Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles


CS-6 was de naam van een linkse Amsterdamse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. De naam is afkomstig van het adres waar de groep haar oorsprong vond: Corellistraat 6 te Amsterdam.

De groep werd in de zomer van 1940 opgericht door de broers Gideon en Janka Boissevain. Nadat hun poging om in juli 1940 naar Engeland te ontkomen mislukte, keerden zij terug naar hun ouderlijk huis, waar hun moeder al begonnen was Joodse vluchtelingen op te vangen. CS-6 verzamelde wapens en legde zich toe op sabotage, later ook op liquidatie van verraders.(bron)


//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Disclaimer: Dit project behandeld de gepubliceerde informatie over deze betrokkenen als objectieve verslaggeving van historische feiten.

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

CS-6, een productie van het Neerlandsch Verzetsmonuments3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/7a/2a/2f/d6/53444842668f9343/blue_external_link_icon_ii_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

  • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
  • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
  • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Zoeken in de lijst:

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ae/65/63/f0/53444844dffd07b8/ctrl_f_banner_02-08-2017_versie_03_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/9b/c9/e3/534448431f9b9cf8/thin_grey_line_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8c/e7/59/16/5344484248cf6c61/brand_in_het_rembrandtheater_large.jpgOp 26 Januari 1943 werd door leden van de verzetsgroep CS6 het Rembrandttheater in Amsterdam, waar een Duitse bijeenkomst zou plaatsvinden, door middel van een bom in brand gestoken.(NIOD)

CS-6 pleegde onder meer aanslagen op depots van inbeslaggenomene radio's, spoorlijnen waarop joden werden gedeporteerd, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, waar gearresteerde joden moesten wachten op hun deportatie naar Westerbork en het NSB-studentenhuis in Amsterdam.Ze ontplooide ook activiteit bij het liquideren van Nederlandse nazi's (of aanhangers) wier daden direct gevaar opleverden voor het verzet of bepaalde groepen Nederlanders.
In de periode februari – augustus 1943 pleegde de groep zeven aanslagen. De belangrijkste was generaal H.A. Seyffardt, neergeschoten op 5 februari 1943 door Jan Verleun. Seyffardt, van 1929 tot 1934 chef van de generale staf van het Nederlandse leger, was commandant van het Nederlandse Vrijwilligerslegioen, dat troepen aan Hitler leverde voor het Oostfront. Op 1 februari had Mussert een soort schaduwkabinet samengesteld. Daarin had Seyffardt ook zitting, en velen waren bevreesd dat hij in een toekomstige regering-Mussert de algemene dienstplicht voor de Duitse oorlogsvoering zou invoeren. Seyffardt stierf 6 februari en kreeg een pompeuze begrafenis. De Duitsers lieten als represaille 600 studenten oppakken.(bron)


A

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

B


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d7/37/89/40/5344483ef0fbb46d/cornelis_leendert_barentsen_large.jpg Cornelis Leendert (Cor) Barentsen//www.geni.com/images/transparent.gif 01-10-1892 Voorburg - 01-07-1943 Amsterdam; Hoofdambtenaar te Pijnacker. Vanaf 1942 had hij de leiding van een verzetsgroep die in Voorburg en Den Haag een groot aantal joodse en andere onderduikers voorzag van onderduikadressen, bonkaarten, vervalste persoonsbewijzen en geld. Daarnaast vervaardigde hij, samen met o.a. Rudi Bloemgarten, het illegale blad Rattenkruid, dat vanaf augustus 1942 in Amsterdam werd uitgegeven. Hij was één van de deelnemers aan de Aanslag op het Bevolkingsregister (1943) aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0e/f7/ad/3f/5344484258e102e3/jhr_large.jpg Jhr. Binnert Philip de Beaufort//www.geni.com/images/transparent.gif 17-08-1919 Arnhem - 16-02-1945 Amsterdam; Diende hij als luitenant bij het Korps Gele Rijders – adjudant van de OD-commandant in Wageningen. In september/oktober 1940 verrichtte hij spionageactiviteiten voor geheim agent Ludo van Hamel, in 1942 gedurende langere tijd voor een gedropte agent van de Britse Intelligence Service. Begin november 1942 deed hij, geholpen door P.M. (Mathieu) Smedts, een poging via Zwitserland naar Engeland te ontkomen (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrançois Johan Daniel Boissevain 05-10-1922 Schiedam - 27-08-1981 Den Haag; Broer van Gideon, overleefde Dachau


