Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentti

view all

Profiles

 • Olof Olofsson Smolander (c.1730 - d.)
  Ristiinan Greijolan Nurhosen veljekset tulleet Mikkelin pitäjästä, jossa Nurholassa mm. Olof Nurhonen eller Smålander ja Briitta Wäätämöinen lapsineen, Olavi näyttäisi olevan poika ja Matti kasvattipoi...
 • Martinus Olofsson Smolander (1761 - d.)
  Ristiinan seurakunnan arkisto - I C:2 Syntyneiden ja kastettujen luettelot, 1760 - 1784, 1788 - 1802 1760-1802, jakso 50: 1761 ; Kansallisarkisto: / Viitattu 20.2.2024 Savon rykmentin Henkikomppanian...
 • Michel Is (c.1773 - d.)
  Ihalaisen veljekset tulleet Puumalasta Ristiinan Himalansaareen torppareiksi. Poikien isä Mårten Ihalainen mahdollisesti sotilas Ristiina rippikirja 1791-1796 (VA16-26 Iaa:3) Sivu 602 Himalansaari, H...
 • Pehr Pehrsson Liikanen (1759 - 1790)
  Ristiinan seurakunnan arkisto - I C:1 Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1707-1759, jakso 309: 1759 kastetut ; Kansallisarkisto: / Viitattu 17.2.2024 Pekka Lur eller Liikanen Savon rykmentin Henkik...
 • Adam Hirn (c.1760 - d.)
  Savon rykmentin Henkikomppanina 2. rumpali sotilasnimellä Adam Hirn Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentti Pääkatselmusluettelo 1782-1782 (WA1219) Sivu 14 aliupseerit ; SSHY / Viitattu 16.02....
 • Projekti kerää rykmenttiin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten sotilaan profiili, jos arvelet hänen kuuluneen rykmenttiin. Kun varmistut ruodusta, voit tehdä linkin tällä sivulla olevaan luetteloon. Geni synnyttää automaattilinkin kopioituasi profiilin url-osoitteen ruodun riville. Samassa ruodussa palvelleet laitetaan kukin omalle rivilleen, joka alkaa aina ruodun numerolla.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa rykmentistä

 • Rykmentti perustettiin 1626 maakuntarykmentiksi. Sen edeltäjä ja perusta oli maineikas Kustaa Hornin rykmentti. Kustaa Horn oli myös Savon jalkaväkirykmentin ensimmäinen komentaja. 1662 rykmentti hajotettiin ja liitettiin Itä-Uudenmaan jalkaväkirykmenttiin, mutta perustettiin uudelleen 1695 kun uudempi ruotujakolaitos otettiin käyttöön. Muutoksia voidaan ehkä pitää hallinnollisina, ja rykmentin historiaa kuitenkin eheänä.
 • Rykmenttiä on kutsuttu Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentiksi, Savon jalkaväkirykmentiksi, Savon rykmentiksi ja lopuksi Savon kevytjalkaväkirykmentiksi.
 • Savon jääkärirykmentti eli Savon jalkajääkärirykmentti on täysin eri rykmentti.
 • Rykmentti kuului 1775 - 1809 Savon prikaatiin, johon kuuluivat Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentti, Savon jääkärirykmentti, Karjalan jääkäripataljoona, Karjalan kevytrakuunajoukko, tykistökomppania, osia laivastosta, jalkaväen reservi sekä rakuunareservi.
 • Asu ennen karoliinistandardia: 1626 asusta ei tietoa mutta todennäköisesti Kustaa Hornin rykmentin asu, 1672-1674 vihreä takki, 1676 sininen takki punaisin kääntein ja kalvosimin, 1677 sininen takki keltaisin kääntein ja kalvosimin. Karoliinisen standardin mukainen asu, joka oli sininen keltaisin kääntein ja kalvosimin, otettiin käyttöön 1709.
 • Ainutlaatuisen tasokas yksityinen sivusto: Savon rykmentti, josta myös ruotujen paikkatiedot on saatu allaolevaan luetteloon.
 • Savolax och Nyslott läns infanteriregemente
 • Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentti suppea esitys
 • Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/207 (1808): Savolaxbrigadens artillerikår: Avmönstringsrulla 1808
 • Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/212 (1805-1808): Savolax fotjägarregemente: Besiktningsmönsterrulla 1805 & Avmönstringsrulla 1808.
 • Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/214 (1788-1809): Savolax lätta infanteriregemente, Rautalampi bataljonen: Brödmönsterrulla, rekryterings-, besiktnings- och kassationsmönsterullor 1788 & 1797; Inmönstringsrulla 1804; Avmönstringsrullor 1808, Besiktnings- och kassationsmönsterrullor över fältbataljonen 1809 & Mönsterrulla 1809.

Komppaniat

 • 1. Henkikomppania
 • 2. Everstiluutnantin komppania
 • 3. Majurin komppania (myöh. 1. majurin)
 • 4. Kuopion komppania
 • 5. Puumalan komppania
 • 6. Juvan komppania
 • 7. Pieksämäen komppania
 • 8. IIsalmen komppania (myöh. 2. majurin)

Sodat ja taistelut

 • 30-vuotinen sota
 • Suuri Pohjan sota
 • Kaarle XII:n sota (Norjan sotaretki)
 • Kustaa III:n sota
 • Suomen sota

Harjoittelupaikka

 • Mikkeli

Maakunnan lisärykmentit

 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli jäljellä, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.
 • Hämeen, Viipurin ja Savonlinnan läänin kolmikasjalkaväkirykmentti 1700 - 1704
 • Savon kaksinnusjalkaväkirykmentti (fördubblingsr.), vuodesta 1700.
 • Savon viisikäsjalkaväkirykmentti (femmänningsinfanteriregemente) 1711 - 1714, sulautui Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiin.
 • Savon jääkärirykmentti / jalkajääkärirykmentti1745 - 1809, 10 komppaniaa, 1330 värvättyä miestä. Suomen sota. Kutsuttiin aluksi jääkäriosastoksi/jääkärijoukoksi sekä komentajiensa mukaan, mm. Sprengtportenin rykmentiksi. Muodosti Savon jalkaväkirykmentin kanssa Savon prikaatin ytimen.
 • Savon prikaatin tykistökomppania, 133 värvättyä, Suomen sodassa
 • Laivaston Varkauden ja Ristiinan laivueet, 109 laivamiestä, taistelivat jalkamiehinä Savon prikaatissa Suomen sodassa.

Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin 1626 - 1809

miehistö sekä virkatalot ja sotilastorpat=

1. Henkikomppania

Rykmentin komentajat

Päällystö

 • Kenraali (myöh. jalkaväenkenraali ja Suomen kenraalikuvernööri) YRJÖ MAUNU SPRENGTPORTEN ¤ Komensi rykm. 1775-1781 ja johti perustamaansa Suomen kadettikoulua eli Haapaniemen sotakoulua. Kond. vid fortifikationen 1756-12-01. Löjtn. 1757. Kapt. 1761-12-18. Kapt. vid Sprengtportenska frikåren 1770-03-14. Sekundmajor vid Nyl. och T:hus läns drag.reg:te s. å. 23/3. Transp. till finska lätta drag.kåren 1770-03-22. Öv.löjtn. i armén 1772-09-18. Öv.löjtn. vid lätta drag.kåren s. å. 8/9. Överste för Sav. reg:te, karelska drag.kåren, Sav. fotjäg. samt K:gårds och Rautalambi bat.er 1775-03-09. Avsked 1780-05-27. Överste för en frikår i holländsk tjänst 1785. Generalmaj. i rysk tjänst 1786. Generallöjtn. samt 1799 general. Chef för ryska musketörreg:tet 1800. Rysk generalguvernör i Finland 1808-12-12.
 • Öfverste Rembert v. Funken, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 14. Julij 1675
 • Eversti Torsten Torstensson Tawast 1770 Vol. Savon ja Savonlinnan läänin jv.ryk:ssä 1760. Vääpeli Savon ja Savonlinnan läänin jv.ryk:ssä1770, adj. 1771, luutn. 1775, alikapt. 1783, kapt. 1787, majuri 1790, 1-majuri 1793, arm.ev.luutn. 1796, everstiluutnantti 1797, armeijaneversti 1809, ero 1810.
 • Öv.löjtn. Jonas af Enehjelm Serg. vid B:borgs reg:te 1771-04-06. Fänrik 1771-06-12. Löjtn. vid änkedrottningens livreg:te 1772-09-05. Löjtn. vid Flemingska reg:tet 1775-12-20. Kapt. vid Sav. fotjäg.kår 1778-01-28. Major 1784-10-18. Öv.löjtn.s avsked 1790-12-04. Han bevistade kriget mot Ryssland 1788– 1789 och blev sårad i slaget vid Puikko bro.
 • Ev.luutn. Karl Reinhold Ladau ¤ Vol. vid Sav. inf.reg:te 1770-08-20 och vid T:hus läns reg:te 1771-08-17. Korp. vid Nyl. drag.reg:te 1776-06-17. Serg. vid Nyl. drag.reg:te 1777-09-14. Transporterad till Sav. inf.reg:te. Kadett vid Haapaniemi 1779–1784. Fänrik vid Sav. inf.reg:te reg:te 1780-06-10. Löjtn. i reg:tet 1788-08-06. Kapt. vid Kujana bat. 1789-08-20. Konfirmationsfullmakt 1791-04-14. Transporterad till Sav. inf.reg:te 1802-03-31. Major i armén 1809-02-09. RSO 1809-03-06. Öv.löjtn.s avsked 1810-06-05.
 • Ev.luutn. Gregori Aminoff Vol. vid Sav. reg:te 1731. Korp. vid Sav. reg:te 1735. Rustmäst. 1740. Serg. 1741. Fältväbel 1742. Reg:tsadj. 1747-01-06. Fänrik 1755-10-04. Löjtn. 1756-10-14. Kapt. 1763-10-18. RSO 1772-05-28 major 1774-12-20. Öv.löjtn.s avsked 1778-01-14.
 • Ev.luutn. Samuel Jacob Lennartsson Hästesko af Målagård Friryttare vid karelska kav.reg:tet 1693. Vol. vid gamisonsreg:tet i Narva 1697. Förare 1698. Serg. 1699. Fänrik 1701-01-14. Löjtn. 1708-08-09. Kapt. vid Sav. och Nysl. läns inf.reg:te 1711-02-16. Konfirm.fullm.4 1717-02-25. RSO 1748-11-07. Öv.löjtn.s avsked s. å. Död 1753-05-29. Han utstod Narvas, Keksholms och Nysl. belägringar och blev vid Villmanstrand blesserad och fången.
 • Ev.luutn. Claes Jakob Werdenhoff Nominated for musketeer in Cavalry Corps of the Nobility, corporal (förare) 5 Feb 1676, second lieutenant 12 May 1677, lieutenant 18 May 1678, captain 1681, major in Sav.' and Nysl.'s county infantry regiment 16 Jan 1683, lieutenant colonel there 30 Sep 1700. He got confirmed powers 17 Oct 1700. He was probably dying in pestilence in Neumünde 10 Jul 1710.
 • Ev.luutn. Lt. Col. Joachim Zachris Duncker 1789 Savon rykmentin vänrikki. Hän taisteli vuonna 1790 Kustaa III:n sodassa Venäjää vastaan Pirttimäen taistelussa 19. toukokuuta[1]. 1805 Duncker ylennettiin kapteeniksi. Suomen sodan hän aloitti Sulkavan komppanian päällikkönä. Duncker komensi armeijan jälkijoukkoa Suomen sodan aikana 1808–1809 Johan Adam Cronstedtin armeijan perääntyessä Mikkelistä Leppävirran kautta Iisalmeen ja Ouluun maaliskuussa 1808. Pulkkilan taistelun aikana 2. toukokuuta Duncker osoitti sellaista urheutta, että Johan August Sandels antoi hänelle kunniatehtäväksi viedä uutisen voitosta Ruotsin kuninkaalle. Pian tämän jälkeen hänen ylennettiin majuriksi. Kesäkuussa 1808 Dunckerin joukko kaappasi venäläisten suuren huoltokuljetuksen. Koljonvirran taistelussa 27. lokakuuta Dunckerin joukot auttoivat eversti Fahlanderin ja majuri Carl Wilhelm Malmin kanssa Sandelsin alaisuudessa torjumaan ylivoimaisen vihollisen. Sodan jatkuessa 1809 Länsipohjassa Duncker oli ylennetty everstiluutnantiksi. Hörneforsin taistelussa 5. heinäkuuta 1809 Duncker komensi jälkeen jälkijoukkoa, mutta haavoittui vakavasti ja kuoli seuraavana päivänä venäläisten leirissä.
 • Ev.luutn. (myöh. kenraalimajuri) Maj. Gen. Gustaf Adolf Ehrnrooth Kornett vid livdrag.reg:tet 1788-09-09. Fänrik vid Åbo läns lätta inf.reg:te 1789. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Kornett vid livhusarreg:tet 1797-09-24. Löjtn. 1800-09-10. Sekundmajor vid Sav. lätta inf.reg:te 1803-03-09. RSO 1808-04-28 och mstk 1808-10-24. Öv.löjtn. 1809-06-29. Transportera till Smålands drag.reg:te 1810-05-08. Överstes avsked 1810-08-07. Gick i finsk tjänst. Överste och chef för 2. finska jäg.reg:tet 1812-10-10. Generalmaj. 1819-09-11. Divisionschef för finska militären 1821-06-28. Tillförordnad ordförande i överkrigsdomstolen för finska militären 1821. RRS:tV1O3kl 1825-03-29. Avsked 1826-03-30.
 • Majuri Maj. Fredrik Wilhelm Ladau n. 1750 alkaen.
 • Major Magnus Fredrik von Fieandt Volontär vid Willebrandts värvare regemente 1740, furir vid Savolax och Nyslotts regemente 1741, förare 1742, fältväbel s.å., fanrik 1755, löjtnant 1760, kapten 1768, regementskvartermästare 1774, avsked med majors grad 1777.
 • Majuri Carl-Adolf Möllerswärd, till Mäntsälä Kadett vid artilleriet 1755-02-00. Vol. vid Nylands drag.reg:te 1760. Mönsterskrivare vid Tav:hus reg:te 1761-08-29. Arklimäst. vid arméns flotta 1762-07-01. Serg. vid Nylands inf.reg:te 1768-05-27. Fältväbel därst. 1768-10-03. Fänrik vid B:borgs reg:te 1769-01-25. Löjtn. i armén 1772-09-22. Kapten vid Kronobergs reg:te 1774-03-13. Kapten vid Skytteska reg:tet 1776-05-22. Majors avsked 1781-11-21. Öv.adj. hos konungen 1788 vid krigets utbrott. Förordnad att tjänstgöra som major vid armén i Savolaks 1789-06-13.
 • Majuri Carl-Adolf Möllerswärd, till Mäntsälä Kadett vid artilleriet 1755-02-00. Vol. vid Nyl. drag.reg:te 1760. Mönsterskr. vid T:hus reg:te 1761-08-29. Arklimäst. vid arméns flotta 1762-07-01. Serg. vid Nyl. inf.reg:te 1768-05-27. Fältväbel 1768-10-03. Fänrik vid B:borgs reg:te 1769-01-25. Löjtn. i armén 1772-09-22. RSO s. d. Kapt. vid Kronobergs reg:te 1774-03-13. Kapt. vid Skytteska reg:tet 1776-05-22. Majors avsked 1781-11-21. Överadj. hos konungen 1788 vid krigets utbrott. Förordnad att tjänstgöra som major vid armén i Sav. 1789-06-13.
 • Maj. Johan Fredrik von Fieandt Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1776-02-18. Kadett vid Haapaniemi krigsskola 1781–1787. Fänrik vid nämnda regemente 1788-06-21. Löjtnant vid Kajana bataljon 1789-03-20. Kapten i armén 1803-03-30. Transporterad till Savolaks infanteriregemente 1806-07-28. GMtf 1808. RSO 1809-04-03. Majors avsked 1809-04-19.
 • Majuri Carl Johan Carlsson Reiher Vol, vid Savolaks reg:te 1791. Kadett vid Haapaniemi 1795.-1799. Adj. vid Savolaks reg:te 1799. E. fänrik vid Savolaks reg:te 1799-06-05. Sek,adj. 1802-05-06. Sek.löjtn. 1808. Bevistade finska kriget 1808–1809. Kapten i armén 1809. Majors avsked 1810-06-09. Död 1846.
 • Majuri Maj. Fabian Gottlieb Wrede af Elimä Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid Nyl.brigadens jäg.bat. 1798-08-27. Sekundlöjtn. vid Sav. fotjäg.reg:te 1802-07-07. Premiärlöjtn. 1804-10-09. Bevistade finska kriget 1808–1809 och blev sårad först vid Lappo, sedan vid Hörnefors. Gmtf 1808. RSO 1809-07-03. Kapt. i armén s. å. Majors avsked 1810-05-29.
 • Kapteeni Captain Anders Johansson Argillander SKOPA / ARGILLANDER. Palveli rykm. perustamisesta 1626 alkaen. Hän oli mukana jo Savon jalkaväkirykmentin edeltäjässä, Kustaa Hornin rykmentissä ehkä n. 1610 alkaen.
 • Kapt. Torsten Henriksson Tawast Vol. vid Sav.' fördubblingsinf.reg:te 1701. Gemen vid Moraths bat. 1702-02-26. Fältväbel 1704. Fänrik 1709. Fänrik vid Sav.' fördubblingsintanterireg:te 1710-03-07. Fången vid Vib.s övergång s. å. 13/6 men rymde strax därefter. Premiärlöjtn. vid Sav.' och Nysl. ord.inf.reg:te 1711-12-00. Fången vid Kerimäki kyrka 1712-01-07, men rymde och hemkom 1714. Reg:tskvartermäst. 1715-01-22. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Kapt. 1718-10-23. Premiärkapt. 1736-08-02. Deltog i finska kriget 1741–1742.
 • Kapt. Olof Pettersson Wång Sotapalvelukseen 1700. Vänrikki Turun läänin jv-rykm. 1701. Luutn. Savon kaksikasjv-rykm. 1703, kapt. 1710, joutui sotavangiksi Viip.ssa s.v., palasi 1722. Siirto Savon ja S:linnan läänin jv-rykm. s.v., ero 1724.
 • Kapt. Johan Adolf Berndtsson Aminoff Vol. vid Upplands reg:te 1757. Förare vid Upplands reg:te 1759-06-14. Serg. 1760. Konstituerad fänrik 1761-05-26. Fänrik vid Skaraborgs reg:te 1763-09-21 genom byte till B:borgs reg:te 1766-12-13. Avsked med löjtn.s karaktär 1775-05-20. Konstituerad kapt. vid karelska jäg.na 1789-03-17. Löjtn. vid Sav. inf.reg:te. Kapt.s avsked 1795-07-22.
 • Kapt. (myöh. ev.luutn.) Lt. Col. Magnus Erik Ehrnrooth Vol. vid karelska drag.reg:tet 1779-06-23. Kornett på extra stat 1781-04-04. Fänrik vid T:hus läns reg:te 1792-08-10. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid T:hus reg:tets jäg.bat. 1799. Löjtn. vid Sav. fotjäg.reg:te 1800-09-08. Kapt. i armén 1802-07-09. Kapt. vid T:hus reg:tets jäg.bat. 1804-12-26. Major i armén 1809-06-21. GMtf 1809. Öv.löjtn.s avsked 1810-05-03.
 • Kapt. Torsten Torstensson Tawast Vol. vid Sav.' inf.reg:te 1735-06-17. Förare 1749-07-31. Fänrik 1750-09-19. Löjtn. 1758-07-10. Kapt. 1764 16/?. RSO 1767-11-23.
 • Capitein Leutnant Johan Meurman,171 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 10. Dec. 1683
 • Alikapt. Johan Eliasson Nandelstadt n. 1700 alkaen.
 • Alikapt. Erik Wilhelm Jacobsson Tawaststjerna Vol. vid Sav.' reg:te 1719. Korp. 1723. Rustmäst. 1724. Furir 1725. Förare 1726. Serg. 1727. Adj. 1740-04-01. Fänrik 1741-08-07. Stabskapt. 1753-05-03. Han blev fången hos ryssarna vid Villmanstrand den 1741-08-23, ur vilken fångenskap han återkom 1743.
 • Alikapteeni Carl Johan Jacobsson Tawaststjerna Volontär vid Österbottens regemente 1715-09-26. Förare därst. 1718. Sergeants, å. 4/8. Fältväbel 1726-08-26. Fänrik vid Savolaks' regemente 1741-06-25. Löjtnant därst. 1742-01-02. Stabskapten 1756-10-14. Död 1763-04-20. Han bevistade 1718 med jämtländska armén fälttåget till Norge, 'därunder han på återmarschen över fjällen så förkylde fötterna, att han mistade tvenne tår' ävensom kriget i Finland 1741 och 1742, död 1765
 • Luutn. Jacob Henriksson Hoffrén (Maaningan haara) n. 1710-1733.
 • Luutn. Magnus Fredricus Torstensson Tawast Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1735. Sergeant därst. 1758-03-31. Fältväbel s. å. 26/6. Fänrik. Löjtnant 1772-09-18. Avsked 1778-06-30. Död 1789
 • Luutnantti Jakob Pontus Tawaststjerna Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1735. Rustmästare därst. 1750-09-24. Sergeant 1764-09-06. Fänrik s. å. 20/12. Löjtnant 1771-06-05. Död 1792
 • Luutn. Carl Johan Tawaststjerna Volontär vid Savolaks' regemente 1745. Rustmästare därst. 1757-02-10. Sergeant 1758-03-31. Fänrik 1771-06-05. Löjtnants avsked 1777-06-06. Död 1804-04-12 i S:t Michels socken.
 • Luutn. Gustaf Erik Schatelowitz Kers. Savon kevyessä jv-rykm. 1777, vääpeli 1778, vänrikki 1788, ero luutn.na. Aliluutn. Venäjän palveluksessa Nevan jv-rykm. 1783, luutn. 1784, ero kapt.na 1790.
 • Luutn., myöh. everstiluutn. Otto Henrik von Fieandt Vol. vid Savolaks lätta inf.reg:te 1769. Rustmäst. vid Savolaks lätta inf.reg:te 1776. Fänrik 1778-01-21. Löjtn. i reg:tet 1783-06-25. Löjtn. vid Tav:hus reg:te 1788-04-24. Stabsadj. hos gen.löjtn. von Platen 1788 och hos gen.löjtn. Hamilton 1789 under kriget emot Ryssland. Kapt. vid Tav:hus reg:te 1788-09-02, invecklades i Anjalamännens planer och var en av de mest komprometterade. Ibland arméns yngre officerare, samt dömdes att arkebuseras, men benådades. Major vid Rautalampi bataljon 1796-07-21. RSO 1799-11-16. Öv.löjtn. i armén 1808-07-29. Avsked med överstes titel 1810-06-09. Död 1823. Han är känd såsom en bland de av Runeberg besjungna hjältarna i 1808–1809 års krig. Förde under kriget vanligen egen trupp och utmärkte sig vid flera tillfällen såsom vid Perho 1808-06-08 och Karstula 1808-06-08.
 • Luutn. Jakob Jakobsson Boisman ¤ Musikantti Tukholman Suurkirkossa 1696 ja 1697. Viinuri Tukholmassa 1699, samalla hovisoittokunnan musikantti 1702–29. Serg. 1709-10. Förare asuessaan Viitasaarella ja luutn. kuollessaan (Lieutn. af Safwolax Inf.reg:te).
 • Vagnmäst.löjtn. Olof Anders Järnefelt Expeditionsmönsterskr. vid Sav. inf.reg:te 1750-09-24. Serg. 1758-03-16. Fältväbel 1772-12-30. Vagnmäst.löjtn..
 • Luutn. Carl Reinhold Lode född 1792-12-11 i Kuopio landsförsamling. Underlöjtn. vid Svea artillerireg:te 1810-06-26. Placerad på södra skånska inf.reg:tet såsom fänrik med lön 1811-12-20. Löjtn. vid södra skånska inf.reg:tet 1812-06-09. Avsked ur svenska tjänsten med kapt.s grad 1816-03-05 och överflyttade till Finland. Bestred reg:tsskr.befattningen vid före detta Sav. inf.reg:te 1826-07-01–1827-01-01. Löjtn. vid allmänna fängelset på Sveaborg 1831-08-24. Postmäst. i Jorois 1836-03-08.
 • Kornetti Nils Johan Nykopp n. 1760 alkaen.
 • Vänrikki Gustaf Johan von Schrowe Fänrik vid Sav. reg:te 1665-07-31. Löjtn. vid Nyl. läns inf.reg:te 1668-06-08. Kapt. 1674-09-28. Bevistade kriget i Skåne och blev illa skjuten vid Kristianstad 1676. Major. Anhöll 1693 att bliva öv.löjtn. vid Västra Nyl. inf.reg:te.
 • Fendrich Erick Ståhlhana, efter kunglig fullmacht Fullmakt 23. Martij 1683
 • Vänrikki Fendrich Petter Johansson Hollender n. 1715 alkaen.
 • Vänrikki Adam Johan Pistolekors n. 1740 alkaen.
 • Vänrikki Carl Gustav Järnefelt Korp. vid Sav. reg:te 1742. Rustmäst. vid Sav. reg:te 1749-07-31. Furir 1757-02-10. Avsked med fänriks karaktär 1777-07-21.
 • Vänrikki, myöh. majuri Maj. Otto Johan Wadenstierna (Colliander) Vol. vid Tav:hus reg:te 1768-03-21. Serg. vid änkedrottningens livreg:te 1775-06-06 och vid Savolaksbrig. samt Rautalampi bat. 1778-09-04. Kadett vid artilleriet i H:fors 1779. Fänrik vid Savolaks lätta inf.reg:te 1782-03-20 och vid Tav:hus linjereg:te 1788-05-10. Prem.löjtn. vid 1. karelska jäg.bat. 1789-03-17. Kapten vid nämn. bat. 1794-11-16. Majors avsked 1804-07-06. Död 1809.
 • Vänrikki, myöh. kapteeni Georg Magnus von Fieandt Volontär vid Savolax lätta infanteriregemente. Kadett i Haapaniemi 1791-96. Stabfänrik vid Rautalampi bat. 31.7.1796. Löjtnant vid Tavastehus reg. i armén 21.10.1808. Guldmed. för tapperhet. Kaptens avsked 8.5.1810
 • Vänrikki, myöh. majuri Jacob Johan Tawaststjerna Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1796. Kadett vid Haapaniemi s. å. 1/9–1800-07-14. Fänrik vid Björneborgs regemente 1800-06-07. Transp. till Savolaks' lätta infanteriregemente 1802-06-28. T. f. kompanichef vid Karlbergs krigsakademi 1804-12-20. Informationsofficer därst. 1805-07-11. Löjtnant vid fältmätningsbrigaden s. å. 2/10. Kapten därst. 1809-10-13. Major vid ingenjörkåren 1814-01-19. Bevistade fälttåget mot Norge s. å. RSO 1818-05-20. Lärare vid artilleriinstitutet på Marieberg s. å. 1/10. Lärare i fortifikationsarbetena därst. 1820-01-05. Död 1824
 • Alivänrikki Matthias Hollender 1703 alkaen.
 • Reg:ts qwartermest:re Dittloff Schmitfelt,af Kongl. Maij:tt Fullmakt 4. Martij 1684
 • Rykm.adj., vääpeli (myöhemmin ev.luutn.) Johan Albrekt Gripenberg Vol. vid karelska kav.reg:tet 1708-01-01. Mönsterskr. 3 s. å. 1/8. Fältväbel vid Sav. inf.reg:te 1710-10-00. Reg:tsadj. s. å. i nov. Fänrik vid B:borgs reg:te 1711-07-12. Löjtn. 1714-04-15. Kapt. 1718-06-27. Reg:tskvartermäst. 1732-04-01. Major 1740-08-20. Genom byte kapt. vid Västmanlands reg:te 1748-04-28. Öv.löjtn.s avsked s. å. 21/12. RSO 1770-04-28.
 • Rykmentinpastori Elias Niilonpoika Roivainen n. 1640 paikkeilla.
 • Rykmentinpastori Gustaf Andersson Lindblad 1737 alkaen.
 • Pataljoonansaarnaaja Gustaf Henriksson Hoffrén arviolta n. 1715 alkaen.
 • Rykmentinkirjuri Jacob Jöransson Forsman karkeasti arvioiden n. 1650 alkaen.
 • Rykmentinkirjuri Karl Qvist 1695 - 14.5.1723

