Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Upplands ståndsdragonregemente

« Back to Projects Dashboard

view all 23

Profiles

 • Lt. Gen. Hans Reinhold von Fersen, to Ljung (1683 - 1736)
  född 2 mars 1683 i Reval, död 25 maj 1736 i Stockholm, greve, politiker och militär, generallöjtnant 1720 och president i Svea hovrätt 1731. Han var son till Reinhold Johan von Fersen och Anna ...
 • Erik Gustaf Stenbock (c.1662 - 1723)
  Married to his cousin!
 • Harald Boman (c.1691 - 1766)
  Sotamies Harald eli Aaron Boman, syntyisin Länsi-Götanmaalta, tuli sieltä Rautalammille v. 1722 ja palveli Kärkkäälän ruodussa numero 125 vuoteen 1750 (Katso Veijo A. Saloheimo:Rautalammin historia s.2...
 • Anders Wennerstedt (1650 - 1723)

Upplands ståndsdragonregemente (Upplands ståndsdragoner) uppsattes 1700 av främst adeln och prästerskapet i Svealand. Det bar inledningsvis namn efter sina chefer och bestod till en början av 600 (700) man, fördelade på sex, från 1701 åtta kompanier. Överfört till Reval (nu Tallinn) 1701 deltog det i slagen vid Errastfer 1701, Jakobstadt 1704, Gemäuerthof 1705, Liesna (Lesna) 1708 och slutligen Poltava 1709. Strax därefter föll det vid Perevolotjna i rysk fångenskap.

Regementet återuppsattes 1711–12 och kallades från 1716 Upplands ståndsdragonregemente. Från samma tid ökades personalstyrkan till 1 000 man. Det tillfördes 1719 en del av manskapet från det samma år upplösta Upplands tremänningsregemente till häst.

Upplands ståndsdragonregemente upplöstes i oktober 1721. Dess manskap fördelades på flera regementen, varibland Tavastehus (HJR) och Nylands (UJR) infanteriregementen samt (det yngre) Livdragonregementet (HRR).

Regementet tillhör projekt Swedish Military och Finnish Military.


Upplands ståndsdragonregemente 1700 - 1721

och dess manskap före upplösningen 1721Livkompaniet

Öfverstar och regementschefer

 • 1700–1701 Erik Gustaf Stenbock, öfverste och chef 28/8 1700-27/11 1701
 • 1702–1709 Anders Wennerstedt, öfverste och chef 26/6 1702-1709; fången vid Poltava
 • 1712–1721 Hans von FERSEN öfverste och chef 30/4 1712, afgått från regementet, men återkom 1/2 1714; generalmajor 29/4 1719, generallöjtnant 1720
 • (1716-1719 Mauritz Posse, från Vestgöta dragonreg:te; öfverstelöjtnant 11/7 1716; öfverste och chef 10/8 1719)

Öfverstelöjtnanter

 • Baneer, Per, öfverstelöjtnant 3/11 1700.
 • Danckwardt (Dankûart), Joacim; kapten 5/9 1700; major 27/6 1703; öfverstelöjtnant 1705; dödsskjuten på slagfältet vid Gemeuertzhof 16/7 1705.
 • Rydingh, (adlad Rydingsvärd), Erik; öfverstelöjtnant 30/4 1712; (adlad 30/9 1712); fången i Moss, Norge 10/4 1716; återkom därifrån 18/1 718; afsked 30/9 1719.
 • Günther, Julis, från adjutant vid konungens af Polen drabantkår; kapten 17/3 1712; major 19/6 1716; öfverstelöjtnant 11/11 1719.

Majorer

 • Gyllenpamp, Lars; kaptenlöjtnant 5/9 1700; kapten 12/4 1701; major 1705.
 • Horn, Gabriel, major 5/9 1700.
 • Swaben, Johan von; kapten 1700; major 1705.
 • Broms, Petter, från ryttmästare vid Östgöta kavallerireg:te; major 30/4 1712; afgått från regementet utan afsked 2/2 1716 (afsatt).
 • Pauli, Mauritz Wilhelm, från Upplands infanteriregite; kapten 11/7 1716; major s. å.
 • Voltemat, Henrik Julius, från kapten vid Upplands infanterireg:te; 1. major 3/2 1716; afsked från reg:tet 1719; därefter transporterad och avancerad till öfverstelöjtnant vid Upplands infanterireg:te 1720.
 • Hertz, Henrik Adrian, från Bohus dragonreg:te; major 2/11 1719.

Regementskvartermästare

 • Brinckman, Anton Henrik; regementskvartermästare 11/6 1718 (se löjtnanter).
 • Falk, Erik; regementskvartermästare 21/9 1701 (se löjtnanter).
 • Gyllenhaal, Abraham Rudolf; regementskvartermästare 11/7 1716 (se kaptener).
 • Hannell, Anders Joacim; från löjtnant regementskvartermästare 17/5 1712 (se kaptener).
 • Jegerfelt, Samuel; regementskvartermästare 5/9 1700 (se kaptener).
 • Porten Carl Julius von (se kaptener).
 • Stjernmarck, Magnus, regementskvartermästare 25/10 1717 (se löjtnanter).
 • Zarth; kapten och regementskvartermästare 1721.

Regementsadjutanter

 • Biörnram, Anders; regementsadjutant 25/10 1717 (se löjtnanter).
 • Hamnström, Petter; regementsadjutant 2/2 1716 (se löjtnanter).
 • Hårdh, Gustaf Adolf; flygeladjutant vid regementet då det var förlagdt i Laak 1704.
 • Höjer, Christian Henrik; regementsadjutant 23/9 1718.
 • Mollie, Abraham; har varit regementsadjutant (se löjtnanter).
 • Trygg, Olof, regementsadjutant 1705.
 • Adler, Niclas; regementsadjutant 1712.
 • Alleman, Adam Gabriel; regementsadjutant 2/11 1712. Afsked s. å.

Kaptener

 • Bergudd, Petter; kapten 30/4 1712; inställde sig aldrig vid reg:tet, hvarför han afskedades 1715; hade förut varit sekundryttmästare vid eneralmajor Gyllenstiernas reg:te, samt dessförinnan löjtnant vid Norra skånska kavalleriet.
 • Biörndahl, Petter, från drabant hos konungen af Polen; löjtnant 14/5-1712; blesserad; kapten 2/3 1716; afsked 30/9 1719.
 • Bähr, Petter, från kapten vid Stanislaii trupper; kapten 17/3 1712;: H. Maj:ts stadfästelse härå 2/2 1716; blesserad 27/2 1715.
 • Dammenhof, Christian Pusinna von; löjtnant 5/9 1700; kapten 21/9 1701; död i slaget vid Gemeuertzhof 16/7 1705.
 • Didron, Frans Carl von, från sergeant vid Dükers dragonreg:te; hemkommen från fångenskap i Ryssland; kapten 23/6 1720.
 • Farin (äfven Farijn); kornett 18/2 1713; löjtnant 2/3 1716; blesserad med öfverste Löwens parti 1715; kapten 26/6 1718.
 • Gahlen, Gustaf Reinhold von; kapten 1703; död 19/6 1705.
 • Gyllenhaal, Abraham Rudolf; regementskvartermästare 11/7 1716; kapten 25/10 1717; kompanichef i oktober 1718.
 • Gyntersbergh, Henrik Johan von; kapten 15/3 1702; kommenderad med regementet i Laak 1704; blesserad i slaget vid Gemeuertzhof 16/7 1705.
 • Göthzell, Ragwald, från kvartermästare vid Stanislaii drabantkår; kapten 17/5 1712, men ej erhållit H. Maj:ts konfirmation.
 • Hannell, Anders Joakim; regementskvartermästare; kapten 13/4 1713; transport till Skånska dragonregrtet 2/2 1716.
 • Horleman, Paco, från ryttmästare vid Upplands 3-männingsregemente; kapten 8/10 1719.
 • Jegerfelt, Samuel; kapten 1705.
 • Jernfelt, Crispin, från korpral vid Lifreg:tet till häst; löjtnant 1715; kapten 16/6 1716; afsked 1719.
 • Kallmander (Callmander), Jakob, från sergeant vid Lifgardet; kornett 30/4 1712; fången vid Poltava, men ur fångenskapen »echapperat»; löjtnant 2/2 1716; kapten 2/3 1719; fången i Norge 17/3 1716, återkom därifrån 6/9 1718 död 3/4 1719.
 • Lejondahl, Carl Johan, från Jönköpings infanteriregrte; löjtnant 17/3 1712; kapten 2/2 1716, transport till Adelsfanan som major 1720.
 • Lewenhaupt, Gustaf Adolf, grefve; kapten 5/9 1700.
 • Loos, Henrik; kapten 2/2 1716; transport till Vermlands infanterireg:te 30/7 1718.
 • Meisell, Jöran Johan; löjtnant 5/9 1700; kaptenlöjtnant 12/4 1701; kapten och blesserad i Riga 1705.
 • Pahl, Johan, från fändrik vid Upplands infanteriregrte; löjtnant 4/7 1716; kapten 20/6 1718.
 • Pettivall, Johan; kapten l8/10 1718; afsked 1/8 1719.
 • Porten, Carl Julius von, från Gardet; regementskvartermästare 2/2 1716; kapten 11/7 1716; afsked 30/9 1719.
 • Ramfeldt, Fredrik; kapten 1705.
 • Stackelberg, Caspar; kapten 27/6 1703.
 • Swedenheim, David von; löjtnant 11/7 1716; 2. kapten 13/9 1718; 1. kapten 30/9 1719; afsked 31/5 1720.
 • Taube, Carl Didrik, från löjtnant vid Nyborgska reg:tet; 1. kapten 2/2 1716; afsked 30/9 1719.
 • Tollstedt, Georg (Göran), från fändrik vid Nerikes och Vermlands reg:te; löjtnant 11/7 1716; kapten 23/9 1718; afsked 30/9 1719.
 • Tornschöld; kapten 12/4 1701.
 • Waehslager, Carl, från kornett; löjtnant 30/9 1713; kapten 2/2 1716; erhållet majors afsked 30/9 1719.