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Gideon Willem (Gi) Boissevains3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b5/4f/89/9a/5344483aa0c1e222/gideon_boissevain_1921_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 06-06-1921 Schiedam - 01-10-1943 Overveen; Werkte in 1940 als kantoorbediende bij de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringsmaatschappij NV. Samen met zijn broer Janka probeerde hij eind augustus 1940 in een door hen van twee houten vermoutvaten geconstrueerd vaartuig naar Engeland uit te wijken. Dat gelukte ze niet. Samen met zijn broer waren ze bezig met het repareren van wapens en het fabriceren, met behulp van trotyl en nitroglycerine van tijdbommen, die vervolgens werden gebruikt voor het liquideren van verraders en het plegen van sabotage aan spoorlijnen. Aan dit laatste nam hij ook zelf deel (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0f/40/43/a4/534448424678870a/jan_karel_bossevain_large.jpg Jan Karel (Janka) Boissevain//www.geni.com/images/transparent.gif 24-05-1920 Schiedam - 01-10-1943 Overveen; Verzamelde kort na de capitulatie mei '40 door Nederlandse militairen in sloten weggeworpen wapens. Tevens spoorde hij voorraden trotyl en nitroglycerine op. Lid van de illegale burgerwacht van de joodse Sándor Baracs, van wie zij thuis ook wapeninstructie ontvingen. In 1942 richtten de broers Boissevain, samen met enkele gelijkgezinden, de verzetsgroep CS-6 op.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Adrienne Minette (Mies) Boissevain-van Lenneps3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/be/9e/5e/f2/5344483a94c0a724/lennepam_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 21-09-1896 Amsterdam - 18-02-1965 Amsterdam; Moeder van Gideon, gearresteerd in 1943, overleefde Ravensbrück; Via de VVGS kende zij Truus Wijsmuller-Meijer, die haar betrok bij het redden van Joodse kinderen uit Duitsland vanaf 1933. Het huis waarheen de familie eind 1939 was verhuisd, werd geleidelijk een belangrijk centrum van verzets- en sabotageactiviteiten: onderduikadressen voor joden en anderen werden geregeld, voor vermommingen en valse identiteitsbewijzen werd gezorgd en bomaanslagen en andere verzetsactiviteiten werden er voorbereid. De kelder van het huis was een arsenaal van wapens en explosieven.(bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a8/69/8d/2e/5344484247cce458/louis_daniel_boissevain_large.jpg Louis Daniel (Lou) Boissevain//www.geni.com/images/transparent.gif 27-06-1922 Arnhem - 01-10-1943 Overveen; Nadat Groep CS-6 in de tweede helft van 1942 ging samenwerken met leden van het communistische Militair Contact onder leiding van J.H. van Gilse, werd Lou betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse sabotageaanslagen aan spoorlijnen. Tevens hield hij zich bezig met het liquideren van NSB’ers en helpers van de bezetter (bron). (Achterneef van Gideon en Janka)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/9a/f3/4d/5344483ee2cf353b/walter_brandligt_large.jpg Walter Brandligt//www.geni.com/images/transparent.gif 14-05-1901 Kampen - 01-10-1943 Amsterdam; Schrijver van streekromans. Als medewerker/redacteur betrokken bij de uitgave van het illegale blad De Vrije Kunstenaar. Daarnaast maakte hij deel uit van de Persoonsbewijzencentrale en verleende hij hulp aan (joodse) onderduikers door het vervalsen van allerhande identiteitspapieren. Vanuit Amsterdam, waar hij in deze periode verbleef, stuurde hij regelmatig joodse landgenoten en verzetsmensen naar zijn echtgenote in Epse, om onder te duiken (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e9/b4/10/32/5344483ee318db1a/antoine_theodore_broeckman_large.jpg Antoine Theodore (Toon) Broeckman//www.geni.com/images/transparent.gif 18-07-1911 - 01-10-1943 Overveen; Zelfstandig radiotechnicus te Blaricum. In zijn woning in Blaricum en bij J. de Groot in Baarn bouwde hij voor het verzet ontvang- en zendinstallaties. Vitale onderdelen voor de apparatuur haalde hij in Frankrijk op en smokkelde deze over de grens. Als lid van CS-6 pleegde hij samen met Dio Remiëns sabotage aan de spoorlijn Bussum–Amersfoort. Daarnaast waren zij – zich voordoend als Sipo-mannen – ter verkrijging van levensmiddelen, kleding, geld en persoonsbewijzen, betrokken bij een aantal ‘huiszoekingen’ bij pro-Duitse inwoners in het Gooi (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/26/44/b8/c1/5344484252bc6044/johannes_brouwer_t.jpg?caption=true Johannes Brouwer//www.geni.com/images/transparent.gif 31-05-1898 Delfshaven - 01-07-1943 Overveen; Hispanist/romanist, historicus-kunstenaar, publicist/vertaler/ romancier en leraar/lector in Utrecht en Amsterdam. Werd een inspirator (door enkelen ‘de geestelijke vader’ genoemd) van het studentenverzet: hij riep op tot vorming van een ondergrondse organisatie, militaire oefening en daadwerkelijk, actief verzet. Begin 1942 leverde hij een belangrijke bijdrage aan de vorming van de landelijke studentencontactgroep (ook Raad van Negen genoemd), met vertegenwoordigers uit alle universiteitssteden (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Martin Gerardus Nicolaas Buring 18-06-1907 Amsterdam - 11-01-1990//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cf/fc/3b/e0/534448412abf9d1c/big_tree_connection_logo_ii_large.jpg; Chauffeur, monteur, ketelmaker. Was tevens Colportage-leider en bestuurslid van een vakbond. Bedrijfsleider en lid Dagelijks Bestuur Groep 2000. In '39 betrokken bij de oprichting van 'Het moderne Vendel', een burgerwacht om collaboratie te voorkomen, onder leiding van Koos Vorrink waarmee hij later een verzetsgroep vormde. Hij was verbindingsman tussen KP Alkmaar en Groep 2000. onderhield ook contacten met andere illegale groepen (zie ook het Groep 2000 project).

