Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • John Barbee (1710 - 1792)
  GEDCOM Source ===@R-846509476@ 1790 United States Federal Census Ancestry.com Ancestry.com Operations, Inc. 1,5058::0 === GEDCOM Source ===Year: 1790; Census Place: Orange, North Carolina; Series: M637...

What to do after you have uploaded a GEDCOM


NOTE: This information is intended for AFTER you have completed the GEDCOM upload

NOTE: This project is an information project - Please do NOT add profiles to it.


You have been probably been directed here by a Geni Curator or another user.

To those that are new Geni users, welcome to Geni.com, home of the One World Tree. Being new to this platform, here is some information that might assist you.

 • because Geni is home of the One World Tree it is very likely that some of the people (we call them profiles) that you have uploaded already existed in Geni. Geni automatically runs a search on your profiles and looks for possibly duplicates - these will appear as “tree matches” on your profiles - on the profile view you will see a big blue box to indicate a potential duplicate. They will also appear in your “merge centre”. Geni’s “One World Tree” goal is to have 1 profile - Merging these duplicate profiles together will give you access to more information and family members. Other Geni users might have already noticed that these new profiles are duplicates of profiles that they manage so may have already requested a merge, waiting for you to approve it - these are called “stacked merges”. You may have received these as an email or they will appear in your merge centre.
 • when two profiles with different information are merged together, only one of them can appear on the profile. Don’t worry the other data is not “lost” - it has been saved as a “data conflict”. Sometimes the “data conflict” might be as simple as one location includes the country and the other does not. After you have merged profiles you should review any data conflicts and resolve them if possible. You do this via your merge centre. If you cannot resolve the data conflict consider messaging the profile managers or starting a discussion.
 • sometimes the information that you have researched does not match what is already on Geni. Don’t worry - this is quite common in genealogy where some sources do not quite agree. This gives you a wonderful opportunity to collaborate with the other profiles managers to work out what information should be on the profile. You can do this via messaging the profile managers or starting a discussion. The main difference between messaging and a discussion is that messaging is private between you and the other manager whereas discussions are attached to the profile for everyone to see. An advantage of a discussion is that should someone query the information on the profile in the future they can easily see the discussion and add additional information. Before starting a new discussion check that the discussions tab first as someone might have started a discussion previously. Before changing the information or starting a discussion - please check the profile for data conflicts
 • when two profiles have been merged it will usually mean that the surrounding profiles also need to be merged. Sometimes you will see that the parents or spouses are different and cannot be merged. In cases like these, don’t try to resolve it on your own, start a discussion to work out which is correct. It might be that someone has incorrectly merged two profiles and you will need a curator to reverse the merge. Please don’t delete or just change the information in the profiles - start a discussion instead. Please NEVER delete any profiles that have a different manager!
 • when you have just imported a GEDCOM and look at an imported profile and see that it now has multiple managers, that means there has been a merge of profiles. It is not unlikely that the result is that the profile now displays different information then your profile did before the merge. This could be the result of a data conflict. Please check via the Action menu for data conflicts. If there are conflicts please refer to the paragraphs above.

What you could do now

 • update your display settings so that names display the way you prefer them Update display settings
 • update your display settings so that dates display the way you prefer them Date and time settings
 • look in your merge centre for requested merges - confirm the correct ones and reject the ones that don’t match Merge Centre - NOTE: you will need to check under "Managed by Me" as well as "My Relatives"
 • look in your merge centre for tree conflicts - merge the duplicates Merge Centre - NOTE: you will need to check under "Managed by Me" as well as "My Relatives"
 • look in your merge centre for possible duplicates - confirm the correct ones and reject the ones that don’t match. Merge Centre - NOTE: you will need to check under "Managed by Me" as well as "My Relatives"
 • look in your merge centre for data conflicts Merge Centre - NOTE: you will need to check under "Managed by Me" as well as "My Relatives"
 • make sure that the profiles you have uploaded are correctly marked as living or deceased.
 • make sure that the profiles you have uploaded are correctly marked as private or public
 • check for notifications - if you see a number to the left of your name with a red background click on it to see if you have any new notifications

Where can you get help from

 • Volunteer Curators are Geni super users who can help you with Geni functionality issues and merging - the quickest way to get help is to post a question in ATTENTION Curators, please assist discussion. Here are some links to Geni curators who focus in your geographical area
 • How to use Geni guides - see the links below

Links for more information

Wat te doen nadat u een GEDCOM hebt geüploadImporteer een GEDCOM nooit meerdere keren! (gaat er iets fout vraag dan hulp in ATTENTIE: Curators, help mij met dit probleem/deze problemen !)
Een GEDCOM kan ook NIET gebruikt worden om gegevens tussen uw eigen site en Geni te synchroniseren (als u dezelfde persoon opnieuw aanbiedt dan wordt het bestaande profiel niet aangepast, maar er wordt een nieuw duplicaat profiel aangemaakt)


U bent waarschijnlijk hier naar toe gestuurd door een Geni Curator of een andere gebruiker.

