Genealogy Projects tagged with Hiitola on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Locality Hiitola, Finland (Ceded Karelia)

  Hiitola locality project Genealogy project for Hiitola and the neighbouring areas. In addition to this locality project, please register also to the larger entity, Finland and Karelia Project , that builds family tree in the whole Finland and Karelia. Please register also to the relevant village projects (list below). Joining projects: in the project page, click "Actions" > "Join project". ...

 • Kylä Tiurula, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Tiurula oli muinaisen Hiitolan keskus, ajan, jolloin asutus oli keskittynyt Laatokan rannikolle ja uskontona oli kreikkalaiskatolinen usko. Itsenäiseksi kreikkalaiskatoliseksi seurakunnaksi Tiurula tuli 1500-luvulla. Tämä Tiurulan eräänlainen kukoistuskausi päättyi Stobovan rauhaan 1617, minkä seu...

 • Kylä Yläkokkola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Yläkokkola oli Kokkolanjoen [Hiitolanjoen] jokivarsikylä Kirkonkylän vastapäätä joen koillispuolella sillä kohdalla, missä Kokkolanjoki virtaa Valtolanjärven läpi ennen Veijalanjärveä. Yläkokkolaa ympäröivät Alakokkola, Valtola, Kylälahti ja Pohjii. Luulisi, että Yläkokkola oli joen ylävirran puol...

 • Kylä Kilpola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Hiitola Kilpolansaari Sillon laulan, konsa jouan , Kons' ei rukkiit rutaja Eikä taitu otrantähkä Eikä karise kauran ripset . 5 Nyt on rukkiit rutussa Sek' on kaurat kaappunoilla , Otrat oivan närtteheillä . Runo kerätty 1850, Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR) Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kilpola on oikeastaan saaristo, ...

 • Ilmee

  Sivusto on rakenteilla. Lähteet: Hiitola-Säätiön ylläpitämät Hiitola sivut Kylät Hiitolan kylähistoria, Iivar Kemppinen, 1972 Kurkijoen kihlakunnan historia: Hiitola - Kurkijoki - Lumivaara - Jaakkima; Erkki Kuujo, Toivo Immonen, Eino Puramo, 1958 Henkilöhakemisto Kurkijoen kihlakunnan historian osiin I-II-III Laatinut Ville Laakso: Copyright 1993, 1998, 2003 Wikipedia Hiitola

 • Kylä Raivattala, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kylän läpi kulki, kuten mainittu, Ilmeelle vievä Sortavalan - Viipurin maantie. Noin kahden kilometrin päässä asemalta, Marjakummun mäessä, erosi tästä valtatiestä Tutinkylän ja uudenkylän maantie, jonka mainitut kylät rakensivat 1914. Tämän tien varressa olivat Haukkavaaran kylän rajalla olevat R...

 • Kylä Pohjii, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Pohjiin kylä, entinen Vihtsuo (Vihtasuo), jonka paikannimenä mainitaan isoajakoa edeltäneeltä ajalta Pohjus, oli Kurkijoelle vievän maantien varressa noin 4-5 km päässä Hiitolan asemalta. Kun Pohjii oli Kylälahden vanhalta asutusalueelta katsoen suoraan pohjoisessa, näyttää sen nimitys samoin kuin...

 • Kylä Alakokkola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Alakokkola sijaitsi lähellä Hiitolan pitäjän maantieteellistä keskipistettä sekä samoin lähellä pitäjän uusinta elämänsykkeen keskustaa, aseman tienoota. Asemalta oli Alakokkolaan matkaa noin viisi kilometriä. Vanhastaan ei ole erotettu Ala- ja Yläkokkolaa, vaan on puhuttu vain Kokkolasta yhtenä...

 • Kylä Heponiemi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Heponiemi ei ollut mikään itsenäinen kylä, vaan asutusalue, mikä koostui Kavonsalmen, Haapalahden, Hännilän, Tiurulan, Pohjiin, Piimälän, Laurolan, Kyläjärven ja Alakokkolan salopalstoille asettuneiden asukkaiden taloista ja mökeistä muodostaen kokonaisuuden, mikä eli elämäänsä naapuri- ym. suhtei...