C


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/12/64/91/f2/53444842468d78b4/nicolaas_johannes_celosse_large.jpg Nicolaas Johan (Bob) Celosse//www.geni.com/images/transparent.gif 28-04-1917 Banjoewangi - 05-09-1945 Vught; Gefussileerd op 5 september 1944 te Vught. Agent organisator. Moest contact leggen met CS-6 en RVV. Gedropt in de nacht van 31 maart op 1 april 1944 bij Slootpolder in de Wieringermeer. Gearresteerd op 19 mei 1944 te Amsterdam. Missienaam: FARO. Alias was Boesschoten.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Anthonius Jacobus Maria (Tony) Cnoops 20-05-1907 Delft - 27-07-1972 Warnsveld

Gedropt in de nacht van 31 maart op 1 april 1944 bij Slootpolder in de Wieringermeer. Gearresteerd op 19 mei 1944 te Amsterdam. Missienaam SWALE. Codenaam CURLING. Aliasen: Ivo, Van Spaanen en Bob Sipma. Tony Cnoops was organisator en had een opdracht die los stond van die van Harry Seyben en van Bob Celosse. Als marconisten waren mee gestuurd Huub Sanders en Aart Penning. Allen zaten in het dezelfde vliegtuigen en allen zijn boven de Haarlemmermeerpolder gesprongen, behalve Aart Penning, die durfde op het laatste moment niet te springen. Er bleef voor de drie organisatoren Celosse, Seyben en Cnoops nog maar 1 marconist over, Huub Sanders. Hierdoor bleven de drie noodgedwongen met elkaar in verbinding staan. Met als gevolg dat door infiltratie van Chris Lindemans iedereen opgepakt werd. Overigens was Cnoops wel in staat om zelf te zenden, hij had een redelijke seinsnelheid van 12 woorden per minuut.

_ [deel 4A/B van de parlementaire Enquete Commissie 1940-1945, bladzijde 552-555] • weggum.comarchiefkaartgeboorteacte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Caecile Louise (Ciske) Cnoops-Staring; Koerierster van Bob Celosse. Was waarschijnlijk ook lid van CS-6. Is na de oorlog met Tony Cnoops getrouwd. In 1995 werd er een ster naar haar vernoemd. (bron 01, bron 02 Verblijfplaats met echtgenoot Cnoops en kinderen te Messina, Zuid Afrika, daarna Vorden, Nederland dd 17-11-1970. Daarna Clara-Villerach, Frankrijk dd 08-10-1985 en wordt hier alleen vermeld want echtgenoot is overleden in 1972.

D


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8b/42/d0/07/5344484248e9360e/johan_christiaan_van_dijk_large.jpg Johan Christiaan van Dijk//www.geni.com/images/transparent.gif 22-03-1922 Amsterdam - 2004; Opgeleid tot werktuigkundig en elektrotechnisch ingenieur. Hij specialiseerde zich als amateurfotograaf, gaandeweg ook professioneel, in de technische fotografie. Op dit gebied was hij een pionier. Via Janka en Gi Boissevain, werd hij betrokken bij de verzetsactiviteiten van CS-6. Johan maakte voor onderduikers maar ook voor verzetsmensen pasfoto's voor valse persoonsbewijzen. In hoeverre hij verder betrokken was bij de activiteiten van de Groep is onbekend (bron).