Indien u een nieuwe Geni gebruiker bent kijkt u dan s.v.p. ook naar de volgende projecten:

Vergeet niet Het doel van Geni te lezen!
Kijk verder met name naar profielen van overledenen openbaar maken (van een privé profiel zijn de meeste gegevens niet zichtbaar voor andere gebruikers en ze kunnen dus ook niet helpen met samenvoegen van dit soort profielen)
Als u een niet betalende gebruiker bent kijk dan zeker ook naar samenwerken
* Portaal voor Nederlandstaligen Lees in ieder geval het gedeelte Belangrijk
Blader s.v.p. de beschikbare naslagdocumentatie eens door, zodat u weet welke documentatie beschikbaar is.

Een GEDCOM import stopt voor de betreffende tak als er een overeenkomst tussen een te importeren profiel en een al bestaand Geni profiel wordt gevonden. Via de GEDCOM pagina kunt u het import proces volgen en beslissen hoe u met een gevonden overeenkomst wilt omgaan. Zie ook deze documentatie.

Overeenkomsten worden ook aangegeven in uw samenvoeg-centrum. Wat u daar ziet is trouwens wel afhankelijk van de selectie die u daar maakt (staat standaard op mijn verwanten en die moet u dus aanpassen). Voor meer informatie over het samenvoeg-centrum zie deze documentatie.

Als u profielen voor personen met een geboortedatum van voor 1600 in uw gevens hebt importeer deze dan bij voorkeur niet! Zie ook Dit project

OPMERKING: De informatie hieronder is bedoeld voor NADAT u de GEDCOM-upload hebt voltooid.

Voor degenen die nieuwe Geni-gebruikers zijn, welkom op Geni.com, de thuisbasis van de Wereldstamboom (One World Tree).
Als nieuwe gebruiker voor dit platform, is hier wat informatie die u zou kunnen helpen.

 • Omdat Geni de thuisbasis is van de Wereldstamboom, is het zeer waarschijnlijk dat sommige van de personen (we noemen ze profielen) die u hebt geüpload al in Geni bestaan.
 • Geni voert automatisch een zoekopdracht uit op uw profielen en zoekt naar mogelijk duplicaten - deze verschijnen als "boomovereenkomsten" in uw profielen - in de profielweergave ziet u dan een groot blauw vak om een mogelijk duplicaat aan te geven. In de stamboomweergave kunnen profielen links boven een blauw bolletje met een cijfer tonen. Als u met de muis boven dit bolletje gaat staan dan verschijnt er extra informatie met drie vlakjes. Is het linkse vlakje blauw vlakje dan heeft Geni een mogelijke overeenkomstig profiel gevonden. Als het profiel link onder een blauw plusteken toont dan denkt een andere Geni gebruiker een overeenkomst te hebben gevonden. Deze overeenkomsten verschijnen ook in uw samenvoeg-centrum.
 • Geni's Wereldstamboom heeft als doel om voor elke persoon maar 1 profiel op te nemen - Door dubbele profielen samen te voegen krijgt u toegang tot meer informatie en familieleden.
 • Andere Geni-gebruikers hebben misschien al opgemerkt dat deze nieuwe profielen duplicaten zijn van profielen die ze beheren. Mogelijk hebben ze al een samenvoeging aangevraagd. In afwachting van goedkeuring - worden deze 'gestapelde samenvoegingen' genoemd. Mogelijk hebt u deze als externe e-mail ontvangen, als bericht binnen Geni of verschijnen ze in uw samenvoeg-centrum.
 • Wanneer twee profielen met verschillende informatie samengevoegd worden, kan er maar informatie van één profiel verschijnen. Maakt u geen zorgen, de andere gegevens zijn niet "verloren" - ze zijn opgeslagen als een "dataconflict".
 • Nadat profielen zijn samengevoegd, moet u eventuele dataconflicten bekijken en deze indien mogelijk oplossen. U doet dit via het samenvoeg-centrum of via het actie menu bij het betreffende profiel. Soms is het conflict simpel: 1 profiel bevat extra gegevens. Het conflict kan dan opgelost worden door deze extra gegevens over te nemen. Vaak zijn de conflicten echter wat lastiger op te lossen. Zie hiervoor Samenvoegen en oplossen van Conflicten.
 • Toch kunt u toch het conflict niet altijd oplossen. De informatie die u hebt onderzocht komt bijvoorbeeld niet overeen met wat al in Geni staat. Maakt u geen zorgen - dit is vrij gebruikelijk in genealogie waar sommige bronnen het niet helemaal eens zijn. Dit biedt u een geweldige kans om samen met de andere profielbeheerders te bepalen welke informatie in het profiel moet staan. U kunt andere profielbeheerders een bericht sturen of een discussie starten vanuit het profiel met het betreffende conflict. Het belangrijkste verschil tussen berichten en een discussie is dat berichten tussen u en de andere beheerders privé zijn, terwijl discussies aan het profiel zijn gekoppeld zodat iedereen deze kan zien. Een voordeel van een discussie is dat als iemand in de toekomst de informatie op het profiel raadpleegt, deze de discussie gemakkelijk kan zien en extra informatie kan toevoegen.
 • Wanneer twee profielen zijn samengevoegd, betekent dit meestal dat de omliggende profielen ook moeten worden samengevoegd. Soms zult u zien dat de ouders of echtgenoten anders zijn en niet kunnen worden samengevoegd. Probeer het in dergelijke gevallen niet zelf op te lossen, begin een discussie om uit te zoeken wat juist is. Het kan zijn dat iemand ten onrechte twee profielen heeft samengevoegd en u een curator nodig heeft om het samenvoegen ongedaan te maken. Verwijder of wijzig de informatie in de profielen dan alstublieft niet - begin in plaats daarvan een discussie.
  Verwijder NOOIT profielen met een andere manager!
 • Wanneer u zojuist een GEDCOM hebt geïmporteerd en naar een geïmporteerd profiel kijkt en ziet dat het nu meerdere beheerders heeft, betekent dit dat er een samenvoeging van profielen is uitgevoerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat het resultaat is dat het profiel nu andere informatie toont dan uw profiel deed vóór de samenvoeging. Dit kan het gevolg zijn van een dataconflict. Controleer via het actiemenu op dataconflicten.
 • Als er conflicten zijn, raadpleeg dan de bovenstaande paragrafen.

