Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - 1800/1900-talet

view all

Profiles

 • Salomon Albert Andersson Hellstedt (1802 - 1859)
  Ura Hämeenlinnan triviaalikoulu 1815; Turun katedraalikoulu 1815–1823; ylioppilas 19.3.1823. Vihittiin papiksi 13.6.1825, määrättiin Kalvolan kirkkoherran apulaiseksi; Sääksmäen kirkkoherran apu...
 • Matti Olavi Peltola (1914 - 2009)
 • Kalle Erkki Bernhard Arhinmäki (1925 - 1977)
  Erkki Arhinmäki oli Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherra Helsingissä.
 • Rovasti Pauli Evert Matinpoika Kauppinen (1898 - 1961)
  Pappisvihkimys 4.1.1923 Haukiputaan seurakunta, kirkkoherran apulainen 1923-1925 Viitasaaren seurakunta 1925-1927 Reisjärven kirkkoherra 1928-1939 Jämsän kappalainen 1939-1952 (Kirkkoherra 1948-1952?) ...
 • K. A. Järventaus (1896 - 1974)
  Kustaa-Adolf (K.A.) Järventaus (sukunimi vuoteen 1905 Ockenström (28. joulukuuta 1896 Oulu – 15. elokuuta 1974 Karjalohja) oli suomalainen pappi, upseeri ja kirjailija. Järventaus pääsi ylioppilaaksi ...
 • Lauri Wilhelm Rafael Rancken

Alfabetiskt namn register

När man editerar projektet sätt en * framför Alfabet och spara, sen kan ni editera i lugn o ro för då vet alla att projektet uppdateras och när ni är färdiga ta bort * och spara.

Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i Huvud projektet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla ordning på Prästerna).

Vi försöker samla alla kyrkans män / kvinnor (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, komministrar etc.) i Finland. Och exkludera icke religiösa roller som klockare, kyrkvärdar och kantorer.

Om något är fel - kommentera gärna vi utveckla detta projekt tillsammans. Syftet är att det ska bli lättare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen.

En avskrift av personens biografi från Ylioppilasmatrikkeli (eller annan källa) samt linken är uppskattat.

De präster som föreslås ska ha förnamn och patronymikon som är normerade; se Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain. Vi lägger in dem under korrekt alfabetisk bokstav beroende på vilket år de föddes (om detta är okänt - efter när antas ha fötts). Det ska stå i vilken församling de arbetade i så att (om man inte redan har skrivit in det) kan hitta dem i respektive Ylioppilasmatrikkelii eller herdaminne.

Länkar:

Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain

Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen

1800-tal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Å

Ä

Ö

=====================================================================================================================================================================================

Detta är endast för att underlätta inmatning av profiler i Listan, man sätter in profilen överst på listan och sedan kopierar den till korrekt alfabetisk plats på så vi finns den på 2 ställen, men man ser att antalet profiler stämmer med antalet namn

 1. [Geni_Link Efternamn FörNamn] (Född - Död)

detta är en mall som används för inlikning.

