontus Henrik Vilhelm Reuterswärd (1837 - 1899)
  Pontus Henrik Vilhelm Reuterswärd , född 1837-03-05 på Rotenberg . Kadett vid Karlberg 1852. Avgången från krigsakademien 1853. Studentexamen i Uppsala 1854. Furir vid Närkes regemente 1854. Officersex...
 • Pontus Reuterswärd (1871 - 1949)
  Carl Per Pontus Reuterswärd , född 1871-10-04 i Örebro. Mogenhetsexamen i Örebro 1889. Volontär vid Västgöta regemente 1889. Sergeant i regementet 1890. Elev vid krigsskolan 1890. Utexaminerad 1891. Un...
 • Carl Gustaf von Böhnen (1733 - 1786)
 • Göran Hermansson Fleming af Liebelitz (1687 - 1754)
  Göran Karl XIIs Officerare
 • Lt. Nils Johan Gyllenlood (1708 - 1736)
  Underofficer vid Nylands kavalleriregemente. Livdrabant 1726-03-15. Fänrik vid nämnda regemente 1732-09-06. Gick i fransk tjänst. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1733-08-04. Död ogift 1736-01-03, s...

Västgötadals l. Västgöta-Dals regemente

Västgöta-Dals regemente (№ 16) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1624-1901. Förbandsledningen var förlagd i Vänersborgs garnison i Grunnebo hed.