Katselmuskirjuri Asess. Georg Vilhelm Ernst Schreck ¤ Häm. rykm. ylim. välskäri, asessori († 1834). Katselmuskirjuri Savon jääk.osastossa 1792, ero 1798
Katselmuskirjuri / Vääpeli Michael Bosson Gråsten . Alkaen 1712 -> Sai eläkkeen 1738.

 • Auditeur Johan Niklasson Burtz arviolta n. 1716-1741.
 • Vääpeli Karl Wilhelm Lindeberg Määrättiin hoitamaan henkikirjoittajan virkaa Pohjois-Savossa. Mikkelin kihlakunnan henkikirjoittaja 9.10.1832, Rantasalmen kihlakunnan 22.11.1836, ero 20.8.1856.
 • Vääpeli Georg Gust Pistolekors 1749-1760.
 • Vääpeli Gustaf Vilhelm Tawaststjerna Korpral vid Savolaks' infanteriregemente 1760-05-10. Sergeant därst. 1762-06-09. Fältväbel 1771-10-01. Avsked 1777-07-21. Död 1799-08-02
 • Vääpeli Jakob Wilhelm Järnefelt Vol. vid Sav. inf.reg:te 1745. Rustmäst. 1758-03-31. Serg. 1767-07-23. Fältväbel 1785-07-07.
 • Vääpeli, myöh. kapteeni, Gustaf Adolf Tawaststjerna Han blef Volontär 01.05.1783, Cadett i Haapaniemi 1784; utexeminerad 1789; Fältväbel vid Savolax regemente och bivistande såsom sådan affärene vid Nyslott, Tuurusalmi och Parkumäki 1788 och 1789. Fänrik vid Cajana bataillon 04.03.1790; Lieutenant 31.01.1805. Capitainen vid Cajana bataillon; (GS 8166).
 • Varusmestari Aatami Tuomaanpoika Haka n. 1690 alk.
 • Kers. Jakob Johan Pistolekors n. 1700 alkaen.
 • Kers. Adam Johan Pistolekors n. 1720 alkaen.
 • Kers. Henrik Adolf Henriksson Argillander ¤ Kuopion ruodusta 51 ¤ N. 1760 alkaen.
 • Kers. Anders Reinholdsson Lindeberg Astui sotapalvelukseen Savon jääkäreissä 1775. Kers. 19.4.1789, ero 1809. Osallistui sotaan 1788-1790, saaden urhoollisuusmitalin, sekä Suomen sotaan 1808-1809.
 • Kadett, myöh. eversti Carl Johan von Konow Volontär vid Tavastehus regemente 1775-09-26. Transporterad till Savolaks regemente 1780-06-08. Kadett vid Haapaniemi 1786–1788. Fänrik på e. stat vid Tavastehus regemente 1786-09-21. Löjtnant i armén 1790-05-08 och vid regementet 1796-01-09. Tjänstgjorde kammarpage hos drottningen (SAB.) 1797-09-09. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1798-10-28. Stabskapten 1802-06-28. RSO 1808-07-30 efter striden vid Lappo. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-05-22. Major och chef för Kuopio bataljon av 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 151 bland adelsmän. Överstelöjtnant 1819-09-11. Chef för Tavastehus bataljon av 2. finska infanteriregemente 1824 573. Överstes avsked 1825-01-18. Död 1855.
 • Vol. Carl Samuelsson Hästesko af Målagård Vol. vid Sav. reg:te 1731-02-01. Avsked 1735. Vol. vid artilleriet 1737. Fältväbel vid Willebrands värvade reg:te 1740. Fänrik 1744-04-12. Löjtn. 1749-03-15. Reg:tskvartermäst. 1750-12-31. Stabskapt. 1754-12-30. Kapt. s. å. 22/2. Kapt. vid gamisonsreg:tet i Göteborg 1757-05-06. Avsked 1776-02-07. 'Han blev vid Villmanstrand skjuten genom högra låret av en muskötkula, av ryssarna spolierad inpå blotta kroppen samt fången förd till Kolomna, därifrån han efter tvenne år lösgavs.'

1. Henkikomppania

Virkatalot

 • Rykmentin komentajan, everstin virkatalo Brahelinna Pyrhölä Ristiina
 • Everstiluutnantin virkatalo Leislahti Rantasalo Rantasalmi
 • Majurin virkatalo Otava Liukkola Mikkeli
 • Rykmentin majoitusmestarin virkatalo Puntala 1, Ristiina
 • Kapteeniluutnantin virkatalo Soutala Merrasmäki Hirvensalmi
 • Vänrikin virkatalo Innala Ristiina
 • Katselmuskirjurin virkatalo Jokela tai Kulla (Nykyinen Sormula. Sittemmin osa maista tuli osaksi 1792 muodostettua Koivumäen kartanoa.) Hiltulanlahti Kuopio
 • Vääpelin virkatalo Hintikka Monikkala Hirvensalmi
 • Kersantin virkatalo Norola Lappilanmäki Ristiina
 • Lippumiehen virkatalo Puntala 2, Ristiina
 • Majoittajan virkatalo Puntala 4, Ristiina
 • Varusmestarin virkatalo Rossila Merrasmäki Hirvensalmi

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Ristiina Etelä-Savo Ruotujen lkm 74
 • Mikkeli Etelä-Savo Ruotujen lkm 1
 • Hirvensalmi kap. Etelä-Savo Ruotujen lkm 34
 • Mäntyharju Etelä-Savo Ruotujen lkm 18

Sotilaat

 • Ruotu 1 Ristiina Rahikkala ¤
 • Ruotu 2 Ristiina Liiansaari ¤ Holm, Johan ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. Risto Heikinpoika Rahikainen, Raak
 • Ruotu 3 Ristiina Heikkilä, Ylölä ¤ Benjam Snygg (Kortman) 1791-1809
 • Ruotu 4 Ristiina Lyytikkälä, Haikola ¤
 • Ruotu 5 Ristiina Rahikkala ¤ Bruun, Gustaf ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 6 Ristiina Rahikkala, Soikkala (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 7 Ristiina Lyytikkälä, Kosola ¤
 • Ruotu 8 Ristiina Parkatniemi, Liikala ¤ Bredberg, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 9 Ristiina Kosola, Vitsiälä, Puntala ¤
 • Ruotu 10 Ristiina Vitsiälä ¤
 • Ruotu 11 Ristiina Sokkala, Vitsiälä ¤
 • Ruotu 12 Ristiina Puntala ¤
 • Ruotu 13 Ristiina Vitsiälä, Sokkala ¤ Birger Birgersson Pyttin
 • Ruotu 14 Ristiina Laitiala ¤ Gabriel Erik Procopé 1770-1789
 • Ruotu 15 Ristiina Korhola, Laitiala Ristiina ¤ Lars Andersson Lundin ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. Liittyi 1717 Länsi-Götanmaan ratsuväen kolmikasrykm., joka suojeli Etelä-Ruotsia kodinturvajoukkona, kun pääarmeija taisteli Keski-Euroopassa. 1721 rykm. hajotettiin, ja suuri osa miehistä komennettiin täydennysmiehiksi Suomeen. Lars osallistui vuonna 1741 alkaneeseen hattujen sotaan ja sen alussa käytyyn Lappeenrannan taisteluun, josta hän selvisi hengissä. Lars sai kuitenkin surmansa 15.8.1742 ruotsalaisten vetäytyessä kohti Helsinkiä ja viikkoa ennen armeijan antautumista venäläisille. Kaatumispaikka ja hautapaikka eivät ole tiedossa.
 • Ruotu 16 Ristiina Korhola ¤
 • Ruotu 17 Ristiina Kapala, Korhola ¤ Broman, Sven ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 17 Ristiina Kapala, Korhola ¤ Krister Nord varamies 1793-1807, täydennysmies 1807. Kuoli Suomen sodassa
 • Ruotu 18 Ristiina Kaipiala, Heramäki ¤ Krister Nord varamies 1793-1807
 • Ruotu 19 Ristiina Innala ¤
 • Ruotu 20 Ristiina Hangastenmaa ¤
 • Ruotu 21 Ristiina Hangastenmaa ¤
 • Ruotu 22 Ristiina Hangastenmaa, Taipale, Hartikkala ¤ Biörckengreen, Sven ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 23 Ristiina Parkatniemi ¤
 • Ruotu 24 Ristiina Tiusala ¤
 • Ruotu 25 Ristiina Taipale, Lappilanmäki ¤ Mikko Holmberg 17.2.1760 - 13.10.1775
 • Ruotu 26 Ristiina Lappilanmäki, Tiusala, Taipale ¤
 • Ruotu 27 Ristiina Tarhola, Kylänlahti, Väärälä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 28 Ristiina Syrjälä, Tarhola ¤
 • Ruotu 29 Ristiina Marjoniemi, Tarhola ¤
 • Ruotu 30 Ristiina Marjoniemi, Melamaniemi ¤
 • Ruotu 31 Ristiina Pakinniemi, Marjoniemi, Outila ¤
 • Ruotu 32 Ristiina Huttula, Outila ¤
 • Ruotu 33 Ristiina Laasola, Korhola ¤
 • Ruotu 34 Ristiina Hartikkala, Mäkelä ¤
 • Ruotu 35 Ristiina Mäkelä, Pettilä ¤ Frögdman, Lars ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 35 Ristiina Mäkelä, Pettilä ¤ Pekka Kuronen, Lindström n. 1740 alkaen.
 • Ruotu 36 Ristiina Toijala, Kaipiala, Pettilä ¤
 • Ruotu 37 Ristiina Toijala, Tiirola ¤ Adam Ahl