 1. Broms Bengt Adolf (1854 - 1923)
 2. Ahlström Karl Evert Robert (1856 - 1898)
 3. Ahlström Johan Erik (1811 - 1894)
 4. Savander Henrik Johan (1805 - 1885)
 5. Malmberg Nils Gustaf (1807 - 1858)
 6. Eriksson Erik Johan (1825 - 1896)
 7. Eerola (Eriksson) Lauri Konstantin (1879 - 1949)
 8. Hellsten Viktor Magnus (1837 - 1900)
 9. Cräutlein von Axel Werner (1862 - 1894)
 10. Kyander Ernst Gustaf (1852 - 1925)
 11. Dahlström Karl Magnus (1812 - 1875)
 12. Grönstrand Karl Teodor (1856 - 1936)
 13. Andersson Anders (1817 - 1897)
 14. Ekblom Karl Henrik (1832 - 1904)
 15. Ingerman Frans Ludvig (1819 - 1874)
 16. Silvander Johan Fredrik (1850 - 1930)
 17. Palmunen Kustaa (1870 - 1939)
 18. Elmgren Johan Vilhelm (1804 - 1864)
 19. Sahlberg Johan Frans (1828 - 1891)
 20. Cederblad Karl Johan (1805 - 1871)
 21. Berner Henrik Axel (1811 - 1862)
 22. Leivo (Cedberg) Paul Otto (1854 - 1906)
 23. Kuosmanen Herman Salomon (1854 - 1915)
 24. Pelkonen Adolf Mikael (1825 - 1884)
 25. Sarparanta / Söderman Emil Alfred (1854 - 1919)
 26. Holmström Gustaf Adolf (1828 - 1903)
 27. Cronström Esaias Severin (1842 - 1924)
 28. Alopaeus Johan Adolf (1817 - 1899)
 29. Olsson Karl Sixtus Karlsson (1855 - 1937)
 30. Forsberg Johan (1802 - 1846)
 31. Odenvall Karl August (1810 - 1855)
 32. Rudanko Frans Adolf (1867 - 1930)
 33. Bergroth Fredrik Valdemar (1852 - 1928)
 34. Bergroth Emil Ferdinand (1817 - 1882)
 35. Anttila Johan Jaakko Evert (1893 - 1968)
 36. Ahlroth Johan Gustaf (1849 - d.)
 37. Carlstedt Petter Anton (1857 - d.)
 38. Waldstedt August Fredrik (1862 - 1937)
 39. Turtola Kaarlo Ilmari (1908 - d.)
 40. Turtola Kaarlo Kustaa (1865 - 1936)
 41. Bäckström Gustaf (1805 - 1882)
 42. Carl Jacob Oberg (1921 - 2001)
 43. Lagerspetz Carl Ephraim (1801 - 1856)
 44. Porra (Wilenius) Kari Samuel (1910 - 2004)
 45. Litovaara (Litzén) Martti Kaarlo (1912 - d.)
 46. Wenell (Väänänen) Anders Johan (1800 - 1868)
 47. Malmivaara / Malmberg Arvi (1885 - 1970)
 48. Malmivaara Wilhelmi (1854 - 1922)
 49. Hiidenheimo (Törnström) Mauri (1904 - d.)
 50. Ylönen Robert (1867 - 1943)
 51. Matinlassi Kaarlo Sakari Immanuel (1898 - d.)
 52. Swan Edvard (1809 - 1849)
 53. Londén Karl Fredrik (1815 - 1890)
 54. Tallgrén Edvard Gustaf Hannibal (1815 - 1863)
 55. Cygnaeus Johan Henrik (1765 - 1814)
 56. Wallenius Ivar (1750 - 1818)
 57. Gadolin Gustaf (1769 - 1843)
 58. Snellman Johan Adolf (1827 - 1892)
 59. Majander Salomon (1822 - 1886)
 60. Juntunen Väinö Antti (1895 - d.)
 61. Keckman Johan Henrik (1807 - 1867)
 62. Lind Karl Johan (1832 - 1917)
 63. Brofeldt Pehr Johan Fredrik (1804 - 1858)
 64. Estlander Karl Josef (1800 - 1874)
 65. Nauklér Alfred (1859 - 1920)
 66. Silén Karl Abel (1876 - 1915)
 67. Moliis-Mellberg Levi Gösta Sigfrid (1883 - d.)
 68. Kolström Matias Adolf (1802 - 1864)
 69. Becker Julius Kristian (1804 - 1840)
 70. Kolström Emanuel (1804 - 1852)
 71. Bergroth Gustaf Elis (1854 - 1906)
 72. Stråhlmann Alexander Bernhard (1832 - 1893)
 73. Oberg Gustaf (1877 - 1959)
 74. Seppälä Kaarle Heikki (1881 - 1959)
 75. Hahl Carl Adamsson (1802 - 1848)
 76. Holmström Anders Niklas Niklasson (1808 - 1871)
 77. Holmström Josef (1852 - 1917)
 78. Lehtinen Paavo Johannes (1901 - d.)
 79. Valtari Toivo Kustaa (1880 - d.)
 80. Ronimus Onni Herman (1867 - 1952)
 81. Numminen Aukusti Mauri (1857 - 1945)
 82. Törnvall Lars Emil (1861 - d.)
 83. Sarasto / Lindgren Emil Alfred (1863 - 1930)
 84. Alanen Eelis Albert (1887 - 1953)
 85. Gummerus Julius (1855 - 1919)
 86. Lönnmark Gustaf Alfred (1842 - 1912)
 87. Backman Alfred Elieser (1844 - 1909)
 88. Haapanen Jaakko (1849 - 1905)
 89. Candolin Kaarlo Adrian (1857 - 1921)
 90. Heman Gustaf Adolf (1855 - 1917)
 91. Sandroos Johan Adam (1846 - 1909)
 92. Holmberg Gustaf Oskar (1850 - 1917)
 93. Saarinen Juho (1846 - 1920)
 94. Malin Henrik (1824 - 1898)
 95. Lindeqvist Jakob Johan (1800 - 1881)
 96. Sandelin Karl Robert (1827 - 1896)
 97. Sandelin Lars Hugo (1860 - d.)
 98. Ilvonen Johan Henrik (1846 - 1918)
 99. Alander Oskar Kustavi Johannes (1886 - 1934)
 100. Nystén Carl Alfred (1809 - 1856)
 101. Hjorth Henrik Johan (1806 - 1856)
 102. Åberg Pehr Edvard (1811 - 1877)
 103. Hernberg Robert Leonard (1866 - 1958)
 104. Granholm 1906 Kuusisto Aleksanteri (1872 - 1944)
 105. Lindgren Åke Mikael (1915 - d.)
 106. Brummer Alexander Magnus (1811 - 1855)
 107. Wallenius Isak Alexis (1826 - 1883)
 108. Kurvinen Pietari (1842 - 1925)
 109. Kärki Frans Johannes (1884 - 1965)
 110. Lille Bengt Olof (1807 - 1875)
 111. Maunu (Kiviniemi) Johan Abraham (1856 - 1939)
 112. Sahlman Johannes (1838 - 1916)
 113. Skutnabb Karl August (1832 - 1868)
 114. Hyrkstedt Karl Axel (1849 - 1895)
 115. Almberg Albert Ferdinand (1817 - 1858)
 116. Almberg Erik Anton (1818 - 1893)
 117. Waenerberg Gabriel Mauritz (1818 - 1887)
 118. Sevón Edvard / Magnus (1811 - 1868)
 119. Pohjola Kaarle August (1866 - 1944)
 120. Berghäll Nils August (1817 - 1889)
 121. Blom Erik Johan (1817 - 1887)
 122. Zitting Jakob (1812 - 1864)
 123. Brummer Fredrik Alexander (1848 - 1904)
 124. Hedberg Josef (1851 - 1919)
 125. Järvinen Nestor (1831 - 1901)
 126. Syrjämä (Selin) Peter Johannes Gottfrid (1884 - d.)
 127. Kaila (Johansson) Lauri Kustaavi Gabriel (1867 - d.)
 128. Raekallio Uuno Vilhelm (1869 - d.)
 129. Hagelberg Karl Edvard (1831 - 1906)
 130. Hellevuori / Hellsten Martti Mathias (1869 - 1932)
 131. Sarlin Karl Kristfrid (1871 - 1957)
 132. Holmsten Emil Bernhard (1881 - 1926)
 133. Castrén Johannes (1861 - 1905)
 134. Corander Henrik (1814 - 1878)
 135. Dreijer Adolf Fredrik (1814 - 1878)
 136. Hypén Fredrik Alexander (1814 - 1877)
 137. Hoffrén Lars Peter Reinhold (1814 - 1884)
 138. Nordgren Samuel (1807 - 1840)
 139. Ancherus Gustaf Abraham (1809 - 1849)
 140. Ruth Anders (1800 - 1848)
 141. Hertz Johan (1823 - 1888)
 142. Blomgren Otto Gustaf (1828 - 1904)
 143. Rehbinder Karl August (1810 - 1864)
 144. Ruuth Ismael (1828 - 1875)
 145. Gallenius Zacharias (1811 - 1857)
 146. Sihvonen Johan Jakob (1821 - 1895)