 • Kylä Huiskonniemi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Huiskonniemi kylän nimenä johtuu paikkakunnalla asuneesta vanhasta karjalaisesta Huiskojen suvusta, mikä asui vielä 1600-luvun alussa Huiskonniemessä, mutta sukua oli myös Kurkijoen puolella. Historiallisissa asiakirjoissa Huiskonniemi mainitaan Tiurulan kirkkopitäjän kylänä vuodelta 1629, ja samo...

 • Kylä Ikala, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Samoin kuin Hömmö ei myöskään Ikala ollut itsenäinen, kirkonkirjoihin merkitty kylä, vaan paikkakunta, jonka talot oli rakennettu Kylälahden, Kilpolan, Tuonaan ja Pohjiin kylien salopalstoille ja joka sijaitsi Ilmeen ja Kirvun rajalla näillä tienoin, missä Ilmeen ja Kirvun välinen raja kohtaa Hiitolan rajan. Paikkakunnan nimi on muotoutunut henkilonnimistä Ika, Ikä, Ik...

 • Kylä Itula, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kylän nimi Itula juontuu itu-sanasta, jota on tedennäköisesti käytetty karjalaisen sukunimen (Itu) funktiona. Itula on vanha, varmaan jo kivikaudella asuttu kylä, sillä se on tyypillistä vanhaa Laatokan rannikon asutusseutua Itulan kylä sijaitsi syvälle mantereeseen pistävän Naismeri-nimisen L...

 • Kylä Ivankoski, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kylänä Ivankoski oli tyypillinen jokivarsikylä ja se kuuluu Hiitolan vanhoihin asutusalueisiin Ivankosken kylää ympäröivät Siisiönmäen, Hännilän, Haukkavaaran ja Alakokkolan kylät. Kokkolanjoen eli Sahakosken että sitä ympäröivän kylän vanha nimitys on Ivankoski, mikä perustuu vanhaan venäläis...

 • Kylä Koukunniemi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kylän nimi Koukunniemi viittaa sukunimeen Koukku tai mahdollisesti myyttisiin nimiin Kauko, Kaukola, Kouko, Koukonniemi. Koukunniemi oli tyypillinen joenrantakylä Kokkolanjoen eli Hiitolanjoen alajuoksulla siinä, missä joki laajeni Veijalanjärveksi. Kylän kohdalla järvi kapeni Veijalan ja Valt...

 • Kylä Lipola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Lipolan kylä sijaitsi Hiitolan asemalta ja kirkolta Käkisalmeen vievän maantien kahtapuolen lähellä Laatokan rantaa. Aivan rantaan asti se ei kuitenkaan ulottunut, vaan Kopsalan ja Pukinniemen kylät muodostivat maakaistaleen Lipolan kylän ja Laatokan vesien välille. Asemalta oli Lipolaan matkaa no...

 • Kylä Kylälahti, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Kylälaks 1. Palonmäki 2. Ukkola 3. Petäikkö 4. Eliaksenmäki 5. Silonmäki 6. Kataikkomäki 7. Ikolmäki 8. Komi 9. Aatinmäki 10. Nikkola Lähteet: Hiitola-Säätiön ylläpitämät Hiitola sivut Kylät Hiitolan kylähistoria, Iivar Kemppinen, 1972 Kurkijoen kihlakunnan historia: Hiitola - Kurkijoki - Lumivaara - Jaakkima; Erkki Kuujo, Toivo Immone...

 • Kylä Kyläjärvi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kyläjärven kylä sijaitsi lähellä Pekonlahtea ja Laatokan rantaa, mutta aivan rantaan asti kylän tilukset eivät ulottuneet. Sinne kuljettiin Hiitolan asemalta ensin Kurkijoen maantietä, mistä sitten erosi kylätie oikealle. Asemalta oli kylään matkaa noin 5 km. Kyläjärveä ympäröivät Unkolan, Mustola...