Löjtnanter

 • Anrep, Jakob; kornett 1/10 1700; löjtnant 27/6 1703.
 • Bagge, Antoni; löjtnant 5/9 1700.
 • Bergh, Anders, från drabant vid Stanislaii trupper; efter återkomsten från Turkiet och Bender; löjtnant 30/9 1713; afsked 14/9 1715.
 • Berger, Anders Johan von; från fändrik till löjtnant 17/3 1712.
 • Bildering, Jakob Johan; löjtnant 15/1 1702; kommend. i Laak 1704.
 • Biörnram, Anders; regementsadjutant 25/10 1717; löjtnant 13/9 1718.
 • Bonde, Philip, grefve; kornett 1/10 1700; löjtnant 27/6 1703.
 • Brinckman, Anton Henrik; löjnant 25/10 1717; regementskvartermästare 11/6 1718.
 • Coslofsky, Frans Antonius; från fändrik till löjtnant 12/4 1712.
 • Dahl, Samuel; kornett 2/2 1716; löjtnant 25/10 1717; afsked 8/6 1719.
 • Dahl, Carl; löjtnant 2/3 1716.
 • Du Flon, Johan; löjtnant 27/6 1703.
 • Düker, Ernest Johan von; 2. kornett 22/11 1717; 2. löjtnant 26/6 1718 och i. löjtnant 24/8 1719.
 • Falk, Erik; löjtnant 1700; regementskvartermästare 21/9 1701.
 • Grefelt, Johan; löjtnant 5/9 1700.
 • Gyllenborg, Johan, grefve; kornett 1/10 1700; löjtnant 10/6 1703.
 • Hamnström, Petter; löjtnant 25/10 1717; afsked 22/5 1719, men kvarstår som volontär, enligt kungl. krigskollegii ordres.
 • Hasselgren, Carl Gustaf; löjtnant 23/6 1720.
 • Helling, Gustaf; 2. kornett 25/10 1717; 2. löjtnant 26/6 1718; 1. löjtnant 1719.
 • Hummel, Christian; kornett 25/10 1717; 2. löjtnant 13/9 1718; dödsskjuten i Norge den 22 november s. å.
 • Hurel, Jonas; löjtnant 25/10 1717.
 • Häij, Carl; löjtnant 27/6 1703.
 • Kabbe (äfven Cabbe), Petter; kornett 1718; löjtnant 1719; afsked s. å.
 • Lejondahl, Johan, från Smålands 3-männingsreg:te till fot; löjtnant 26/6 1718; afsked 30/9 1719.
 • Lindqvist, Johan; från underofficer kornett 17/5 1712; löjtnant 26/6 1718; afsked 30/9 1719.
 • Löfling, Johan Magnus; från förare kornett 25/10 1717; 2. löjtnant 13/9 1718; 1. löjtnant 1/8 1719.
 • Meisell, August; löjtnant 12/4 1701, från sergeant vid reg:tet.
 • Moback, Jöran, från fändrik vid Östgöta infanterireg:te; löjtnant 26/6 1718; afsked 8/6 1719.
 • Mollie, Abraham; från regementsadjutant löjtnant 5/4 1701.
 • Norin (äfven Nourijn), Carl; från kornett löjtnant 17/3 1712; »degraderad» till gemen soldat och därefter rymt.
 • Pyttner, Johan; kornett 2/3 1716; löjtnant 27/8 1718.
 • Rosenstierna, Gustaf Adolf; löjtnant 25/8 1702; var med regementet förlagdt i Laak 1704; erhöll transport som ryttmästare till Södra skånska kavalleriet den 12 juni 1705.
 • Segebaden (äfven Segebad), Olof Ernst von, från fändrik vid generalmajor Ekeblads reg:te; dessförinnan volontär vid general Möllers reg:te; korpral och sergeant under generalmajor Schultz; löjtnant 30/4 1712; afsked 30/9 1713.
 • Silfverlåås, Johan Gustaf; kornett 1/4 1701; löjtnant 27/6 1703.
 • Silfversparre, Johan; från kornett löjtnant 1704.
 • Siegeroth, David Fredrik von; från korpral vid Lifreg:tet till häst kornett 11/7 1716; löjtnant 26/7 1718.
 • Steenbock, Carl, grefve; kornett 1701; löjtnant 1/6 1703.
 • Stiernmarck, Magnus, från sek.-kornett vid Vestgöta kavallerireg:te; löjtnant 2/2 1716; regementskvartermästare 25/10 1717; död s. å.
 • Wennerstedt, Simeon Jakob; kornett 27/6 1703; löjtnant 1705.
 • Wäsenberg, Knut; från fältväbel vid reg:tet kornett 25/10 1717; löjtnant 23/9 1718.
 • Arman, Carl; kornett 27/6 1703.
 • Barckenbohm, Daniel; kornett 30/8 1712; anhåller om dimission från regitet vid generalmönstringen 14/12 1715, för att »försöka sin lycka» vid infanteriet, hvilket honom beviljas; begått öfvervåld å kungsgården, Maria beb.-dag.
 • Bewerfeldt, Petter Gustaf; kornett 1/6 1703, kommenderad med reg:tet i Laak 1704. Biörnram, Lars; från regementskvartermästare vid Lifregementet kornett 26/6 1718; afsked 30/10 1719.
 • Brom, Anders; kornett 1718; afsked 9/8 1719.
 • Bonde, Gustaf, grefve; kornett 1/10 1700.
 • Bubbe, Carl; från kvartermästare vid Adelsfanan kornett 13/9 1718; afsked 30/9 1719.
 • Creutz, Gustaf Otto; kornett 1/4 1701.
 • De Charliere, Jonas Georg; kornett 1703; dödsskjuten vid Gemeuertzhof 16/7 1705.
 • d’Elwij, Gustaf; från minor vid artilleriet kornett 12/7 1716; död 11/4 1717.
 • Eneqvist, Lars; från sergeant kornett 15/9 1704; kommenderad i Laak 1704.
 • Essen, Eberhard von; kornett 25/8 1702; kommenderad i Laak 1704; död vid Gemeuertzhof 16/7 1705.
 • Felix, Martin; från fältväbel kornett 13/9 1718; afsked 17/8 1719.
 • Flemming, Carl; kornett 22/12 1700.
 • Frejberg (äfven Friedberg), Daniel; kornett 27/6 1703.
 • Gardemin, Börje von; från fältväbel kornett 26/6 1718.
 • Giersdorff, Johan Christoffer; från kornett vid Buchwalds dragonreg:te kornett här 14/4 1713, men ej erhållit H. Maj:ts konfirmation.
 • Granfelt, Jonas; kornett 27/6 1718.
 • Göritz, Henrik; från fältväbel frivillig kornett 6/6 1718; 1. kornett 1/8 1719.
 • Köhler, Johan Wilhelm; från fältväbel kornett 13/9 1718.
 • Lindstedt, Johan; kornett 25/10 1717; transport till Helsinglands kavalleriregrte som löjtnant 1718.
 • Lundman, Erik; kornett 27/6 1703.
 • Mannerberg, Jakob; kornett 12/4 1701.
 • Meeden, Anton; från sergeant kornett 1716; afsked 14/7 s. å. i Norge.
 • Merker, Gottfried; från sergeant kornett 13/9 1718.
 • Norin, Carl; har varit kornett (se löjtnanter).
 • Pahl, Carl; från fältväbel kornett 26/6 1718.
 • Pihl (äfven Pijhl), Johan; kornett 27/6 1703; blesserad i Riga.
 • Planting, Gustaf Wilhelm; kornett 13/9 1718; afsked 30/9 1719.
 • Raabe, Johan Christian; från fältväbel kornett 23/9 1718.
 • Seinkneckt, Jan; kornett 26/6 1718; afsked s. å., men kvarstod vid regrtet tills vidare, enligt kungl. krigskollegii ordres.
 • Steenbock, Erik, grefve; från sergeant kornett när regementet var förlagdt i Laak 1704. Udde, Abraham; från kvartermästare vid Upplands 3-männingskavallerireg:te kornett 26/6 1718; afsked 30/9 1719.
 • Winblad, Johan; från sergeant kornett 26/6 1718.
 • Wudd, Johan; kornett 1/10 1700.
 • Zapf, Zacharias; kornett 1705.
 • Åberg, Erik; från fältväbel vid Vestgöta ståndsdragonregrte kornett 23/9 1718; afsked 30/9 1719.
 • Åkerman, Erik Helmig; från sergeant vid Karelska infanterireg:tet kornett 30/9 1713; afsked 14/9 1715.
 • Årman, Carl; kornett 30/1 1701; kommend. med regitet i Laak 1704.