E


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/86/52/02/8a/534448426020e52f/marinus_lambertus_esman_large.jpg Marinus Lambertus (Marius) Esman//www.geni.com/images/transparent.gif 07-02-1919 Utrecht - 01-09-2006 Tilburg//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cf/fc/3b/e0/534448412abf9d1c/big_tree_connection_logo_ii_large.jpg; Beroepsadviseur bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Werkte mee aan de verspreiding van valse Ausweis-documenten via dit Arbeidsbureau. Daarmee kon worden aangetoond hoe belangrijk de houder ervan was voor de lokale gemeenschap en daarom niet naar Duitsland mocht worden gestuurd ivm de Arbeits Einsatz (bron).


F


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Jacoba Geertruida (Coos) Frielink 18-02-1898 Amsterdam - 02-06-1987 Amsterdam; Was een verpleegster die Gerrit Jan van der Veen nog heeft verpleegd toen hij was aangeschoten. Ze zat ook in de illegaliteit. Zelf was ze niet joods maar ze heeft ook veel joodse mensen verpleegd. In de oorlog ontving ze ook kunstenaars. Ze gaf ze te eten en zij lazen voor (bron). Na de oorlog werd ze gastvrouw van een befaamde salon in de Valeriusstraat, van en voor schrijvers (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/88/9d/67/8e/5344483eaf04f5ac/leo_herman_frijda_large.jpg Leo Herman Frijda//www.geni.com/images/transparent.gif 01-08-1923 Amsterdam - 01-10-1943 Bloemendaal; Van november '42 tot april '43 publiceerde hij onder de pseudoniemen Edgar Fossan en E.G. Fossan gedichten en proza in het illegale literaire tijdschrift Lichting. Door de Haagse verzetsman dr. G.W. Kastein werden hij en zijn groepsgenoten gestimuleerd naast sabotageactiviteiten ook liquidaties uit te voeren voor de Groep CS-6 (bron).

G


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4a/70/33/3a/5344483f0eaf4cc9/henri_hugo_geul_large.jpg Henri Hugo Geul//www.geni.com/images/transparent.gif 12-05-1916 Blitar - 01-10-1943 Overveen; Leraar lichamelijke oefening te Amsterdam. Medio 1943 sloot hij zich aan bij de verzetsgroep CS-6. Op 22 juli 1943 was hij, bewapend met een cilinderrevolver, in Amsterdam aanwezig bij de liquidatie van tandarts en Sipo-medewerker H.E.B. de Jonge Cohen door Sape Kuiper (bron).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/3f/07/6f/fb/5344483ee4d3f2d8/maarten_van_gilse_large.jpg Maarten van Gilse//www.geni.com/images/transparent.gif 16-06-1916 Munchen - 01-10-1943 Overveen; Journalist/schrijver. Samen met zijn vader, Jan van Gilse, en Gerrit Jan van der Veen vormde hij de eerste redactie van het in mei 1942 opgerichte illegale blad De Vrije Kunstenaar. In de Persoonsbewijzencentrale van Van der Veen was Van Gilse een meester in het vervalsen van persoonsbewijzen (vooral watermerken) en bonkaarten. Ook hield hij zich bezig met het verspreiden van het blad en het uitdelen van bonkaarten en geld aan ondergedoken kunstenaars.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Kas de Graaf

_ De Groene Amsterdammer; Door de Graaf


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/99/7f/25/da/5344483f1bb9d32c/karl_borromaus_richard_paul_groger_large.jpg Karl Borromaeus Richard Paul Gröger//www.geni.com/images/transparent.gif 07-02-1918 Wenen - 01-07-1943 Overveen//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cf/fc/3b/e0/534448412abf9d1c/big_tree_connection_logo_ii_large.jpg; Student medicijnen. Samen met zijn vrienden/medestudenten Rudi Bloemgarten en Coos Hartogh vervaardigden en verspreidden zij samen het illegale blad Rattenkruid. Gröger verleende daarnaast hulp aan joodse onderduikers en nam in Amsterdam deel aan diverse acties zoals bij zoals bij de overval op het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Passeerdersgracht, de aanslag op de spoorlijn bij Amsterdam-Sloterdijk en de aanslag op het Bevolkingsregister.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Joop de Groot Soest (bron)

H


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/3a/11/fd/7f/5344484252d30d3e/suzy_van_hall_large.jpg Helena Suzanna (Suzy) van Hall//www.geni.com/images/transparent.gif 28-04-1907 Den Haag - 09-07-1978 Saint-Cybranet; Zus van Frits van Hall
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c4/6b/3c/2f/5344484252d3772e/frits_van_hall_large.jpg Fredewrik Jan (Frits) van Hall//www.geni.com/images/transparent.gif 08-05-1899 Semarang - 18-01-1945 Gliwice; Broer van Suze van Hall