Wat u nu zou kunnen doen:

 • Werk de naamweergave bij zodat de namen op de door u gewenste manier worden weergegeven Pas weergave-instellingen aan
 • Werk de datum en tijdzone bij zodat datums worden weergegeven zoals u dat wilt Datum- en tijdinstellingen
 • Kijk in uw samenvoeg-centrum voor aangevraagde samenvoegingen - bevestig de juiste samenvoegingen en verwerp die die niet overeenkomen Samenvoeg-centrum - Aanvragen
 • Kijk in het samenvoeg-centrum naar mogelijke duplicaten - bevestig de juiste en verwerp degenen die niet overeenkomen. Samenvoeg-centrum - Overeenkomsten
 • Kijk in het samenvoeg-centrum voor gegevensconflicten in Samenvoeg-centrum - Data conflicten
 • Zorg ervoor dat de profielen die u hebt geüpload, correct zijn gemarkeerd als levend of overleden. Controleer daarvoor deze lijst. Klik bij het bekijken van de lijst zo nodig midden boven op Toon geavanceerde opties. Klik dan onder groep en kies Beheerd door. Klik zo nodig op het plusje voor filters om de filter mogelijkheden te tonen. Kies bij Alle levensstatussen voor Levend. Kies onder Geboorte voor Voor en vul daarachter 1900 in. Klik bij kolommen onderaan op Voeg een kolom toe en kies dan voor Geboortedatum. Klik vervolgens op Ververs lijst. Als het in de getoonde lijst gaat om een overleden persoon dan kunt u het profiel aanpassen door rechts te klikken op de naam en dan te kiezen voor openen in een nieuw tabblad. Na de wijzigingen kunt u dat tabblad dan sluiten en weer verder gaan met de lijst.
 • Profielen van levende personen zijn default privé. Geni's leidraad is dat profielen van overleden personen in principe openbaar kunnen zijn, maar voor personen die in de laatste 150 jaar geboren zijn privé kunnen worden gemaakt zonder dat er daarvoor uitleg nodig is.
 • Zorg er voor dat profielen waarvan u in de vorige stap hebt aangegeven dat ze overleden zijn en u vind dat ze openbaar mogen zijn ook openbaar gemaakt worden. Klik onderaan op Formulier wissen. Kies bij alle levensstatussen voor Overleden. Kies bij Alle privacy statussen voor Privé. Klik vervolgens onderin weer op Ververs lijst. U kunt dan achter de getoonde profielen de status aanpassen met Maak dit profiel openbaar.
 • Controleer nieuwe meldingen - Als u boven in het scherm een nummer links van uw naam ziet met een rode achtergrond, klik u erop om te zien of er nieuwe meldingen zijn

Waar kun u hulp krijgen

Nederlandse documentatie

SmartCopy is een hulp programma waarmee gegevens van een aantal andere sites kunnen worden overgenomen in Geni en is daarmee mogelijk een alternatief/aanvulling voor een GEDCOM import. Daarnaast biedt SmartCopy ook extra gegevens controle binnen Geni:

Hieronder wat linkjes met meer informatie (Op dit moment meestal nog naar Engelse inhoud, maar ze zullen zoveel mogelijk aangevuld/vervangen worden door linkjes met Nederlandse inhoud)