Regements- och Skvadrons-präster

 • Leeström, Sven; regementspräst 17/9 1700.
 • Galle, Olof; bataljonspräst 1700; regementspräst 1705.
 • Ledtström, Lars; regementspräst 1705.
 • Sandström, Petter; regementspräst 1713.
 • Ernster, Gustaf; regementspräst 1715.
 • Crucelius, Olaus; bataljonspräst 1715; regementspräst 2/2 1716.
 • Boström, Andreas; skvadronspräst 11/7 1716.

Regementsauditörer

 • Jeger, Petter; regementsskrifvare 5/9 1700; regementsauditör 1705.
 • Humble, Mattias; regementsauditör 14/2 1712; afsked 8/7 1713.
 • Hörling, Johan Henrik; regementsauditör med senatens fullmakt 8/7 1713, med H. Maj:ts konfirmation 2/2 1716; afsked 9/6 1719.
 • Grandell, Isac; regementsauditör 8/6 1719.

Regementsfältskärer.

 • Berns, Christian Mathias; regementsfältskär 23/9 1700.
 • Faust, Petter Daniel; regementsfältskär 1705.
 • Kruus (äfven Crus), Johan; regementsfältskär 25/10 1717; afsked 1719.
 • Göhl, Johan Petter; regementsfältskär 1720.
 • Jehl, Johan; regementsfältskär 1721.

Regementskommissarier.

 • Orre, Nils; regementskommissarie 11/3 1715; fången i Moss 10/4 1716; död i Kristiania s. å.
 • Dahlgren, Johan; regementskommissarie 28/6 1716 (tjänstgjort till 23/7 s. å.).
 • Upmark, Erik; regementskommissarie 23/7 1716; afsked 29/2 1720.
 • Cronander, Jakob; från Upplands 3-männingsreg:te regementskommissarie 30/2 1720.

Mönsterskrivare

 • Frimautz, Anders Julius, munsterskrivare 20/10 1720; transport till Åbo läns infanteriregemente 14/10 1721.

Dragoner

 • Nr 2 Bergman, Petter ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 25, 37
 • Nr 3 Holm, Jonas ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 89
 • Nr 5 Åman, Anders ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 5
 • Nr 6 Rahm, Erik ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 16
 • Nr 7 Lundgren, Gustaf ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 29, 36
 • Nr 8 Dahlberg, Olof ¤ Född i Kalmar län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 30
 • Nr 9 Wulff, Jonas ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 31, 91
 • Nr 10 Säfström, Lars ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 32
 • Nr 11 Lind, Salomon ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 49
 • Nr 12 Wiberg, Lars ¤ Född i Östergötland, Särstad Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 6
 • Nr 13 Rahm, Bengt ¤ Född i Småland, Ny Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 11
 • Nr 14 Lemming, Måns ¤ Född i Östergötland, Motala Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 12
 • Nr 15 Oldenburg, Jöns (Nilsson) ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 80
 • Nr 16 Falck, Jonas ¤ Född i Jämtland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 21
 • Nr 18 Zettersrtrand, Erik ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 27
 • Nr 19 Råbock, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 52
 • Nr 21 Lindqvist, Jöns ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 72
 • Nr 23 Höckenberg, Bengt (Olsson) ¤ Född i Uppland, Hökhuvud Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 74
 • Nr 24 Siöström, Petter (P:son) ¤ Född i Uppland, Edeby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 79
 • Nr 25 Sahlstedt, Olof (Persson) ¤ Född i Uppland, Tensta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR N.Sat 125
 • Nr 26 Lustig, Petter (Andersson) ¤ Född i Uppland, Morkarla Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 80
 • Nr 27 Frisk, Anders (Mickelsson) ¤ Född i Uppland, Länna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 79
 • Nr 30 Norrman, Anders ¤ Född i Norrtälje Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 67
 • Nr 31 Drake, Olof ¤ Född i Uppland, Gryta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 32
 • Nr 32 Lindgren, Jöns ¤ Född i Östergötland, Vadstena Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 74
 • Nr 33 Forman, Olof (Johansson) ¤ Född i Uppland, Österlövsta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 88
 • Nr 34 Westfeldt, Erik ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 22
 • Nr 35 Boman, Erik (Ersson) ¤ Född i Uppland, Östervåla Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 28
 • Nr 36 Lillia, Petter ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 114
 • Nr 38 Lindholm, Mats (Persson) ¤ Född i Uppland, Länna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 30
 • Nr 40 Fridman, Petter ¤ Född i Motala Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 36
 • Nr 43 Kuhlman, Petter ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 41
 • Nr 44 Löf, Erik ¤ Född i Sörmland, Öja Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 45
 • Nr 45 Smedman, Erik ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR N.Sat 72
 • Nr 46 Lindgren, Matts ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 28
 • Nr 48 Godwillig, Anders ¤ Född i Ny Karleby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 URR Övl 47
 • Nr 49 Bånge, Hans ¤ Född i Karlskrona Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Liv 10
 • Nr 51 Holm, Claes ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 23, 109
 • Nr 53 Wassbom, Jacob ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Liv 12
 • Nr 54 Memrich, Johan ¤ Född i Sörmland, Västerhaninge Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 48
 • Nr 55 Knape, Petter ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 55
 • Nr 56 Giers, Petter ¤ Född i Uppland, Ålands s:n Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 96, 93
 • Nr 57 Krigman, Johan ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 125
 • Nr 58 Siöberg, Petter ¤ Född i Östergötland, Alvastra Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 50
 • Nr 59 Engman, Johan (Eng) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv
 • Nr 62 Kleberg, Anders ¤ Född i Västergötland, Kinna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 51
 • Nr 64 Ling, Anders ¤ Född i Strängnäs Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 96
 • Nr 65 Helsing, Thomas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 127
 • Nr 66 Lustig, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 101
 • Nr 67 Flinck, Petter ¤ Född i Västergötland, Hova Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 103
 • Nr 68 Bergström, Sven ¤ Född i Västergötland, Husby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 105
 • Nr 69 Almgren, Måns ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR N.Sat 124
 • Nr 70 Svart, Bryngel ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 111
 • Nr 71 Bellman, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 102
 • Nr 72 Dahlman, Lars ¤ Född i Västergötland, Kyrketorp Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 113
 • Nr 73 Arenberg, Jonas ¤ Född i Östergötland, V Harg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 62
 • Nr 74 Dimberg, Jonas ¤ Född i Västergötland, Dimbo Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 121
 • Nr 76 Biörn, Anders ¤ Född i Östergötl., Vreta kloster Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 124
 • Nr 77 Wennerberg, Petter ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 68, 99
 • Nr 78 Utter, Bengt ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 125
 • Nr 79 Sahlsten, Petter ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 84
 • Nr 80 Falck, Olof ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 126
 • Nr 81 Wahlberg, Karl ¤ Född i Stettin Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Övl 122
 • Nr 82 Giers, Olof ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 15
 • Nr 83 Boman, Matts ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 42
 • Nr 84 Leman, Petter ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 98
 • Nr 85 Stiernberg, Nils ¤ Född i Livland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 97, 109
 • Nr 86 Krusman, Lars (Cruse) ¤ Född i Norge Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 8
 • Nr 87 Palm, Petter ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 42
 • Nr 88 Boxman, Olof ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 112
 • Nr 94 Biörck, Jonas ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 127
 • Nr 95 Wessman, Olof ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 83
 • Nr 96 Roth, Petter ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 76, 75
 • Nr 97 Hellqvist, Olof ¤ Född i Sörmland, Gryt Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 48
 • Nr 98 Lind, Lars ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 114
 • Nr 100 Waller, Olof ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 110
 • Nr 101 Säfvenman, Hans ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 55
 • Nr 103 Hallström, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 129
 • Nr 105 Sporre, Jonas ¤ Född i Jämtland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 54
 • Nr 107 Bramberg, Petter (Brunnberg) ¤ Född i Hälsingland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 100
 • Nr 109 Forsman, Anders ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 19, 50
 • Nr 111 Törnberg/Trönberg, Anders ¤ Född i Hälsingland, Trönö Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 99
 • Nr 114 Warg, Börje ¤ Född i Norrland, Skallsjön Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 94
 • Nr 115 Årrlund, Olof ¤ Född i Dalsland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 93
 • Nr 116 Flinck Erik ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 22
 • Nr 117 Wennerberg, Erik ¤ Född i Vänersborg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 10, 49
 • Nr 119 Wingenberg, Nils ¤ Född i Västergötland/Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 60
 • Nr 120 Ahlmark, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 4
 • Nr 121 Elg, Petter ¤ Född i Dalsland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Liv 123
 • Nr 125 Gam, Johan (Danielsson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 1

