Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Armas Järnefelt (1869 - 1958)
  Armas Järnefeltin seura ry Biografiskt lexikon för Finland 2 Wikipedia Svenskt biografiskt lexikon Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who's who in Finland / 1954 / Adelsvapens genealogi Wiki
 • Baroness Alexandra Gripenberg (1857 - 1913)
  Friherrina, författare och politikerSuomen ensimmäisistä naiskansanedustajista vaalikausilla 1907-1909
 • Maj. Johan Anton Karsten (1795 - 1871)
  Johan Anton Karsten (vuoteen 1817 saakka Carsten , 17. tammikuuta 1795 Pälkäne – 14. huhtikuuta 1871 Kuopio) oli Kuopion ensimmäinen kirjanpainaja. Kersantti Petter Gustaf Carstenin perheeseen syntynyt...
 • Olga Vilhelmintytär Piiroinen (1865 - 1932)
  Olga Salo (o.s. Piironen, 28. joulukuuta 1865 Viipuri – 22. tammikuuta 1932 Lahti ) oli suomalainen näyttelijä ja kirjallisuuden suomentaja.Olga Salo syntyi muurarimestari Wilhelm Piirosen ja Valborg S...
 • Frans Oskari Salo (1868 - 1926)
  Oskari Salo oli suomalainen näyttelijä. Oskari Salon vanhemmat olivat työnjohtaja Johan Gustaf Pettersson ja Maria Westerlund. Salo erosi Porin lyseosta vuonna 1887 ja liittyi August Aspegrenin Suomal...Minna Canth's Salon

For many people, author Minna Canth's (1844-1897) home in Kuopio became an important place to meet and talk. This project collects profiles of the regular guests.

For Kuopio's young intellectuals and emerging artistic talents - especially the young people of the Brofeldt, Järnefelt, Erkko and Asp families and their friends - the house was at times a daily social venue, debating school and literary college. Canth took on the young Heikki Kauppinen ('Kauppis-Heikki') as a sales assistant so that she could give him guidance as an author. Many of the most important writers and artists of the period were guests at Canth's home; they included K. A. Tavaststjerna, Kaarlo and Emilie Bergbom, Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, members of the Halonen family of artists, Ernst Lampén and Matti Kurikka. Canth also gathered around her Kuopio women who participated actively in discussions on social issues; they included Elisabet Stenius-Aarneenkallio, Selma Backlund, Betty Ingman, Lydia Herckman and for a time Elisabet Järnefeldt as well.

Minna Canth was a splendid conversationalist, friend, merrymaker and receiver and giver of ideas. Her published correspondence still furnishes vivid proof of this. Her personality and the fame of the home where she wrote have provided topics for many plays.

photos.geni.com/p13/e8/20/84/bf/5344485dd019a758/2_original.jpgPlaying cards in Minna's salon. From left to right: Hanna Levander, Alma Tervo, Maiju and Minna Canth.

Minna's guests:

Minna's association activities

Sources:
Minna Canths salong

Författare Minna Canths (1844-1897) hem i Kuopio blev för många en viktig samlings- och diskussionsplats. Detta projekt samlar ihop geni-profilerna av dessa vanliga gäster.

För den unga intelligentian i Kuopio och för stadens konstnärliga talanger – speciellt yngre företrädare för familjerna Brofeldt, Järnefelt, Erkko, Asp och deras vänner – var det tidvis en daglig träffpunkt, ett debattinstitut och en författarskola. Canth anställde den unge Heikki Kauppinen (Kauppis-Heikki) som butiksbiträde för att kunna handleda honom som författare. Många av tidens betydande författare och konstnärer gästade Minna Canth, bland dem K. A. Tavaststjerna, Kaarlo och Emilie Bergbom, Jean Sibelius, Axel Gallén, medlemmar ur konstnärssläkten Halonen, Ernst Lampén och Matti Kurikka. Minna Canth samlade också omkring sig kvinnor från Kuopio som var aktiva i den samhälleliga debatten: Elisabet Stenius-Aarneenkallio, Selma Backlund, Betty Ingman, Lydia Herckman och under en tid också Elisabet Järnefelt.

Minna Canth var en strålande konversatör, vän, rolighetsminister, en mottagare och spridare av idéer. Hennes publicerade brev utgör ett livskraftigt bevis på detta. Canths personlighet och hennes författarhem har gett upphov till flera skådespel.


photos.geni.com/p13/e8/20/84/bf/5344485dd019a758/2_original.jpgKortspel i Minnas salong. Från vänster: Hanna Levander, Alma Tervo, Maiju och Minna Canth.

Minnas salonggäster:

Minnas föreningsverksamhet

Källor:
Minna Canthin salonki

Kirjailija Minna Canthin (1844-1897) kodista Kuopiossa tuli tärkeä kokoontumis- ja keskustelupaikka. Tämä projekti kokoaa yhteen näiden vakiovieraiden geni-profiileja.

Kuopion nuorelle älymystölle ja nouseville taiteellisille lahjakkuuksille, erityisesti Brofeldtin, Järnefeltin, Erkon ja Aspin nuorisolle ystävineen, se oli ajoittain jokapäiväinen seurustelupaikka, väittelyopisto ja kirjailijakoulu. Nuoren Heikki Kauppisen eli Kauppis-Heikin Canth palkkasi kauppa-apulaisekseen voidakseen ohjata tätä kirjailijana. Ajan keskeisistä kirjailijoista ja taiteilijoista monet vierailivat Minna Canthin luona, muun muassa Karl August Tavaststjerna, Kaarlo ja Emilie Bergbom, Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, Halosen taiteilijasuvun jäsenet, Ernst Lampén ja Matti Kurikka. Minna Canth kokosi ympärilleen myös yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti osallistuneita kuopiolaisia naisia ("Kuopion naisintelligenssi"); heitä olivat Elisabeth Stenius-Aarneenkallio, Selma Backlund, Betty Ingman, Lydia Herckman ja jonkin aikaa myös Elisabet Järnefelt.

Minna Canth oli loistava keskustelija, ystävä, ilonpitäjä, ideoiden saaja ja antaja. Hänen julkaistu kirjekokoelmansa on tästä edelleen elinvoimaisena todistuksena. Canthin persoonallisuus ja hänen kirjailijakotinsa maine ovat antaneet aiheita useisiin näytelmiin.


photos.geni.com/p13/e8/20/84/bf/5344485dd019a758/2_original.jpgMinnan salongissa skruuvia pelaamassa vasemmalta Hanna Levander, Alma Tervo, Maiju ja Minna Canth.

Minnan salongin vieraita:

Minnan yhdistystoiminta

Lähteet: