Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles


CS-6 was de naam van een linkse Amsterdamse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. De naam is afkomstig van het adres waar de groep haar oorsprong vond: Corellistraat 6 te Amsterdam.

De groep werd in de zomer van 1940 opgericht door de broers Gideon en Janka Boissevain. Nadat hun poging om in juli 1940 naar Engeland te ontkomen mislukte, keerden zij terug naar hun ouderlijk huis, waar hun moeder al begonnen was Joodse vluchtelingen op te vangen. CS-6 verzamelde wapens en legde zich toe op sabotage, later ook op liquidatie van verraders.(bron)

photos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

Disclaimer: Dit project behandeld de gepubliceerde informatie over deze betrokkenen als objectieve verslaggeving van historische feiten.

photos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

  • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
  • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
  • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

photos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gifGebruik de sneltoetscombinatie om snel te zoeken in de lijst:
photos.geni.com/p13/3d/28/b3/51/5344485f3fbe5660/zoekfunctie_tips_03_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gifs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg

photos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8c/e7/59/16/5344484248cf6c61/brand_in_het_rembrandtheater_large.jpgOp 26 Januari 1943 werd door leden van de verzetsgroep CS6 het Rembrandttheater in Amsterdam, waar een Duitse bijeenkomst zou plaatsvinden, door middel van een bom in brand gestoken.(NIOD)

CS-6 pleegde onder meer aanslagen op depots van inbeslaggenomene radio's, spoorlijnen waarop joden werden gedeporteerd, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, waar gearresteerde joden moesten wachten op hun deportatie naar Westerbork en het NSB-studentenhuis in Amsterdam.Ze ontplooide ook activiteit bij het liquideren van Nederlandse nazi's (of aanhangers) wier daden direct gevaar opleverden voor het verzet of bepaalde groepen Nederlanders.
In de periode februari – augustus 1943 pleegde de groep zeven aanslagen. De belangrijkste was generaal H.A. Seyffardt, neergeschoten op 5 februari 1943 door Jan Verleun. Seyffardt, van 1929 tot 1934 chef van de generale staf van het Nederlandse leger, was commandant van het Nederlandse Vrijwilligerslegioen, dat troepen aan Hitler leverde voor het Oostfront. Op 1 februari had Mussert een soort schaduwkabinet samengesteld. Daarin had Seyffardt ook zitting, en velen waren bevreesd dat hij in een toekomstige regering-Mussert de algemene dienstplicht voor de Duitse oorlogsvoering zou invoeren. Seyffardt stierf 6 februari en kreeg een pompeuze begrafenis. De Duitsers lieten als represaille 600 studenten oppakken.(bron)

photos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

| A |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Aussems-Baars, Hermina Catherina ‧ 09-09-1919 Amsterdam (NH) - 30-04-2011 Tucson (VS) ‧

Zij was lid van verzetsgroep CS-6. Heeft een periode opgesloten gezeten in kamp Vught.

_ Gedenkboek VHK p.68FindagraveArchiefkaart A'dam echtgenoot

| B |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d7/37/89/40/5344483ef0fbb46d/cornelis_leendert_barentsen_large.jpg Barentsen, Cornelis Leendert (Cor)//www.geni.com/images/transparent.gif 01-10-1892 Voorburg (ZH) - 01-07-1943 Amsterdam (NH); Hoofdambtenaar te Pijnacker. Vanaf 1942 had hij de leiding van een verzetsgroep die in Voorburg en Den Haag een groot aantal joodse en andere onderduikers voorzag van onderduikadressen, bonkaarten, vervalste persoonsbewijzen en geld. Daarnaast vervaardigde hij, samen met o.a. Rudi Bloemgarten, het illegale blad Rattenkruid, dat vanaf augustus 1942 in Amsterdam werd uitgegeven. Hij was één van de deelnemers aan de Aanslag op het Bevolkingsregister (1943) aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/88/5c/50/32/5344485c916463c8/willij_berg_large.jpg Berg, Willij//www.geni.com/images/transparent.gif14-06-1919 Steenwijk (OV) - 07-01-2004 Amsterdam (NH) ‧ p.t.o. Amsterdam (NH) ‧

Ze vestigde zich in 1943 in Amsterdam, aldaar voegde zij zich bij een communistisch gerichte verzetsgroep CS-6 die zich bezighield met sabotage en liquidaties van de handlangers van de bezetter. Wielek-Berg verzorgde voor hen koeriersdiensten.

_ WikipediaAlles op zijn tijd; Willy Wielek-Berg, een eigenzinnige vertaalsterAlgemeen Dagblad 20-06-1992; Willy Wielek schrijft verleden van zich af


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0e/f7/ad/3f/5344484258e102e3/jhr_large.jpg Beaufort, jhr. Binnert Philip de//www.geni.com/images/transparent.gif 17-08-1919 Arnhem (GL) - 16-02-1945 Amsterdam (NH); Diende hij als luitenant bij het Korps Gele Rijders – adjudant van de OD-commandant in Wageningen. In september/oktober 1940 verrichtte hij spionageactiviteiten voor geheim agent Ludo van Hamel, in 1942 gedurende langere tijd voor een gedropte agent van de Britse Intelligence Service. Begin november 1942 deed hij, geholpen door P.M. (Mathieu) Smedts, een poging via Zwitserland naar Engeland te ontkomen (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgBoissevain, François Johan Daniel 05-10-1922 Schiedam (ZH) - 27-08-1981 Den Haag (ZH); Broer van Gideon, overleefde Dachau


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Boissevain, Gideon Willem (Gi)s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b5/4f/89/9a/5344483aa0c1e222/gideon_boissevain_1921_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 06-06-1921 Schiedam (ZH) - 01-10-1943 Overveen (NH)