Överstelöjtnantens kompani

Dragoner

 • Nr 1 Wretfelt, Karl ¤ Född i Närke/Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 128
 • Nr 7 Hollberg, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 84
 • Nr 9 Åkerstierna, Erik ¤ Född i Närke, Gällersta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 14
 • Nr 11 Lundberg, Jonas/Jöns ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 77, 50
 • Nr 12 Ullgren, Sven (Persson) ¤ Född i Närke, Gällersta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 27
 • Nr 13 Witting, Lars ¤ Född i Närke, Årsta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 92
 • Nr 14 Häll, Johan ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 44
 • Nr 15 Rydberg, Nils (Ryberg) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj Rustmäst
 • Nr 17 Krook, Arvid ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 116
 • Nr 18 Dahlberg, Lars ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 45
 • Nr 19 Blom, Elias ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 47
 • Nr 21 Dahlman, Johan ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 123
 • Nr 23 Kihlberg, Hans (Brelander ) ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 33
 • Nr 26 Lindberg, Anders ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 84
 • Nr 31 Trygg/Kraft?, Lars ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 16
 • Nr 32 Ekman/Skåning?, Petter ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 64
 • Nr 33 Knåpström, Erik (Persson) ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 51
 • Nr 35 Båsberg/Gimberg Petter ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 49
 • Nr 37 Råbock, Anders (Matsson) ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 83
 • Nr 38 Högberg, Johan (Forsholm?) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 19
 • Nr 39 Löfving, Johan ¤ Född i Bergslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 44, 57
 • Nr 42 Biörckman/Holm?, Olof ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 43, 94
 • Nr 46 Lillia, Johan ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 108
 • Nr 48 Thorström, Marcus (Modig, Persson) ¤ Född i Uppland, Lövsta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 59
 • Nr 50 Ekelin, Erik ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 118
 • Nr 51 Dahlström, Olof/Johan ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 113
 • Nr 52 Hasselbom, Jöns ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 115
 • Nr 54 Taxell, Erik (Ersson) ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 87
 • Nr 59 Barckman, Hans ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 111
 • Nr 60 Boman/Moo?, Jöns ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 90
 • Nr 61 Lundberg, Niels ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 112
 • Nr 64 Wijkström/Geting, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 88
 • Nr 67 Örsberg/Öhrberg, Jöns ¤ Född i Östergötland, Kisa Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 4
 • Nr 73 Svan, Anders ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 93
 • Nr 74 Svahlberg, Isak ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 35
 • Nr 75 Lyman, Erik ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 81
 • Nr 77 Frisk, Erik ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 32
 • Nr 79 Broström, Anders ¤ Född i Nora stad Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 42, 5
 • Nr 86 Tholman/Bussman?, Paul (Johansson) ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 53
 • Nr 87 SchantzKahrman?, Daniel ¤ Född i Kopparbergs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 26
 • Nr 88 Carlmark, Olof ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 115
 • Nr 89 Joddman/Wijkbom?, Lars ¤ Född i Hälsingland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Kar 28
 • Nr 93 Forman, Michael ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 45, 87
 • Nr 94 Österberg, Olof ¤ Född i Hälsingland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 119
 • Nr 95 Walder, Olof ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 77
 • Nr 97 Igström, Petter ¤ Född i Hälsingland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 106
 • Nr 98 Skånberg, Sven ¤ Född i ”vid Kristianstad” Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 120
 • Nr 99 Gästrik, Anders ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 88
 • Nr 100 Norling, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 47
 • Nr 101 Lilja, Olof ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 23
 • Nr 102 Berg, Jöran ¤ Född i Jämtland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 122
 • Nr 104 Norberg, Karl ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 99
 • Nr 105 Wollberg, Daniel ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 8
 • Nr 108 Lillia, Anders ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 97
 • Nr 109 Rosbenius, Petter ¤ Född i Hedemora Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 63, 21
 • Nr 110 Boström, Daniel ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 115
 • Nr 111 Forsenfelt, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 58
 • Nr 112 Högberg, Olof ¤ Född i Kopparbergs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 29
 • Nr 114 Westerfors, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 102
 • Nr 116 Seger, Anders ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 100
 • Nr 117 Burman, Olof ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 121
 • Nr 118 Bergman, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 52
 • Nr 119 Söderbom, Anders ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 11
 • Nr 123 Söderberg, Reinhold ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 31
 • Nr 124 Fogell, Nils ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 33

Majorens kompani

 • Förare Brinck, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik

Dragoner

 • Nr 2 Burman/Burgman, Samuel ¤ Född i Kopparberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 24
 • Nr 3 Lärd, Lars ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 3
 • Nr 4 Berg, Anders ¤ Född i Kristinehamn Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 111
 • Nr 6 Näsström, Petter ¤ Född i Norrtälje Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 10
 • Nr 7 Skog, Anders ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 25
 • Nr 8 Wenderman, Sven ¤ Född i Östergötland, -ansta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 15
 • Nr 9 Hedström, Magnus (Ekström) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 17, 108
 • Nr 10 Frisk, Lars ¤ Född i Östergötland, Fornåsa Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 22
 • Nr 11 Nordström, Lars ¤ Född i Kopparbergs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 19
 • Nr 12 Fröberg, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 26
 • Nr 13 Holm, Johan ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 22
 • Nr 14 Forsman, Petter ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 13
 • Nr 15 Kullberg, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 101
 • Nr 18 Strömberg, Anders (Olsson) ¤ Född i Uppland, Teda Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 85, 1
 • Nr 20 Siöberg, Anders ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 32
 • Nr 22 Elfström, Hans ¤ Född i Österbotten Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 73
 • Nr 23 Jungberg, Måns ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 36
 • Nr 24 Widing, Sven (Matsson) ¤ Född i Sörmland, Floda Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 85
 • Nr 28 Siöstedt, Petter ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 46
 • Nr 29 Berg, Zacharias ¤ Född i Nyköping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 43
 • Nr 30 Hallberg, Börie ¤ Född i Halland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 37
 • Nr 33 Sturck, Jonas ¤ Född i Östergötland, Risinge Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 39
 • Nr 35 Länberg/Lanberg, Johan ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 49
 • Nr 37 Lenman, Erik ¤ Född i Åland (SF) Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 59
 • Nr 38 Ringfelt, Lars (Andersson) ¤ Född i Närke, Täby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 60
 • Nr 39 Hård, Anders ¤ Född i Nora stad Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 18
 • Nr 42 Söderström, Nils ¤ Född i Närke, Asker Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 107
 • Nr 44 Printz, Fredrik ¤ Född i Östergötl., Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 1
 • Nr 45 Hägberg, Johan ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 17
 • Nr 46 Bergfeldt, Abel ¤ Född i Östergötl., Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 9
 • Nr 47 Hammar, Lars (Jönsson) ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 81
 • Nr 48 Engeman, Jonas ¤ Född i Östergötl., Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 10
 • Nr 49 Lidman, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 1
 • Nr 50 Lustig, Måns ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 87
 • Nr 51 Lax, Sven ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 6
 • Nr 53 Lund, Hans ¤ Född i Västerbotten Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj
 • Nr 54 Fogelbeg, Thore ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 8
 • Nr 55 Gällman, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 39
 • Nr 56 Källberg, Johan ¤ Född i Östergötland, Linköp. län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 20
 • Nr 57 Sandström, Nils ¤ Född i Skaraborgs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 3
 • Nr 58 Dahlman, Håkan ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 21
 • Nr 60 Wittsten, Anders ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 19
 • Nr 61 Ekebom, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 82
 • Nr 62 Walgren, Petter ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 104
 • Nr 64 Lundberg, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Maj 112
 • Nr 65 Wallerstedt, Olof ¤ Född i Närke, Kumla Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 105
 • Nr 67 Forsberg, Hindrik ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 86
 • Nr 68 Krammel, Morten ¤ Född i Västmanland, Björsta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 106
 • Nr 69 Rundman, Nils ¤ Född i Kungsörs län, Odensvi Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 58
 • Nr 70 Wallberg, Matts ¤ Född i Västmanland, Skedevi Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 62
 • Nr 71 Eklund, Samuel ¤ Född i Småland, Hästveda Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 50
 • Nr 72 Törnberg/Tornberg, Anders ¤ Född i Dalarna, Ås Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Maj 86
 • Nr 73 Modig, Olof ¤ Född i Österdalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 45
 • Nr 74 Näsman, Mats ¤ Född i Romfartuna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 47
 • Nr 75 Flinck, Johan ¤ Född i Romfartuna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 118
 • Nr 76 Åberg, Johan ¤ Född i Västmanland, Tillberga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 7
 • Nr 78 Båhlström/Bolström, Johan ¤ Född i Västmanland, Skultuna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 54
 • Nr 79 Wiman, Anders (Nilsson) ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Transpoterades 1719 från Upl. tremänningsreg. till häst ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 60
 • Nr 80 Lundberg, Carl ¤ Född i Östergötland, Kimstad Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 96
 • Nr 81 Wibom, Johan ¤ Född i Kalmar län, Locknevi Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 34
 • Nr 82 Åhlberg, Jonas ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 72
 • Nr 84 Ferman/Förenman, Erik ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 24
 • Nr 86 Ferner, Petter ¤ Född i Hudiksvall Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 41
 • Nr 87 Pihlström, Nils ¤ Född i Östergötland, Harg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 28
 • Nr 90 Lindgren, Erik ¤ Född i Östergötland, Lunda Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 31
 • Nr 92 Rundqvist, Erik ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 92
 • Nr 94 Tjäder/Kiäder, Sven ¤ Född i Kalmar län, Lofta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 33
 • Nr 95 Abborre, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 39
 • Nr 97 Örström, Bengt ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 25
 • Nr 98 Bredenberg, Sven ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 76
 • Nr 99 Olin/Udlin, Casper ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 69
 • Nr 101 Stolpe, Sven ¤ Född i Bohuslän Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 113
 • Nr 102 Jerpe, Olof (Hjerpe) ¤ Född i Kalmar län, Locknevi Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 79
 • Nr 103 Höög, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 27
 • Nr 104 Frimodig, Brönje (Bryngel) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 123
 • Nr 105 Silfverlöf, Gabriel ¤ Född i Kalmar län, Ukna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 73, 88
 • Nr 108 Ekebom, Christer ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 72
 • Nr 109 Ahlberg, Måns ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 114
 • Nr 110 Svanberg, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 74
 • Nr 111 Roberg, Karl ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 119
 • Nr 112 Hjelmberg, Daniel ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 80
 • Nr 114 Fahlberg/Tallberg, Hans ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 128
 • Nr 115 Hammar, Lars (Nilsson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 127
 • Nr 117 Halmfeldt, Jöns (Almfeldt) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 123
 • Nr 119 Fagerberg, Lars ¤ Född i Östergötland, Fornåsa Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 77
 • Nr 120 Axberg, Ingmar ¤ Född i Östergötland, Mogata Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 59, 120
 • Nr 125 Råhlberg, Olof ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Bor 83

IV kompaniet

 • Furir Rimfrost, Reinholt ¤ Född i Finland ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik Rustmäst

Dragoner

 • Nr 1 Nordberg, Lars ¤ Född i Östergötland, Kristberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 112
 • Nr 4 Fogell, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 44
 • Nr 6 Hagberg, Sven ¤ Född i Östergötland, Skeda Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 20
 • Nr 7 Blom, Nils (-berg) ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 38
 • Nr 8 Edman, Anders ¤ Född i Dalsland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 28
 • Nr 11 Malmberg, Erik ¤ Född i Västmanland, Munketorp Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 115
 • Nr 13 Tåkerberg, Anders ¤ Född i Vadstena Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 77, 41
 • Nr 15 Fris, Hans ¤ Född i Jönköpings län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 57
 • Nr 17 Rundh, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 32
 • Nr 18 Ringström, Daniel ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 36
 • Nr 19 Tweet, Johan ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 110
 • Nr 20 Tjäder, Erik ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 62
 • Nr 21 Skoberg, Anders ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 19
 • Nr 22 Ekeblad, Jonas ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 54
 • Nr 24 Frisk, Sven ¤ Född i Östergötland, Skeberga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 97
 • Nr 25 Husberg, Mårten ¤ Född i Norrköping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 24
 • Nr 26 ÅSBERG/Osberg, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 122
 • Nr 27 Blom, Hans ¤ Född i Hälsingland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 40
 • Nr 28 Sohlberg, Jonas ¤ Född i Östergötland, Tryserum Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 21
 • Nr 29 Malmberg, Måns ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 55
 • Nr 30 Stenbom, Jöns ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 51
 • Nr 33 Sahlberg, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 31
 • Nr 34 Uggla, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 23, 44
 • Nr 35 Wallmo, Anders ¤ Född i Kungsörs län, Hemmeta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 41
 • Nr 38 Hultman, Håkan ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 40
 • Nr 40 Säfvenbom, Petter ¤ Född i Västmanland, Nora Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 61
 • Nr 41 Söderberg, Johan ¤ Född i Småland, Ingarp Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 45
 • Nr 45 Nöös, Anders ¤ Född i Bohuslän Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 87
 • Nr 46 Bergqvist, Jöns ¤ Född i Skaraborgs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 124
 • Nr 47 Fredh, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 33
 • Nr 48 Lyrstedt, Sune ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 52
 • Nr 49 Lydman, Hans ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 81
 • Nr 51 Frögd, Nils (Eriksson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 69
 • Nr 52 Hagelberg, Arvid ¤ Född i Halland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 114
 • Nr 54 Sedman, Erik ¤ Född i Harbo Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 10
 • Nr 56 Jernberg, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 123
 • Nr 57 Örn, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Hel 65
 • Nr 61 Anders Lodman ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 24, 108
 • Nr 63 Råbäck, Mats ¤ Född i Ö Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 2
 • Nr 68 Jung, Claes ¤ Född i V Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 5
 • Nr 69 Örn, Johan ¤ Född i V Dalarna, Ed Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 6
 • Nr 73 Baggström, Erik ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 7
 • Nr 74 Gran, Jonas ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 22
 • Nr 75 Wahlberg, Johan ¤ Född i Västernorrland, Valtuna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Loj 16
 • Nr 81 Forsberg, Lars ¤ Född i Arboga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 12
 • Nr 83 Liusberg, Anders ¤ Född i Västernorrland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 14
 • Nr 84 Raswill, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 9, 83
 • Nr 87 Grönvall, Erik ¤ Född i Sörmland, Huseby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 18
 • Nr 88 Åkerman, Jonas ¤ Född i Jämtland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 8
 • Nr 89 Frisk, Olof ¤ Född i Jämtland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 26 Maj profoss
 • Nr 90 Dunder, Nils ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 52
 • Nr 91 Willman, Jöns ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 54
 • Nr 92 Forström, Olof ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 44
 • Nr 93 Garbohm, Karl ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 46, 44
 • Nr 94 Kihlström, Erik ¤ Född i V Dal, Näs Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 34
 • Nr 95 Gillberg, Anders ¤ Född i Västmanland, Irsta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 42
 • Nr 97 Sparf, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 41
 • Nr 99 Roth, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 98
 • Nr 100 Ståhl, Olof ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 45
 • Nr 101 Österstolp/Östberg, Lars ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 70
 • Nr 102 Kihlberg/Gillberg, Jacob ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 64, 101
 • Nr 103 Åsarp, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 67
 • Nr 104 Gädda Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 68
 • Nr 105 Åström, Petter ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 1
 • Nr 106 Håman, Hans ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 48
 • Nr 108 Östman, Måns ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 115
 • Nr 109 Rångbom/Rångberg, Nils ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 72
 • Nr 110 Wrång/Wrang, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 84
 • Nr 111 Östberg, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 97
 • Nr 112 Romell, Måns (Andersson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 125
 • Nr 113 Berg, Sven ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 83
 • Nr 114 Tång, Jöns ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 89
 • Nr 115 Hasselskog, Sven (-berg) ¤ Född i Älvsborgs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 90
 • Nr 116 Strandman, Erland ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 92
 • Nr 117 Lindgren, Anders ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 93
 • Nr 118 Hufvudman, Jonas ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 94
 • Nr 119 Beck, Johan ¤ Född i Västerbotten Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 100
 • Nr 120 Sporre/Spåre, Petter (Olsson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR N.Sat 90
 • Nr 121 Kihlmark, Erik ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 101
 • Nr 122 Wahlberg, Olof ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 103
 • Nr 123 Siöberg, Påhl ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 109
 • Nr 124 Nordman, Jonas ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 UJR Ing 113

