Genealogy Projects tagged with militär on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Nylands infanteriregemente

  Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti Nylands regemente tillkom 1626, då åtta fältregementen uppsattes i Finland. Regementet deltog 1621-29 i fälttåget i Livland , i trettioåriga kriget i Tyskland och i Karl X Gustavs polska krig i Baltikum 1655-60. Från 1633 var N. uppdelat på ett västnyländskt och ett östnyländskt regemente. De förenades under Karl XI:s tid och deltog som N. i striderna i Skå...

 • Nylands dragoner

  Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentti Historia Nylands ryttare 1618-1632 Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1632-1721 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721-1791 ( 1791 omorganiserad till lätt infanteri ) ( Vissa delar av dragonregementet: Majorens- eller Borgå skvadron samt Helsing skvadron ingick i Karelska dragonkåren 1792-1803 ) Nylands lätta dragonk...

 • Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani

  Södra Finlands Båtsmanskompani verkade under svenska tiden som en del av indelningsverket. Båtsmännen var rotesoldater. Det ständiga båtsmanshållet i Finland började år 1623. Av de fyra båtsmanskompanier som då sattes upp, var tre stycken finska. Dete var Nylands kompani, Åbo läns kompani och Ålands kompani. År 1634 utsträcktes båtsmanshållet till alla kustsocknar i Sverige och Finland. Fyr...

 • Åbo läns infanteriregemente

  Turun läänin jalkaväkirykmentti Uppslagsverket Finland: Åbo läns regemente FI wikipedia: Turun läänin jalkaväkirykmentti SSHY Åbo läns infanteriregemente - (Hans Högmans släktforskningssidor med information om soldatforskning) Regementschefer 1625-1629 Christoffer Assersson Mannersköld 1629-1633 Antoni Jurgen Reich, a. Altenwoga 1633-1636 James Scott 1636-1643 Anders Koskull

 • Swedish Military

  "Försvarsmakten" "The Central Soldier Register" "Svenska regementen under indelningsverket" "Nationel Arkiv Databas" "Anarkiv Soldater" Hans Högman Svensk militärhistoria Olika Regement och Kompani r Andra Livgrenadjärregementet Bohusläns båtsmanskompanier "Bohusläns 1:a Båtsmanskompani" "Bohusläns 2:a Båtsmanskompani" Bohusläns regemente "Bohusläns r...

 • Närke-Värmlands regemente

  Närke-Värmlands regemente Uppsatt 1624 som Närke-Värmlands regemente (1686-05-11 indelt i Närke, 1688-06-25 i Värmland). År 1812 delas regementet i två, Närkes regemente (I21) och Värmlands regemente (I22). Närke-Värmlands regemente härstammar från de fänikor som sattes upp i Värmland och Dalsland under 1500-talet och som senare kom att ingå i hertig Karls hertigdöme. Gustav II Adolf bildad...

 • Rusthåll i Kyrkslätt

  Ett rusthåll var i Indelningsverket (skapat år 1682) en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdarnas skatteskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning. Om kostnaderna för rusthållaren översteg ...

 • Värmlands regemente

  Värmlands regemente, I22/I2 Värmlands regemente bildas 1812 när Närke-Värmlands regemente delas i två. 1939 Cykelinfanteri (I2). Efter delningen roterade Värmlands regementet 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland (väster om Klarälven). För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg väster om Klarälven kom ...

 • Livregementets husarer

  Livregementets husarer, K3 År 1791 förvandlades Livregementet till häst till en brigad och delades i tre kårer, Livregementsbrigadens kyrassiärkår (senare Livregementets dragoner, K2), Livregementsbrigadens lätta dragonkår (senare Livregementets husarer, K3 ) och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon (senare Livregementets grenadjärer, I3). Se även K2 ovan. 1791 Livregementsbrigaden...