Werkte in 1940 als kantoorbediende bij de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringsmaatschappij NV. Samen met zijn broer Janka probeerde hij eind augustus 1940 in een door hen van twee houten vermoutvaten geconstrueerd vaartuig naar Engeland uit te wijken. Dat gelukte ze niet. Samen met zijn broer waren ze bezig met het repareren van wapens en het fabriceren, met behulp van trotyl en nitroglycerine van tijdbommen, die vervolgens werden gebruikt voor het liquideren van verraders en het plegen van sabotage aan spoorlijnen. Aan dit laatste nam hij ook zelf deel (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0f/40/43/a4/534448424678870a/jan_karel_bossevain_large.jpg Boissevain, Jan Karel (Janka)//www.geni.com/images/transparent.gif 24-05-1920 Schiedam (ZH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Verzamelde kort na de capitulatie mei '40 door Nederlandse militairen in sloten weggeworpen wapens. Tevens spoorde hij voorraden trotyl en nitroglycerine op. Lid van de illegale burgerwacht van de joodse Sándor Baracs, van wie zij thuis ook wapeninstructie ontvingen. In 1942 richtten de broers Boissevain, samen met enkele gelijkgezinden, de verzetsgroep CS-6 op.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Boissevain-van Lennep, Adrienne Minette (Mies)s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/be/9e/5e/f2/5344483a94c0a724/lennepam_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 21-09-1896 Amsterdam (NH) - 18-02-1965 Amsterdam (NH); Moeder van Gideon, gearresteerd in 1943, overleefde Ravensbrück; Via de VVGS kende zij Truus Wijsmuller-Meijer, die haar betrok bij het redden van Joodse kinderen uit Duitsland vanaf 1933. Het huis waarheen de familie eind 1939 was verhuisd, werd geleidelijk een belangrijk centrum van verzets- en sabotageactiviteiten: onderduikadressen voor joden en anderen werden geregeld, voor vermommingen en valse identiteitsbewijzen werd gezorgd en bomaanslagen en andere verzetsactiviteiten werden er voorbereid. De kelder van het huis was een arsenaal van wapens en explosieven.(bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a8/69/8d/2e/5344484247cce458/louis_daniel_boissevain_large.jpg Boissevain, Louis Daniel (Lou)//www.geni.com/images/transparent.gif 27-06-1922 Arnhem (GL) - 01-10-1943 Overveen (NH); Nadat Groep CS-6 in de tweede helft van 1942 ging samenwerken met leden van het communistische Militair Contact onder leiding van J.H. van Gilse, werd Lou betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse sabotageaanslagen aan spoorlijnen. Tevens hield hij zich bezig met het liquideren van NSB’ers en helpers van de bezetter (bron). (Achterneef van Gideon en Janka)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/9a/f3/4d/5344483ee2cf353b/walter_brandligt_large.jpg Brandligt, Walter//www.geni.com/images/transparent.gif 14-05-1901 Kampen (OV) - 01-10-1943 Amsterdam (NH); Schrijver van streekromans. Als medewerker/redacteur betrokken bij de uitgave van het illegale blad De Vrije Kunstenaar. Daarnaast maakte hij deel uit van de Persoonsbewijzencentrale en verleende hij hulp aan (joodse) onderduikers door het vervalsen van allerhande identiteitspapieren. Vanuit Amsterdam, waar hij in deze periode verbleef, stuurde hij regelmatig joodse landgenoten en verzetsmensen naar zijn echtgenote in Epse, om onder te duiken (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/ba/51/35/50/53444861072884ce/marianne_helen_van_den_brink_large.jpgBrink, Marianne Helen van den//www.geni.com/images/transparent.gif30-04-1923 Amsterdam (NH) - 2013

De dochter van Nel 'Hissink' (Kossen), Marianne was betrokken bij CS6. Zij noemde zich Keesje Hissink.

_ Huygens; Nel KossenRudi Harthoorn; Haags communistisch verzetHaags BevolkingsregisterRob Olm; Recht al barste de wereld: Reina Prinsen Geerligs en de ondergang van de wereld


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e9/b4/10/32/5344483ee318db1a/antoine_theodore_broeckman_large.jpg Broeckman, Antoine Theodore (Toon)//www.geni.com/images/transparent.gif 18-07-1911 Laren (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Zelfstandig radiotechnicus te Blaricum. In zijn woning in Blaricum en bij J. de Groot in Baarn bouwde hij voor het verzet ontvang- en zendinstallaties. Vitale onderdelen voor de apparatuur haalde hij in Frankrijk op en smokkelde deze over de grens. Als lid van CS-6 pleegde hij samen met Dio Remiëns sabotage aan de spoorlijn Bussum–Amersfoort. Daarnaast waren zij – zich voordoend als Sipo-mannen – ter verkrijging van levensmiddelen, kleding, geld en persoonsbewijzen, betrokken bij een aantal ‘huiszoekingen’ bij pro-Duitse inwoners in het Gooi (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/26/44/b8/c1/5344484252bc6044/johannes_brouwer_t.jpg?caption=true Brouwer, Johannes//www.geni.com/images/transparent.gif 31-05-1898 Delfshaven (ZH) - 01-07-1943 Overveen (NH)

