Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Västgötadals regemente

Project Tags

view all

Profiles

 • Gustaf Papegoja (1668 - 1705)
  Gustaf Papegoja. Volontär vid Västgötadals regemente 1690. Furir därst. 1694-08-25. Förare 1701-04-07. Fänrik 1703-10-19. Stupade 1705-07-15 vid Retusaari i Finland.
 • Fredrik Ulrik Sparre af Rossvik, till Rossvik (1719 - 1777)
  Fredrik Ulrik Sparre af Rossvik, till Rossvik och Sparreholm. Född 1719-01-13 . Student i Lund 1735. Volontär vid artilleriet 1736. Styckjunkare därst. Tillika volontär vid fortifikationen. Kapte...
 • Svante Wahlberg (1752 - 1807)
  Residence : Between 1800 and 1812 - Torp Frättäng, Hasslösa, Skaraborgs, Västergötland, Sweden Reference: Sweden Household Examination Books - SmartCopy : Nov 18 2022, 20:30:16 UTC Residence :...
 • August Fock (1821 - 1870)
  Hans August Fock , född 1821-01-25 Ruder. Volontär vid Västgöta regemente 1838. Furir vid Skaraborgs regemente 1841. Officersexamen 1842. Underlöjtnant vid Hallands infanteribataljon 1843. Löjtnant ...
 • Maj. Johan Jernsköld, till Smedstorp (1648 - 1719)
  Johan Jernsköld, till Smedstorp och Ingsered. Född 1648 . Volontär vid Västgötadals regemente 1666. Tjänade som gemen och underofficer några år. Fänrik därst. 1669. Löjtnant 1671. Konfirmations full...

Västgötadals l. Västgöta-Dals regemente

Västgöta-Dals regemente (№ 16) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1624-1901. Förbandsledningen var förlagd i Vänersborgs garnison i Grunnebo hed.