Mats Andersson Lejon
Elias Kakkinen
Anders Andersson Leinonen

 • Ruotu 38 Ristiina Inkarila ¤ Juho Rantalainen Lyd 10.6.1795 - 25.2.1801
 • Ruotu 39 Ristiina Himalansaari ¤
 • Ruotu 40 Ristiina Himalansaari ¤
 • Ruotu 41 Ristiina Himalansaari, Käenniemi ¤
 • Ruotu 42 Ristiina Jukarila, Karhila, Keriniemi ¤
 • Ruotu 43 Ristiina Himalansaari ¤
 • Ruotu 44 Ristiina Mahkola ¤Henrik Felt
 • Ruotu 45 Ristiina Mahkola, Surno ¤ Carlberg, Måns ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 46 Ristiina Heinniemi, Taipale ¤ Johan Johansson Pöntinen Mager ¤ N. 1770 - 1808, kuollen todennäköisesti Suomen sodassa.
 • Ruotu 47 Ristiina Korpela ¤
 • Ruotu 48 Ristiina Järvenpää, Toijala ¤
 • Ruotu 49 Ristiina Lintuniemi ¤ Gustav Pontus Johansson von Creutlein 1747-1749
 • Ruotu 50 Ristiina Tiusala, Lintuniemi ¤
 • Ruotu 51 Ristiina Hanhijärvi, Heikkilä, Kuomio ¤ varamies Måns Beckström Gran 27.6.1781 - 14.2.1785 = sotilas Magnus Gran 14.2.1785 - 1809.
 • Ruotu 52 Ristiina Parkatniemi ¤
 • Ruotu 53 Ristiina Juvela ¤
 • Ruotu 54 Ristiina Parkatniemi, Parkatniemi, Yövesi ¤ Ohlsson, Bengt ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 55 Ristiina Yövesi, Simola ¤ Blomberg, Swen Jonas, född 1695, gifft c. 1715 Syntymäpaikka Vestergyllen Ruotsi. ¤ Suomeen 1721. ¤ Ruotsin yksikkö VGR Maj 37? ¤
 • Ruotu 56 Ristiina Kuomio, Koljola ¤
 • Ruotu 57 Ristiina Koljola ¤
 • Ruotu 58 Ristiina Alasjärvi, Savela ¤
 • Ruotu 59 Ristiina Savela ¤
 • Ruotu 60 Ristiina Savela, Laurikkala ¤
 • Ruotu 61 Ristiina Kurvila, Sattila, Laurikkala ¤
 • Ruotu 62 Ristiina Sattila, Koivakkala ¤ Tuomas Nastolin, Håll
 • Ruotu 63 Ristiina Koivakkala ¤
 • Ruotu 64 Ristiina Hytölä, Koivakkala ¤
 • Ruotu 65 Ristiina Hytölä ¤
 • Ruotu 66 Ristiina Hytölä, Minkkilä ¤
 • Ruotu 67 Ristiina Minkkilä ¤
 • Ruotu 68 Ristiina Hiirimäki, Hytölä, Sokkala Zachris Haar ¤
 • Ruotu 69 Ristiina Ylölä, Närhilä, Monikkala (Hirvensalmi) Zachris Haar ¤
 • Ruotu 70 Ristiina Närhilä, Sokkala ¤
 • Ruotu 71 Ristiina Hangastenmaa, Vitsiälä ¤ Anders Duncker 1750-1756
 • Ruotu 72 Ristiina Syvänmaa, Pynnö, Hangastenmaa ¤
 • Ruotu 73 Ristiina Tiusala, Pakinniemi, Ihalais ¤
 • Ruotu 74 Ollikkala (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 75 Mynttilä, Ollikkala (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 76 Mynttilä, Huopola (Mäntyharju) Christer Woldoff ¤
 • Ruotu 77 Mynttilä, Tiilikkala (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 78 Toivola, Särkemäki, Tiilikkala (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 79 Särkemäki, Volanjoki, Poitsiniemi (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 80 Toivola (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 81 Toivola (Mäntyharju) ¤ Zacharias Tårniain 1771-1795
 • Ruotu 82 Toivola (Mäntyharju) ¤ Risto Juhonpoika Tamberg 1749-1768
 • Ruotu 83 Toivola (Mäntyharju) ¤ Matts Kåhlberg 1722-1739
 • Ruotu 84 Pyhäniemi (Mäntyharju), Lahnaniemi (Mäntyharju), Toivola (Mäntyharju) ¤ Adam Kupsu, Grek n. 1795 alkaen.
 • Ruotu 85 Lahnaniemi (Mäntyharju) ¤ Hamberg/Hamborg, Johan ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. 1721-1729
 • Ruotu 85 Lahnaniemi (Mäntyharju) ¤ Hemming Modig 1751-1761
 • Ruotu 85 Lahnaniemi (Mäntyharju) ¤ Sakari Juhonpoika Tamberg 1762-1775
 • Ruotu 86 Lahnaniemi (Mäntyharju) ¤ Johan Tamberg 1716 alkaen. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi, josta siirtynyt Suomeen todennäköisesti 1721. Sukunimi listattu myös muodossa Danberg.
 • Ruotu 86 Lahnaniemi (Mäntyharju) ¤ Matts Ruth Rund
 • Ruotu 87 Lahnaniemi (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 88 Saviniemi, Niinimäki (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 89 Niinimäki (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 90 Niinimäki, Ollikkala (Mäntyharju) ¤ Johan Krusberg
 • Ruotu 91 Ollikkala, Mynttilä (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 92 Taipale (Mikkeli), Kirkonkylä (Hirvensalmi) ¤Henrik Felt
 • Ruotu 93 Kirkonkylä (Hirvensalmi) ¤Heikki Puhakka
 • Ruotu 94 Kirkonkylä, Ripatti (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 95 Hirvensalmi ¤
 • Ruotu 96 Kilkki, Ripatti (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 97 Kilkki, Tornialanmäki (Hirvensalmi) Alexander Knecht ¤
 • Ruotu 98 Kilkki (Hirvensalmi), Toivola (Mäntyharju) ¤ Tornberg, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi
 • Ruotu 98 Kilkki (Hirvensalmi), Toivola (Mäntyharju) ¤ Adam Moberg
 • Ruotu 99 Monikkala (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 100 Kotkatvesi, Monikkala (Hirvensalmi) ¤ Eric Nätt
 • Ruotu 101 Syväsvesi, Kotkatvesi (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 102 Kirjala, Malvaniemi, Väisälä (Hirvensalmi) ¤ Eric Nätt
 • Ruotu 103 Malvaniemi, Väisälä (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 104 Väisälä (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 105 Kynsiänsalo, Kekkola (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 106 Lahnaniemi (Hirvensalmi) ¤ Råberg, Petter ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 107 Lahnaniemi, Lelkola (Hirvensalmi) ¤Hannu Puhakka
 • Ruotu 108 Lelkola (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 109 Ohensalo (Hirvensalmi), Lelkola (Hirvensalmi), Soikkala (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 110 Soikkala (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 111 Kekkola, Taipale, Väisälä (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 112 Soikkala (Mikkeli), Merrasmäki (Hirvensalmi), Lahnaniemi (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 113 Pyörnilä (Hirvensalmi), Saviniemi (Mäntyharju) ¤
 • Ruotu 114 Pyörnilä, Mäkitiukola (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 115 Istruala, Hirvisalo (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 116 Ohensalo, Kuitula, Merrasmäki (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 117 Kuitula (Hirvensalmi), Joutsiniemi (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 118 Kuitula (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 119 Suonsalmi, Kuitula (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 120 Vahvamäki, Suonsalmi (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 121 Vahvamäki (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 122 Hyyrylä, Pöyry (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 123 Hämeenmäki (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 124 Pöyry, Hurrila (Hirvensalmi), Simon Michelsson Kåcko (1750-1766) ¤
 • Ruotu 125 Pöyry (Hirvensalmi) ¤
 • Ruotu 126 Roisko (Hirvensalmi), Asila (Mikkeli), Pietilänlahti (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 127 Tuukkala (Hirvensalmi), Mynttilä (Mäntyharju), Minkkilä ¤

2. Everstiluutnantin komppania

Päällystö

 • Öfwerst Leutnant Berenhard Brakel, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 20. Julij 1677
 • Leutnant Erich Hult, af Feldtmarsk. H. Hinrich Horn Fullmakt 23. Febr. 1679
 • Fendrich Hinrich Johan Brakel, af Konl. Maij:tt Fullmakt 23. Febr. 1679
 • Stabscapitaine Major Magnus Fredrik von Fieandt 1768 - 1774
 • Kers. Petter Jacobsson Hoffrén ¤ Savon ja S:linnan jv.rykm. Kuopion komp. varusmest. (Leppävirta) 1721, Iisalmen komp. majoittaja (Iisalmi/Lapinlahti) 1723, Juvan komp. lippumies (Sulkava) 1741, Everstiluutnantin komp. kers. (Rantasalmi) 1750, ero 1758.
 • 2. rumpali Vilppu Hirvonen

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Joutsiniemi Tuusmäki Rantasalmi / ennen 1743 Nousialamäki 2, Kerimäki
 • Vänrikin virkatalo Harjula Kolkontaipale Rantasalmi
 • Vääpelin virkatalo Telkkala Pirilä Rantasalmi / ennen 1743 Anttola 4, Kerimäki Gustaf Wilhelm Törne 20.03.1760-20.05.1768
 • Kersantin virkatalo Jauhola Tuusmäki Rantasalmi / ennen 1743 Parkumäki 16, Rantasalmi
 • Lippumiehen virkatalo Joutsenmäki Hiisimäki Rantasalmi
 • Majoittajan virkatalo Hiltula Rantasalmi / ennen 1743 Vaahersalo 3, Rantasalmi
 • Varusmestarin virkatalo Sarkamäki Leppävirta / ennen 1743 Sairalanmäki 1, Kerimäki

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Leppävirta Pohjois-Savo Ruotujen lkm 20
 • Rantasalmi Etelä-Savo Ruotujen lkm 67
 • Kerimäki Etelä-Savo Ruotujen lkm 50
 • Sääminki Etelä-Savo Ruotujen lkm 2