Hispanist/romanist, historicus-kunstenaar, publicist/vertaler/ romancier en leraar/lector in Utrecht en Amsterdam. Werd een inspirator (door enkelen ‘de geestelijke vader’ genoemd) van het studentenverzet: hij riep op tot vorming van een ondergrondse organisatie, militaire oefening en daadwerkelijk, actief verzet. Begin 1942 leverde hij een belangrijke bijdrage aan de vorming van de landelijke studentencontactgroep (ook Raad van Negen genoemd), met vertegenwoordigers uit alle universiteitssteden (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Buring, Martin Gerardus Nicolaas 18-06-1907 Amsterdam (NH) - 11-01-1990//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cf/fc/3b/e0/534448412abf9d1c/big_tree_connection_logo_ii_large.jpg; Chauffeur, monteur, ketelmaker. Was tevens Colportage-leider en bestuurslid van een vakbond. Bedrijfsleider en lid Dagelijks Bestuur Groep 2000. In '39 betrokken bij de oprichting van 'Het moderne Vendel', een burgerwacht om collaboratie te voorkomen, onder leiding van Koos Vorrink waarmee hij later een verzetsgroep vormde. Hij was verbindingsman tussen KP Alkmaar en Groep 2000. onderhield ook contacten met andere illegale groepen (zie ook het Groep 2000 project).

| C |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/12/64/91/f2/53444842468d78b4/nicolaas_johannes_celosse_large.jpg Celosse, Nicolaas Johan (Bob)//www.geni.com/images/transparent.gif 28-04-1917 Banjoewangi (NOI) - 05-09-1945 Vught (NB); Gefussileerd op 5 september 1944 te Vught. Agent organisator. Moest contact leggen met CS-6 en RVV. Gedropt in de nacht van 31 maart op 1 april 1944 bij Slootpolder in de Wieringermeer. Gearresteerd op 19 mei 1944 te Amsterdam. Missienaam: FARO. Alias was Boesschoten.


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Cnoops, Anthonius Jacobus Maria (Tony) 20-05-1907 Delft (ZH) - 27-07-1972 Warnsveld (GL)

Gedropt in de nacht van 31 maart op 1 april 1944 bij Slootpolder in de Wieringermeer. Gearresteerd op 19 mei 1944 te Amsterdam. Missienaam SWALE. Codenaam CURLING. Aliasen: Ivo, Van Spaanen en Bob Sipma. Tony Cnoops was organisator en had een opdracht die los stond van die van Harry Seyben en van Bob Celosse. Als marconisten waren mee gestuurd Huub Sanders en Aart Penning. Allen zaten in het dezelfde vliegtuigen en allen zijn boven de Haarlemmermeerpolder gesprongen, behalve Aart Penning, die durfde op het laatste moment niet te springen. Er bleef voor de drie organisatoren Celosse, Seyben en Cnoops nog maar 1 marconist over, Huub Sanders. Hierdoor bleven de drie noodgedwongen met elkaar in verbinding staan. Met als gevolg dat door infiltratie van Chris Lindemans iedereen opgepakt werd. Overigens was Cnoops wel in staat om zelf te zenden, hij had een redelijke seinsnelheid van 12 woorden per minuut.

_ [deel 4A/B van de parlementaire Enquete Commissie 1940-1945, bladzijde 552-555] • weggum.comarchiefkaartgeboorteacte

| D |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8b/42/d0/07/5344484248e9360e/johan_christiaan_van_dijk_large.jpg Dijk, Johan Christiaan van//www.geni.com/images/transparent.gif 22-03-1922 Amsterdam (NH) - 2004; Opgeleid tot werktuigkundig en elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich als amateurfotograaf, gaandeweg ook professioneel, in de technische fotografie. Op dit gebied was hij een pionier. Via Janka en Gi Boissevain, werd hij betrokken bij de verzetsactiviteiten van CS-6. Johan maakte voor onderduikers maar ook voor verzetsmensen pasfoto's voor valse persoonsbewijzen. In hoeverre hij verder betrokken was bij de activiteiten van de Groep is onbekend (bron).

| E |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/86/52/02/8a/534448426020e52f/marinus_lambertus_esman_large.jpg Esman, Marinus Lambertus (Marius)//www.geni.com/images/transparent.gif 07-02-1919 Utrecht (UT) - 01-09-2006 Tilburg (NB)

Beroepsadviseur bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Werkte mee aan de verspreiding van valse Ausweis-documenten via dit Arbeidsbureau. Daarmee kon worden aangetoond hoe belangrijk de houder ervan was voor de lokale gemeenschap en daarom niet naar Duitsland mocht worden gestuurd ivm de Arbeits Einsatz (bron).

| F |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Frielink, Jacoba Geertruida (Coos) 18-02-1898 Amsterdam - 02-06-1987 Amsterdam; Was een verpleegster die Gerrit Jan van der Veen nog heeft verpleegd toen hij was aangeschoten. Ze zat ook in de illegaliteit. Zelf was ze niet joods maar ze heeft ook veel joodse mensen verpleegd. In de oorlog ontving ze ook kunstenaars. Ze gaf ze te eten en zij lazen voor (bron). Na de oorlog werd ze gastvrouw van een befaamde salon in de Valeriusstraat, van en voor schrijvers (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/88/9d/67/8e/5344483eaf04f5ac/leo_herman_frijda_large.jpg Frijda, Leo Herman//www.geni.com/images/transparent.gif 01-08-1923 Amsterdam (NH) - 01-10-1943 Bloemendaal (NH)

Van november '42 tot april '43 publiceerde hij onder de pseudoniemen Edgar Fossan en E.G. Fossan gedichten en proza in het illegale literaire tijdschrift Lichting. Door de Haagse verzetsman dr. G.W. Kastein werden hij en zijn groepsgenoten gestimuleerd naast sabotageactiviteiten ook liquidaties uit te voeren voor de Groep CS-6 (bron).

| G |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4a/70/33/3a/5344483f0eaf4cc9/henri_hugo_geul_large.jpg Geul, Henri Hugo//www.geni.com/images/transparent.gif 12-05-1916 Blitar (NOI) - 01-10-1943 Overveen (NH)