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgphotos.geni.com/p13/a3/c8/d2/39/534448542ab7492c/mien_harmsen_large.jpg Hermina Lamberdina (Mien) Harmsen//www.geni.com/images/transparent.gif 22-02-1915 Aalsmeer

Mien Harmsen komt vermoedelijk via Leo Frijda in het verzet terecht. bron: Samen eervol overleefd - Hans Suijs

_ Wikipedia; Leo Frijdaarchiefkaartfoto Cas Oorthuys; Vader van Mien Harmsen komt uit Huis van Bewaring na de bevrijding, Amsterdam (mei 1945)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/fe/36/87/6d/5344483f06ada33c/coos_hartogh_large.jpg Coos Hartogh//www.geni.com/images/transparent.gif 10-04-1917 Soerabaja - 01-07-1943 Overveen

Hij was ook een van de 6 redacteuren voor het ondergrondse blad Rattenkruid, samen met Bloemgarten, Gröger, Henri Halberstadt, Cornelis Barentsen en Johannes de Roos. Tussen augustus 1942 en april 1943 drukten de 'Rattenkruidjongens' (zoals ze zichzelf noemden) 17 nummers. Hij sloot zich aan bij de verzetsgroep rond de beeldhouwer Gerrit van der Veen. Hij was één van de deelnemers aan de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister.

In 1943 veroordeelde het politiegerecht hem daar tot de dood. Kort daarna werd Hartogh doodgeschoten in de duinen in Overveen.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1f/2b/b6/72/5344483f4daff0ed/da8fc7a6-330e-4cd9-ba28-6fc2781d7ce7_large.jpg Jozef Felix Henri Maria van Hövell van Wezeveld en Westerflier//www.geni.com/images/transparent.gif 12-01-1919 Maastricht - 04-01-1945 Hamburg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/17/38/b3/b5/5344483aa20b1d2e/ed_hoornik_large.jpg Eduard Jozef Antonie Marie (Ed) Hoornik//www.geni.com/images/transparent.gif 09-03-1910 Den Haag - 01-03-1970 Amsterdam


I


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Henk van Iersel; Komt uit Waalwijk

J

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

K


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/96/d0/15/ed/5344483ef683895b/johan_cornelis_kalshoven_large.jpg Johan Cornelis Kalshoven//www.geni.com/images/transparent.gif 31-12-1922 Amsterdam - 01-10-1943 Overveen; Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d6/a8/08/76/534448424803a3f2/gerrit_willem_kastein_large.jpg dr. Gerrit Willem Kastein//www.geni.com/images/transparent.gif 25-06-1910 Zutphen - 19-02-1943 Den Haag

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c8/9d/08/9f/53444838ef72703a/1919_hans_katan_large.jpg Hans Katan//www.geni.com/images/transparent.gif 09-08-1919 Hilversum - 01-10-1943 Overveen; Nam eind '40 zitting in de redactie van het illegale studentenblad De Vrije Katheder. In '42 behoorde hij tot de eerste leden van de verzetsgroep CS-6. Hij had nauw contact met de Haagse verzetsman dr. G.W. Kastein en bracht CS-6 in de tweede helft van 1942 ook in contact met het communistische MC onder leiding van J.H. van Gilse. Begin '43 gaf hij J.A.J. Verleun en L.H. Frijda opdracht tot liquidatie van generaal H.A. Seyffardt.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/60/13/59/72/5344483ef6a4d952/ernst_adrianus_klijzing_large.jpg Ernst Adrianus Klijzing//www.geni.com/images/transparent.gif 18-02-1923 Amsterdam - 16-07-1944 Overveen; Broer van Rita Klijzing. Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Maria (Rita) Klijzing 02-03-1925 Amsterdam - 10-03-2013 Huis ter Heide; Koerierster voor de CS-6 groep. Zus van Ernst Klijzing


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2d/0f/f7/4c/5344484252df32aa/jantina_hendrika_van_klooster_large.jpg Jantina Henderika van Klooster//www.geni.com/images/transparent.gif 06-07-1894 Groningen - 30-01-1945 Ravensbrück

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Herbert Kohn; Vervalste persoonsbewijzen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/95/a0/db/a7/5344484247df7634/tom_koreman_large.jpg Anton Jan Thomas (Tom) Koreman//www.geni.com/images/transparent.gif 15-12-1915 Den Haag - 01-10-1943 Overveen

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/11/f1/c7/0c/5344484247deca66/cecile_wainschtok_large.jpg Cécile Koreman-Wainschtok//www.geni.com/images/transparent.gif 17-07-1917 Parijs; Echtgenote van Tom Koreman.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4d/52/aa/e1/5344484246703a97/cornelia_kossen_large.jpg Nel Kossen//www.geni.com/images/transparent.gif 13-06-1897 Amsterdam - 27-10-1943 Oranienburg; Gefusilleerd