Sotilaat

 • Ruotu 1 Hevonlahti, Ahvensalmi ¤
 • Ruotu 2 Joutsenlahti, Rauhamäki ¤ Pekka Kuosmanen Petter Silainen
 • Ruotu 3 Pisamalahti ¤
 • Ruotu 4 Pisamalahti, Karhilantaipale ¤ Mikko Turunen 1735-1749
 • Ruotu 5 Palvalahti, Koivumäki ¤Pekka Pölläin ¤ Palveli 25.4.1762 - 6.7.1785
 • Ruotu 6 Palvalahti, Asikkala ¤ Elias Fritz, palveli 1785 - 1807
 • Ruotu 7 Raaminmäki ¤
 • Ruotu 8 Osikonmäki, Sompasaari ¤
 • Ruotu 9 Hevonlahti ¤
 • Ruotu 10 Ahvensalmi ¤
 • Ruotu 11 Ahvensalmi ¤
 • Ruotu 12 Ahvensalmi ¤ Antti Antinpoika Nykänen (Nyberg) ¤ Palveli 1729-1754.
 • Ruotu 13 Ahvensalmi ¤
 • Ruotu 14 Repomäki ¤
 • Ruotu 15 Repomäki, Harjuranta ¤
 • Ruotu 16 Harjuranta Heikki SormTolvanen Henrik Storm, ed. poika Juho Tolk Tolvanen ¤ Johan Tolk
 • Ruotu 17 Harjuranta ¤
 • Ruotu 18 Harjuranta ¤
 • Ruotu 19 Harjuranta ¤ Markus Savolainen
 • Ruotu 20 Voinsalmi, Varkaus, Puikoniemi ¤
 • Ruotu 21 Voinsalmi, Teemasaari ¤
 • Ruotu 22 Teemasaari Erik Tolvanen¤
 • Ruotu 23 Teemasaari ¤
 • Ruotu 24 Tornioniemi, Teemasaari ¤ Lind, Claes ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 24 Tornioniemi, Teemasaari ¤ Henrik Adolf Henriksson Argillander 1770-1773
 • Ruotu 25 Teemasaari, Tuusmäki, Torasalo ¤ Simo Inkinen
 • Ruotu 25 Teemasaari, Tuusmäki, Torasalo ¤ Heikki Parkulainen
 • Ruotu 26 Torasalo ¤
 • Ruotu 27 Torasalo ¤ Cnut Näve 1728-42 ja 1744-50 ¤ Aatami Mustonen, Must, Front
 • Ruotu 28 Torasalo ¤
 • Ruotu 29 Ritalahti, Sallila ¤ Adam Kinnuin 17.2.1760-11.7.1782
 • Ruotu 30 Sallila, Rantasalo ¤
 • Ruotu 31 Rantasalo, Pölkynniemi, Asikkala ¤
 • Ruotu 32 Rantasalo, Lautakotalahti ¤
 • Ruotu 33 Lautakotalahti ¤
 • Ruotu 34 Lautakotalahti, Syvänsi ¤
 • Ruotu 35 Osikonmäki ¤
 • Ruotu 36 Osikonmäki, Kappalainen ¤
 • Ruotu 37 Asikkala, Osikonmäki ¤
 • Ruotu 38 Teemasaari, Hiltula, Osikonmäki ¤
 • Ruotu 39 Asikkala, Simanala (Kerimäki) ¤ Johan Trög TRÖG ¤ Palveli 1790 - 1798.
 • Ruotu 40 Simanala (Kerimäki), Osikonmäki ¤
 • Ruotu 41 Hiltula, Parkumäki ¤
 • Ruotu 42 Parkumäki ¤
 • Ruotu 43 Parkumäki ¤
 • Ruotu 44 Joutsenmäki ¤
 • Ruotu 45 Joutsenmäki ¤
 • Ruotu 46 Hiltula ¤
 • Ruotu 47 Hiltula, Hanhijärvi, Joutsenmäki ¤ Larfving/Larfvas, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 47 Eldsteen, Jöns, född 1701, ogift ¤ Suomeen 1721 yksiköstä SJR Joc-Övl. ¤ Syntymäpaikka Westergyllen Ruotsi. Siirtyi ruotuun 47 20.10.1732 Juvan komppaniasta.
 • Ruotu 47 Hiltula, Hanhijärvi, Joutsenmäki ¤ Carl Gustaf Weisenfeldt 1751-1751
 • Ruotu 47 Hiltula, Hanhijärvi, Joutsenmäki ¤ Pehr Sierman 1.9.1751 14.12.1756 ruodusta 136, ruotuun 54, 24.12.1759 29.8.1770 ruodusta 54
 • Ruotu 48 Hiltula ¤
 • Ruotu 49 Hiismäki ¤ Matti Sikanen Palveli 1726-1758. Hän sai eron 27.2.1758 vanhuuden ja raihnaisuuden vuoksi. Sai sotilasnimen Sill (Silli), joka ei jäänyt perheen sukunimeksi.
 • Ruotu 50 Hiismäki ¤
 • Ruotu 51 Kolkontaipale ¤
 • Ruotu 52 Kokontaipale, Saukkola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 53 Kolkontaipale, Tuusmäki ¤
 • Ruotu 54 Tuusmäki ¤ Pehr Sierman 17.4.1756 24.12.1759 ruodusta 47, ruotuun 47
 • Ruotu 55 Tuusmäki ¤
 • Ruotu 56 Tuusmäki ¤ Juho Parkulainen
 • Ruotu 57 Tuusmäki, Juvola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 58 Hiismäki ¤ Elias Nyberg Palveli 31.7.1733 - 2.2.1750 sotilasnimellä Nyberg / Nyckberg. Elias Nykäsen tytär Elin avioitui Juho Eklund kanssa. Tämä palveli Johan Eklund -nimisenä 21.10.1755 - 18.8.1767.
 • Ruotu 59 Hiismäki, Juvola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 60 Pirilä ¤ Lauri Kammonen mainittu 1807 rippikirjan mukaan kuoli sodassa 1808 täydennysmies 60/63
 • Ruotu 61 Asikkala, Koivumäki, Kolkontaipale ¤
 • Ruotu 62 Hiismäki ¤
 • Ruotu 63 Haapataipale, Kolkontaipale ¤
 • Ruotu 64 Kolkontaipale ¤ Anders Andersson Kärkkäinen mainittu 1795 15.6.1801
 • Ruotu 65 Pirilä, Tuusmäki, Kolkontaipale ¤
 • Ruotu 66 Osikonmäki, Tuusmäki ¤ Johan Brant Jyrkinen täydennysmies 14.8.1762 - 21.2.1782, varamiehenä Johan Jyrkinen 27.2.1758 - 14.8.1762
 • Ruotu 67 Osikonmäki ¤
 • Ruotu 68 Osikonmäki, Kolkontaipale, Syvänsi ¤
 • Ruotu 69 Juvola (Sääminki), Simanala (Kerimäki), Syvänsi ¤
 • Ruotu 70 Parkumäki ¤ Nils Kåhlberg ¤ född 1698, gift c. 1716. Syntymäpaikka Wästergyllen Ruotsi. Suomeen 1721. ¤
 • Ruotu 71 Pölkynniemi, Valkontaipale (Sääminki), Joutsenmäki ¤
 • Ruotu 72 Juvola (Sääminki), Haapataipale, Hiismäki ¤
 • Ruotu 73 Haapataipale ¤
 • Ruotu 74 Päivilä (Kerimäki), Muhola (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 75 Muhola (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 76 Simanala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 77 Kolvosenpää (Kerimäki), Simanala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 78 Simanala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 79 Kolvosenpää (Kerimäki), Järvenpää (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 80 Makkola (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 81 Makkola (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 82 Kuokkala (Kerimäki), Sairalanmäki (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 83 Kuokkala (Kerimäki), Alakuona (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 84 Alakuona (Kerimäki), Yläkuona (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 85 Yläkuona (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 86 Yläkuona (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 87 Hevossalo (Kerimäki), Kumpuranta (Kerimäki), Rauvanniemi (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 88 Hevossalo (Kerimäki), Tikkilä (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 89 Tikkilä (Kerimäki), Nousiala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 90 Sairalanmäki (Kerimäki), Kulennoinen (Kerimäki) ¤ Heikki Villanen 1719-1721 Antti Laugren n.1740-1747
 • Ruotu 91 Haapalahti (Kerimäki), Heikkala (Kerimäki), Haukilahti (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 92 Heikkala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 93 Mannikkala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 94 Haapalahti (Kerimäki), Kouvonniemi (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 95 Järvenpää (Kerimäki), Pihlajaniemi (Kerimäki) ¤ Henricus Olofsson Simonen Palvelusaika 22.3.1773-30.4.1789.
 • Ruotu 96 Pihlajaniemi (Kerimäki), Raikuu (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 97 Jouhenniemi (Kerimäki), Yläkuona (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 98 Hälvä (Kerimäki), Niemensalo (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 99 Jouhenniemi (Kerimäki), Toroppala (Kerimäki) ¤ Juho Heikinpoika Honkanen
 • Ruotu 100 Vaara (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 101 Ruokoniemi (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 102 Sairalanmäki (Kerimäki), Ruokoniemi (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 103 Patasalo (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 104 Laukansaari (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 105 Laukansaari (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 106 Kaatamo (Kerimäki), Simanala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 107 Simanala (Kerimäki), Kaatamo (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 108 Kulennoinen (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 109 Kulennoinen (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 110 Laukansaari (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 111 Simpala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 112 Laakkola (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 113 Kaksola Klemettilä Kiiskilä (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 114 Vaara (Kerimäki), Yläkuona (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 115 Riikola (Kerimäki), Paakkunala (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 116 Kerimäki (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 117 Naukkarila (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 118 Tuunaansaari (Kerimäki) ¤
 • Ruotu 119 Leppävirta (Leppävirta), Varkaus (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 120 Varkaus (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 121 Pussilantaival (Leppävirta), Puurtila (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 122 Lapinmäki Puurtila (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 123 Timola (Leppävirta), Lapinmäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 124 Haapamäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 125 Haapamäki Kartansalo Juurikkasalmi (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 126 Polvijärvi (Leppävirta), Hyvölänmäki (Leppävirta), Kypäräjärvi (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 127 Varistaipale (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 128 Rummukkala (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 129 Niinimäki (Leppävirta), Rummukkala (Leppävirta), Kypäräjärvi (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 130 Niinimäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 131 Niinimäki (Leppävirta) ¤ Lund, Jonas ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 132 Saahkarlahti (Leppävirta), Niinimäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 133 Saahkarlahti (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 134 Kopolanniemi Saahkarlahti Unnukansalo (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 135 Kopolanniemi (Leppävirta) ¤ Pertti Pertinpoika Oksman
 • Ruotu 136 Kuronlahti (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 137 Kuronlahti (Leppävirta), Sarkamäki (Leppävirta) ¤ Cnuth Walmark . 1727-18.1.1753 .
 • Ruotu 138 Vaikontaipale (Sääminki), Sarkamäki (Leppävirta) ¤ Matts Klunk - Ung 1789-1798
 • Ruotu 139 Sarkamäki (Leppävirta), Rauhamäki (Leppävirta) ¤ Staphan Härkänen eli Häär, myöh. Wärn 1780-15.6.1801

3. Majurin komppania (myöh. 1. majurin)

Päällystö

 • Major Claes Jacob v. Bördenhoff,172 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 16. Jan. 1683
 • Leutnant Jacob Wollmar Bock, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 10. Dec. 1683
 • Fendrich Hinrich Johan Brakel, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 10. Dec. 1683
 • Majuri Salomon Enberg
 • Kersantti Anders Rönberg

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Alahovi Kutemajärvi Kangasniemi
 • Vänrikin virkatalo Tarkia Rantakylä Mikkeli
 • Vääpelin virkatalo Rantala Suurola Kangasniemi
 • Kersantin virkatalo Seppälä Mikkeli
 • Lippumiehen virkatalo Manja Vuolinko Mikkeli
 • Majoittajan virkatalo Vainikka Närhilä Ristiina Herling Törne 15.09.1739-16.08.1740
 • Varusmestarin virkatalo Harjumaa Mikkeli

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Kangasniemi Etelä--Savo Ruotujen lkm 40
 • Mikkeli Etelä-Savo Ruotujen lkm 89

Sotilaat

 • Ruotu 1 Soikkala, Vuolinko ¤
 • Ruotu 2 Kirkonkylä, Kovala ¤ Johan Johansson Laitinen, Brådd
 • Ruotu 3 Kirkonkylä ¤
 • Ruotu 4 Kirkonkylä ¤ Michel Mattsson Taivalantti, 28.2.1774, 1776 ruotuun 43 Abraham Pettersson Särkkä 1788-n. 1807
 • Ruotu 5 Kirkonkylä, Hyyrylä ¤
 • Ruotu 6 Kirkonkylä, Ukonniemi ¤ Tuomas Kaaponpoika Smedfelt
 • Ruotu 7 Rantakylä¤Erich Pijhl 9.6.1730-25.1.1735
 • Ruotu 7 Rantakylä¤Antti Juhonpoika Pölhö 15.5.1735-14.6.1735
 • Ruotu 7 Rantakylä¤ Johan Pölhö 19.4.1740-1741
 • Ruotu 8 Rantakylä ¤Erich Pijhl 25.1.1735-17.9.1740
 • Ruotu 9 Rantakylä ¤
 • Ruotu 10 Vuolinko ¤ Heikki Petterinpoika Flinck 1743-1778
 • Ruotu 11 Vuolinko ¤
 • Ruotu 12 Vuolinko ¤
 • Ruotu 13 Vuolinko ¤
 • Ruotu 14 Vuolinko ¤
 • Ruotu 15 Vuolinko, Soikkala, Vatila ¤
 • Ruotu 16 Liukkola ¤
 • Ruotu 17 Liukkola, Rieppola ¤
 • Ruotu 18 Rieppola, Soikkala, Äkryntaipale ¤
 • Ruotu 19 Taipale, Soikkala ¤
 • Ruotu 20 Soikkala ¤
 • Ruotu 21 Soikkala, Taipale, Puttola ¤
 • Ruotu 22 Laurikkala, Harjumaa ¤
 • Ruotu 23 Pekkola, Tikkala, Karstula ¤
 • Ruotu 24 Parantala, Liukkola, Väisälä ¤
 • Ruotu 25 Rantakylä, Kekkola, Marjoniemi ¤
 • Ruotu 26 Laurikkala, Haahkala ¤
 • Ruotu 27 Harjumaa ¤
 • Ruotu 28 Harjumaa ¤
 • Ruotu 29 Harjumaa ¤ Abraham Pettersson Särkkä 1788-1789, ruotuun 4
 • Ruotu 30 Harjumaa ¤ Berg, Lars ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 31 Harjumaa ¤
 • Ruotu 32 Harjumaa, Pekkola ¤
 • Ruotu 33 Harjumaa ¤
 • Ruotu 34 Harjumaa ¤
 • Ruotu 35 Harjumaa ¤
 • Ruotu 36 Harjumaa ¤
 • Ruotu 37 Harjumaa, Ihastjärvi ¤
 • Ruotu 38 Harjumaa, Ihastjärvi ¤
 • Ruotu 39 Ihastjärvi ¤
 • Ruotu 40 Ihastjärvi, Väärälä ¤
 • Ruotu 41 Väärälä, Hiirola ¤
 • Ruotu 42 Hiirola, Rämälä ¤
 • Ruotu 43 Ihastjärvi, Alamaa ¤ Michel Mattsson Taivalantti alk. 15.1.1776-28.6.1798
 • Ruotu 44 Rämälä, Hiirola ¤
 • Ruotu 45 Hiirola, Rämälä ¤
 • Ruotu 46 Rämälä, Norola, Vuolinko ¤
 • Ruotu 47 Rämälä, Norola ¤ Johan Svan, alk.dec 1778
 • Ruotu 48 Norola, Rämälä, Rantakylä ¤
 • Ruotu 49 Haapataipale, Suonsaari, Norola ¤
 • Ruotu 50 Norola ¤
 • Ruotu 51 Norola, Rahula ¤
 • Ruotu 52 Norola, Asila, Suonsaari ¤
 • Ruotu 53 Suonsaari ¤
 • Ruotu 54 Rahula, Norola, Suonsaari ¤
 • Ruotu 55 Visulahti ¤ Petteri Piskonen 1715-1721
 • Ruotu 56 Seppälä ¤
 • Ruotu 57 Seppälä, Vanhala ¤
 • Ruotu 58 Vanhala ¤
 • Ruotu 59 Hyyrylä, Harjumaa ¤
 • Ruotu 60 Hyyrylä, Vanhamäki, Pietilänlahti ¤ Topias Tastierna,Stierna 3.6.1753-4.2.1763
 • Ruotu 61 Vatila, Riittilä ¤ Lauri Läderlap 1727-14.3.1734
 • Ruotu 62 Vatila ¤
 • Ruotu 63 Vatila ¤
 • Ruotu 64 Vatila, Riittilä, Haahkala ¤
 • Ruotu 65 Salmenkylä, Korpijärvi ¤Erich Pijhl 17.9.1740-23.8.1741
 • Ruotu 65 Salmenkylä, Korpijärvi ¤Johan Pölhö 1741-11.5.1766
 • Ruotu 66 Haahkala, Puttola ¤
 • Ruotu 67 Korpijärvi, Närvälä ¤ Carl Gustaf Weisenfeldt 1750-1751
 • Ruotu 67 Korpijärvi, Närvälä ¤ Aapeli Ulriikanpoika Rasp 1791-1807
 • Ruotu 68 Korpijärvi ¤
 • Ruotu 69 Kovala, Vanhamäki ¤
 • Ruotu 70 Vanhamäki ¤
 • Ruotu 71 Vanhamäki ¤
 • Ruotu 72 Vanhamäki ¤
 • Ruotu 73 Viljakkala ¤ Elias Harsteen eli Hellqvist Elias Helgesson Hellqvist ¤
 • Ruotu 74 Ukonniemi, Kakriala, Viljakkala ¤
 • Ruotu 75 Pajula ¤
 • Ruotu 76 Matiskala, Haahkala ¤
 • Ruotu 77 Tuukkala, Pietilänlahti, Norola ¤
 • Ruotu 78 Rieppola, Pöyry, Monikkala ¤
 • Ruotu 79 Montola, Kääriälä, Asila ¤
 • Ruotu 80 Parkkila, Haahkala ¤
 • Ruotu 81 Syväsmäki, Vanhamäki, Ohensalo ¤ Stenberg, Nils ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 82 Kutemajärvi (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 83 Kutemajärvi (Kangasniemi) ¤ Esaias Esaiaanpoika Tarvonen, Ek 1801-1807
 • Ruotu 84 Kutemajärvi (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 85 Kutemajärvi (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 86 Pölläkkä (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 87 Harjunmaa Rauhajärvi (Kangasniemi) ¤ Johan Wilskman alk. 1715, Suomessa 1721-1741
 • Ruotu 88 Hokanniemi (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 89 Hokanniemi (Kangasniemi) ¤ Thomas Snäll, Manninen 1801-1809
 • Ruotu 90 Hokanniemi (Kangasniemi) ¤ Matti Kallenpoika Smed 1773-1795
 • Ruotu 91 Hokanniemi (Kangasniemi) ¤ Risto Eliaanpoika Halttunen 1776-1809 Elias Halttusen 92 poika, Lauri Kaija-Halttusen 103 pojanpoika
 • Ruotu 92 Hokanniemi (Kangasniemi) ¤ Elias Kaija Halttunen 1717-1721 tai 1729
 • Ruotu 92 ¤ Tuomas Hokkanen (Abbor) 1758-1773
 • Ruotu 93 Hokanniemi Mannila Salmenkylä (Kangasniemi) ¤ Måns Smedfelt. Suomeen 1721. Syntymäpaikka Ruotsi. Saa sairauden vuoksi eron 11.8.1739. Poikansa Carl Smedfelt 9.4.1724 palvelee myöhemmin samaa ruotua.
 • Ruotu 93 ¤ Carl Smedfelt Karl Maunonpoika Smedfelt edellisen poika, palveli 1743- kuolemaansa asti 1750
 • Ruotu 94 Mannila (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 95 Pylvänälä Mannila Unnukkala (Kangasniemi) ¤ Isak Käbling Iisakki Käbling 1723-1741
 • Ruotu 95 Pylvänälä Mannila Unnukkala (Kangasniemi) ¤ ruotusotamies Henrik Spiut /Lustig 1769-1773
 • Ruotu 96 Pylvänälä (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 97 Kaihlamäki (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 98 Kaihlamäki (Kangasniemi), Laitiala (Kangasniemi) ¤ Josef Eliaanpoika Hellqvist ¤
 • Ruotu 99 Tiihola (Kangasniemi), Äkryntaipale (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 100 Äkryntaipale (Kangasniemi) ¤ Filip Larm 1776-1795
 • Ruotu 100 Tuomas Hokkanen (Skarp) ruodusta 101 1795-1801 kuolemaansa asti
 • Ruotu 101 Paappala (Kangasniemi) ¤ Tuomas Hokkanen (Skarp) 1790-95 ruotuun 100
 • Ruotu 102 Nousiala Kaihlamäki (Kangasniemi) ¤ ruotusotamies Henrik Spiut /Lustig 1773-1789
 • Ruotu 103 Äkrynmäki Kaihlamäki Äkryntaipale (Kangasniemi) ¤ Lauri Halttunen n. 1692 (ruotuun 1695)-1702
 • Ruotu 103 Äkrynmäki Kaihlamäki Äkryntaipale (Kangasniemi) ¤ Michel Stubb 4.3.1790 - 28.6.1798
 • Ruotu 104 Vehmaskylä (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 105 Makkola (Kangasniemi), Kuvasmäki (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 106 Makkola (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 107 Orala Rytkölä Rekola (Kangasniemi) ¤ Erik Eliasson Rytkönen
 • Ruotu 108 Synsiölä Orala Synsiö (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 109 Kutemajärvi (Kangasniemi), Murtoinen (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 110 Synsiö (Kangasniemi), Synsiöranta (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 111 Synsiölä (Kangasniemi), Koittila (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 112 Synsiö (Kangasniemi), Synsiölä (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 113 Synsiö (Kangasniemi), Synsiölä (Kangasniemi) ¤Yrjö Munselius, Mosieur
 • Ruotu 114 Pöyhö (Kangasniemi), Hyyrylä (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 115 Halttula (Kangasniemi) Yrjö Brax Yrjö Eskonpoika Suuronen¤ Palveli 15.6.1729–16.10.1746 ¤
 • Ruotu 115 Halttula (Kangasniemi) Esko Suur Esko Yrjönpoika Suuroinen ¤ Palveli 14.2.1758–26.3.1773 ¤
 • Ruotu 116 Hankamäki (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 117 Väärälä (Kangasniemi), Heijala (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 118 Kauppila Heijala Murtoinen (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 119 Salmenkylä (Kangasniemi), Reinikkala (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 120 Kauppila Ikola Seppälä (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 121 Seppälä (Kangasniemi), Rekola (Kangasniemi) ¤ Helge Hansinpoika Hell 1721-1739
 • Ruotu 121 ¤ Johannes Elias Helgesson Hell ajalla 2.3.1762 - 5.5.1776 (kuoli).
 • Ruotu 121 ¤ Matti Hokkanen (Knall) 1790-1793 siirtyi ruotuun 123
 • Ruotu 122 Påhl Hjelte myös 121
 • Ruotu 122 Harjunmaa Seppälä Reinikkala (Kangasniemi) ¤ Isac Kijlberg
 • Ruotu 123 Suurola Hokanniemi Äkryntaipale (Kangasniemi) ¤ Matts Blomster [Matti Räisänen,Blomster]
 • Ruotu 123 Matti Hokkanen (Knall) siirtyi ruodusta 121 1793-ainakin 1809
 • Ruotu 124 Vuojalahti Kutemajärvi Luusniemi (Kangasniemi) ¤Pekka Pekanpoika Hokkanen
 • Ruotu 125 Luusniemi (Kangasniemi) ¤ Johan Wilskman 1767-1790
 • Ruotu 125 ¤ Paul Paavonpoika Scharp
 • Ruotu 126 Luusniemi (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 127 Kutemajärvi (Kangasniemi) ¤
 • Ruotu 128 Kutemajärvi Hokanniemi Reinikkala (Kangasniemi) Johan Juhonpoika Girs 1722-1750
 • Ruotu 128 Kutemajärvi Hokanniemi Reinikkala (Kangasniemi) ¤ Hannu Pylvänäinen (Patron) arviolta n. 1750 alkaen.
 • Ruotu 129 Kähkölä Kaihlamäki Väärälä (Kangasniemi) ¤ tuntematon ruotu ¤ Gudmund Svensson Falck