 147. Lönnroth Alfons Johan Alexander (1856 - 1930)
 148. Sevonius Karl Ruben Rafael (1901 - d.)
 149. Sohlberg Herman Fredrik (1813 - 1881)
 150. Kjellstrand Johan Fredrik (1802 - 1865)
 151. Heliövaara Olavi Konstantin (1891 - 1980)
 152. Lybeck Edward Wilhelm (1840 - 1885)
 153. Hackzell Johan Matias (1816 - 1882)
 154. Victorzon Lasse Victor (deceased)
 155. Masalin Bror Karl (1834 - 1884)
 156. Renfors Karl (1827 - 1906)
 157. Sylvin Erik Reinhold (1800 - 1868)
 158. Winter Karl Adolf Edvard Andersson (1829 - 1878)
 159. Winter Anders (1824 - 1896)
 160. Liesmaa (Lindholm) Erkki Arvo (Erik Arvald) (1906 - 1974)
 161. Westenius Gustaf (1805 - 1878)
 162. Visapää / Backberg Niilo Karl Robert (1904 - d.)
 163. Voipio / Åkerman Aarni (1891 - 1965)
 164. Voipio / Åkerman Toivo (1894 - d.)
 165. Vuorikoski Lauri Kaarlo (1894 - d.)
 166. Lampo Immo Oskari (1898 - d.)
 167. Lampo Oskari Wilhelm (deceased)
 168. Lampola Viljo Aulis (1905 - d.)
 169. Lampola Frans Oskar (1872 - 1942)
 170. Lannetta Anton Viljami (1899 - d.)
 171. Leikola (Leidenius) Kaarle (1892 - d.)
 172. Levonen Juhana (1894 - d.)
 173. Lindblom Gunnar Wilhelm (1897 - d.)
 174. Lindfors Alf Hilding (deceased)
 175. Lindfors Arnold Werner (1886 - 1962)
 176. Lindholm Johan Rafael (1904 - d.)
 177. Linnola / Borg Eero Johannes (1899 - d.)
 178. Santavuori (Sandberg) Gustaf Adolf (1883 - 1967)
 179. Sarparanta / Söderman Yrjö Sakari (1899 - d.)
 180. Söderman Berndt Israel (1850 - 1909)
 181. Sevelius Gottfrid Immanuel (1903 - d.)
 182. Simelius Jooseppi Joakim (deceased)
 183. Solin Lauri (Lars) Ernst Abel (1906 - d.)
 184. Sora / Sourander Einar Alfred (1901 - d.)
 185. Still Daniel (1899 - d.)
 186. Still Runar (1905 - 1985)
 187. Weckström Otto Leonard (1892 - 1972)
 188. Wentzel Harry Eugen Georg (1913 - 2002)
 189. Westerlund Runar Torolf (1902 - d.)
 190. Vihma (Wichmann) Vilho Kalevi (1907 - d.)
 191. Winter Toivo Alfred Johannes (1901 - d.)
 192. Wirén Gustaf Werner (1887 - d.)
 193. Zidbeck Axel Wilhelm Aulis (1900 - 1990)
 194. Salonen Martti Emil (1903 - d.)
 195. Rechardt Emil(1889 - 1967)
 196. Rautalahti Alvar Albert (1882 - d.)
 197. Päivänsalo Armo (1902 - d.)
 198. Höglund Gustaf (b. - 1891)
 199. Ståhlberg Johan Gabriel (1832 - 1873)
 200. Rancken Gustav Fredrik (1837 - 1895)
 201. Rancken Axel Gunnar (1874 - 1963)
 202. Tapionlinna Pekka Esko Israel (1924 - 1974)
 203. Schroeder Konstantin (1808 - 1868)
 204. Lagerstam Carl Mauritz (1807 - 1856)
 205. Jäderholm Gustav Vilhelm (1806 - 1895)
 206. Granit August Fredrik (1824 - 1907)
 207. Tapionlinna Toivo Walter Israel (1892 - 1959)
 208. Blomberg Artur Oliver (1854 - 1921)
 209. Blomberg Gustaf Vilhelm (1822 - 1898)
 210. Kaira (Hildén) Lars Rainer (1895 - d.)
 211. Berner Viktor(1856 - 1914)
 212. Schalin Arnold Elias (1886 - 1975)
 213. Mannelin Johan Gustaf (1828 - 1865)
 214. Cederberg Jakob (1825 - 1887)
 215. Tötterman Claes Kristian Albert Claesson (1804 - 1847)
 216. Mannelin Johan Fredrik (1817 - 1855)
 217. Vaurio / Fransén Elias Vilhelmi (1887 - d.)
 218. Nortia / Nordström Uuno Birger (deceased)
 219. Pfaler Karl Ferdinand Eliasson (1817 - 1879)
 220. Roos Isak Loth (Sakki) (1859 - 1923)
 221. Lyra Alexander Wilhelm (1834 - 1904)
 222. Mustakallio / Schwartzberg Lauri (1884 - 1937)
 223. Ohinen Arvo Johan (1906 - d.)
 224. Salonen Johannes Ilmari (1900 - d.)
 225. Björklund Isak August (1855 - 1947)
 226. Rauramo / Schroderus Lauri August (1885 - d.)
 227. Talasniemi Erkki Albert (1908 - d.)
 228. Vapaavuori Tuure Valdemar (1905 - d.)
 229. Castrén Jonas Oskar (1869 - 1915)
 230. Salonen Emil Oskar (1854 - d.)
 231. Bergström Karl Henrik (1813 - 1867)
 232. Hallikainen Emil Juho (1884 - d.)
 233. Stenroth Otto Adolf (1834 - 1906)
 234. Hjerpe Hegesippus Hippolytus Ericsson (1831 - 1888)
 235. Korppi-Tommola / Jokiranta Emil (1890 - 1963)
 236. Hurmerinta Kaarlo Viktor (1870 - 1941)
 237. Pulkki Juho Henrik (1871 - 1933)
 238. Närvi/Nikander Ludvig (1862 - 1938)
 239. Erkkilä (Eriksson) Emil Eligius (1866 - 1939)
 240. Kerppola Johan Adolf (1854 - 1916)
 241. Mustala Niilo Aatos (deceased)
 242. Karlsberg/Karilas Niilo (1852 - 1911)
 243. BoismanErik Wilhelm Johan (1821 - 1880)
 244. Brofeldt Henrik Gustaf Theodor (1837 - 1914)
 245. Kärävä Lauri Armas (1902 - d.)
 246. Huhtinen Matti Juhani (1900 - d.)
 247. Uino Kauno Edvard (1863 - 1916)
 248. Pfaler Karl (1846 - 1916)
 249. Takala Mathias (1856 - d.)
 250. Wialén Johan Robert (1810 - 1869)
 251. KanteleVäinö Vilhelmi (1882 - 1956)
 252. SchaumanFrans Ludvig (1810 - 1877)
 253. Wänman (Wenman) August (1812 - 1851)
 254. Wenman Fredrik Vilhelm (1801 - 1877)
 255. Naukler Karl (Kalle) Johannes (1846 - 1868)
 256. Nauklér Karl (1816 - 1876)
 257. Pfaler von Karl (1826 - 1878)
 258. Cederberg Johan Antero (1852 - 1915)
 259. Kaarlehto / Lehtonen Arvi Kalervo (1896 - d.)
 260. Waronen Juho (1863 - 1934)
 261. Kinnunen Mikael (1847 - 1905)
 262. Reutervall Erik Gustaf (1803 - 1842)
 263. Tapionlinna Risto Asser Samuel (1926 - 2010)
 264. Schönberg Johannes (Johan) (1846 - 1916)
 265. Muren Emil Ferdinand (1854 - 1912)
 266. Rainio Robert (1870 - 1929)
 267. Ingman Albert (1816 - 1866)
 268. Tolpo August Magnus (1819 - 1892)
 269. Bergroth Karl Kristian (1864 - 1906)
 270. Lundström Aron (1820 - 1867)
 271. Björkman Reinhold Johan Magnus (1813 - 1833)
 272. Asp Alexander (1808 - 1853)
 273. Palander Carl Edvard (1811 - 1900)
 274. Cantell Otto Magnus (1821 - 1887)
 275. Masalin Ferdinand Johan (1830 - 1901)
 276. Illberg Odert Teodor Carlsson (1816 - 1872)
 277. Monell Grels (1811 - 1884)
 278. Gestrin Christian Fredrik (1812 - 1889)
 279. Gestrin Johan Henrik (1804 - 1848)
 280. Wikman Johan Gabriel (1828 - 1903)
 281. Schwindt Paul Theodor Gabrielsson (1813 - 1876)
 282. Zilliacus Alexander Benedikt (1804 - 1886)
 283. Zilliacus Berndt Magnus (1802 - 1856)
 284. Kockström Karl Fredrik (1811 - 1882)
 285. Salmenkivi Armas Aate (1905 - 1969)
 286. Godenhjelm Oskar Hugo Berndt (1864 - 1943)
 287. Rosengren (Isoniemi) Elias Malakias Johansson (1818 - 1897)
 288. Loimaranta (Lindstedt) Jaakko Sakari (1885 - 1954)
 289. Tammelin Johan (1809 - 1882)
 290. Grönlund Johan Erik (1805 - 1856)
 291. Grönlund Johan Fredrik (1828 - 1896)
 292. Bergholm Carl Fredrik (1808 - 1868)
 293. Schogster Albert Wilhelm (1806 - 1886)
 294. Relander Peter Johan (1805 - 1866)
 295. Relander August Wilhelm (1809 - 1860)
 296. Malmsten Lars Reinhold (1805 - 1866)
 297. Dahl Filemon(1819 - 1888)
 298. Hakalehto / Englund Niilo Oskari(1904 - d.)
 299. Nurkkinen Aksel Severin (1861 - 1933)
 300. Strömmer Johan Jakob (1816 - 1870)
 301. Strömmer Kuno Ferdinand (1858 - 1918)
 302. Nyholm Gustaf Henriksson (1820 - 1879)
 303. Nyholm Abel (1845 - 1907)
 304. Borenius Robert (1821 - 1891)
 305. Corell Fredrik (1810 - 1842)
 306. Cedberg Adolf (1817 - 1895)
 307. Törnudd Anders (1813 - 1866)
 308. Waldstedt Johan August (1826 - 1890)
 309. Palenius Mikael (1802 - 1859)
 310. Tallqvist Johan Stefan (1822 - 1908)
 311. Enroth Matias (1814 - 1867)
 312. Forbus Karl Adolf Adolfsson (1831 - 1858)
 313. Erflund Otto Emil (1837 - 1877)
 314. Stenbäck Lars Jakob (1811 - 1870)
 315. Nyman Alexander Jakob (1817 - 1864)
 316. Lithovius Johan Petter (1805 - 1857)
 317. Levander Mikko Arthur (1863 - 1944)
 318. Heikel Vilhelm (1811 - 1883)
 319. Hjelt Karl Vilhelm (1808 - 1871)
 320. Hjelt Nils Adam (1802 - 1827)
 321. Helander Viktor Lars (1822 - 1905)
 322. Helander Olof Henrik (1814 - 1868)
 323. Helander Reinhold (1824 - 1881)
 324. Sarkkila Juho Arvid (1862 - 1920)
 325. WichmannEmil August (1831 - 1886)
 326. Wichmann Viktor Wilhelm (1826 - 1894)
 327. Sirén Karl Gustaf (1847 - 1905)
 328. Schalin Lars Wilhelm (1820 - 1882)
 329. Schalin Zacharias (1854 - 1938)
 330. Järnefelt Georg Magnus (1803 - 1855)
 331. Walle Daniel Fredrik (1802 - 1867)
 332. Mandellöf Ephraim Adrian (1819 - 1898)
 333. Wijkberg Hans Henrik (1804 - 1890)
 334. Cajander Gustaf Adolf (1814 - 1882)
 335. Junnelius Gustaf (1853 - 1911)
 336. Kranck Karl Matias (1800 - 1865)
 337. Kekoni (Kekonen) Kristian (1843 - 1911)
 338. Malmberg Herman (1809 - 1853)
 339. Borg Edvard Wilhelm (1830 - 1910)
 340. Turkanheimo (Durchman) Väinö Kauno (1863 - 1922)
 341. Durchman Niklas (1846 - 1871)
 342. Durchman Lahja Hyvä (1857 - 1935)
 343. Durchman Knut Fredrik (1846 - 1919)
 344. Durchman Gustaf (1848 - 1916)
 345. Durchman Frans Vilhelm(1841 - 1934)
 346. Konow von Evert Brynolf Eriksson (1830 - 1889)
 347. Krank Isak Vilhelm (1831 - 1868)
 348. Kranck Peter Vilhelm (1804 - 1861)
 349. Krank Anders August (1829 - 1876)
 350. Krank Adolf (1841 - 1940)
 351. Seppänen Jaakko Leonard (1881 - 1938)
 352. Krank Frans Petter (1844 - 1910)
 353. Gyllenbögel Karl Johan (1831 - 1905)
 354. Inberg Väinö (1879 - 1933)
 355. Carpén Frans Alfred (1850 - 1920)
 356. Leinonen Kaarlo Johannes (1916 - 1986)
 357. Holmström Anders (1852 - 1911)
 358. Heilala Johan (Juho) Anton (1871 - 1927)
 359. Heikel Karl Abiel (1846 - 1919)
 360. Heikinheimo / Heikel Fredrik Hjalmar (Rauho Jalmari) (1868 - 1939)
 361. Heikinheimo / Heikel Pekka Rudolf (1863 - 1926)
 362. Heikel Frans Alexander (1833 - 1912)
 363. BerghJohan Immanuel (1832 - 1871)
 364. Bergh Frans Josef (1855 - 1923)
 365. Bäckman Johan Peter (1826 - 1892)
 366. Castrén Erik Ulrik (1806 - 1880)
 367. Castrén Johan Robert (1828 - 1894)
 368. Castrén Fredrik Edvard (1829 - 1892)
 369. Rechardt Karl (1849 - 1912)
 370. Snellman Julius (1849 - 1934)
 371. Höök Gustaf Adolf (1816 - 1868)
 372. Aspelin Gustaf Oskar (1830 - 1902)
 373. Snellman Erik Wilhelm (1820 - 1884)
 374. Gröhn Johan Julius (1817 - 1879)
 375. Krogius Georg (1817 - 1859)
 376. Nykopp Nils Gustaf (1821 - 1872)
 377. Telenius Johan Erik Emanuel Simonsson (1806 - 1864)
 378. Hirn Daniel Kristian (1807 - 1884)
 379. Carlstedt Johan Petter (1805 - 1876)
 380. Carlstedt Karl Fredrik (1802 - 1879)
 381. Holmberg Berndt Erik (1800 - 1832)
 382. Häyrén Fredrik (1816 - 1879)
 383. Wirkkula Eino (1879 - 1956)
 384. Wirkkula Viktor Alfred (1854 - 1932)
 385. Koivisto August (1853 - 1923)
 386. Beyrath Claes Gustaf (1812 - 1873)
 387. Beyrath Johan Ernst (1825 - 1866)
 388. Reinholm Johan Fredric (1834 - 1867)
 389. Hahnsson / Haahti Hannu (1865 - 1935)
 390. Nummi Yrjö Alarik (1888 - 1980)
 391. Blomgren 1906 Rautajärvi Lauri (1890 - d.)
 392. Mittler August Fredrik (1805 - 1887)
 393. Mittler Jakob Vilhelm (1802 - 1867)
 394. Jansson Gustaf (1825 - 1855)
 395. Ingman Jonathan (1847 - 1908)
 396. Sivenius Kaarlo Väinö (1877 - 1951)
 397. Ingman Wilhelm (1820 - 1875)
 398. Ingman Herman (1816 - 1875)
 399. Wichmann Henrik August (1859 - 1923)
 400. Saxbäck Gustaf Adolf (1805 - 1877)
 401. Ingman Berndt Enoch (1814 - 1879)
 402. Ingman Anders Henrik (1812 - 1856)
 403. Ingman Abraham Edvard (1803 - 1837)
 404. Danielson Johan Philip (1814 - 1875)
 405. Stenius 1907 Kivenoja Yrjö Efraim (1880 - 1948)
 406. Kinnunen Juho (1865 - 1934)
 407. Broms Karl Joël Hedley (1858 - d.)
 408. Cleve Fredrik Eliel (1855 - 1924)
 409. Nylander Adolf Abraham (1823 - 1856)
 410. Kuusi Sampo Piltti Ilmari (1918 - d.)
 411. Granfelt 1906 Kuusi Mauno Ilmari (1882 - 1964)
 412. Granfelt Axel Fredrik (1815 - 1892)
 413. Granfelt August Edvard (1812 - 1899)
 414. Gulin Arthur (1855 - 1925)
 415. Enehjelm af Gustaf Leonard (1818 - 1877)
 416. Enehjelm af Georg Edvard (1815 - 1877)
 417. Stenroth Paul Osvald (1869 - 1952)
 418. Snellman 1906 Virkkunen Paavo Emil (1874 - 1959)
 419. Snellman Gustaf Adolf (1827 - 1896)
 420. Tallqvist Henrik (1804 - 1854)
 421. Hjelt Frans Wilhelm Gustaf (1819 - 1889)
 422. Hackzell Carl (1820 - 1892)
 423. Lilius Karl Efraim Natanaelsson (1803 - 1867)
 424. Warelius Anders (Antero) Mattsson (1821 - 1904)
 425. Modeen Constantin (1823 - 1881)
 426. Ehrström Otto Wilhelm (1806 - 1871)
 427. Sjöstedt Fredrik Vilhelm (1801 - 1836)
 428. Hanelius Johan Henrik (1806 - 1857)
 429. Zidbäck Adam Viktor (1803 - 1856)