V kompaniet

Dragoner

 • Nr 4 Hasselberg, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 29
 • Nr 5 Alexandersson, Olof ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 4
 • Nr 8 Ekelund, Adam ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 22
 • Nr 10 Lostberg, Johan ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 87
 • Nr 11 Dunderfelt, Nils ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 27
 • Nr 13 Lagerbeck, Erik ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 99
 • Nr 14 Ström, Måns ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 94
 • Nr 15 Kuhlberg, Gabriel ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 97
 • Nr 16 Winge, Anders ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 39
 • Nr 17 Hallenberg, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 63
 • Nr 19 Lindberg, Erik ¤ Född i Uppland, Markim Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 41
 • Nr 20 Holm, Petter ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 96
 • Nr 21 Fältfärdig, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 37
 • Nr 23 Modig, Måns (Månsson) ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 38
 • Nr 25 Högberg, Erik (Hansson) ¤ Född i Bergslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 44
 • Nr 26 Åkerman, Anders ¤ Född i Uppland, Åker s:n Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 101
 • Nr 28 Klingman, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 106
 • Nr 29 Sätterman, Johan ¤ Född i Roslagen, Tuna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 73, 105
 • Nr 30 Lindbom, Olof ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 109
 • Nr 31 Moberg, Staffan ¤ Född i Roslagen, Garn Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 107
 • Nr 32 Wirman, Olof ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 108
 • Nr 33 Elg, Jonas ¤ Född i V Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 117
 • Nr 34 Edqvist, Bengt ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 25
 • Nr 35 Brunsman, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 109
 • Nr 37 Flinck, Erik ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 114, 112
 • Nr 39 Grundell, Lars (Ersson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 115
 • Nr 40 Lundberg, Christopher ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 3
 • Nr 41 Undin, Anders (Nilsson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 116
 • Nr 42 Falck, Jonas (Nilsson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 121
 • Nr 45 Mellberg, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 123
 • Nr 47 Åkerblom, Claes ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 124
 • Nr 49 Skumpe, Jöns ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 126
 • Nr 51 Fagerberg, Nils ¤ Född i Västergötland, Väsbo h:d Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 127
 • Nr 52 Biörckman, Petter ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 86
 • Nr 53 Söderman, Olof ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 7
 • Nr 54 Nordström/Sparf, Erik ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 8
 • Nr 56 Ahlberg, Erik (Nilsson) ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 74
 • Nr 57 Schilling, Nils ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 22
 • Nr 59 Jungman, Måns ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 46
 • Nr 62 Röding, Lars (Svensson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 15
 • Nr 63 Fyrman, Johan ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 89
 • Nr 65 Wallvetter, Ingewald (Jonsson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 12
 • Nr 66 Nyckelman, Lars ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 9
 • Nr 68 Öberg, Johan ¤ Född i Fellingsbro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 47
 • Nr 72 Sandberg, Jonas (Andersson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 6
 • Nr 73 Palm, Lars (Andersson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 48
 • Nr 74 Meijer, Lars ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 86
 • Nr 76 Lindahl, Christopher ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 65
 • Nr 77 Eckerman, Olof ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 120, 88
 • Nr 78 Söderberg, Olof ¤ Född i Söderköping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 36
 • Nr 79 Höök, Johan ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 121
 • Nr 80 Floberg, Petter (Olsson) ¤ Född i Strömsholms län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 74
 • Nr 81 Ramberg, Jacob ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 70
 • Nr 82 Råberg, Erik ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 72
 • Nr 83 Biörnfeldt, Olof ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Liv 51
 • Nr 84 Lundh, Petter ¤ Född i Gällersta Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 28
 • Nr 87 Nordholm, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 27
 • Nr 88 Knipe, Olof ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 71
 • Nr 92 Gisselström, Hindrich ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 34
 • Nr 93 Öman, Anders ¤ Född i Västmanland, Köping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 44
 • Nr 94 Qvarnström, Nils ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 77
 • Nr 95 Roos, Hans (Nilsson) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 35
 • Nr 96 Forsman, Petter ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 79
 • Nr 97 Råberg, Johan ¤ Född i Västmanland,Romfartuna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 59
 • Nr 98 Dahlbom, Erasmus ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 81
 • Nr 99 Lustig, Olof (Andersson) ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 85
 • Nr 102 Malm, Olof ¤ Född i Västergörland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Hal 28
 • Nr 103 Falckman, Anders ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 91
 • Nr 104 Ullbom, Anders ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 108
 • Nr 105 Barckner, Anders (Olsson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 107
 • Nr 106 Ramsten, Jonas ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 98
 • Nr 107 Grönberg, Mårten ¤ Född i Linköpings län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 10
 • Nr 108 Fernstedt, Mats ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Hal 113, 112
 • Nr 109 Hedberg, Johan ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 12
 • Nr 110 Staf, Anders (Olsson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 119
 • Nr 111 Öfverberg, Petter ¤ Född i Fellingsbro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 114
 • Nr 112 Lager, Petter ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 55
 • Nr 113 Forsman, Christoffer ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 82
 • Nr 114 Svahn, Olof ¤ Född i Odensvi Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Liv 98
 • Nr 117 Sparf, Birger/Börje ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 120
 • Nr 118 Hedman, Olof ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 116
 • Nr 119 Rothfellt/Råfält, Arendt (Arne) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 115
 • Nr 120 Brunqvist, Olof ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 98
 • Nr 122 Forsten, Lars ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 113
 • Nr 123 Biörckman, Bryngel ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 95
 • Nr 124 Fahlberg, Erik ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 103
 • Nr 125 Holm, Lars ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 112

