Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kven - Kainu - Kvenland

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Isak Wilhelm Svan, Svane (c.1878 - d.)
  Folketelling 1910 Alta: I Folketellingen 1910 Alta er Isak dreng hos Johan og Anne. Når Johan dør gifter han seg med enken. I folketellingen er fødselsår oppgitt til 1878 og...
 • Marie Christine Åberg (1827 - d.)
  Døpt i Torneå 7. juni 1827, Maria Christina. Enkan Anna Christina Leipijärvis oäkta barn. Tornio , Syntyneet, 1818-1860 Kirkebok Kåfjord i Talvik sogn 1850 : viet 2...
 • Henrich Henrichson Lille (c.1741 - 1808)
  Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1767 Hendric Hendrichsen og Ane Jonsdatter Kirkebok Talvik prestegjeld 1791: viet 1791 Henrich Henrichsen Lille gårdmann i Alta og Ane Margrethe Samuels...
 • Johan Peter Fredrikson Mämmilä (c.1828 - d.)
  Johan Peter Memmilæ 31 år født i Matarinki og Oleanne Olsdatter Romsdal 22 år født i Alta viet i Talvik kirke 1859. Far til Johan: -> Fredrik Memmilæ. Folket...
 • Johan Paulus Cargusson (c.1819 - d.)
  arbeider hos Alten kobberverk i Kåfjord

(The text is written in Norwegian).

Om kvenbegrepet

Ordet kven er registrert første gang brukt i kong Ottar s omtale på slutten av 800 tallet (ca 890).

Historisk bakgrunn

De første skriftlige belegg for kvensk bosetning i Nord Norge er i skattemanntall fra 1520 tallet.

Om kvensk språk

Kvensk / kainunkieli er et finsk-ugrisk språk. Og ble brukt i Kvenland / Kainunmaa. Og blir brukt i kvenske bosettinger i Nord Norge.

Kvenland

Ottar s beretning: Langs den nordlige del av landet er kvenenes land.

Kvenland /Kvænland hadde sin utbredelse sørover i dagens nasjonalstat Sverige til Helsingland - i hvert fall. I det som er dagens nasjonalstat Finland, strekte Kvænland seg like til nord for byen Åbo. I nord hørte de store elvedalene mot Norge også med til Kvænland. Det som idag benevnes som Bottenvika, var da Kainunmeri / Kvænhavet, som på russisk kaltes "Kajano morje".

Det ser ut som at man må tilbake til ca 1290 for å finne det gamle Kvenland. Altså før svenskekongen tok over disse landområdene.

Kvenland, wikipedia

Kings of Kvenland, wikipedia

Kvener i Alta

I skriftlige kilder (skatteliste 1601 Sørvær for Årøy i Alta) og (tingbok Alta 1623) som omfatter Altaområdet finner man den første personen med betegnelsen kven i Altaområdet 1623: Laurits Quern (Lauritz Aslakson født ca 1570 i svensk lappland) med boplass Årøya fra ca 1590.

Tilknyttede profiler

Til dette prosjektet er det tilknyttet profiler av kvener.

Litteratur om kvener

Samuli Paulaharju "Finnmarkens folk" 1928 (oversatt fra finsk til svensk av Thomas Warburton)

Terje Henninen "Den kvenske innvandring til Alta på 1700 tallet" 1972

Emil Grym "Från Tornedalen till Nordnorge" 1959

Egil Skallagrimssons saga: Omtaler Kvenland og kvenlands konge og kvener ca 872

Alfred konge av England: Omtaler i sitt skriv ca 893 kvener og Kvenland. Fortalt av Ottar fra Hålogaland til kongen ca 890.

Jens Petter Nielsen "Altas historie, bind 1, de glemte århundrene 1520-1826" 1990

Einar Niemi "I nasjonalstatens tid, 1814-1940" bind 1 og 2, 1995

John Haywood "World Atlas of the past, Vol. 1-4" / "Historisk verdensatlas" 1999 Andromeda Oxford Ltd., see page 64, 85,

Peter Schnitler "Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745" bind I-III, 1745.

Ivar Bjørklund "Fjordfolket i Kvænangen, fra samisk samfunn til norsk utkant 1550 - 1980" Universitetsforlaget 1985

Trygve Andersen "Dagligliv og røtter i Altafjorden" 2006 ISBN-13:978-82-303-0762-5. Se artikkel om kvener side 302.

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen "Samenes historie fram til 1750" 2004, - se spesielt artiklene om kvener og birkarler

Geir Haukedal "Den kvenske innvandring til Nord-Troms og Vest-Finnmark 1700-1865" 1980

Hans Sundström "Bönder bryter bygd" Bothnica 4, 1984, - se spesielt artiklene om hvor folk flyttet fra som bosatte seg i Tornedalen og ikke minst hvilke folk som bodde der opprinnelig etter siste istiden

Internett

Kvensk Institutt, Børselv http://www.kvenskinstitutt.no

Arkivverket, digitalarkivet, skannede kirkebøker etc. http://www.arkivverket.no - se spesielt etter ordene kven, quen

Kven language http://www.ethnologue.com/language/fkv

Kven (om kvener): http://www.factualworld.com/article/Kven (denne url virker ikke)

Skogsfinnar http://www.finnsam.org/skogsfinnarna.html