 430. Forssman Vilhelm (1801 - 1859)
 431. Olin Karl Joha (1800 - 1838)
 432. Jack Nils Gustaf (1805 - 1870)
 433. Roschier Herman Vilhelm (1827 - 1900)
 434. Sarlin Berndt Kristfrid (1828 - 1906)
 435. Nordström Gustaf Oskar Teodor (1830 - 1910)
 436. Limón Johan Werner (1826 - 1868)
 437. Hällfors Johan August (1830 - 1854)
 438. Hällfors Karl Emanuel (1826 - 1880)
 439. Aulin Pehr (1806 - 1858)
 440. Rostedt Johan Fredrik Johansson (1800 - 1850)
 441. Hällfors Petter Adolf (1801 - 1851)
 442. Hyvämäki / Hymander Kleofas Gottlieb (1874 - 1932)
 443. Thauvón Johan Fredrik (1828 - 1918)
 444. Broms Aron Fredrik (1801 - 1875)
 445. Åberg Karl August (1864 - 1918)
 446. Sjöroos Berndt Wilhelm (1847 - 1910)
 447. Kullhem Jakob (1804 - 1868)
 448. Ramberg Karl Fredrik (1811 - 1892)
 449. Söderborg Henrik Emanuel (1802 - 1873)
 450. Serenius Karl Gustaf (1810 - 1876)
 451. Grottelin Anders Israel (1815 - 1888)
 452. Törnudd Anders Oskar (1824 - 1898)
 453. Serenius Johan Gustaf (1807 - 1840)
 454. Landzert FörNamn (1786 - 1823)
 455. Groundstroem Johan Josef (1800 - 1852)
 456. Dahlström Johan Teodor (1833 - 1905)
 457. Wallenius Frans Fridjof (1847 - 1909)
 458. Pomoell Carl Anton (1861 - 1906)
 459. Bergman August Wilhelm (1835 - 1880)
 460. Hallio Kustaa (1868 - 1936)
 461. Hirvinen Salomon (deceased)
 462. Sarin Gustaf Adolf (1813 - 1858)
 463. Hildén Gabriel Benedikt (1817 - 1848)
 464. Essen von Otto Mauritz (1824 - 1865)
 465. Essen von Carl Gustaf (1815 - 1895)
 466. Hildén Gustaf Henrik (1806 - 1838)
 467. Tötterman Johan Fredrik (1804 - 1836)
 468. Landtman Johan Adolf (1803 - 1843)
 469. Östring Haniel (1845 - 1891)
 470. Öller Karl Fredrik (1822 - 1887)
 471. Öberg Frans Felix (1871 - 1950)
 472. Gestrin Emil Teodor (1831 - 1895)
 473. Qvanten von Karl Fredrik Abelard (1804 - 1867)
 474. Fontell Karl Oskar (1853 - 1930)
 475. Fleege Axel August Abraham (1834 - 1905)
 476. Erenius Karl (1816 - 1895)
 477. Geitlin Gabriel Andersson (1804 - 1871)
 478. Bergman Robert Magnus (1801 - 1880)
 479. Selin Frans Isak (1810 - 1872)
 480. Anstén Zachris Gustaf (1825 - 1888)
 481. Thomander Johan Alexander (1815 - 1863)
 482. Wilskman Oskar Wilhelm (1847 - 1909)
 483. Lönnblad Gustaf Johan (1817 - 1852)
 484. Wilskman August (1812 - 1891)
 485. Wikstén Anders Ulrik (1824 - 1886)
 486. Wilskman Verner Vilhelm (1813 - 1887)
 487. Utter Arvid (1836 - 1898)
 488. Heikel Carl Robert (1819 - 1893)
 489. Levón Edvard Leonard (1827 - 1862)
 490. Heikel Albert (1812 - 1880)
 491. Heikel Oskar Immanuel (1858 - 1941)
 492. Heikel Henrik (1808 - 1867)
 493. Törnudd Konstantin (1805 - 1858)
 494. Candolin Anders Adrian (1828 - 1901)
 495. Ervast Karl Fredrik (1804 - 1854)
 496. Mellin Robert (1826 - 1880)
 497. Erwast Johan Henrik (1816 - 1863)
 498. Rikberg Bernt Robert (1819 - 1867)
 499. Ekelund Erik (1822 - 1872)
 500. Ekelund Johan Henrik (1804 - 1859)
 501. Stråhlman Kasimir Konstantin (1821 - 1898)
 502. Jusélius Nils Jacob (1818 - 1880)
 503. Lybeck Johan Jakob (1819 - 1898)
 504. Durchman Niklas (1817 - 1845)
 505. Durchman Josef Wilhelm (1806 - 1891)
 506. Durchman Frans Oskar (1813 - 1880)
 507. Gyllenberg Johan (1810 - 1864)
 508. Chydenius Frans Jakob (1828 - 1866)
 509. Lindfors Hans Anders ( (1801 - 1838)
 510. Lindfors Karl Kristian (1804 - 1866)
 511. Calamnius Karl Alfred (1829 - 1908)
 512. Mennander Edvard (1827 - 1897)
 513. Platan Bernhard (1820 - 1847)
 514. Charenius Ulrik Vilhelm (1804 - 1836)
 515. Polviander Rober August Isaksson (1801 - 1857)
 516. Gummerus Anders Henrik (1805 - 1870)
 517. Ahonius Karl Johan (1826 - 1896)
 518. Sonck Johan Mauritz (1818 - 1876)
 519. Forsman Zachris (1805 - d.)
 520. Forsman Gustaf Erik (1811 - 1866)
 521. Forsman Carl Rudolf (1802 - 1882)
 522. Högman Gustaf Fredrik (1811 - 1866)
 523. Aspelund Karl Edvard (1816 - 1902)
 524. Ruuth Alexander Edvard (1820 - 1878)
 525. Lindforss Arndt Gerhard (1804 - 1850)
 526. Gräsbeck Johan Gustaf (1825 - 1886)
 527. Gräsbeck Adolf Fredrik (1828 - 1875)
 528. Lillström Karl Alexander (1812 - 1869)
 529. Järnefelt Johan Adolf (1806 - 1843)
 530. Hultin Alexander (1820 - 1886)
 531. Lagus Johan Lorentz (1805 - 1881)
 532. Molin Gustaf (1811 - 1882)
 533. Hagelberg Jakob Efraim (1801 - 1876)
 534. Lundell Alexander (1821 - 1893)
 535. Sadenius Karl Gustaf Jakobsson (1801 - 1871)
 536. Hällfors Frans Henrik (1821 - 1886)
 537. Perenius Johan (1820 - 1881)
 538. Roschier Erik Johan (1806 - 1878)
 539. Plathan Henrik Johannes Gabriel (1809 - 1877)
 540. Lagus Johan Gabriel Gabrielsson (1816 - 1870)
 541. Simelius Johan (1817 - 1897)
 542. Simelius Jakob Nilsson (1821 - 1868)
 543. Ottelin Karl Adam (1827 - 1899)
 544. Kemell Frans Petter (1817 - 1857)
 545. Kemell Claes Johan (1805 - 1832)
 546. Sirén Alexander (1829 - 1912)
 547. Ahlholm Johan (1802 - 1875)
 548. Forsman Oscar Wilhelm (1815 - 1886)
 549. Malmivaara / Malmberg Väinö Rafael (1879 - 1958)
 550. Mannermaa Juho Abraham (1871 - 1943)
 551. Koskimies/Forsman Juho Rudolf (1859 - 1936)
 552. Streng Karl Adol (1823 - 1886)
 553. Streng Erik Volmar (1826 - 1859)
 554. Rancken Fredrik Wilhelm (1805 - 1879)
 555. Loimaranta (Lindstedt) Yrjö Arvid Vilho (1874 - 1942)
 556. Colliander Otto Immanuel (1848 - 1924)
 557. Warén Johan (1827 - 1883)
 558. Laurillius Mathias (1808 - 1874)
 559. Herlin Axel (1807 - 1839)
 560. Gyldén Ernst Johan Nilsson (1803 - 1835)
 561. Aejmelaeus Nils (1810 - 1853)
 562. Roos Jacob Henric (1818 - 1885)
 563. Aschan Pehr August (1824 - 1887)
 564. Kiljander Georg Magnus (1807 - 1874)
 565. Kiljander Anders Johan (1809 - 1871)
 566. Kiljander Karl Mårten (1817 - 1879)
 567. Kiljander Samuel (1802 - 1849)
 568. Lönnrot Frans Fredrik (1830 - 1907)
 569. Boijer Engelbrecht (1800 - 1850)
 570. Lönnrot Eljas (1858 - 1933)
 571. Hedberg Fredrik Gabriel (1811 - 1893)
 572. Laurin Frans Oskar (1829 - 1867)
 573. Palander Gustaf Fredrik (1808 - 1847)
 574. Ignatius Johan Ferdinand (1803 - 1876)
 575. Cyrenius Johan (1806 - 1855)