VI kompaniet

Dragoner

 • Nr 1 Norman, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 104
 • Nr 2 Fyrman, Hindrik ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 115
 • Nr 4 Lindberg, Bengt ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 106
 • Nr 6 Bonde, Johan ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 121
 • Nr 7 Florin, Mats ¤ Född i Värmland, Fryksdalen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 116
 • Nr 9 Wallström, Nils ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 60
 • Nr 10 Siöberg, Samuel ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 110
 • Nr 12 Wåge, Erik ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 94
 • Nr 13 Tingvall, Johan ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 7
 • Nr 14 Gerling/Järling, Torsten ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 34
 • Nr 16 Lindberg, Olof (Ek) ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 113
 • Nr 17 Rehn, Alexander ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 44, 14, 22
 • Nr 19 Brask, Nils ¤ Född i Västmanland, Odensvik Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 50
 • Nr 21 Åsbom, Petter ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 17
 • Nr 22 Törnqvist, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 16
 • Nr 24 Frisk, Erik ¤ Född i Västmanland, Norberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 9
 • Nr 25 Bergman, Petter ¤ Född i Östergötland, Slaka Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 22
 • Nr 28 Munsterberg, Petter ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 24
 • Nr 30 Foberg, Karl ¤ Född i Strängnäs Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 114
 • Nr 33 Skarp/Scharp, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 31
 • Nr 36 Aschebom, Lars ¤ Född i Östergötland., Rystad Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 106
 • Nr 37 CARLSTEDT, Johan ¤ Född i Östergötland, Mjölby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 118
 • Nr 38 Lagerlöf, Erik (Lehrberg) ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 102
 • Nr 39 Östman, Johan ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 2, 17
 • Nr 41 Lindberg, Matts (Lenberg) ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 13
 • Nr 43 Siöberg, Hans ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 14
 • Nr 44 Svedlander, Lars ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 33, 55
 • Nr 45 Strömwall, Lars ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 19
 • Nr 46 Morberg, Olof (Murberg) ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 26
 • Nr 47 Stenman, Jöns ¤ Född i Jönköping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 42
 • Nr 48 Arnfeldt/Feldt, Johan ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 11
 • Nr 50 Berg, Petter ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 107
 • Nr 51 Wallsten, Matts ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 31
 • Nr 54 Hambelberg/Hummelberg, Erik ¤ Född i Kopparberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 34
 • Nr 55 Backberg, Anders ¤ Född i Kopparberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 35
 • Nr 56 Roos, Johan ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 41, 22, 115
 • Nr 60 Lundberg, Erik ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 27
 • Nr 65 Järnberg, Petter ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 45
 • Nr 66 Barckman, Johan (Ljunggren?) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 49
 • Nr 68 Hollberg/Höllberg, Olof ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 118
 • Nr 70 Håberg, Carl ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 51
 • Nr 71 Embrick, Johan (Ennbrick) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 37
 • Nr 73 Åström, Nils ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 29
 • Nr 76 Årre/Orre, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 30
 • Nr 78 Frisk, Jonas ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 81
 • Nr 79 Norman, Petter ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 78
 • Nr 80 Biörckenfeldt, Petter ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 82
 • Nr 81 Högfors, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 71
 • Nr 82 Westergren, Erik ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 88
 • Nr 83 Beckman, Augustinus ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 66
 • Nr 84 Westerberg, Jacob ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 64
 • Nr 86 Näsman, Olof ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 65
 • Nr 87 Murberg/Morberg, Petter ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 50
 • Nr 88 Lundberg, Anders ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 73
 • Nr 89 Wåhlbom, Petter ¤ Född i Östergötland, Vål- Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Mas 61
 • Nr 92 Sundberg, Nils ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 112
 • Nr 94 Fröberg, Johan (Friberg) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 63
 • Nr 95 Forsberg, Ingemar ¤ Född i Östergötland, Hörberga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 112
 • Nr 96 Storbohm, Nils ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 62
 • Nr 97 Tengeman, Elias ¤ Född i Östergötland, Vist Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 122
 • Nr 98 Forsman, Petter ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 124
 • Nr 103 Wallengren, Anders ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 120
 • Nr 104 Brunberg, Nils ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 1
 • Nr 106 Östblad, Olof ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 2
 • Nr 107 Harald Boman ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Raut 125
 • Nr 108 Segerberg, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 39
 • Nr 110 Orrman/Åhrman, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 7
 • Nr 110 Åhrman/Orrman, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 7
 • Nr 111 Lidman, Sven ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 116
 • Nr 112 Grevberg, Bengt ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 27
 • Nr 114 Åhman, Nils ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 21
 • Nr 115 Elg, Erik ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 96
 • Nr 119 Blomfeldt, Johan (Persson) ¤ Född i Närke, Almby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 122
 • Nr 121 Österberg, Anders ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Maj 39
 • Nr 124 Lundgren, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 127
 • Nr 125 Rosenhielm/Rosenbom, Bengt ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 77

VII kompaniet

Dragoner

 • Nr 1 Krook, Claes ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 21
 • Nr 3 Wijberg, Petter ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 34, 35
 • Nr 4 Öberg, Nils (Nilsson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 17
 • Nr 5 Gullstedt, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 26
 • Nr 6 Siöberg/Nyman, Petter ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 74
 • Nr 8 Karlström, Lars ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 72
 • Nr 10 Nyman, Anders ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 17
 • Nr 11 Häggblom, Anders (Hindersson) ¤ Född i Uppland, Film Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 31
 • Nr 12 Broholm, Olof ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 32
 • Nr 13 Boman, Anders (Ersson) ¤ Född i Uppland, Österby (Film) Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 48
 • Nr 14 Oxelgren, Sven ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 16, 26
 • Nr 17 Löth, Erik ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 79
 • Nr 18 Biörnman, Anders (Bjur-) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 80
 • Nr 19 Warnberg, Johan ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 101
 • Nr 22 Åhman, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 82
 • Nr 23 Gröning, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 88
 • Nr 24 Karlberg, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 86
 • Nr 26 Wessman, Lars ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 68
 • Nr 28 Holm/Holmstedt, Sven ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 126
 • Nr 29 Almberg, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 47
 • Nr 34 Hierpe, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 70
 • Nr 35 Lindman, Israel ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 63
 • Nr 36 Leijon, Johan ¤ Född i Östergötland, Regna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 50
 • Nr 37 Boman, Lars ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 66, 10
 • Nr 38 Rahm, Anders ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 65
 • Nr 39 Mörck, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 87
 • Nr 40 Östberg, Johan ¤ Född i Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 75
 • Nr 41 Humbla, Lars ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 49
 • Nr 42 Fröberg, Petter (Jöransson) ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 15
 • Nr 43 Hoberg, Jonas ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 42
 • Nr 46 Hultenberg, Matts ¤ Född i Skinnskatteberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 55
 • Nr 47 Tunberg, Lars ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 55
 • Nr 49 Sohlman, Olof ¤ Född i Köping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 56
 • Nr 50 Bergman, Ivar ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Sys 121
 • Nr 51 Forsman, Anders ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 19
 • Nr 52 Bäckman, Petter ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 20
 • Nr 53 Broxman, Elias ¤ Född i Stockholm Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 16
 • Nr 54 Sundström/Sund Lars ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 29
 • Nr 55 Fahlberg, Erik ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 27
 • Nr 56 Åman, Anders ¤ Född i Gästrikland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 24
 • Nr 57 Nyberg, Matts ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 106
 • Nr 58 Lomberg/Blomberg, Jonas ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 30
 • Nr 59 Liman, Anders ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 32
 • Nr 61 Rundgren, Johan ¤ Född i Fellingsbro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 31
 • Nr 63 Flinckenfelt, Johan ¤ Född i Lindesberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 56
 • Nr 65 Liberg, Lars ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 34
 • Nr 66 Fogell, Anders ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 45
 • Nr 67 Lund, Anders ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 47
 • Nr 68 Ehrendahl, Nils ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 38
 • Nr 71 Tunman, Johan (Jansson) ¤ Född i Hälsingland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 21
 • Nr 72 Öberg, Erik ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 37
 • Nr 73 Blom, Lars ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 4 korpral
 • Nr 75 Stierna, Carl ¤ Född i Dalarna Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 42
 • Nr 76 BAUMAN/Boman, Diedrich ¤ Född i Linköpings län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 33
 • Nr 78 Mörn, Jons ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 12
 • Nr 79 Bergsten, Olof ¤ Född i Jämtland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 7
 • Nr 81 Löfwing, Jonas ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 44, 33
 • Nr 85 Brådd, Jonas ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 113
 • Nr 86 Dahlgren, Lars ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 46
 • Nr 87 Steen, Karl (Johansson) ¤ Född i Västerbotten Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 16
 • Nr 88 Garneij, Jacob ¤ Född i Enånger Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 69
 • Nr 89 Lundberg, Nils ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 119, 48
 • Nr 90 Wallerstedt, Petter ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 120
 • Nr 91 Bram, Daniel ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 112
 • Nr 93 Broman, Lars ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 10
 • Nr 96 Frimodig, Anders ¤ Född i Fellingsbro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 66
 • Nr 97 Hällberg, Lars ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 72
 • Nr 98 Fält, Petter ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 74
 • Nr 99 Askerbom, Petter ¤ Född i Närke, Kil Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 11
 • Nr 101 Lindgren, Anders ¤ Född i Fellingsbro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 5
 • Nr 102 Asp, Lars ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 128
 • Nr 103 Spång, Lars (Larsson) ¤ Född i Närke, Spånga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 78
 • Nr 104 Lillieberg, Petter ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 52
 • Nr 106 Norberg, Hans ¤ Född i Skinnskatteberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 55
 • Nr 107 Fahlberg, Jacob ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 57
 • Nr 108 Wahlström, Johan ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 77
 • Nr 109 Linder, Olof ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 6
 • Nr 110 Garf, Diedrich ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 54
 • Nr 113 Norbom, Olof ¤ Född i Vintrosa Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 9
 • Nr 114 Wästbom, Johan (Westbom) ¤ Född i Närke, Ekeby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 98
 • Nr 117 Sundman, Matts ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 81
 • Nr 118 Gammelberg, Jöns ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Ö.Sat 55
 • Nr 119 Wågberg, Anders ¤ Född i Örebro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 99
 • Nr 120 Stenqvist, Erik ¤ Född i Älvsborg, Dalbo Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 91
 • Nr 122 Forsberg, Anders ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 92
 • Nr 123 Appelbom, Håkan ¤ Född i Småland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Övl 124
 • Nr 124 Måsberg/Mossberg, Erik ¤ Född i Svennevad Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 114
 • Nr 125 Örnberg, Nils ¤ Född i Västerbotten Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 89

