Genealogy Projects tagged with Adel on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Finnish Medieval Genealogy

    Finnish Medieval Genealogy * The project collects medieval profiles in Finland. * The project collects profiles who lived within the Finnish Middle Ages timeline, so the yearly limit in this project is the year 1525 at the latest. * Remember, the profie must have been alive between 1100 and 1525. All profiles that are inappropriate for this rule will be automatically removed without any d...

  • Benkestok

    Slekten Benkestok Benkestok (også kjent som Benkestokk, Benchestoch, Benkstokk, Benchstok, Bænkstok, Benchiestoc, mfl.) var en norsk adelsslekt i middelalderen. Slektsnavnet gikk ut av bruk midt på 1700-tallet. Personer i slekten eide i sin tid mye jordegods i Båhuslen, Herjedalen, Vestlandet, Nordland, Shetland og Færøyene. Benkestokk-seminaret normaliserte slektsnavnet til Benkestokk, tilnæ...