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Anna Wilhelmina Maria (Anna) Koster-Buring 30-01-1916 Amsterdam - 24-04-1989//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cf/fc/3b/e0/534448412abf9d1c/big_tree_connection_logo_ii_large.jpg; Bontwerkster. Werd lid van Groep 2000 via haar broer, Martin Buring. Verspreidde illegale lectuur en was assistente, informatrice van de Onderzoek-Centrale⁸. Aan de hand van door haar opgedane informatie (3 tot 5 huisbezoeken¹ per week) werd al dan niet tot hulpverlening overgegaan. Ze deed ookkoerierswerk door bonkaarten op te halen uit de provincie. Echtgenote van Gerard Koster (zie ook het Groep 2000 project).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/37/dd/c8/6c/5344483ef69b539c/abraham_kornelis_kuiper_large.jpg Abraham Kornelis (Bram) Kuiper//www.geni.com/images/transparent.gif 28-08-1922 Arnhem - 23-10-1943 Overveen; Gefusilleerd

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/24/a1/c7/6e/5344483ef69d1c46/sape_kuiper_large.jpg Sape Kuiper//www.geni.com/images/transparent.gif 03-02-1924 Arnhem - 01-10-1943 Overveen; Broer van Bram, gefusilleerd

L


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9d/3f/5d/6a/5344484246858c07/geertruida_van_lier_t.jpg?caption=true Geerrtuida (Truus) van Lier//www.geni.com/images/transparent.gif 22-04-1921 Utrecht - 27-10-1943 Oranienburg; In 1943 naar Duitsland vervoerd, gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/35/97/32/0f/534448424a60e637/chris_lindemans_large.jpg Christiaan Antonius (Chris) Lindemans alias "King Kong"//www.geni.com/images/transparent.gif 24-10-1912 Rotterdam - 18-07-1946 Scheveningen; Dubbelspion.
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Rose Lopes de Leao Laguna; (bron 01, bron 02) Zou zij Rose Lopes de Leao Laguna kunnen zijn, geboren op 27-09-1923 te Soest, overleden op 07-02-2001 Hilversum? Is zij de dochter van de kunstschilder Baruch Lopes de Leão Laguna en Rose Asscher?


M


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cc/0f/74/be/5344483ef78f3aab/johannes_michael_hendrik_van_mierlo_large.jpg Johannes Michaël Hendrik van Mierlo//www.geni.com/images/transparent.gif 21-10-1907 Den Helder - 01-10-1943 Overveen; Gefusilleerd


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d8/3f/e2/23/5344483ef7acbb27/eduard_samuel_adriaan_van_musschenbroek_large.jpg Eduard Samuel Adriaan (Sam) van Musschenbroek//www.geni.com/images/transparent.gif 25-08-1916 Gemert - 01-07-1943 Overveen


N

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

O

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

P


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Aart Penning 07-08-1916 Hendrik Ido Ambacht - 05-08-1949 Den Haag; Marconist voor Celosse. Weigerde in de nacht van 31 maart op 1 april 1944 boven Slootpolder te springen. bron 01, bron 02, bron 03


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/84/16/1b/eb/5344483ee767b71a/anton_marinus_pleyte_large.jpg Anton Martinus (Ton) Pleijte//www.geni.com/images/transparent.gif 08-06-1921 Amsterdam - 01-10-1943 Overveen; Gefusilleerd

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/cf/a1/8f/53444842467a7c19/jan_dirk_pleyte_large.jpg Jan Dirk Pleijte//www.geni.com/images/transparent.gif 14-03-1923 Amsterdam - 21-04-1945 Dachau
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Alida Antoinetta Pooters 02-03-1914 Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Cornelia Maria Pooters 26-12-1919 Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Petronella Johanna (Nel) Pooters 22-05-1915 Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ac/68/37/4d/5344483f0bd93755/petrus_antonius_martinus_pooters_large.jpg Petrus Antonius Martinus (Pam) Pooters jr.//www.geni.com/images/transparent.gif 28-08-1911 Amsterdam - 01-10-1943 Overveen; Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Petrus Antonius Martinus Pooters sr. 18-06-1881 Amsterdam - 22-12-1967 Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Sophia Maria Pooters 11-02-1910 Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2d/66/8f/e2/53444842586402a7/mien_pooters_large.jpg Wilhelmina Christina Alberdina (Mientje) Pooters//www.geni.com/images/transparent.gif 04-01-1917 Amsterdam - 29-01-2016 Amsterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1e/29/e4/10/5344483dde0654bf/reinaprinsengeerligsfoto_large.jpg Reina Prinsen Geerligs//www.geni.com/images/transparent.gif 07-10-1922 Semarang - 24-11-1943 Sachsenhausen; In 1943 naar Duitsland vervoerd, gefusilleerdQ