 576. Kekoni Frans *Oskar (1841 - 1901)
 577. Kekoni Lars Johan (1805 - 1864)
 578. Schroderus Jakob Mattsson (1814 - 1868)
 579. Nyström Onni Kanutus (1859 - 1918)
 580. Mikander Hilarius Albin (1846 - 1915)
 581. Westerholm Kristian Vilhelm (1815 - 1868)
 582. Favorin Anders Abraham (1818 - 1879)
 583. Toppelius Frans Mikael (1801 - 1836)
 584. Alcenius Elias Fredrik (1812 - 1876)
 585. Alcenius Karl Gerhard (1807 - 1848)
 586. Krank Henrik (1817 - 1896)
 587. Östring Fredrik (1810 - d.)
 588. Perander Jakob (1800 - 1853)
 589. Heikel August (1816 - 1866)
 590. Bengs Olof Werner * (1864 - 1930)
 591. Kjäldström Lars Oskar (1857 - 1955)
 592. Bäck Johannes (1850 - 1901)
 593. Appelberg Isak Otto (1820 - 1894)
 594. Petrell Karl Viktor (1864 - 1932)
 595. Stenbäck Karl Emil (1834 - 1919)
 596. Kullman Kristoffer (1803 - 1871)
 597. Bergh Julius Immanuel Carlsson (1810 - 1878)
 598. Saxén Karl Johan August (1812 - 1867)
 599. Ellinen Ellinen (1823 - 1858)
 600. Halleen Otto Reinhold (1808 - 1864)
 601. Skogman Adolf Jakob Teodor Johansson (1827 - 1870)
 602. Gardberg Karl Henrik Johan (1821 - 1874)
 603. Richter Vilhelm Oskar (1846 - d.)
 604. Dahlberg Gustaf (1821 - 1906)
 605. Linderoos Henrik (1809 - 1871)
 606. Homén Gustaf Wilhelm (1804 - 1874)
 607. Brander Henrik Erland (1818 - 1875)
 608. Fogelholm Erik Gustaf (1806 - 1886)
 609. Cajanus Jakob Adolf (1807 - 1872)
 610. Elfving Karl Henrik (1816 - 1880)
 611. Grönholm Gustaf (1825 - 1859)
 612. Nordlund Henrik Wilhelm (1818 - 1889)
 613. Jordan Gustaf Adrian Karlsson (1800 - 1842)
 614. Aejmelaeus Lars J. (1810 - 1863)
 615. Polviander Gustaf (1811 - 1854)
 616. Possén Adolf Fredrik (1810 - 1874)
 617. Hertzberg Fredrik (1808 - 1865)
 618. Caselius Mauritz Edvard (1830 - 1871)
 619. Sandberg Henrik (1801 - 1880)
 620. Mellberg Karl August Carlsson (1832 - 1915)
 621. Hertzberg Reinhold (1802 - 1865)
 622. Nordström Otto Mauritz (1819 - 1897)
 623. Snellman Johan Peter (1814 - 1876)
 624. Snellman Frans Arvid (1818 - 1873)
 625. Montin Erik August (1807 - 1884)
 626. Snellman August (1818 - 1868)
 627. Huchtman / Hukkanen Anders (1805 - 1855)
 628. Snellman Emanuel (1823 - 1875)
 629. Henriksson Berndt Johan (1831 - 1868)
 630. Snellman Karl August (1826 - 1883)
 631. Ahlström Karl Oskar (1863 - d.)
 632. Castrén Lars Magnus (1806 - 1883)
 633. Cajanus Anders Gustaf (1807 - 1879)
 634. Lyra Jakob Fredrik (1803 - 1863)
 635. Bergroth Carl Edvard (1813 - 1890)
 636. Bergroth Berndt Gustaf Caroli Henrici (1815 - 1880)
 637. Bergroth Frans Henrik (1817 - 1881)
 638. Cajanus Berndt Andersinpoika (1811 - 1866)
 639. Grönberg Joseph (1813 - 1903)
 640. Engelberg Carl Johan (1812 - 1894)
 641. Mennander Jonas Henrik (1806 - 1845)
 642. Brander Otto Johan (1805 - 1867)
 643. Bergman Johan August (1801 - 1846)
 644. Sumelius Claes (1821 - 1882)
 645. Granström Gustaf (1823 - 1868)
 646. Bergroth Johan (1823 - 1875)
 647. Bergroth Gustaf Wilhelm (1831 - 1868)
 648. Wivolin Karl Gustaf (1822 - 1883)
 649. Lagerstedt Johan (1808 - 1893)
 650. Hedberg Henrik (1802 - 1843)
 651. Lönnroth Johan Didrik (1815 - 1880)
 652. Bergroth Johan Michael (1806 - 1842)
 653. Inberg Herman Magnus (1803 - 1866)
 654. Ingman Johan Jakob Henriksson (1805 - 1846)
 655. Aspelin Gustaf Adolf (1800 - 1861)
 656. CajanusGustaf Adolf (1800 - 1861)
 657. Wegelius Henrik (1836 - 1881)
 658. Wegelius Henrik Eliel (1853 - 1933)
 659. Wegelius Carl Vilhelm (1835 - 1876)
 660. Wegelius Uno (1867 - 1925)
 661. Wegelius Adolf (b. - 1868)
 662. Wegelius Henrik Vilhelm (1800 - c.1858)
 663. Wegelius Gustaf Adolph (1800 - 1837)
 664. Wegelius Esaias Wegelius (1807 - 1875)
 665. Wegelius Berndt Carlsson (1809 - 1867)
 666. Wegelius Johan (1810 - 1876)
 667. Wegelius Jakob Esaias (1817 - 1877)
 668. Wegelius Karl Axel (1817 - 1882)
 669. Wegelius Ture/Thure (1822 - 1890)
 670. Bonsdorff Fredrik August (1804 - 1830)
 671. Bonsdorff Erik Napoleon (1805 - 1870)
 672. Bonsdorff von Herman (1830 - 1905)
 673. Bonsdorff Karl (1872 - 1943)
 674. Bonsdorff Robert (1803 - 1859)
 675. Colérus Fredrik (1806 - 1844)
 676. Colérus Johan (1830 - 1889)
 677. Wahlberg Jakob (deceased)
 678. Lindberg Johan Fredrik (1802 - 1834)
 679. Appelgren Gustaf Wilhelm (1805 - 1878)
 680. Appelgren Johan Simon (1802 - 1873)
 681. Ottelin Fredrik Napoleon (1817 - 1892)
 682. Salovius Anders Johan (1803 - 1872)
 683. Salovius Karl Gustaf (1805 - 1857)
 684. Runstén Moses (1810 - 1867)
 685. Nygren Erik Adrian (1800 - 1875)
 686. Lagus Johan Henri (1816 - 1896)
 687. Schwartzberg Johannes Jaakko (1876 - 1936)
 688. Schwartzberg Jaakko (1848 - 1909)
 689. Schwartzberg Lars (1841 - 1865)
 690. Lampén Johan Kristian (1821 - 1882)
 691. Schwartzberg 1906 Mustakallio Henrik (1844 - 1913)
 692. Vuorinen Juhana Yrjö Akilles
 693. Mustakallio / Schwartzberg Josef (Jooseppi) (1857 - 1923)
 694. Cleve Otto (1826 - 1881)
 695. Lauri Kaarlo Albert (1865 - d.)
 696. Eneberg Isac Reinhold (c.1802 - 1863)
 697. Jernberg Gustaf (1802 - 1889)
 698. Schwartzberg Henrik (1811 - 1857)
 699. Ollberg Johan (1805 - 1833)
 700. Leidenius Gabriel Vilhelm (1803 - 1877)
 701. Johansson Edvard (1859 - 1915)
 702. Lagus Johannes Bernhard (1859 - 1931)
 703. Chydenius Gabriel Anders (1802 - 1843)
 704. Leidenius Ulrik (1801 - 1841)
 705. Leidenius Edvard Ulrik Vilhelm (1801 - 1841)
 706. Castrén Erkki Olavi* (1909 - d.)
 707. Strandberg Ernst Fredrik Theodor (1824 - 1898)
 708. Jungberg Alexander Magnus (1808 - 1862)
 709. Nauklér Fredrik (1857 - 1902)
 710. Gräsbeck Oskar Uno (1892 - 1977)
 711. Glade/Suominen Frans Bertil (1902 - d.)
 712. Geber Birger Alexander (1902 - d.)
 713. Forssell Karl-Erik (1905 - 1995)
 714. Forsman Arne William (1882 - d.)
 715. Forsberg Erik August (1910 - d.)
 716. Finne Fingal Eugén (1904 - d.)
 717. Essen von Väinö Wilhelm (1886 - d.)
 718. Ervola/Ekroth Martti Rafael (1907 - 1981)
 719. Ervast/Ervasmaa Gunnar Edvard (1877 - 1969)
 720. Danielsson Paul Berndt (1891 - d.)
 721. Cleve Ola Uolevi Kalervo (1898 - d.)