 • Kylä Pukinniemi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Hiitola, Pukinniemen rautatieasema; Pukinniemen pysäkki eli asema1920, Lappeenranta museums Collection: Wiipuri-museo, Wiipuri-museon kokoelma ( CC BY-NC-ND 4.0) Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Pukinniemen kylä oli pitäjän kaakkoiskulmassa Kaukolan rajalla Laatokan rannalla. Sinne oli Kirkonkylän kautta Hiitolan asemalta mat...

 • Kylä Salokilpola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Salokilpolaksi nimitettiin suurta, yhtenäistä aluetta Ilmeen maantien kahtapuolen Raivattalan ja Törisevän välillä. Pohjoisessa tämä alue rajoittui Kuoksjärven ja Tutin kyliin ja etelässä Marjakosken asutusalueeseen. Mitoiltaan koko Salokilpolan alue oli noin 4 x 4 km eli noin 1600 ha. Se ei ollut...

 • Kylä Siisiönmäki, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla . Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Siisiönmäkeläiset ovat sitä mieltä, että Siisiönmäki ja Ivankoski oikeastaan olivat yhtä kylää samoin kuin olivat molempien kylien salopalstatkin ikään kuin yhtä aluetta Raivattalan kylän Pahalammen luona. Tosiasiassa kuitenkin Siisiönmäki oli oma kylänsä, jossa viime aikoina oli kahdeksan taloa....

 • Kylä Sirsjärvi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Sirsjärvi oli Hiitolan kaakkoiskulman kyliä ja sijaitsi Pukinniemen kylän vieressä siinä perimmäisessä pohjukassa, mikä työntyi kaakkoon Laatokan rannikon ja Kaukolan pitäjänrajan väliin. Laatokasta sen erotti Pukinniemen kylä ja mantereen puolella sitä rajoittivat Kopsalan ja Telkinniemen kylien ...

 • Kylä Telkiniemi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Näköala Laatokalle Hiitolan Telkinniemeltä, 1920-30-luku, National Board of Antiquities - Musketti, Historian kuvakokoelma, Karjalan Liiton kokoelma,(CC BY 4.0) Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Telkinniemen kylä sijaitsi samannimisessä Laatokan niemekkeessä suoraan vastapäätä Kilpolan keskimmäistä suurta saarta Kopsalan lahden ...

 • Kylä Tenhola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Tenhola oli rantakylä, kuten Telkinniemikin, ja sijaitsi Naismeren Kavotsanlahden rannalla Kurkijoen Riekkalan kylän vastapäätä Telkinniemestä noin 8 km linnuntietä suoraan pohjoiseen. Sitä rajoittivat Kavotsanlahti, Kavonsalmen kylä, Huiskonniemi, Nehvola ja Itula. Hiitolan asemalta oli Tenholaan...

 • Kylä Tounaa, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Tounaa oli aito saaristokylä aavan Laatokan tuntumassa Kilpolan pohjoisimman saaren koilliskulmassa. Kylä oli lähes suunnikkaan muotoinen, kooltaan 2 x 4 km ja pituussuunta oli luoteesta kaakkoon. Pohjois-koillisessa kylä rajoittui Tounaan salmeen, minkä takana Naismeren toisella puolella oli Kurk...

 • Kylä Tujula, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla . Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Tujulan kylä sijaitsi lähellä niemen kärkeä siinä Kylälahden ja Haapalahden väliin työtyvässä luode-kaakko suuntaisessa Laatokan nimekkeessä, missä olivat Piimälän, Laurolan, Tujulan ja Ulaskanniemen kylät. Nimen tyvessä rajoitti pohjoisen puolella Tujulaa Laurolan kylä ja etelän puolella niemen ...

 • Kylä Veijala, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Veijala oli yksi Hiitolan suuria ja merkittäviä kyliä. Jo vuonna 1500 kylässä oli Vatjalaisen viidenneksen verokirjan mukaan 20 taloa ja siitä muodostui Veijala-niminen Kurkijoen pogostaan kuuluva kappeliseurakunnan keskus. Vuodelta 1571 on jo tieto, että Veijalan kappelin pappina oli Grigorei Jos...