Leraar lichamelijke oefening te Amsterdam. Medio 1943 sloot hij zich aan bij de verzetsgroep CS-6. Op 22 juli 1943 was hij, bewapend met een cilinderrevolver, in Amsterdam aanwezig bij de liquidatie van tandarts en Sipo-medewerker H.E.B. de Jonge Cohen door Sape Kuiper (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/3f/07/6f/fb/5344483ee4d3f2d8/maarten_van_gilse_large.jpg Gilse, Maarten van//www.geni.com/images/transparent.gif 16-06-1916 Munchen (DE) - 01-10-1943 Overveen (NH)

Journalist/schrijver. Samen met zijn vader, Jan van Gilse, en Gerrit Jan van der Veen vormde hij de eerste redactie van het in mei 1942 opgerichte illegale blad De Vrije Kunstenaar. In de Persoonsbewijzencentrale van Van der Veen was Van Gilse een meester in het vervalsen van persoonsbewijzen (vooral watermerken) en bonkaarten. Ook hield hij zich bezig met het verspreiden van het blad en het uitdelen van bonkaarten en geld aan ondergedoken kunstenaars.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Graaf, Kas de

_ De Groene Amsterdammer; Door de Graaf


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/99/7f/25/da/5344483f1bb9d32c/karl_borromaus_richard_paul_groger_large.jpg Gröger, Karl Borromaeus Richard Paul//www.geni.com/images/transparent.gif 07-02-1918 Wenen (Oo) - 01-07-1943 Overveen (NH)

Student medicijnen. Samen met zijn vrienden/medestudenten Rudi Bloemgarten en Coos Hartogh vervaardigden en verspreidden zij samen het illegale blad Rattenkruid. Gröger verleende daarnaast hulp aan joodse onderduikers en nam in Amsterdam deel aan diverse acties zoals bij zoals bij de overval op het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Passeerdersgracht, de aanslag op de spoorlijn bij Amsterdam-Sloterdijk en de aanslag op het Bevolkingsregister.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Groot, Joop de Soest (UT) (bron)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/66/96/7a/da/534448424680a379/tineke_guillonard_large.jpg Guilonard, Valentine Elisabeth (Tineke)//www.geni.com/images/transparent.gif21-05-1922 Rotterdam (ZH) - 06-10-1996 Hulshorst (GL) ‧ p.t.o. Amsterdam (NH) ‧

Samen met haar naoorlogse echtgenoot Frank Peter Wibaut (1922-1996) zorgde zij voor onderduikadressen, bonkaarten en valse persoonsbewijzen. Daarbij werd ze koeriester voor Johannes Michaël Hendrik (Jan) van Mierlo (1907-1943) van verzetsgroep CS-6.

_ WikipediaHuygensAlgemeen Dagblad 04-05-1983; Van Vught tot SalzwedelRAN

| H |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c4/6b/3c/2f/5344484252d3772e/frits_van_hall_large.jpg Hall, Frederik Jan (Frits) van//www.geni.com/images/transparent.gif 08-05-1899 Semarang (NOI) - 18-01-1945 Gliwice (PL) ‧ K1

Van Hall was lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en nam in 1941 deel aan de herdenkingstentoonstelling voor de in 1939 overleden beeldhouwer Joseph Mendes da Costa. Vele leden zegden begin 1942 hun lidmaatschap van de Kring op en weigerden, na de instelling van de Nederlandsche Kultuurkamer in november 1941, de Ariërverklaring te ondertekenen. Hij speelde een actieve rol in het kunstenaarsverzet. Broer van Suze van Hall

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/3a/11/fd/7f/5344484252d30d3e/suzy_van_hall_large.jpg Hall, Helena Suzanna (Suzy) van//www.geni.com/images/transparent.gif 28-04-1907 Den Haag - 09-07-1978 Saint-Cybranet ‧ K1

In de oorlog was Suzy van Hall actief in het verzet en de gezellin van Gerrit van der Veen, die boven de uitgeverij was ondergedoken. Nadat hij bij de overval op het huis van bewaring aan de Weteringschans gewond raakte, werd hij door Suzy en enkele andere vrouwen verpleegd. Zus van Frits van Hall

_ WikipediaGAA; Verzetsgroepen in het Politiearchief


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/a3/c8/d2/39/534448542ab7492c/mien_harmsen_large.jpg Harmsen, Hermina Lamberdina (Mien)//www.geni.com/images/transparent.gif 22-02-1915 Aalsmeer (NH

Mien Harmsen komt vermoedelijk via Leo Frijda in het verzet terecht. bron: Samen eervol overleefd - Hans Suijs

_ Wikipedia; Leo Frijdaarchiefkaartfoto Cas Oorthuys; Vader van Mien Harmsen komt uit Huis van Bewaring na de bevrijding, Amsterdam (mei 1945)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/fe/36/87/6d/5344483f06ada33c/coos_hartogh_large.jpg Hartogh, Coos//www.geni.com/images/transparent.gif 10-04-1917 Soerabaja (NOI) - 01-07-1943 Overveen (NH)

Hij was ook een van de 6 redacteuren voor het ondergrondse blad Rattenkruid, samen met Bloemgarten, Gröger, Henri Halberstadt, Cornelis Barentsen en Johannes de Roos. Tussen augustus 1942 en april 1943 drukten de 'Rattenkruidjongens' (zoals ze zichzelf noemden) 17 nummers. Hij sloot zich aan bij de verzetsgroep rond de beeldhouwer Gerrit van der Veen. Hij was één van de deelnemers aan de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister.