 722. Cederberg Martti Jaakko Ensio (1894 - d.)
 723. Castrén Matti Heikki (1927 - d.)
 724. Castrén Matti Aleksi (1897 - d.)
 725. Böök Leo Richard (1891 - d.)
 726. Bäck Yngve Rafael (1903 - d.)
 727. Bäck Helge Immanuel (1906 - d.)
 728. Bäck Håkan Johannes (1911 - d.)
 729. Borg Fjalar Bertel Johannes (1908 - d.)
 730. Bonsdorff von Max (1882 - 1967)
 731. Björksten af Thure Gustaf Alfred (1894 - 1981)
 732. Aulis/Aulin Viktor Gideon (1854 - 1920)
 733. Aulis/Aulin Kaarlo Jaakko (1886 - d.)
 734. Aukee Kaarlo Aaron (1893 - d.)
 735. Byman Leander Lennart (1875 - 1947)
 736. Anstén Hjalmar Johannes (1898 -)
 737. Alitalo Eino Ilmari (1906 - d.)
 738. Gulin/Pinomaa Elis (1893 - 1975)
 739. Gyllenberg Rafael Gideon (1893 - d.)
 740. Törnroth Carl Edvard (1801 - 1838)
 741. Nordlund Berndt Fredrik (1829 - 1894)
 742. Arppe Antti Gabriel (1909 - d.)
 743. Apajalahti/Lindqvist Lauri Einar (1892 - 1964)
 744. Airas Kaarlo Olavi* (1910 - d.)
 745. Airas/Österbladh Kaarlo Heikki (1880 - 1960)
 746. Airas Erikki Vilho (1908 - 1994)
 747. Ahva/Äström Lauri Osvald (1905 -)
 748. Virberg Yrjö Valfrid (1870 - 1933)
 749. Johansson Jonatan (1842 - 1904)
 750. Lyra Adolf (1805-1845)
 751. Alopaeus Gabriel (1802 - 1876)
 752. Höllberg Johan Gabriel (1820 - 1867)
 753. Hellgren Samuel (1800 - 1890)
 754. Hellstén Matias (1814 - 1889)
 755. Ljungberg Frans Mauritz (1806 - 1886)
 756. Nordlund Karl Isak (1814 - 1853)
 757. Johnsson Johan Viktor (1832 - 1884)
 758. Alopaeus Carl Henrik (1825 -1892)
 759. Nordlund Karl Ivar (1855 - 1937)
 760. Nordlund Frans (1848 - 1903)
 761. Nordlund Kleofas Immanuel (1849 - 1883)
 762. Igoni Per Jagob (1823 - 1899)
 763. Klärck / Klerk Erik Vilhelm (1804 - 1866)
 764. Hultman Mauritz (1808 - 1893)
 765. Bergroth Victor (1814 - 1876)
 766. Råbergh Herman (1838 - 1920)
 767. Hornborg Anders (1821 - 1883)
 768. Hornborg Per Gustaf Ferdinand (1819 - 1890)
 769. Molander Claes (1803 - 1886)
 770. Reinholm Henrik August (1819 - 1883)
 771. Reinholm Berndt (1821 - 1898)
 772. Karsten Karl Julius (1851 - d.)
 773. Karsten Klas Edvin (1802 - 1866)
 774. Häggström Per Leonard (1802 - 1866)
 775. Nuottamo / Nyholm Eemil (1877 - 1964)
 776. Lilius Anders Johan (1823 - 1867)
 777. Hedberg Josef Reinhold (1817 - 1855)
 778. Hedberg Fredrik (1815 - 1892)
 779. Rydberg Sven (1818 - 1877)
 780. Montin Robert Vilhelm (1813 - 1895)
 781. Castrén Zachris (1817 - 1868)
 782. Gummerus Johan Leonard (1801 - 1888)
 783. Ropponen Väinö (1873 - 1959)
 784. Nordlund Karl (1851 - 1899)
 785. Gummerus Alexander Jakob (1807 - 1891)
 786. Moliis Henrik (1831 - 1882)
 787. Hildéen Daniel Ezekiel (1815 - 1886)
 788. Utter Arvid Wolter Ferdinand (1865 - d.)
 789. Hellström Henrik Vilhelm (1809 - 1869)
 790. Bergman Adrian (1809 - 1875)
 791. Gummerus Jaakko (1870 - d.)
 792. Gummerus Jonathan (1849 - 1931)
 793. Gummerus Aleksanteri (1845 - 1915)
 794. Appelberg Henrik Adolf (1825 - 1901)
 795. Rahm Johan Jakob (1814 - 1894)
 796. Schroderus Gustaf (1801 - 1858)
 797. Stadius Elias (1812 - 1874)
 798. Ahlstedt Oskar Edvard (1856 - 1887)
 799. Wallens / Valanne Uno Ivar (1879 - 1946)
 800. Åberg Johan Eggert (1820 - 1885)
 801. Ylander Axel Gabriel Ylander (1829 -1882)
 802. Wessel Karl Ulrik (1805 - 1861)
 803. Westerlund August Albinus (1873 -1949)
 804. Wikman Johan Ludvig (1871 - 1936)
 805. Wikman Paul Gustaf (1865 - 1931)
 806. Vanne Konrad Edvard (1869 - 1923)
 807. Tallgren Karl August (1815 - 1875)
 808. Torckell Frans Joakim (1827 - 1895)
 809. Troberg Karl Anders (1851 - n.)
 810. Törnvall Lars Gustaf Vilhelm (1819 - 1893)
 811. Schalin Olav Daniel (1894 - 1979)
 812. Setälä Edvard Optatus (1857 - 1911)
 813. Sevelius Oskar Ferdinand (1873 - 1946)
 814. Sirenius David (1838 - 1903)
 815. Sjödahl Gustaf Henrik (1805 - 1855)
 816. Sjögren Olof Peter August (1855 - 1928)
 817. Snellman Herman Henrik (1857 - 1935)
 818. Sonck Arno (1887 -1980)
 819. Sonck Knut Emil (1859 - 1952)
 820. Stenström Gustaf Fredrinand (1826 - 1897)
 821. Strandman Karl Mikael (1867 - 1939)
 822. Sulin Benjamin (1803 - 1871)
 823. Sumelius August Timoteus (1804 -1862)
 824. Sumelius Karl Georg Napoleon (1812 - 1853)
 825. Ramstadius Gustaf Zakris (1813 - 1855)
 826. Rancken Gustaf Vilhelm Engelbrekt (1821 - 1897)
 827. Reuter Ernst Odert (1815 - 1890)
 828. Roslin Viktor Mikael (1824 - 1878)
 829. Råstedt Henrik (1809 - 1850)
 830. Malm Gustaf (1805 - 1851)
 831. Mandellöf Vilhelm Adrian (1848 - 1916)
 832. Manner Gustaf (1849 - 1943)
 833. Mannström Johan Fredrik (1821 - 1894)
 834. Mannström Karl Oskar (1852 - 1926)
 835. Moliis Henrik (1801 - 1871)
 836. Moliis Karl Alfred Konstantin (1832 - 1891)
 837. Mosander Karl Gustaf Emanuel (1871 - 1953)
 838. Mäkelä Herman Oskar (1869 - 1954)
 839. Möller Karl August (1839 - 1914)
 840. Nikander Ernst Henrik (1814 - 1867)
 841. Nilsdorff Karl Otto (1809 - 1885)
 842. Nordqvist Jakob (b. - 1921)
 843. Palander Karl Johan (1804 - 1854)
 844. Petterson Karl Edvin (1864 - 1943)
 845. Petterson Oskar Elis (1831 - 1886)
 846. Pettersson Anders Johan Reinhold (1821 - 1878)
 847. Pontelius Richard Teofil (1817 - 1869)
 848. Possén Henrik Vilhelm (1812 - 1845)
 849. Possén Selim Ferdinand (1845 - 1890)
 850. Lagerbohm Ludvig Joakim Maximilian (1858 - 1920)
 851. Liljestrand Erik Johan (1827 - 1896)
 852. Lindberg Gustaf Emil (1861 - d.)
 853. Lindell Viktor Malakias (1866 - 1929)
 854. Linderoos Erik Vilhelm Henrik (1841 - 1918)
 855. Lindqvist Viktor Vilhelm (1838 - 1920)
 856. Lundenius August Edvard Olivier (1850 -1896)
 857. Lundenius Jakob Henrik (1802 - 1835)
 858. Lundqvist Ernst August (1856 - 1920)
 859. Lönnberg Johan Fredrik (1811 - 1868)
 860. Groundström Isak Josef (1827 - 1881)
 861. Grönholm Oskar (1833 - 1885)
 862. Grönlund Karl Gustaf Mauritz (1813 - 1883)
 863. Grönroos Frans Viktor (1826 - 1882)
 864. Helander Karl Julius Jonatan (1851 - 1918)
 865. Henriksson Karl Edvin Simeon (1859 - 1931)
 866. Holmberg Henrik Johan (1818 - 1864)