 • Kylä Valtola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Valtola oli pieni kylä Valtolanjärven rannalla Kylälahden ja Kirkonkylän välissä. Paikannimi liittyy henkilönnimeen Valto. Kylää ympäröivät Kylälahti, Koukunniemi, Yläkokkola, Alakokkola ja Kirkonkylä. Vaikka kylä oli siis aivan Kirkonkylän vieressä ja kirkko näkyi parin kilometrin päässä peltojen...

 • Kylä Päijälä, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Päijälä oli rantakylä, Mustolasta kaakkoon päin, Mustolanlahden rannalla. Tämän pitkän Laatokan lahden takana oli Kurkijoen Riekkalan kylä, minkä vuoksi monet, varsinkin kurkijokelaiset, nimittivät lahtea Riekkalan lahdeksi. Riekkala-nimisiä paikannimiä on Laatokan rantamilla muuallakin, mm. Sorta...

 • Kylä Vaavoja, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Hiitolan Vaavojan kylän kansakoulu, Vaavoja, Hiitola 1920-30-luku, National Board of Antiquities - Musketti, Collection: Historian kuvakokoelma, Karjalan Liiton kokoelma (CC BY 4.0) Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Vaavojan kylä oli ikivanhaa hiitolalaista peltoaluetta, missä maanviljelyä on varmaan harjoitettu suunnilleen yhtä...

 • Village Ulaskanniemi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Ulaskanniemi oli uloimpana kärkenä siinä niemekkeessä, mikä edellä on mainittu Tujulan yhteydessä ja jossa olivat Piimälän, Laurolan ja Tujulankin kylät. Ulaskanniemen vastapäätä, runsaan puoli kilometriä leveän salmen lounaispuolella oli Kilpolan pohjoisin ja suurin saari. Hiitolan asemalta oli U...

 • Kylä Unkola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Unkola kuului pitäjän itäisiin sisämaakyliin. Se sijaitsi Hiitolasta Kurkijoelle vievän valtatien varressa, sen kahtapuolen, Hiitolan asemalta noin 6-7 km päässä. Unkolan ympärillä olivat Kyläjärven, Pohjiin ja Mustolan kylät. Kylätyypiltään Unkola oli naapurinsa Mustolan kaltainen: maisemat oliva...

 • Kylä Kuoksjärvi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kuoksjärven kylä sijaitsi pitäjän luoteisosassa Kurkijoen rajalla Hiitolasta Elisenvaaraan vievän rautatien ja Kokkolanjoen välisellä alueella kuitenkin siten, että mainittu rata kulki kylän itäosan läpi ylittäen mm. matalan Hämäläisenlammen, joka itse asiassa on juuri vanha Kuoksjärvi, mistä kylä...

 • Kylä Marjakoski, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Marjakoski ei ollut itsenäinen kylä, vaan Hömmön, Heponiemen ja Salokilpolan tavoin paikkakunta, jonka merkitys pitäjän asutusalueena kasvoi jatkuvasti. Matkaa tälle koskelle oli Hiitolan asemalta Sahakosken ja Hiitolankylän kautta noin 11 km ja Hiitola-Ilmee -maantietä noin 12-13 km. Ilmeen maantieltä lähti tie Marjakoskelle Könösen pellon vierestä, runsaan kilometr...

 • Kylä Kavonsalmi, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Laatokka, Kavonsalmi, Hiitola, kesä 1907, National Board of Antiquities - Musketti Collection: Kansatieteen kuvakokoelma Karjalaisen osakunnan kokoelma, Wecksell Hannes, kuvaaja, (CC BY 4.0) Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Kavonsalmi on ollut asuttu jo esikristillisenä aikana, mitä käsitystä tukevat}} kylän muinaiskalmisto, se...

 • Kylä Hännilä, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Rautatieasema rakennettiin Hännilän kylän luoteisosaan lähelle Raivattalan ja Haukkavaaran kylien rajoja. Muut kylät Hännilän ympärillä olivat Ivankoski, Alakokkola, Kirkonkylä ja Hiitolankylä. Kylän vesirajoina olivat Hiitolankylän puolella Hiitolanjärven Pantsarlahti sekä Alakokkolan, Ivankosken...

 • Kylä Asila, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Asilan kylä sijaitsi Laatokan rannalla juuri Kokkolanjoen (Hiitolanjoen) suulla ja oli Laatokan Karjalan kauneimpia kyliä. Luonto oli kaikin puolin rehevä ja kaunis, ja sen kauneutta tehostivat lehtojen lomista siintävän Laatokan lahden, Rasinselän, kirkkaat vedet. Kylän keskellä purki Kokkolanjok...

 • Kylä Laurola, Hiitola

  Tämä on Hiitolan Laurolan kylän kyläprojekti. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Laurolan kylän elämä ja kohtalot kietoutuvat 1700-luvun alkupuolelta asti venäläisiin lahjoitusmaakysymyksiin, kun tsaari Pietari Suuren leski, Katarina I, 8.1.1726 ja 7.8.1726 allekirjoitti ukaasit, joiden nojalla koko Hiitola ja siihen silloin kuulunut Ilmee määrättiin Piet...

 • Kylä Haukkavaara, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Haukkavaaran laiturivaihde, 1920 - 1929, 1920-luvun lopulta,The Finnish Railway Museum, Suomen Rautatiemuseon kuvakokoelma (CC BY-NC-ND 4.0), Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Haukkavaaran kylä sijaitsi aivan pitäjän sekä maantieteellisen että taloudellisen ja liike-elämän keskustan, aseman seudun, vieressä. Kylä oli luoteesta k...

 • Kylä Haapalahti, Hiitola

  Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Tämä projekti on Hiitolan Haapalahden kylän kyläprojekti. Projekti sisältää kylän asutusluetteloita, tarinoita ja valokuvia, linkkeineen sukupuuhun. Kyläprojekti kehittyy ja täydentyy jatkuvasti. Haapalahden kylä on saanut nimensä samannimisestä Laatokan lahdesta ja se sijaitsi kolmiosaisen Kilpolan saariryhmän pohjoisimma...

 • Kylä Mustola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. (tekstiä voi muokata) Hiitolan kylähistoria, , Iivar Kemppinen, 1972 Talot Mustola Mustola * 1. Wähikkä * 2. Lanksi * 3. Wihavain * 4. Iivonen * 5. Ruskianmäki * 6. Sepänmäki * 7. Mustavaara * 8. Koivumäki (Petkola) * 9. Ratala (Petkola) * 10. Kauramäki * 11. Saahkari * 12. Niemelä Mustola eli Petkola * 13. Jiysinmäki * 14. Homan...

 • Kylä Nehvola, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Nehvolan kylä sijaitsi Laatokan rannikon lahtien poukamissa Hiitolan asemalta noin 10 km suoraan itään. Maanteitse sinne pääsi kahta tietä asemalta: joko Kurkijoen tietä Vihtsuohon (Vihtasuo) asti, mistä käännyttiin oikealle Paksujalkaan, Tiurulaan ja Nehvolaan, mistä tie jatkui edelleen Päijälään...

 • Hiitolalaisia ja hiitolaisjuurisia henkilöitä

  Sivut ovat kehitteillä Eeva Kilpi Martti Talvela Iiro Viinanen Jukka Viinanen Juho Pekanpoika Pösö Luettelo Suomen talonpoikaissäädyn valtiopäiväedustajista säätyvaltiopäivillä; Hiitola Martti Levonen 1867 Heikki Jaatinen 1877-78

 • Kylä Hiitolankylä, Hiitola

  (Sivusto on rakenteilla) Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Hiitolan nimi esiintyy muiden vanhojen kylien rinnalla jo 1471, samoin Vatjalaisen viidenneksen verokirjassa vuodelta 1500 sekä Kurkijoen pogostaan kuuluneen Veijalan kappelin eräänä kylänä Täyssinän rauhan ajoilta 1595. Hiitolankylä laajat järvimaisemat ja vehmaat ja vehreät maat. Monin paikoi...

 • Kylä Uusikylä,Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Uusikylä oli nimensä mukaisesti Hiitolan uusimman asutuksen aluetta lukuun ottamatta Hömmön salon, Jäävaaran, Ikalan, Mustolan Peräsalon ja Marjakosken uutistiloja. Asukkaat olivat siirtyneet Uuteenkylään lähinnä Raivattalasta käsin, sillä Uudenkylän vanhimpiin asukkaisiin kuuluneet Karvaset oliva...

 • Kylä Kirkonkylä, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Moskovan Vatjalaiseen viidennekseen kuulunut Hiitolan kylä Hiitolanjärven rannalla oli jo novgorodilaisvallan aikana Pähkinäsaaren rauhan jälkeen kuulunut kappeliseurakuntana Kurkijoen pogostaan. Tästä vanhasta kreikanuskoisesta seurakunnasta oli viimeksi jäljellä Tiurulan kreikkalaiskatolinen seu...

 • Hiitolan lautamiehet, staarostat, kymmenniekat, kuudennusmiehet ja porvarit

  Sivusto on rakenteilla. Tuplaprofiilt ym. tarkistetaan. Vanhoja kansaa itseään edustavia luottamusmiehiä täydennettiin aikaa myöten valtion ja kirkon virkamiehillä. Kyläkunnan hyvientapojen valvoja, sen puolustaja ja syyttäjä, mies, joka vastasi myös kurista ja järjestyksestä kylässä oli edelleen staarosta , kylänvanhin .Joskus puhutaan kruununstaarostasta , joskus hovin staarostasta , joista...

 • Kylä Piimälä, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Varsinainen Piimälän kylä käsitti ainoastaan yhden talon Laurolan, Tiurulan ja Nehvolan kylien välisellä alueella Piimälän lahden lounaisrannalla Laatokan tuntumassa. Sen vastapäätä lahden koillisrannalla oli Huiskonniemi. Kylään kuljettiin Kilpolan maantietä Vihtsuon, Paksujalan, Tiurulan ja Laur...

 • Kylä Kopsala, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Hiitola, Kopsalo Surun pois ajo Pitäis lähtee pellon päälle Jyväsiä noppomaa, Kuin kukko jyväsen saap', Sen kuletti kullalleen, 5 Kanto kaunokaiselleen . Hoia korppi huoliais, Musta lintu murhettais , Kanna kaivoo syvvää, Lampee kalattomaa, 10 Kalat kaikki huolestuut, Ahvenet alas mennööt, Säri lillit.#1 liukenoot.#2 Runo kerätty 1895,kertoja Magd. Pirhonen, 60 v. ...

 • Paikkakunta Hiitola, räätälit ja suutarit

  Sivusto on rakenteilla. Räätäli Antti Liekkari Hännilä (taksoituslautakunta) s.481

 • Papit Hiitola, Karjala,

  Hiitola kuului Käkisalmen tuomiokuntaan, Hiitolan käräjäkuntaan, Hiitolan-Tiurulan nimismiespiiriin ja seurakuntana Savonlinnan hiippakunnan Jääsken rovastikuntaan. Seurakunnalla oli oma kirkkoherra jo vuonna 1616 ja kappalainen vuonna 1637. Vuosina 1634-42 Hiitola oli Käkisalmen anneksana. Seurakuntaan kuului Ilmeen rukoushuonekunta eli entinen kappeli, joka siirrettiin Rautjärveen kuuluvaksi ...

 • Sotilaat Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Ratsumestari Gustaf Wilhelm de LaBarren komppania kuului Hans Henrik von Tiesenhausenin rykmenttiin (Kuningattaren henkirykmentti) ja sen eri komppaniat oleskelivat kuukausirullien mukaan 1706-1707 mm. tällaisilla paikkakunnilla: Waldola, Kockola, Hittola, Weijola, Coppsola

 • Kylä Hömmö, Hiitola

  Sivusto on rakenteilla. Historia Maisema Kulkuyhteydet Elinkeinot Asukkaat Talot Hömmön kylää ei oikeastaan koskaan ole ollut olemassa, vaan se laaja alue Hiitolan pitäjän luoteisosassa, mikä sijaitsee Törisevältä Simpeleelle kulkevan ns. Selkätien kahta puolen rajoittuen luoteessa Simpeleen ja Parikkalan rajaan, koillisessa Kokkolanjokeen, kaakossa(Törisevän ja Sikomäen kohda...