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

R


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b8/7d/17/f6/5344484330111cc1/martinus_raben_large.jpgMartinus Raben//www.geni.com/images/transparent.gif 27-12-1922 Palembang (Ind) - 23-10-1943 Overveen

Zonder lid te zijn van een verzetsorganisatie verleende hij vanaf begin 1942 allerhande hulp aan onderduikers. In 1942 werd door de Amsterdamse economiestudent J.L. Kemper de Gooise verzetsgroep de Vliegende Brigade (VB) opgericht. Begin 1943 kreeg Raben de supervisie over de spionageafdeling van de VB. Zo maakte hij bijvoorbeeld tekeningen van verdedigingswerken in IJmuiden, langs de Walcherse kust en in Zeeuws-Vlaanderen, van vliegveld Venlo en de Palmkazerne in Bussum. Tevens was hij lid van de verzetsgroep CS-6 en werkte hij geruime tijd intensief samen met L.D. Boissevain. In het kader van CS-6 was Raben betrokken bij een aantal sabotagedaden.

Als gevolg van verraad werd hij op 9 september 1943 door de SD gearresteerd en op 23 oktober 1943 gefusilleerd.

_ REPEerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c1/6e/15/7c/5344483eeaa242b1/auguste_chretien_joseph_reitsma_large.jpg Auguste Chrétien Joseph (Guus) Reitsma//www.geni.com/images/transparent.gif 26-07-1922 Oegstgeest - 01-07-1943 Overveen

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/28/6d/ac/44/5344483eea9b0686/dionisius_remiens_large.jpg Dionisius (Dio) Remiëns//www.geni.com/images/transparent.gif 06-09-1919 Schoorl - 01-10-1943 Overveen; Gefusilleerd

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/14/83/06/9c/5344483f0d0a2aa2/johan_roemer_large.jpg Johan (Hans) Roemer//www.geni.com/images/transparent.gif 21-02-1921 Amsterdam - 01-10-1943 Overveen; Gefusilleerd
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Hendrik (Henk) Romeijn 21-08-1921 Rotterdam - 05-04-1944 Arnhem; Bestedeling, ambtenaar. Gefussileerd vanwege doodschieten van commissaris van politie Van Dijk in Nijmegen. (bron 01, bron 02)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f8/ad/3d/12/5344483f03e9776d/cornelis_roos_large.jpg Cornelis (Cor) Roos//www.geni.com/images/transparent.gif 13-09-1912 Amsterdam - 01-07-1943 Overveen

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1d/74/3d/34/53444842530eaf00/gustave_guusje_rubsaam_large.jpg Gustave (Guusje) Rübsaam//www.geni.com/images/transparent.gif 28-04-1917 Amsterdam

S


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4c/93/06/5c/53444842531012c5/willem_sandberg_large.jpg Jhr. Willem Jacob Henri Berend (Willem) Sandberg//www.geni.com/images/transparent.gif 24-10-1897 Amersfoort - 09-04-1884 Amsterdam; Ontwerper, typograaf
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Hubertus Antonius Johannes (Huub) Sanders 09-03-1923 Malang, Java - 06-09-1944 Mauthausen; (bron 01, bron 02)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c6/01/67/70/53444842588ca457/louise_van_santen_large.jpg Louise (Wiesje) van Santen//www.geni.com/images/transparent.gif 15-05-1924 Amsterdam - 2014

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Helena Johanna Maria Savi-Buring 10-09-1919 Amsterdam - 4-12-1992//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cf/fc/3b/e0/534448412abf9d1c/big_tree_connection_logo_ii_large.jpg; Bontwerkster. Verleende als wijkverzorgster³ hulp aan onderduikers in district West, in de Surinamebuurt te Amsterdam. Verspreidde illegale lectuur, aangereikt door beide broers. Ze deed tevens onderzoek⁸ naar de noodzaak van de gevraagde hulp. Haar broer Martien en zus Anna waren net als zij, ook lid van CS-6. Haar echtgenoot Matheus Savi was weliswaar lid van de NSB, steunde haar ilegale activiteiten. Hadden enkele keren onderduikers voor korte tijd in huis en hielp mee dmv hand-en spandiensten in de expeditie (zie ook het Groep 2000 project).