4. Kuopion komppania

Päällystö

 • Kapteeni Captain Anders Johansson Argillander SKOPA / ARGILLANDER. Palveli rykm. perustamisesta 1626 alkaen. Hän oli mukana jo Savon jalkaväkirykmentin edeltäjässä, Kustaa Hornin rykmentissä ehkä n. 1610 alkaen.
 • Capitein Christer Bengtsson Uhr, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 12. Apr. 1678
 • Kapteeni Major Johan Henrik Fieandt 3.3.1712 - 18.7.1718 rykmentin majuriksi - 5.5.1733
 • Kapteeni Wolter Reinhold Stackelberg 15.10.1733 - 23.5.1735
 • Kapteeni Torsten Tawast 2.8.1736 - 26.2.1750 (kuoli) Torsten Henriksson Tawast
 • Kapteeni Erik Buure 9.10.1750 - 8.3.1764
 • Kapteeni Maj. Karl Johan von Fieandt 8.3.1764 - 12.3.1766
 • Kapteeni Torsten Tawast 12.3.1766 - 16.12.1788 (kuoli) Torsten Torstensson Tawast
 • Kapteeni Karl Leonhard Lode 28.4.1789 - 28.5.1810; majuri 1790, everstiluutnantti 1796, eversti 1808.
 • Leutnant Jah. Ericksson Hierta, af K. Krigs Collegio Fullmakt 18. Julij 1668
 • Luutnantti Johan Henriksson Hoffrén (Haminalahden haara) ¤ Palveli arviolta 1705 alkaen. Myöh. Kuopion nimismies.
 • Luutnantti Abraham Sund 10.2.1718 - 25.10.1721
 • Luutn. / kapt. Anders Hirsin 26.9.1721 - 19.7.1723
 • Luutn. / kapt. Johan Ludvig Konradsson von Cräutlein 19.7.1723 - 23.8.1741 (kaatui Lappeenrannan taistelussa)
 • Luutnantti Nils Fredrik von Wallvijk 2.1.1742 - 20.5.1747
 • Luutn. Carl Johan Torstensson Tawast Karl Johan Tawast 1747-1778 (kuoli)
 • Luutn. Magnus Fredrik Tawast 1779-1779 Magnus Fredrik Tawast Vol. vid Savolaks inf.reg:te 1745-04-16. Förare därst. 1752-06-26. Fältväbel 1760-03-08. Stabstänrik 1765-11-27. Sek.löjtn. 1772-09-18. Premiärlöjtnant 1774-12-20. Död 1779.
 • Luutn. Jakob Pontus Tawaststjerna 1779-1792
 • Luutn. / rykmentinkapt. Berndt Adolf Aminoff 1792-1802, armeijanmajuri 7.7.1802-1.4.1809
 • Fendrich Samuel Staphansson,af K. Krigs Collegio Fullmakt 24. Apr. 1662
 • Vänr. Abraham Sundh 1714-1718
 • Vänrikki Anders Hoffren 10.2.1718 - 1.9.1720 (kuoli onnettomuudessa)
 • Vänr. Jakob Flesser 1720-1722
 • Vänr. Josef Wallens 1722-1723
 • Vänrikki Erik Wirilander 19.7.1723 - 8.1741
 • Vänr. Fredrik Wilhelm Ladau 1742-1751
 • Vänr. Torsten Tawast 1751-1758 Torsten Torstensson Tawast
 • Vänr. Magnus Johan Ehrnrooth 1758-1764
 • Vänrikki Jonas Mauritz Wright (myöh. aat. von) 8.3.1764 - 17.12.1777
 • Vänr. Torsten Tawast 1777-1783 Torsten Torstensson Tawast
 • Vänr. Karl Fredrik Tawast 1783-1790
 • Vänr. Berndt Adolf Aminoff 1790-1792
 • Vänr. / rykm.kapt. Jakob Johan Wessman 1792-1796
 • Vänr. / rykm.kapt. Zakris Johan Aminoff 1796-27.2.1810 (kuoli)
 • Vääpeli Gustaf Järnefelt 1717-1718
 • Vääpeli / vänr. Gustaf Knorring 1723-1747
 • Vääpeli Georg Gustaf Pistolekors 29.3.1748 - 29.2.1760 (kuoli)
 • Vääpeli (Savon rkm furir) Jacob Zitting ¤ Inträdde i militärtjänst som 2. trumslagare vid Nedre Sav. komp., Karelska drag.reg:tet 26.2.1742, avsked 10.11.1761. Anges dock som handelsgesäll i Lappträsks inflyttningslängd 15.6.1750 då han denna dag inflyttade från Vib. (med attest till Stockholm) till Bäckby Antas samt i utflyttningslängden 22.7.1750 då han uppges ha flyttat vidare till Stockholm. Sold. nr. 33 vid kapt. Hammarbergs komp., prins Fredrik Adolfs reg:te 25.6.1763; korp. där 31.10.1763; rustmäst. där 24.7.1764. Flyttade från Rantasalmi 18.5.1767 till Kuopio socken. Avförd från reg:tet 19.5.1767 på grund av sen ankomst från permission. Sold. nr. 9 vid Kuopio komp., Sav. och Nysl. läns inf.reg:te 14.11.1767; 4. korp. nr. 64 där 18.12.1770; furir på värvad stat vid Sav. lätta inf.reg:te (som reg:tet kallades från 1775) 15.4.1789.
 • Vääpeli Johan Henrik Svahn 1791-1809
 • Kers. Johan Gustaf Haan 1715-1720
 • Kers. Lorents Asikainen 1725-1741 (kaatui Lappeenrannan taistelussa)
 • Kersantti ¤ kers. virkatalo Korsumäki sekä lippumiehen virkatalo Pöljä, Maaninka ¤ Sergeant Johannes Johansson Hollender rykmentissä n. 1725 alkaen. Kersantti 17.3.1744 - 1747.
 • Kers. Samuel Mollen 1747-1764
 • Kers. Petter Gabriel Savander 1791-20.2.1810
 • Lippumies Sergeant Johannes Johansson Hollender. Virheellinen tieto kirjattu, että olisi kaatunut lippumiehenä 1741 Lappeenrannan taistelussa. Joutui ehkä silloin vangiksi, koska hänellä oli hetken sijainen. Lippumies 23.12.1727 - 17.3.1744.
 • Lippumies Lorentz Orbinski 1764-1791
 • Lippumies Johan Fredrik Hammarbeck 1791-27.2.1809 (kuoli)
 • Fourir, Majoittaja Gustaf Lorentz Karlsson Jack 24.7.1725-23.8.1741, jolloin kaatui Lappeenrannan taistelussa.
 • Majoittaja Erik Adam Tujulin 1747-1757
 • Majoittaja Karl Gustaf Järnefelt 1757-1777
 • Majoittaja Carl Johan Järnefelt 1777-1779
 • Majoittaja / lippum. Nils Petter Rostedt 1791-1801 (kuoli)
 • Majoittaja Jakob Adrian Strandman 1801-1810
 • Varusmestari Petter Hoffren 1721-1723 Petter Jacobsson Hoffrén
 • Varusmestari Fredrik Lemke 1725-1741
 • Varusmestari Jakob Pontus Tawaststjerna 1750-1764
 • Varusmestari / kersantti Henrik Adolf Henriksson Argillander 30.6.1778 - 21.6.1788
 • Varusmestari / kers. Otto Reinhold Bucht 1800-1808
 • Varusmest. Herman Fredrich Jakobsson Zitting ¤ Palveli 1798 - 1809 kuollen Suomen sodassa Ruotsin Västerbottenissa.
 • Rummunlyöjä (1.) Eric Tawastierna 1758 alkaen.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Hatsoila Kuopio (Virkatalo oli nykyisen Kuopion torin kohdalla aikanaan Olli Hatsoselta lunastetulla tilalla.)
 • Luutnantin virkatalo Venäjänsaari Maaninka
 • Vänrikin virkatalo Isotalo (Rautamäki) Hiltulanlahti Kuopio (Sittemmin osa maista tuli osaksi 1792 muodostettua Koivumäen kartanoa.)
 • Vääpelin virkatalo Hirvolanniemi Toivola Kuopio
 • Kersantin virkatalo Korsumäki Hiltulanlahti Kuopio (Sittemmin osa maista tuli osaksi 1792 muodostettua Koivumäen kartanoa.)
 • Lippumiehen virkatalo Pöljälä Pöljä Maaninka
 • Majoittajan virkatalo Haatala Maaninka
 • Varusmestarin virkatalo Taipale Konnuslahti Leppävirta

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Kuopio Pohjois-Savo; ruotujen lkm 115; ruotujen numerot 1-115.
 • Leppävirta Pohjois-Savo; ruotujen lkm 11; ruotujen numerot 116-126.