In 1943 veroordeelde het politiegerecht hem daar tot de dood. Kort daarna werd Hartogh doodgeschoten in de duinen in Overveen.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1f/2b/b6/72/5344483f4daff0ed/da8fc7a6-330e-4cd9-ba28-6fc2781d7ce7_large.jpg Hövell van Wezeveld en Westerflier, Jozef Felix Henri Maria van//www.geni.com/images/transparent.gif 12-01-1919 Maastricht (LB) - 04-01-1945 Hamburg (DE)

In 1940 begonnen aan een rechtenstudie in Nijmegen en in 1942 clandestien gekozen tot preses van het inmiddels op last van de bezettende macht ontbonden studentencorps Carolus Magnus. Vanaf 1942 actief in het lokale en landelijke studentenverzet (Raad van negen). Maakte samen met Marius van Beek, Anton Fredericks, Vic Roothaan en Gerard Jansen op de Haar een begin met het organiseren en voorbereiden van verzetsacties. Verkeerde vanaf midden 1943 elders in Nederland en raakte betrokken bij de organisatie van het Nationaal Comité van Verzet.

_ Nijmeegs verzet zichtbaar in straten


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/17/38/b3/b5/5344483aa20b1d2e/ed_hoornik_large.jpg Hoornik, Eduard Jozef Antonie Marie (Ed)//www.geni.com/images/transparent.gif 09-03-1910 Den Haag (ZH) - 01-03-1970 Amsterdam (NH)

| I |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Iersel, Henk van; Komt uit Waalwijk (NB)

| J |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| K |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/96/d0/15/ed/5344483ef683895b/johan_cornelis_kalshoven_large.jpg Kalshoven, Johan Cornelis//www.geni.com/images/transparent.gif 31-12-1922 Amsterdam (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerdhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d6/a8/08/76/534448424803a3f2/gerrit_willem_kastein_large.jpg Kastein, dr. Gerrit Willem//www.geni.com/images/transparent.gif 25-06-1910 Zutphen (GL) - 19-02-1943 Den Haag (ZH)
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg photos.geni.com/p13/cc/20/e8/3f/5344485eb95cb620/ernst_katan_large.jpg Katan, Ernst//www.geni.com/images/transparent.gif30-04-1923 Hilversum (NH) - 06-09-1944 Westerbork (DR)

Ernst verrichte af en toe koeriersdiensten voor de verzetsgroep CS-6 waartoe ook zijn broer Hans (1919-1943) behoorde. Daarbij vervoerde hij wapens. Aan Joodse onderduikers leverde hij distributiebescheiden en PB's.

_ OGS


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c8/9d/08/9f/53444838ef72703a/1919_hans_katan_large.jpg Katan, Hans//www.geni.com/images/transparent.gif 09-08-1919 Hilversum (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH)

Nam eind '40 zitting in de redactie van het illegale studentenblad De Vrije Katheder. In '42 behoorde hij tot de eerste leden van de verzetsgroep CS-6. Hij had nauw contact met de Haagse verzetsman dr. G.W. Kastein en bracht CS-6 in de tweede helft van 1942 ook in contact met het communistische MC onder leiding van J.H. van Gilse. Begin '43 gaf hij J.A.J. Verleun en L.H. Frijda opdracht tot liquidatie van generaal H.A. Seyffardt.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/60/13/59/72/5344483ef6a4d952/ernst_adrianus_klijzing_large.jpg Klijzing, Ernst Adrianus//www.geni.com/images/transparent.gif 18-02-1923 Amsterdam (NH) - 16-07-1944 Overveen (NH); Broer van Rita Klijzing. Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Klijzing, Maria (Rita) 02-03-1925 Amsterdam (NH) - 10-03-2013 Huis ter Heide (UT)

Koerierster voor de CS-6 groep. Zus van Ernst Klijzing


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2d/0f/f7/4c/5344484252df32aa/jantina_hendrika_van_klooster_large.jpg Klooster, Jantina Henderika (Tine) van//www.geni.com/images/transparent.gif 06-07-1894 Groningen (GR) - 30-01-1945 Ravensbrück (DE)

In 1942 weigerden Van Klooster en Schregardus zich aan te melden bij de Kultuurkamer, waarna het bedrijf tot liquidatie overging. Ze raakten betrokken bij de kring van verzetsstrijders waar ook Gerrit Jan van der Veen, Frits van Hall en diens zuster Suzy toe behoorden.

_ Huygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Kohn, Herbert; Vervalste persoonsbewijzen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/95/a0/db/a7/5344484247df7634/tom_koreman_large.jpg Koreman, Anton Jan Thomas (Tom)//www.geni.com/images/transparent.gif 15-12-1915 Den Haag (ZH) - 01-10-1943 Overveen (NH)
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/11/f1/c7/0c/5344484247deca66/cecile_wainschtok_large.jpg Cécile Koreman-Wainschtok//www.geni.com/images/transparent.gif 17-07-1917 Parijs (FR); Echtgenote van Tom Koreman.
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4d/52/aa/e1/5344484246703a97/cornelia_kossen_large.jpg Kossen, Cornelia (Nel)//www.geni.com/images/transparent.gif13-06-1897 Amsterdam (NH) - 27-10-1943 Oranienburg (DE)

