Genealogy Projects tagged with militär on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Åbo läns infanteriregemente

  Uppslagsverket Finland: Åbo läns regemente FI wikipedia: Turun läänin jalkaväkirykmentti SSHY Åbo läns infanteriregemente - (Hans Högmans släktforskningssidor med information om soldatforskning) Regementschefer 1625-1629 Christoffer Assersson Mannersköld 1629-1633 Antoni Jurgen Reich, a. Altenwoga 1633-1636 James / Jacob Scott 1636-1643 Anders Koskull

 • Nylands infanteriregemente

  Nylands regemente tillkom 1626, då åtta fältregementen uppsattes i Finland. Regementet deltog 1621-29 i fälttåget i Livland , i trettioåriga kriget i Tyskland och i Karl X Gustavs polska krig i Baltikum 1655-60. Från 1633 var N. uppdelat på ett västnyländskt och ett östnyländskt regemente. De förenades under Karl XI:s tid och deltog som N. i striderna i Skåne 1675-79. Indelat på 1 025 rotar var...

 • Nylands dragoner

  Historia Nylands ryttare 1618-1632 Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1632-1721 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721-1791 ( 1791 omorganiserad till lätt infanteri ) ( Vissa delar av dragonregementet: Majorens- eller Borgå skvadron samt Helsing skvadron ingick i Karelska dragonkåren 1792-1803 ) Nylands lätta dragonkår 1803-1805 Nylands lätta dragonregemente 1...

 • Swedish Military

  "Försvarsmakten" "The Central Soldier Register" "Svenska regementen under indelningsverket" "Nationel Arkiv Databas" "Anarkiv Soldater" Olika Regement och Kompani r Andra Livgrenadjärregementet Bohusläns båtsmanskompanier "Bohusläns 1:a Båtsmanskompani" "Bohusläns 2:a Båtsmanskompani" Bohusläns regemente "Bohusläns regemente" "Bohusläns regementes mil...

 • Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani

  Södra Finlands Båtsmanskompani verkade under svenska tiden som en del av indelningsverket. Båtsmännen var rotesoldater. Det ständiga båtsmanshållet i Finland började år 1623. Av de fyra båtsmanskompanier som då sattes upp, var tre stycken finska. Dete var Nylands kompani, Åbo läns kompani och Ålands kompani. År 1634 utsträcktes båtsmanshållet till alla kustsocknar i Sverige och Finland. Fyr...

 • Rusthåll i Kyrkslätt

  Ett rusthåll var i Indelningsverket (skapat år 1682) en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdarnas skatteskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning. Om kostnaderna för rusthållaren översteg ...