VIII kompaniet

Dragoner

 • Nr 1 Åhlfelt, Erik ¤ Född i Uppland, Vendel Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 50
 • Nr 2 Rehn, Lars (Larsson) ¤ Född i Linköpings län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Asik 90
 • Nr 4 Kallman, Claes (Andersson) ¤ Född i Uppland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 88, 86
 • Nr 5 Flinck, Nils (Andersson) ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 75
 • Nr 6 Lundberg, Jonas (Ölsson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 9
 • Nr 7 Myrman, Lars (Persson) ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 101
 • Nr 10 Ehrnström, Nils (Nilsson) ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 7
 • Nr 11 Biörckbom, Olof (Jonsson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 80
 • Nr 13 Nordström Anders (Olsson Arvid) ¤ Född i Norge Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 4
 • Nr 14 Bäck, Petter (Andersson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 5
 • Nr 14 Abborre, Jonas (Jakobsson) ¤ Född i Småland, Arby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 URR Övl korpral
 • Nr 15 Hiort, Olof (Börjesson) ¤ Född i Kalmar län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 8
 • Nr 16 Ekenberg, Mats (Matsson) ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 34
 • Nr 18 Biörckman, Erik (Persson) ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 31
 • Nr 20 Ringbom, Olof (Jonsson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 35
 • Nr 21 Bergdahl, Jöns (Ersson) ¤ Född i Falun Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 17
 • Nr 22 Landtman, Elias (Eliasson) ¤ Född i Arboga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 43
 • Nr 24 Ehrnström, Anders (Andersson) ¤ Född i Kopparbergs län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 47
 • Nr 25 Forsberg, Nils (Persson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 2
 • Nr 26 Högman, Anders (Nilsson) ¤ Född i På Dal Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 38
 • Nr 29 Fernström, Nils (Ersson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 29
 • Nr 31 Dahlström, Olof (Larsson) ¤ Född i Kopparberg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 26
 • Nr 32 Pollentius, Johan (Samuelsson) ¤ Född i Falun/Finland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 10
 • Nr 33 Berg, Jonas (Persson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 46
 • Nr 35 Wigren, Sven (Johansson) ¤ Född i Skåne Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 13
 • Nr 36 Gierman/Hierman, Håkan(Andersson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 48
 • Nr 37 Biörck, Anders (Andersson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 14
 • Nr 38 Bratell/Britell, Anders (Jonsson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 1
 • Nr 39 Winge, Olof (Ersson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 15
 • Nr 41 Åkerfält, Lars (Andersson) ¤ Född i Fellingsbro Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Övl 92 Säx 77
 • Nr 42 Hagmark, Petter ¤ Född i Lindes bergslag, Vedevåg Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 5 Furir
 • Nr 43 Giötfelt, Johan (Jansson) ¤ Född i Grythyttam Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 61
 • Nr 44 Grefstedt, Anders (Jansson) ¤ Född i Nora bergslag, Järbo Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 52
 • Nr 45 Hiulström/Tidström, Anders (Nilsson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 53
 • Nr 46 Hänning, Lars (Johansson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 38
 • Nr 47 Kling, Erik (Abrahamsson) ¤ Född i Närke, Tysslinge Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 57
 • Nr 48 Rundberg, Lars (Persson) ¤ Född i Nyköping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 51
 • Nr 49 Holmberg, Jöns (Persson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 119
 • Nr 50 Bergström, Erik (Ersson) ¤ Född i Kumla Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 62
 • Nr 52 Menlös, Erik (Olsson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 56
 • Nr 53 Kihlberg, Jonas (Larsson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 55
 • Nr 54 Biurling, Petter ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 118
 • Nr 55 Norling, Petter (Ersson) ¤ Född i Norrtälje Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 108
 • Nr 56 Cederberg/Zederberg, Sven(Svensson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 114
 • Nr 57 Tyberg/Friberg, Jöns (Andersson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 120
 • Nr 58 Holmström, Nils (Bengtsson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 110
 • Nr 59 Ramberg, Olof (Larsson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 123
 • Nr 60 Blomberg, Olof (Olsson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 64
 • Nr 61 Onsberg, Gustaf (Svensson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 68
 • Nr 62 Mörling, Petter (Olsson) ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 103
 • Nr 63 Strengman, Petter (Hansson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 87
 • Nr 65 Elg, Petter (Olsson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 63
 • Nr 66 Segersvärd, Erik (Andersson) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 96
 • Nr 69 Ljungberg, Jonas (Johansson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 126
 • Nr 70 Norberg, Sven (Hansson) ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 81
 • Nr 71 Askengren, Håkan (Jonsson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 72
 • Nr 72 Lundberg, Olof (Landberg, Andersson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 100
 • Nr 73 Blomberg, Erik (Ersson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 7
 • Nr 74 Wijkström, Petter ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 6
 • Nr 76 Bergström, Karl (Andersson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 40
 • Nr 78 Söderberg, Lars (Andersson) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 20
 • Nr 80 Måns Håkansson Oxellgren ¤ Född i Vadstena län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 4
 • Nr 81 Kallerman, Måns (Knutsson) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 63
 • Nr 82 Werling, Jonas (Larsson) ¤ Född i Kisa Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 56
 • Nr 83 Spando/Spondou, Bengt (Andersson) ¤ Född i Arboga Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 41
 • Nr 84 Sääf, Pål (Pålsson) ¤ Född i Falu län Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 90
 • Nr 86 Asp, Jöns (Ahlquist) ¤ Född i Östergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 111
 • Nr 87 Wågström, Bengt ¤ Född i Uppland, Vallby Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Liv 79 Jäm 91
 • Nr 88 Gillberg, Anders (Andersson) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 59
 • Nr 90 Säfström, Jacob (Elofsson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 42
 • Nr 91 Lundberg, Sven ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 116
 • Nr 92 Pihl, Johan (Jacobsson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 78
 • Nr 93 Ekbom, Olof (Ersson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 47
 • Nr 94 Glansberg, Christer (Abramsson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 122
 • Nr 95 Kyhlberg, Petter (Larsson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 77
 • Nr 97 Witzling/Witting, Nils (Johansson) ¤ Född i Närke Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 123
 • Nr 99 Norberg, Erik (Gustavsson) ¤ Född i Nora Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Säx 63 Jäm 4
 • Nr 100 Grönberg, Sven (Andersson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 21
 • Nr 101 Kihl, Karl (Karlsson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 15
 • Nr 102 Loberg, Salomon (Hindersson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 59
 • Nr 103 Tillqvist/Telqvist, Anders Christ ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 47
 • Nr 106 Enstedt, Erik (Johansson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 74
 • Nr 107 Holm, Sven (Andersson) ¤ Född i Norrköping Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HRR Vem 39
 • Nr 111 Frimodig, Johan ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 19
 • Nr 112 Moberg, Lars (Nilsson) ¤ Född i Västergötland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 9
 • Nr 115 Biurberg, Petter (Olsson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 23
 • Nr 116 Hällman, Erik (Johansson) ¤ Född i Uppland, Skuttunge Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 36
 • Nr 117 Galberg, Olof (Gullberg, Gunnarsson) ¤ Född i Uppland, Tierp Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 89
 • Nr 118 Berg, Johan (Johansson) ¤ Född i Västmanland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 16, 64
 • Nr 119 ÅMAN, Matts (Persson) ¤ Född i Roslagen Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 72
 • Nr 122 Edström, Petter (Andersson) ¤ Född i Värmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 120
 • Nr 123 Lärka, Nils (Johansson) ¤ Född i Sörmland Sverige ¤ Finska enheten efter 1721 HJR Jäm 5