Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Tietävälä, Kirvu

Kylä Tietävälä, Kirvu

view all

Profiles

 • Yrjö Antinpoika Niuta (1857 - 1905)
  13.4.1857 26.4.1857 Tietäwälä N:o 11 B: s: Anders Knutss: Niuta H:u Elin Jöransd:r Weijalainen 25 Jöran
 • Yrjö Juhonpoika Veijalainen (1783 - 1849)
  Kirvu syntyneet ja kastetut 1764-1796: Jääski Tietävälä Veijalainen, HämäläinenJääski RK 1846-1855 s.107:
 • Elina Yrjöntytär Veijalainen (c.1832 - d.)
  Jääsken seurakunnan arkisto - I Aa:18 Pää- ja rippikirjat 1846-1855, jakso 118, sivu 113: ; Kansallisarkisto: / Viitattu 17.2.2024
 • Antti Nuutinpoika Niuta (c.1816 - d.)
 • Yrjö Yrjönpoika Veijalainen (1809 - d.)
  Jääsken seurakunnan arkisto - I Aa:18 Pää- ja rippikirjat 1846-1855, jakso 111, sivu 107: Tietävälä 4 Hämäläin ; Kansallisarkisto: / Viitattu 17.2.2024

Tietävälä is an old village in Kirvu, Karelian Isthmus and mentioned in the land registers in 1557. At that time there were 25 houses in the village where large families lived in the Karelian style. Before the wars, the village had about five hundred inhabitants. Old Kirvun Tietävälä was unified and social activities were lively. Six evenings a week there were activities at the youth club and on Saturdays there were dances with the neighbors. However, the ax was only used for "tax payment and church", otherwise the villagers would do more in Enso.

The village suffered great losses in 1937, when a fire broke out in the boiler room of Mikko Lankinen's sawmill. The sawmill was located on a hill and the fire spread to the surrounding area. In addition to the sawmill, a wheat mill, the Verra felt factory, two shops and residential houses, more than ten buildings in total, burned down. The outsiders immediately began to work, and rebuilt everything. The sawmill and mill again operated for 2-3 months after the fire.

As a result of the outbreak of World War II, the roadblocks first evacuated on March 13, 1940, and ended up in the Storm. In August-September 1941, part of the population was able to return to Tietävälä. In 1944, the villagers had to go on an evacuation journey again. This time forever.

Tietävälä on vanha kylä joka sijaitsi entisen Karjalankannaksen kunnan Kirvun länsiosassa, kylä mainitaan maakirjoissa jo vuonna 1557. Tuolloin kylässä oli 25 taloa, joissa asui karjalaiseen tyyliin suurperheitä. Ennen sotia kylässä oli noin viisisataa asukasta. Vanha Kirvun Tietävälä oli yhtenäinen ja seuratoiminta oli vilkasta. Kuutena iltana viikossa oli toimintaa nuorisoseurantalolla ja lauantaisin käytiin naapuripitäjissä tansseissa. Kirvussa kuitenkin käytiin vain "vero maksus ja kirkos", muuten kyläläiset asioivat enemmän Ensossa.

Kylä koki suuria menetyksiä vuonna 1937, kun Mikko Lankisen sahan pannuhuoneesta alkoi tulipalo. Saha sijaitsi mäellä ja palo levisi lähiympäristöön. Sahan ohella paloivat vehnämylly, Mikko Verran huopatehdas, kaksi kauppaa sekä asuintaloja, yli kymmenen rakennusta kaikkiaan. Tietäväläiset ryhtyivät heti työhön, ja rakensivat kaiken uudelleen. Saha ja mylly toimivat jälleen 2–3 kuukautta tulipalosta.

media.geni.com/p13/68/fb/01/29/5344485fc902e30c/3d6de9c37fbf6ad740fc5e59cf6eb8da_original.jpg?hash=ec0e962fdc5497067af09924d3c8d05763222d8f7d576d18128296380f0704da.1709279999Kirvun Tietävälän kylän saha ja mylly (20-30 luku).

Toisen maailmansodan alkamisen seurauksena tietäväläiset lähtivät ensimmäisen kerran evakkoon 13. maaliskuuta 1940 ja päätyivät Myrskylään. Elo-syyskuussa 1941 osa väestä pääsi palaamaan takaisin Tietävälään. Vuonna 1944 kyläläisten oli lähdettävä uudelleen evakkomatkalle. Tällä kertaa lopullisesti.

Tietävälä Orimattilassa

Kirvusta tie johti mutkien kautta Orimattilan Tönnöön, kauppaneuvos Askolinin omistamille korpisille takamaille. Askolinin kanssa tehtiin ensimmäiset hallintasopimukset vuonna 1946 ja asumaan päästiin vuonna 1947. Jälleen kerran tietäväläiset näyttivät rakentajantaitonsa. Tietäväläinen yksituumaisuus ja yhteistoiminta ei kadonnut sodan melskeisiin. Yhtenäisyys säilyi, kun esimerkiksi maatalouskoneet hankittiin yhdessä, eikä oltu riippuvaisia ulkopuolisista.

Erityisen Tietävälästä tekee se, että kaikki kylään asettuneet siirtolaiset olivat lähtöisin samasta kylästä, ja että kylän nimi siirtyi uuteen paikkaan asukkaiden mukana. Tämä erikoisuus on herättänyt huomiota myös maailmalla ja kylään tultiin tutustumaan kaukaakin. Syyskuussa 1962 kylässä vieraili jopa Israelin pääministeri David Ben-Gurion. Tietäväläisiä uhkasi kuitenkin jälleen lähtö tien päälle. Askolin olisi tahtonut maansa takaisin. Maita ei kuitenkaan jouduttu luovuttamaan, mihin väitetään Johannes Virolaisen vaikuttaneen.

Maanviljelys ei ole kaikkia kyläläisiä elättänyt, vaan on täytynyt tehdä muita töitä. Tietävälä onkin tunnettu mm. Orimattilan sahti-kylänä. Sahtia valmistaa Orimattilan Tilaussahti Ky. Kirvun Tietävälässä sijainnut Verran huopatehdas perustettiin myöhemmin uudelleen Orimattilassa.


Тиетявяля (Tietävälä) это бывшая финская деревня в волости Кирву (Свободное) на Карельском перешейке. После советско-финской войны (1941—1944) большая часть жителей переселились в провинцую Пяйят-Хаме: в город Ориматтила, в деревни Тённё (Tönnö), Пакаа (Pakaa), а также основали новую деревню с таким же названием.
История

Тиетявяля это старинная деревня. Она упоминается в земельных книгах 1557 года. В то время в деревне было 25 домов, в которых жили большие семьи. До Второй мировой войны в деревне проживало около пятисот жителей. В деревне находился молодежный клуб, проводились различные мероприятия, по субботам — танцы.

В 1937 году на лесопилке Микко Ланкинена вспыхнул пожар и распространился на окрестности. Помимо лесопилки сгорели пшеничная мельница, войлочная фабрика Верра, два магазина и жилые дома, всего более десяти зданий. Позднее здания восстановили. В 1938 году в деревне был построен стадион.

После Зимней войны 13 марта 1940 года жители деревни были эвакуированы в волость Мюрскюля. В Кирвуском приходском музее этой волости можно увидеть множество странинных вещей из этой деревни. Например, сохранились спортивные кубки того времени, туеса из бересты, швейная машина Kayser, пряжное колесо, ткацкий станок, медный колокол.

В 1962 году современную Тиетявяля посетил премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. Компания Orimattilan Tilaussahti Ky производит в Тиетявяля сахти.


ru.wikipedia.org/wiki/Тиетявяля