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Lambertus Roelof (Bert) Schierbeek 28-06-1918 Glanerbrug - 1996; (bron 01, bron 02, bron 03)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9a/2a/18/51/534448425316966a/johanna_jacoba_schregardus_large.jpg Johanna Jacoba (Koos) Schregardus//www.geni.com/images/transparent.gif 12-06-1897 Groningen - 29-05-1976 Saint-Cybranet; Uitgeefsterhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Irma Seelig; Verloofde van Leo Frijda


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Elisabeth Hendrika Sluijter


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/16/c9/b4/76/53444842512eea47/marinus_spronk_large.jpg Marinus Spronk//www.geni.com/images/transparent.gif 05-11-1900 Utrecht - 12-01-1944 Waalsdorpervlakte

Hij bood onderdak aan onderduikers en maakte deel uit van het ondergrondse netwerk dat vliegers van neergeschoten geallieerde vliegtuigen terug naar Engeland hielp ontsnappen. Hij werkte in het gebied van de Alblasserwaard: het "crossen", waarbij de vliegers via de Biesbosch naar het zuiden werden geholpen. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep, verspreidde illegale bladen en vervalste officiële papieren. Hij werkte onder de naam "Rode Max". Spronk werd na een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam op 19 september 1943 gearresteerd. Hij werd door de SD gemarteld en door de ondervragers nog één keer naar zijn woonhuis in Gorinchem gebracht.

Hij werd ter dood veroordeeld en op 12 januari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Suze van Stokken


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgGuido Joost van Suchtelen 06-12-1920 Naarden - 21-07-2006 Amsterdam

_ dbnl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/aa/b3/7c/4c/5344483f010203e6/victor_alfred_van_swieten_large.jpg Victor Alfred van Swieten//www.geni.com/images/transparent.gif 11-11-1906 Rijswijk - 01-10-1943 Overveen;

T


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMargaretha Philomena (Margreet) Taselaar 15-04-1917 Dordrecht - 20-05-2001 Amsterdam

_ Vogelvrij: de jacht op de joodse onderduiker


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/83/f0/d6/6b/5344483f0fe34790/olaf_thingberg_thomson_large.jpg Olaf Thingberg Thomsen//www.geni.com/images/transparent.gif 17-12-1919 Bandoeng - 01-10-1943 Overveen; Was een voorstander van georganiseerd studentenverzet. Hij hield politieke toespraken en rekruteerde studenten voor de verzetsgroep CS-6. Gefusilleerd

U

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

V


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c5/d4/64/a9/5344483f1ddfc816/johannes_adrianus_jozef_verleun_large.jpg Johannes Adrianus Jozef (Jan) Verleun//www.geni.com/images/transparent.gif 13-08-1919 Amsterdam - 07-01-1944 Den Haag; Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte 1944
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Marcel Verwiel; Komt uit Waalwijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/75/73/f9/94/534448425b3fd1d4/lucie_visser_large.jpg Lucie Visser//www.geni.com/images/transparent.gif 15-04-1919 Sloten - 25-01-2000: Kunstenares . Werkte voor de Persoonsbewijzencentrale. Trouwde na de oorlog met kunstschilder Theo Kurpershoek.
W


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/66/96/7a/da/534448424680a379/tineke_guillonard_large.jpg Valentine Elisabeth (Tineke) Wibaut-Guilonard//www.geni.com/images/transparent.gif 21-05-1922 Rotterdam - 06-10-1996 Hulshorst
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg L.G. Wolf; Rechtenstudent. Was samen met Joop Kemper oprichter van een verzetsgroep in het Gooi, die vanaf begin 1943 als Vliegende Brigade werd aangeduid (bron).

X

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

Y

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg

Z

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/37/9f/e6/e5/53444841a8b80aae/pilaar_links_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif

Bronnen:

Het alles verzengende vuur van het verraad; De ondergang van de linkse verzetsgroep CS-6
De Dokwerker
Wikipedia
Eerebegraafplaats Overveen
Eerebegraafplaats Bloemendaal
De familie Boissevain. 'Ni regret du passe, ni peur de l'avenir.'
De Liquidatie van Seyffardt
Verraad in de Vijzelstraat
Vogelvrij: de jacht op de joodse onderduiker
Heinrich Kurt Otto Haubrok: Vorgang Ven - Celosse - Sipma
Onbekende pasfoto's aan Stadsarchief geschonken
De moord op minister Posthuma
Jantina Henderika van Klooster
Linkse wereldverbeteraar tot elke prijs
Iemand moet het toch doen
De Tweede Wereldoorlog
Verzetshelden herkend
Foto’s Jan van Dijk uit het verzet: onderduikers en verzetsmensen CS 6

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Project status:

Update: 17-04-2020
Start project: 20-01-2017
Maker project: Dimitri Gazan
Contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl

Profielen toegevoegd: 69 / 81

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg