Genealogy Projects tagged with militär on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani

  Södra Finlands Båtsmanskompani verkade under svenska tiden som en del av indelningsverket. Båtsmännen var rotesoldater. Det ständiga båtsmanshållet i Finland började år 1623. Av de fyra båtsmanskompanier som då sattes upp, var tre stycken finska. Dete var Nylands kompani, Åbo läns kompani och Åla...

 • Swedish Military

  "Försvarsmakten" "The Central Soldier Register" "Svenska regementen under indelningsverket" "Nationel Arkiv Databas" "Anarkiv Soldater" Olika Regement och Kompani r Andra Livgrenadjärregementet Bohusläns båtsmanskompanier "Bohusläns 1:a Båtsmanskompani" "Bohusläns 2:a Båtsmanskompani" Bohusläns rege...

 • Nylands infanteriregemente

  Nylands regemente tillkom 1626, då åtta fältregementen uppsattes i Finland. Regementet deltog 1621-29 i fälttåget i Livland , i trettioåriga kriget i Tyskland och i Karl X Gustavs polska krig i Baltikum 1655-60. Från 1633 var N. uppdelat på ett västnyländskt och ett östnyländskt regemente. De förenades un...

 • Nylands dragoner

  Historia Nylands ryttare 1618-1632 Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1632-1721 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721-1791 ( 1791 omorganiserad till lätt infanteri ) ( Vissa delar av dragonregementet: Majorens- eller Borgå skvadron samt Helsing skvadron ingick i Karelska dragonkåren 1792-1803 ) Nylands lätta dragonkår 1...

 • Åbo läns infanteriregemente

  Uppslagsverket Finland: Åbo läns regemente FI wikipedia: Turun läänin jalkaväkirykmentti SSHY Åbo läns infanteriregemente Indelningsverket - (Hans Högmans släktforskningssidor med information om soldatforskning)

 • Rusthåll i Kyrkslätt

  Ett rusthåll var i Indelningsverket (skapat år 1682) en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdarnas skatteskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusth&#...