Nel Kossen kreeg na haar scheiding in 1935 kreeg ze een relatie met Johan Coenraad (Coen) Hissink (1878-1942). Zij veranderde vervolgens haar achternaam in Hissink ondanks zij niet waren getrouwd. Nel en Coen raakten betrokken bij het verzet. Als kunstenaar weigerde Coen zich aan te melden bij de Kultuurkamer. Hij werd in 1941 opgepakt en afgevoerd naar Neuengamme alwaar hij omkwam. Ze verhuisde met haar twee dochters naar Amsterdam, waar de half-Joodse Rose Lopes de Leao Leguna (1923-2001) bij haar introk. Nel kreeg een relatie met Dionisius (Dio) Remiëns (1919-1943). Met onder anderen Gerrit van der Veen (1902-1944) en Maarten van Gilse (1916-1943) werkte zij aan het illegale tijdschrift De Vrije Kunstenaar. Ook maakten zij valse persoonsbewijzen voor bevriende kunstenaars die de verplichte aanmelding bij de Kultuurkamer wilden omzeilen. Dit leidde later tot de oprichting van de Persoonsbewijzen Centrale (PBC), die onderduikers en verzetslieden van vervalste documenten voorzag. Ze was ook betrokken bij de illegale organisatie CS6, die gewapend verzet bood aan de Duitse bezetter. Haar dochter Marianne van den Brink (1926-2013), die zich nu Keesje Hissink noemde was daarin eveneens actief. Hissink en de andere leden van deze verzetsgroep boden ook hulp aan onderduikers en pleegden aanslagen.

_ OGSHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Koster-Buring, Anna Wilhelmina Maria (Anna) 30-01-1916 Amsterdam (NH) - 24-04-1989

Bontwerkster. Werd lid van Groep 2000 via haar broer, Martin Buring. Verspreidde illegale lectuur en was assistente, informatrice van de Onderzoek-Centrale⁸. Aan de hand van door haar opgedane informatie (3 tot 5 huisbezoeken¹ per week) werd al dan niet tot hulpverlening overgegaan. Ze deed ookkoerierswerk door bonkaarten op te halen uit de provincie. Echtgenote van Gerard Koster (zie ook het Groep 2000 project).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/37/dd/c8/6c/5344483ef69b539c/abraham_kornelis_kuiper_large.jpg Kuiper, Abraham Kornelis (Bram)//www.geni.com/images/transparent.gif 28-08-1922 Arnhem (GL) - 23-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/24/a1/c7/6e/5344483ef69d1c46/sape_kuiper_large.jpg Kuiper, Sape//www.geni.com/images/transparent.gif 03-02-1924 Arnhem (GL) - 01-10-1943 Overveen NH); Broer van Bram, gefusilleerd
| L |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/9d/3f/5d/6a/5344484246858c07/geertruida_van_lier_large.jpgLier, Geertruida (Truus) van//www.geni.com/images/transparent.gif1921-1943

Truus was lid van de Amsterdamse studentenverzetsgroep CS-6. Ze slaagde erin foto's te maken van vliegveld Soesterberg en deze door te spelen naar het verzet. Daarnaast zou Van Lier als koerierster illegale lectuur en wapens hebben rondgebracht en Joodse onderduikers naar hun verblijfplaats hebben begeleid.

_ WikipediaHuygensJoods Monument


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/35/97/32/0f/534448424a60e637/chris_lindemans_large.jpg Lindemans, Christiaan Antonius (Chris) alias "King Kong"//www.geni.com/images/transparent.gif 24-10-1912 Rotterdam (ZH) - 18-07-1946 Scheveningen (ZH); Dubbelspion.https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/79/54/c4/34/5344485f39d25561/rose_lopes_de_leao_laguna_large.jpg Lopes de Leaô Laguna, Rose//www.geni.com/images/transparent.gif27-09-1923 Soestdijk (UT) - 07-02-2001 Hilversum (NH)

Op 6 mei 1943 werden Nel en Keesje Hissink, Dio Remiëns en Rose Lopes de Leao Leguna van verzetsgroep CS-6 betrapt bij een inbraak in Baarn in het huis van een NSB’er, die een lijst zou bezitten met namen van op te pakken Joden. Weliswaar wisten zij na een vuurgevecht te vluchten, maar Lopes de Leao Leguna werd nog diezelfde dag opgepakt.

_ Nederlands.nl; Linkse verbeteraar tot elke prijsHuygens; Reina Prinsen-GeerligsHuygens; Nel KossenHistorische kring Larenonline-familieberichtenAncestry

| M |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2d/66/8f/e2/53444842586402a7/mien_pooters_large.jpg Meijer-Pooters, Wilhelmina Christina Alberdina (Mientje)//www.geni.com/images/transparent.gif04-01-1917 Amsterdam (NH) - 29-01-2016 Amsterdam (NH) ‧ p.t.o. Amsterdam (NH) ‧

Mientje verspreidde illegaal De Waarheid en had in haar woning onderduikers, organisatoren van de Februaristaking en verzetsmensen van CS-6. Naast zijzelf heeft ook haar naoorlogse echtgenoot Jacob ten Dam (1916) het Verzetsherdenkingskruis mogen ontvangen.

_ Gedenkboek VHK p.94WikipediaArchiefkaart A'dam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cc/0f/74/be/5344483ef78f3aab/johannes_michael_hendrik_van_mierlo_large.jpg Mierlo, Johannes Michaël Hendrik van//www.geni.com/images/transparent.gif 21-10-1907 Den Helder (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerd

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d8/3f/e2/23/5344483ef7acbb27/eduard_samuel_adriaan_van_musschenbroek_large.jpg Musschenbroek, Eduard Samuel Adriaan (Sam) van//www.geni.com/images/transparent.gif 25-08-1916 Gemert (NB) - 01-07-1943 Overveen (NH)

| N |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| O |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| P |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Penning, Aart 07-08-1916 Hendrik Ido Ambacht (ZH) - 05-08-1949 Den Haag (ZH)

Marconist voor Celosse. Weigerde in de nacht van 31 maart op 1 april 1944 boven Slootpolder te springen. bron 01, bron 02, bron 03


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/84/16/1b/eb/5344483ee767b71a/anton_marinus_pleyte_large.jpg Pleijte, Anton Martinus (Ton)//www.geni.com/images/transparent.gif 08-06-1921 Amsterdam (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/cf/a1/8f/53444842467a7c19/jan_dirk_pleyte_large.jpg Pleijte, Jan Dirk//www.geni.com/images/transparent.gif 14-03-1923 Amsterdam (NH) - 21-04-1945 Dachau (DE)https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Pooters, Alida Antoinetta 02-03-1914 Amsterdam (NH)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Pooters, Cornelia Maria 26-12-1919 Amsterdam (NH)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Pooters, Petronella Johanna (Nel) 22-05-1915 Amsterdam (NH)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ac/68/37/4d/5344483f0bd93755/petrus_antonius_martinus_pooters_large.jpg Pooters jr., Petrus Antonius Martinus (Pam)//www.geni.com/images/transparent.gif 28-08-1911 Amsterdam (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerdhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Pooters sr., Petrus Antonius Martinus 18-06-1881 Amsterdam (NH) - 22-12-1967 Amsterdam (NH)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Pooters, Sophia Maria 11-02-1910 Amsterdam (NH)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1e/29/e4/10/5344483dde0654bf/reinaprinsengeerligsfoto_large.jpg Prinsen Geerligs, Reina//www.geni.com/images/transparent.gif 07-10-1922 Semarang (NOI) - 24-11-1943 Sachsenhausen (DE); In 1943 naar Duitsland vervoerd, gefusilleerd


| Q |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| R |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b8/7d/17/f6/5344484330111cc1/martinus_raben_large.jpgRaben, Martinus//www.geni.com/images/transparent.gif 27-12-1922 Palembang (NOI) - 23-10-1943 Overveen (NH)

Zonder lid te zijn van een verzetsorganisatie verleende hij vanaf begin 1942 allerhande hulp aan onderduikers. In 1942 werd door de Amsterdamse economiestudent J.L. Kemper de Gooise verzetsgroep de Vliegende Brigade (VB) opgericht. Begin 1943 kreeg Raben de supervisie over de spionageafdeling van de VB. Zo maakte hij bijvoorbeeld tekeningen van verdedigingswerken in IJmuiden, langs de Walcherse kust en in Zeeuws-Vlaanderen, van vliegveld Venlo en de Palmkazerne in Bussum. Tevens was hij lid van de verzetsgroep CS-6 en werkte hij geruime tijd intensief samen met L.D. Boissevain. In het kader van CS-6 was Raben betrokken bij een aantal sabotagedaden.

Als gevolg van verraad werd hij op 9 september 1943 door de SD gearresteerd en op 23 oktober 1943 gefusilleerd.

_ REPEerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c1/6e/15/7c/5344483eeaa242b1/auguste_chretien_joseph_reitsma_large.jpg Reitsma, Auguste Chrétien Joseph (Guus)//www.geni.com/images/transparent.gif 26-07-1922 Oegstgeest (ZH) - 01-07-1943 Overveen (NH)
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/28/6d/ac/44/5344483eea9b0686/dionisius_remiens_large.jpg Remiëns, Dionisius (Dio)//www.geni.com/images/transparent.gif 06-09-1919 Schoorl (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/14/83/06/9c/5344483f0d0a2aa2/johan_roemer_large.jpg Roemer, Johan (Hans)//www.geni.com/images/transparent.gif 21-02-1921 Amsterdam (NH) - 01-10-1943 Overveen (NH); Gefusilleerdhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Romeijn, Hendrik (Henk) 21-08-1921 Rotterdam (ZH) - 05-04-1944 Arnhem (GL)

Bestedeling, ambtenaar. Gefussileerd vanwege doodschieten van commissaris van politie Van Dijk in Nijmegen. (bron 01, bron 02)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f8/ad/3d/12/5344483f03e9776d/cornelis_roos_large.jpg Roos, Cornelis (Cor)//www.geni.com/images/transparent.gif 13-09-1912 Amsterdam (NH) - 01-07-1943 Overveen (NH)
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1d/74/3d/34/53444842530eaf00/gustave_guusje_rubsaam_large.jpg Rübsaam, Gustave (Guusje)//www.geni.com/images/transparent.gif 28-04-1917 Amsterdam (NH)
| S |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4c/93/06/5c/53444842531012c5/willem_sandberg_large.jpgSandberg, jhr. Willem Jacob Henri Berend//www.geni.com/images/transparent.gif(verzetsnaam H.W. van den Bosch)24-10-1897 Amersfoort (UT) - 09-04-1984 Amsterdam' (NH)

Na veel experimenten ontdekte hij met enkele anderen een manier om goed gelijkende valse identiteitsbewijzen te maken. Maar omdat uit de documentatie van de burgerlijke stand bleef af te leiden dat zij onecht waren, besloot een groep kunstenaars in het verzet om het Amsterdamse bevolkingsregister op te blazen.

_ WikipediaHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Sanders, Hubertus Antonius Johannes (Huub) 09-03-1923 Malang, Java (NOI) - 06-09-1944 Mauthausen (DE); (bron 01, bron 02)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/c6/01/67/70/53444842588ca457/louise_van_santen_large.jpg Santen, Louise (Wiesje) van//www.geni.com/images/transparent.gif15-05-1924 Amsterdam (NH) - 19-09-2014 Amsterdam (NH)

Wiesje stal en vervalste persoonsbewijzen voor de verzetsgroep CS-6. Wiesje werd samen met de andere leden van de groep gearresteerd, maar kwam na een maand vrij, omdat de SD haar wilde inzetten als infiltrant. Ze vluchtte en dook onder.