 867. Holmberg Salomon Jakob (1802 - 1834)
 868. Hummelin Johan Viktor (1814 - 1891)
 869. Jansson Viktor Emanuel (1891 - d.)
 870. Justin Gustaf Adolf (1811 - 1866)
 871. Juvelius Josef Fredrik (1807 - 1836)
 872. Karsten Erland August (1839 - 1883)
 873. Karsten Klas Adolf (1811 - 1885)
 874. Konsin Viktor August (1836 - 1904)
 875. Kurtén Nils Ferdinand (1801 - 1873)
 876. Ahlroth Isak (1803 - 1865)
 877. Ahlstedt Viktor Emil (1853 - 1896)
 878. Aimonen David Anton (1857 - 1927)
 879. Alander Magnus Edvard (1815 - 1874)
 880. Aspelin Bror Henrik Reinhold (1806 - 1869)
 881. Beckman Tor Ossian Rafael (1892 - d.)
 882. Bergman Karl Erik (1805 - 1868)
 883. Bergman Kristian Edvard (1823 - 1882)
 884. Bergroth Karl Emil (1858 - 1940)
 885. Bergroth Karl Gustaf (1826 - 1867)
 886. Bergroth Karl Selim Fritjof (1832 - 1900)
 887. Blomqvist Frans Oskar (1849 - 1920)
 888. Blomroos Karl Johan (1857 - 1944)
 889. Bondestam Gustav Calixtus (1870 - 1926)
 890. Caselius Otto Johannes (1867 - n.)
 891. Castrén Gustaf Gideon (1862 - 1915)
 892. Chydenius Fredrik Engelbrekt (1827 - 1893)
 893. Dahlberg Lars Gustaf Viktor (1847 - 1924)
 894. Dammert Karl Fabian (1804 - c.1829)
 895. Eldén Erik (1810 - 1882)
 896. Enebäck Johan Anshelm (1850 - d.)
 897. Enebäck Karl (1809 - 1868)
 898. Erander Gustaf (1843 - 1901)
 899. Finckenberg Herman Gustaf (1819 - 1886)
 900. Finelius Karl August (1814 - 1894)
 901. Fleege Gunnar Alarik (1878 - 1939)
 902. Fontell Josef Vilhelm (1813 - 1880)
 903. Forsberg Matias (1806 - 1852)
 904. Fredriksson Fredrik Vilhelm (1826 - 1904)
 905. Friberg Johan Axel (1860 - d.)
 906. Hällström af Jakob Eliel (1865 - 1950)
 907. Candolin Arthur Eliel (1865 - d.)
 908. MELLBERG Gustaf Ferdinand (1828 - 1904)
 909. Hidén Henrik (1806 - 1856)
 910. Enlund / Katavisto Max Alfrid Wilhelm (1879 - 1964)
 911. Heikel Karl (1815 - 1885)
 912. Salomies / Salonen Johannes Ilmari (1893 - d.)
 913. Lehtonen Aleksi Emanuel (1891 - 1951)
 914. Johansson Erkki Kaila (1867 - 1944)
 915. Ingman Lars (1868 - 1934)
 916. Johansson Gustaf (1844 - 1930)
 917. Simojoki / Simelius Martti Ilmari (1908 - d.)
 918. Juva (Juvelius) Mikko (1918 - 2004)
 919. Renvall Torsten Thure (1817 - 1898)
 920. Wilenius August Tobias (1870 - 1940)
 921. Schalien von August Alexander (1856 - 1914)
 922. Ahlstedt Alexander Edvard (1820 - 1898)
 923. Arppe Nils Gabriel (1823 - 1896)
 924. Aschan Peter Adolf (1818 - 1896)
 925. Bastman Alexander Gottfried Ferdinand (1821 - 1867)
 926. Serenius Sigtrygg Hjalmar (1913 - 1991)
 927. Bäck Jakob Immanuel (1876 - 1939)
 928. Bäck Alfred Johannes (1872 - 1952)
 929. Collan Clas (1816 - 1901)
 930. Eklöf Adolf (1809 - 1870)
 931. Elovainio e Eskelin Anders Oskar (1865 - 1923)
 932. Essen von Gustaf (1843 - 1917)
 933. Essen von Karl Magnus (1864 - 1932)
 934. Essen von (Inberg) Karl Armo (1886 - d.)
 935. Fogelberg Johan Josef Johansson (1821 - 1903)
 936. Favorin Abel Viktor (1821 - 1856)
 937. Forsten Gustav Bernhard Mortimer (1819 - 1904)
 938. Fogelholm Gustaf Erik (1806 - 1873)
 939. Grönholm Anton (1829 - 1870)
 940. Helander Karl-Jakob (1816 - 1879)
 941. Hansson Edvard Johan (1873 - d.)
 942. Indrén Anders Gustaf (1815 - 1874)
 943. Lagus Eliel Thiodolf (1833 - 1904)
 944. Lybeck Allan Immanuel (1850 - 1909)??
 945. Lybeck Johannes (1850 - 1909)
 946. Moberg Carl Peter (1842 - 1906)
 947. Olsoni Adolf Emerik (1823 - 1897)
 948. Palm Johan (1811 - 1851)
 949. Palmroth Vilhelm (1868 - 1945)
 950. Pfaler von Anders August (1801 - 1857)
 951. Pätiälä Heino Johannes (1880 - 1950)
 952. Relander Felix Fridolf (1864 - 1925)
 953. Roos Karl Elis Eriksson (1821 - 1906)
 954. Rankala Eli Johannes (1883 -)
 955. Roos Adolf Brynolf (1824 - 1873)
 956. Roos Carl Johan (1815 - 1886)
 957. Roos Alarik Johan (1853 - 1912)
 958. Sandström Matias (1843 - 1891)
 959. Serenius Bengt Hjalmar (1884 - 1960)
 960. Schroderus Karl August (1847 - 1940)
 961. Sirelius Klemens Johan Gabriel Arvidsson (1818 - 1888)
 962. Sternberg Alexander Teodor (1831 - 1896)
 963. Tawast Karl Robert (1847 - 1920)
 964. Tallqvist Karl Alfred Ludvig (1846 - 1929)
 965. Wikström Karl Gustaf (1880 - 1930)
 966. Saarnio Arthur Henrik (1861 - 1937)
 967. Wallenius Karl Arvid (1871-1942)
 968. Pentti Elias Johannes (1922-1959)
 969. Suurkari (Stenros) Vilho Valfrid (1905-1969)
 970. Perheentupa (Söderlund) Antti (1889-1975)
 971. Tarna (Turenius) Miika Samuel (1907-2001)
 972. Tarna (Turenius) Paavali Fritiof (1915-1976)
 973. [Kalle Tiitinen] (1914-1999)
 • Lauri Wilhelm Rafael Rancken

Alfabetiskt namn register

När man editerar projektet sätt en * framför Alfabet och spara, sen kan ni editera i lugn o ro för då vet alla att projektet uppdateras och när ni är färdiga ta bort * och spara.

Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i Huvud projektet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla ordning på Prästerna).

Vi försöker samla alla kyrkans män / kvinnor (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, komministrar etc.) i Finland. Och exkludera icke religiösa roller som klockare, kyrkvärdar och kantorer.

Om något är fel - kommentera gärna vi utveckla detta projekt tillsammans. Syftet är att det ska bli lättare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen.

En avskrift av personens biografi från Ylioppilasmatrikkeli (eller annan källa) samt linken är uppskattat.

De präster som föreslås ska ha förnamn och patronymikon som är normerade; se Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain. Vi lägger in dem under korrekt alfabetisk bokstav beroende på vilket år de föddes (om detta är okänt - efter när antas ha fötts). Det ska stå i vilken församling de arbetade i så att (om man inte redan har skrivit in det) kan hitta dem i respektive Ylioppilasmatrikkelii eller herdaminne.

Länkar:

Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain

Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen

1800-tal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O