_ Wikipediagedenkboek VHK p.206NRC 27-09-2014; Voor Louise van Santen was de oorlog nooit ver wegDe Volkskrant 23-09-2014; Wiesje van Santen (1924-2014) voelde zich geen verzetsheld


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Savi-Buring, Helena Johanna Maria 10-09-1919 Amsterdam (NH) - 4-12-1992

Bontwerkster. Verleende als wijkverzorgster³ hulp aan onderduikers in district West, in de Surinamebuurt te Amsterdam. Verspreidde illegale lectuur, aangereikt door beide broers. Ze deed tevens onderzoek⁸ naar de noodzaak van de gevraagde hulp. Haar broer Martien en zus Anna waren net als zij, ook lid van CS-6. Haar echtgenoot Matheus Savi was weliswaar lid van de NSB, steunde haar ilegale activiteiten. Hadden enkele keren onderduikers voor korte tijd in huis en hielp mee dmv hand-en spandiensten in de expeditie (zie ook het Groep 2000 project).


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Schierbeek, Lambertus Roelof (Bert) 28-06-1918 Glanerbrug (OV) - 1996; (bron 01, bron 02, bron 03)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9a/2a/18/51/534448425316966a/johanna_jacoba_schregardus_large.jpg Schregardus, Johanna Jacoba (Koos)//www.geni.com/images/transparent.gif 12-06-1897 Groningen (GR) - 29-05-1976 Saint-Cybranet (FR)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde Schregardus lid te worden van de Kultuurkamer. Clandestien gaf De Spieghel tekeningen van Cor van Teeseling uit. Schregardus en haar partner Jantine Henderika (Tine) van Klooster raakten betrokken bij verzetsactiviteiten. Ze boden onderdak aan de verzetsleider Gerrit Jan van der Veen.

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Seelig, Irma; Verloofde van Leo Frijda


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Sluijter, Elisabeth Hendrika


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/16/c9/b4/76/53444842512eea47/marinus_spronk_large.jpg Spronk, Marinus//www.geni.com/images/transparent.gif 05-11-1900 Utrecht (UT) - 12-01-1944 Waalsdorpervlakte (ZH)

Hij bood onderdak aan onderduikers en maakte deel uit van het ondergrondse netwerk dat vliegers van neergeschoten geallieerde vliegtuigen terug naar Engeland hielp ontsnappen. Hij werkte in het gebied van de Alblasserwaard: het "crossen", waarbij de vliegers via de Biesbosch naar het zuiden werden geholpen. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep, verspreidde illegale bladen en vervalste officiële papieren. Hij werkte onder de naam "Rode Max". Spronk werd na een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam op 19 september 1943 gearresteerd. Hij werd door de SD gemarteld en door de ondervragers nog één keer naar zijn woonhuis in Gorinchem gebracht.

Hij werd ter dood veroordeeld en op 12 januari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Staring, Caecile Louise (Ciske)

Koerierster van Bob Celosse. Was waarschijnlijk ook lid van CS-6. Is na de oorlog met Tony Cnoops getrouwd. In 1995 werd er een ster naar haar vernoemd. (bron 01, bron 02 Verblijfplaats met echtgenoot Cnoops en kinderen te Messina, Zuid Afrika, daarna Vorden, Nederland dd 17-11-1970. Daarna Clara-Villerach, Frankrijk dd 08-10-1985 en wordt hier alleen vermeld want echtgenoot is overleden in 1972.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Stokken, Suze van


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgSuchtelen, Guido Joost van 06-12-1920 Naarden (NH) - 21-07-2006 Amsterdam (NH)

_ dbnl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/aa/b3/7c/4c/5344483f010203e6/victor_alfred_van_swieten_large.jpg Swieten, Victor Alfred van//www.geni.com/images/transparent.gif 11-11-1906 Rijswijk (ZH) - 01-10-1943 Overveen (NH);
| T |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgTaselaar, Margaretha Philomena (Margreet) 15-04-1917 Dordrecht (ZH) - 20-05-2001 Amsterdam (NH)

_ Vogelvrij: de jacht op de joodse onderduiker


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/83/f0/d6/6b/5344483f0fe34790/olaf_thingberg_thomson_large.jpg Thomsen, Olaf Thingberg//www.geni.com/images/transparent.gif 17-12-1919 Bandoeng (NOI) - 01-10-1943 Overveen (NH); Was een voorstander van georganiseerd studentenverzet. Hij hield politieke toespraken en rekruteerde studenten voor de verzetsgroep CS-6. Gefusilleerd
| U |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| V |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c5/d4/64/a9/5344483f1ddfc816/johannes_adrianus_jozef_verleun_large.jpg Verleun, Johannes Adrianus Jozef (Jan)//www.geni.com/images/transparent.gif 13-08-1919 Amsterdam (NH) - 07-01-1944 Den Haag (ZH); Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte 1944https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Verwiel, Marcel; Komt uit Waalwijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/75/73/f9/94/534448425b3fd1d4/lucie_visser_large.jpg Visser, Lucie//www.geni.com/images/transparent.gif 15-04-1919 Sloten - 25-01-2000: Kunstenares . Werkte voor de Persoonsbewijzencentrale. Trouwde na de oorlog met kunstschilder Theo Kurpershoek.| W |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Wolf, L.G.; Rechtenstudent. Was samen met Joop Kemper oprichter van een verzetsgroep in het Gooi, die vanaf begin 1943 als Vliegende Brigade werd aangeduid (bron).

| X |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| Y |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


| Z |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpgphotos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

Bronnen:

photos.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg

Project status:

Update: 05-05-2021
Start project: 20-01-2017
Maker project: Dimitri Gazan
Contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl

Profielen toegevoegd: 71 / 84