Sotilaat

 • Ruotu 1 Puutossalmi, Ritisenlahti Kuopio ¤ Risto Kekäläinen
 • Ruotu 1 Puutossalmi, Ritisenlahti Kuopio ¤ Henrik Adolf Henriksson Argillander 1773-1778
 • Ruotu 2 Hirvimäki, Sotkanniemi Kuopio ¤ Aatami Lang 1798-1808
 • Ruotu 3 Hiltulanlahti, Hirvimäki, Pellosmäki tai Pellesmäki Kuopio ¤ Samuli Siitolainen 1727-1734
 • Ruotu 3 Hiltulanlahti, Hirvimäki, Pellosmäki tai Pellesmäki Kuopio ¤ Antti Antinpoika Tapp 1784-1801
 • Ruotu 4 Vehmasmäki, Pellosmäki tai Pellesmäki, Haminanlahti Kuopio ¤ Thomas Thomasson Ekorre 1747-1762
 • Ruotu 4 Vehmasmäki, Pellosmäki tai Pellesmäki, Haminanlahti Kuopio ¤ Carl KOLJONEN LIND 1764-1789
 • Ruotu 5 Vehmasmäki Kuopio ¤ Erik Wilhelm Jacobsson Tawaststjerna 1720-1721
 • Ruotu 5 Vehmasmäki Kuopio ¤ Niilo Tuhkanen 1725-1749
 • Ruotu 6 Vehmasmäki Kuopio ¤
 • Ruotu 7 Vehmasmäki Kuopio ¤
 • Ruotu 8 Airaksela Kuopio ¤
 • Ruotu 9 Punnonmäki Kuopio ¤Martti Huuskonen palveli ruodussa 1742-23.2.1763
 • Ruotu 9 Punnonmäki Kuopio ¤ Jacob Zitting palveli ruodussa 9 14.11.1767-18.12.1770, kts. ylh. vääpeli Zitting
 • Ruotu 9 Punnonmäki Kuopio ¤ Pekka Vass (Oravainen) 1771-1806
 • Ruotu 10 Punnonmäki, Soinlahti Kuopio ¤ Hans Taskinen 18.10.1735-30.3.1757
 • Ruotu 11 Soinlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 12 Karttula, Kuivaniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 13 Karttula Kuopio ¤
 • Ruotu 14 Karttula, Viitataipale Kuopio ¤ Hendrich Pursiainen 1726-1750
 • Ruotu 14 Karttula, Viitataipale Kuopio ¤ Hans Petter Pomell 1.12.1750-4.2.1773.
 • Ruotu 14 Karttula, Viitataipale Kuopio ¤ Jöran Twist, Qvist, Kopoin 24.1.1774-1788
 • Ruotu 15 Hakulila, Lyytikkälä Kuopio ¤
 • Ruotu 16 Hakulila, Kaislastenlahti, Rytky Kuopio ¤
 • Ruotu 17 Haminalahti, Rytky Kuopio ¤
 • Ruotu 18 Haminalahti Kuopio ¤
 • Ruotu 19 Haminalahti, Kuopio, Savilahti Kuopio ¤ Henrik Mömmö, Asp, Aspe 1758-1769
 • Ruotu 20 Kappalaisen talo, Niuvanniemi, Savilahti, Savisaari Kuopio ¤
 • Ruotu 21 Kappalaisen talo, Kehvo, Savilahti, Savisaari Kuopio ¤ Herbergh, Jonas ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. ¤ Antti Nuutinen Anders Nuutinen (sotilasnimi Elf) täydennysmies 23.2.1763-1788
 • Ruotu 21 Kappalaisen talo, Kehvo, Savilahti, Savisaari Kuopio ¤ Gustaf Fredrik Järnefelt 1804-1805
 • Ruotu 22 Hirvilahti, Väänälä Kuopio ¤ Svenberg/Svanberg, Jonas ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. Siirtyi 29.4.1729 ruodusta 41. Kaatui Lappeenrannassa 23.8.1741.
 • Ruotu 22 Hirvilahti, Väänälä Kuopio ¤ Ruoduissa 89 ja 22 ¤ Matz Long, soldat, c.1723-1774 Antagen 30.10.1743 Matz var sold. no 89/22 i Savon Rykm. Kuopion Komppania. 9.3.1754 var Matz Long kommenderad till fästningsarbete á Sveaborg.
 • Ruotu 23 Kehvo, Koivusaari Kuopio ¤
 • Ruotu 24 Väänälä Kuopio ¤
 • Ruotu 25 Hirvilahti Kuopio ¤
 • Ruotu 26 Hirvilahti, Lamperila, Niemisjärvi Kuopio ¤ Petter Gök 1773 eteenpäin
 • Ruotu 27 Niemisjärvi, Riuttala, Utrianlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 28 Nuutila Kuopio ¤
 • Ruotu 29 Koivulahti, Tallus Kuopio ¤
 • Ruotu 30 Tallus Kuopio ¤
 • Ruotu 31 Lapvetelänlahti, Leinolanlahti, Savilahti Kuopio ¤
 • Ruotu 32 Kurolanlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 33 Kurolanlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 34 Kurolanlahti, Tuovilanlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 35 Tuovilanlahti Kuopio ¤ Anders Jäppinen (Jätte) Aloitti n. 1712. Katselmuksessa vielä 1721 . Jeremias Olofsson Mykkänen palveli 1726-1735
 • Ruotu 36 Haatala, Tuovilanlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 37 Haatala Kuopio ¤ Pehr Boman ¤ 1749 alkaen.
 • Ruotu 38 Haatala, Halola Kuopio ¤
 • Ruotu 39 Halola Kuopio ¤
 • Ruotu 40 Halola Kuopio ¤ ¤ Fröling, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 41 Halola, Tavinsalmi Kuopio ¤ Svenberg/Svanberg, Jonas ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. Siirtyi 29.4.1729 ruotuun 22.
 • Ruotu 41 Halola, Tavinsalmi Kuopio ¤ Elias Henriksson Blad 1778-1785
 • Ruotu 42 Tavinsalmi Kuopio ¤ Hans Pykäläinen (sot. nimi. Dunder) n. 1745 alkaen.
 • Ruotu 43 Käärmelahti Kuopio ¤ Styre, Sven Sven Styre ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 43 Käärmelahti Kuopio ¤ Korp. Anders Boman ¤ 1749 - 1764, kuolemaan asti.
 • Ruotu 44 Käärmelahti Kuopio ¤
 • Ruotu 45 Käärmelahti Kuopio ¤ Anders Pettersson Fröberg ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 45 Käärmelahti Kuopio ¤ Anders Fröberg palveli 20.11.1749-21.8.1767
 • Ruotu 46 Käärmelahti Kuopio ¤
 • Ruotu 47 Hamula Kuopio ¤
 • Ruotu 48 Hamula Kuopio ¤
 • Ruotu 49 Hamula, Pöljä Kuopio ¤ Berg, Johan ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu ? Hamula. Pielavesi ¤ Mikko Björn n. 1750 alkaen.
 • Ruotu 50 Pöljä Kuopio ¤ Aatami Yrjönpoika Help Aloitti 22.6.1767. 15.6.1801 sai eron.
 • Ruotu 50 Pöljä Kuopio ¤ Gustaf Fredrik Järnefelt 1805-1808
 • Ruotu 51 Kasurila, Pöljä Kuopio ¤
 • Ruotu 52 Kasurila Kuopio ¤
 • Ruotu 53 Kasurila Kuopio ¤
 • Ruotu 54 Kasurila, Räimä Kuopio ¤ Hiellman, Johan ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. ¤ Antti Antinpoika Lipponen eli Hurtig sotilas ajalla 27.6.1788-28.6.1798
 • Ruotu 55 Hakkarala, Riistavesi Kuopio ¤ Berg, Håkan ¤ . ¤ Syntymäpaikka Ruotsi. ¤ Tuli Suomeen 1721 Ruotsin yksiköstä VGR Liv 122 - 2. korpr.
 • Ruotu 55 Hakkarala, Riistavesi Kuopio ¤ Niilo Niilonpoika Holopainen eli Rem sotilaana 13.1.1776-24.9.1788
 • Ruotu 56 Hakkarala Kuopio ¤
 • Ruotu 57 Hakkarala, Rissala Kuopio ¤
 • Ruotu 58 Rissala Kuopio ¤ Anders Rissanen 1749-1767.
 • Ruotu 59 Rissala, Jännevirta Kuopio ¤
 • Ruotu 60 Punnonmäki, Toivala Kuopio ¤
 • Ruotu 61 Jännevirta, Toivala Kuopio ¤
 • Ruotu 62 Jännevirta, Siikajärvi Kuopio ¤ Yrjö Åhldal 1751-1773
 • Ruotu 63 Jännevirta, Ryönä Kuopio ¤
 • Ruotu 64 Murtolahti, Ryönä, Vehkasaari Kuopio ¤ korp. Jacob Zitting palveli korpraalina 18.12.1770 - 15.4.1789, kts. ylh. vääpeli Zitting
 • Ruotu 64 Murtolahti, Ryönä, Vehkasaari Kuopio ¤ Påhl Lönn alias Paavo Keinänen (Keinain) 1.10.1797 - 17.8.1808. Kaatui Alavuden taistelussa.
 • Ruotu 64 Murtolahti, Ryönä, Vehkasaari Kuopio ¤ Antti Lönn Palveli 1.11.1808 - 1809.
 • Ruotu 65 Ryönä Kuopio ¤ Henrik Adolf Henriksson Argillander 1767-1770
 • Ruotu 66 Pelonniemi, Ryönä Kuopio ¤
 • Ruotu 67 Pelonniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 68 Kotasalmi Kuopio ¤ Aatami Pärnänen 1723-1749
 • Ruotu 68 Kotasalmi Kuopio ¤ Antti Hjort 1752-1759
 • Ruotu 68 Kotasalmi Kuopio ¤ Matts Pekanpoika Hjort
 • Ruotu 69 Murtolahti, Pieksä Kuopio ¤
 • Ruotu 70 Haluna, Niinimäki, Pieksä Kuopio ¤ Tuomas Ek 1763-1773
 • Ruotu 71 Haluna, Sänkimäki Kuopio ¤ Lillia, Lars ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 72 Kaaraslahti, Sänkimäki Kuopio ¤
 • Ruotu 73 Kaaraslahti Kuopio ¤
 • Ruotu 74 Kaaraslahti, Koivumäki, Reittiö Kuopio ¤
 • Ruotu 75 Kärsämäki, Urimolahti Kuopio ¤ Herman Fredrich Jakobsson Zitting ¤ Yleni varusmest.ksi
 • Ruotu 76 Keyritty, Kärsämäki Kuopio ¤ Petter Åsenbrygg 1739-1758
 • Ruotu 77 Suojärvi Kuopio ¤ Lauri Korhonen, Korte, Kort 1744-1761
 • Ruotu 77 Suojärvi Kuopio ¤ Henrik Adolf Henriksson Argillander 1762-1767
 • Ruotu 78 Suojärvi Kuopio ¤
 • Ruotu 79 Palonurmi, Suojärvi, Syvärilä, Vuotjärvi Kuopio ¤
 • Ruotu 80 Suojärvi, Syvärilä, Vuotjärvi Kuopio ¤ Heikki Heikinpoika Härd
 • Ruotu 81 Nilsiä, Suojärvi, Syvärilä Kuopio ¤
 • Ruotu 82 Nilsiä Kuopio ¤ Nuutti Nuutinpoika Tung (Kuosmanen) sotilaana 10.3.1790-28.6.1798.
 • Ruotu 83 Hipanlahti, Vehkalahti Kuopio ¤
 • Ruotu 84 Akonvesi, Vehkalahti Kuopio ¤ Sipi Heikinpoika Varonen sotilaana 1710-3.7.1734.
 • Ruotu 84 Akonvesi, Vehkalahti Kuopio ¤ Elias Pärman 1742-1762
 • Ruotu 84 Akonvesi, Vehkalahti Kuopio ¤ Yrjö Yrjönpoika Feldt sotilaana 15.3.1762-11.7.1782
 • Ruotu 85 Riistavesi Kuopio ¤
 • Ruotu 86 Akonvesi, Västinniemi Kuopio ¤ Heikki Sipinpoika Stör sotilaana 6.3.1758-21-8.1775.
 • Ruotu 86 Akonvesi, Västinniemi Kuopio ¤ Henrik Heikinpoika Stör 17.2.1776 - 25.12.1791 (kuolemaansa saakka).
 • Ruotu 87 Lohilahti Kuopio ¤ Yrjö Niilonpoika Warg 12.2.1742 -16.3.1749
 • Ruotu 87 Lohilahti Kuopio ¤ Antti Juhonpoika Borg n.1786-1808
 • Ruotu 88 Lohilahti, Syrjänsaari Kuopio ¤
 • Ruotu 89 Melaniemi, Syrjänsaari Kuopio ¤ Ruoduissa 89 ja 22 ¤ Matz Long, soldat, c.1723-1774 Antagen 30.10.1743 Matz var sold. no 89/22 i Savon Rykm. Kuopion Komppania. 9.3.1754 var Matz Long kommenderad till fästningsarbete á Sveaborg.
 • Ruotu 90 Riistavesi Kuopio ¤ Matti Savolainen sotilas Sund 23.2.1763 - 3.4.1773
 • Ruotu 91 Riistavesi Kuopio ¤
 • Ruotu 92 Riistavesi Kuopio ¤ Johan Nikolaus Boman (Rönä 5, Kuopio) ¤ N. 1780 alkaen.
 • Ruotu 93 Leppäranta, Riistavesi Kuopio ¤ Martti Pekanpoika Kolehmainen 1767-1778
 • Ruotu 93 Leppäranta, Riistavesi Kuopio ¤ Juho Juhonpoika Brun 1779-1804
 • Ruotu 94 Ohtaanniemi Kuopio ¤ Hemminki Svart 1749-1782
 • Ruotu 95 Ohtaanniemi Kuopio ¤ Olof Larsson Rotberg 1726-1742
 • Ruotu 96 Kiukoonniemi, Tuusniemi Kuopio ¤ Petter Gabriel Yrjänänpoika Mechelin 1776-1778 ruotuun 120
 • Ruotu 97 Tuusniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 98 Juurikkamäki, Tuusniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 99 Juurikkamäki, Kartansalo Kuopio ¤ Pekka Huuskonen, Huuk 1728-28.2.1754
 • Ruotu 100 Jänissalo, Ukonlahti Kuopio ¤
 • Ruotu 101 Jänissalo, Litmaniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 102 Litmaniemi, Vuorisalo Kuopio ¤ Elmgren, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 103 Putroniemi, Roikansaari, Vuorisalo Kuopio ¤
 • Ruotu 104 Horsmastenlahti, Putroniemi, Vehmersalmi Kuopio ¤ Henrik Johan Mechelin 1773-1778 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 120, sai eron 26.11.1778
 • Ruotu 104 Horsmastenlahti, Vehmersalmi Kuopio ¤ Michel Grahn 1795-
 • Ruotu 105 Vehmersalmi Kuopio ¤ Niilo Antinpoika Holopainen, Holm eli Holm sotilaana 24.10.1743-15.3.1762, Paavo Mikonpoika Holm-Pekkarinen sotilaana 10.3.1790-1807 asti
 • Ruotu 106 Enanlahti, Valkeamäki (Leppävirta) Kuopio ¤ Eric Torvinen ennen vuotta 1712
 • Ruotu 107 Enanlahti, Vehmersalmi Kuopio ¤
 • Ruotu 108 Enanlahti, Ritoniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 109 Ritoniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 110 Miettilä, Ritoniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 111 Miettilä, Niinimäki, Ritoniemi Kuopio ¤
 • Ruotu 112 Miettilä, Niinimäki, Räsälä Kuopio ¤
 • Ruotu 113 Räsälä Kuopio ¤
 • Ruotu 114 Puutosmäki, Räsälä Kuopio ¤
 • Ruotu 115 Puutosmäki Kuopio ¤
 • Ruotu 116 Juonianlahti, Valkeamäki (Leppävirta), Puutosmäki, Pappilan torpparit ¤ Perttu Mikonpoika Grym
 • Ruotu 117 Halola (Leppävirta), Leppävirta (Leppävirta), Reinikkala (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 118 Konnuslahti (Leppävirta), Petromäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 119 Keinälänmäki (Leppävirta), Petromäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 120 Keinälänmäki (Leppävirta), Saamais (Leppävirta) ¤ korpraali Henrik Johan Mechelin tuli ruodusta 104, 1778 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 120, sai eron 26.11.1778.
 • Ruotu 120 Keinälänmäki (Leppävirta), Saamais (Leppävirta) ¤ Petter Gabriel Yrjänänpoika Mechelin 1778-1787
 • Ruotu 121 Saamais (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 122 Saamais (Leppävirta) ¤ Pehr Smed 1770-1790
 • Ruotu 123 Saamais (Leppävirta) ¤ Abraham Wepsäläinen sotilaana 1714-.10.1743.
 • Ruotu 123 Saamais (Leppävirta) ¤ Matts Klak 1770-1785
 • Ruotu 124 Huovila (Leppävirta), Saamais (Leppävirta) ¤ Pehr Siik (Hyvärinen) aloitti n. 1775.
 • Ruotu 125 Huovila (Leppävirta), Tuppuralanmäki (Leppävirta) ¤ Matts Carlsson Willman mainittu 1809 (alokas/varamies 1788-1791; sotilas 1791-1808, mm. ruotujen 125 ja 126 täydennysmies № 63)
 • Ruotu 126 Huovila (Leppävirta), Valkeamäki (Leppävirta), Tuppuralanmäki (Leppävirta) ¤

5. Puumalan komppania

kts. myös Puumalan komppania, Väinö Holopainen

Päällystö

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Kotalahti Kokkola Puumala Konrad Konradsson von Cräutlein 1710- 1723. Petter Törne 1.1.1728-20.05.1741
 • Luutnantin virkatalo Penttilä Puumala / ennen 1743 Pihlajaniemi 7, Sääminki
 • Vänrikin virkatalo Keino Heinälahti Mikkeli Lt. Johan Törne 25.10.1721?-05.05.1733
 • Vääpelin virkatalo Nuottaniemi Hamula Puumala / ennen 1743 Kaartilanranta 3, Sääminki
 • Kersantin virkatalo Kaipiala Mikkeli
 • Lippumiehen virkatalo Koskentaipale Mikkeli
 • Majoittajan virkatalo Kaijansalo kirkonkylä Puumala
 • Varusmestarin virkatalo Vitikkala Lintusalo Puumala / ennen 1743 Ritosaari 2, Sääminki

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Ristiina Etelä-Savo Ruotujen lkm 8
 • Puumala Etelä-Savo Ruotujen lkm 41
 • Sulkava Etelä-Savo Ruotujen lkm 4
 • Sääminki Etelä-Savo Ruotujen lkm 46
 • Mikkeli Etelä-Savo Ruotujen lkm 30

Sotilaat

 • Ruotu 1 Pitkälahti, Piskola, Hylkylä ¤ Gustav Pontus Johansson von Creutlein 1750-1763
 • Ruotu 2 Kietävälä, Hylkylä ¤
 • Ruotu 3 Hylkylä, Maljala ¤
 • Ruotu 4 Ikola, Maljala ¤
 • Ruotu 5 Hauhala, Piskola ¤
 • Ruotu 6 Piskola, Maljala ¤
 • Ruotu 7 Hurissalo, Piskola ¤
 • Ruotu 8 Ihalais, Hurissalo ¤
 • Ruotu 9 Kyllölä, Hurissalo ¤ Svahn, Johan ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 10 Ollila, Kyllölä, Kiljula ¤
 • Ruotu 11 Ruokotaipale, Repola, Maunola ¤
 • Ruotu 12 Maunola ¤
 • Ruotu 13 Kauppila ¤
 • Ruotu 14 Lintusalo ¤
 • Ruotu 15 Lintusalo, Rokansalo ¤ Fager, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 16 Liimattala ¤ Berg, Sven ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 17 Niinisaari ¤
 • Ruotu 18 Huuhkala ¤
 • Ruotu 19 Kitula ¤
 • Ruotu 20 Penttilä, Muuramäki, Seppälä ¤Nils Redlig 1773-1804
 • Ruotu 21 Pellilä ¤ Bredberg, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 22 Petäjäniemi, Himahuuha, Vesiniemi ¤
 • Ruotu 23 Pellilä, Sipilänsaaari, Sopala ¤
 • Ruotu 24 Kietävälä, Kietävälä ¤Paavo Alm
 • Ruotu 25 Keriniemi ¤
 • Ruotu 26 Keriniemi, Kirkonkylä, Lampila ¤
 • Ruotu 27 Kaipaala, Lampila, Lintusalo ¤
 • Ruotu 28 Miettula ¤ Juho Juhonpoika Rimpiläinen 5.4.1719 otettu.
 • Ruotu 29 Sorjola ¤
 • Ruotu 30 Kaipaala ¤
 • Ruotu 31 Miettula ¤
 • Ruotu 32 Hamula ¤
 • Ruotu 33 Hamula ¤
 • Ruotu 34 Pirttimäki ¤
 • Ruotu 35 Ryhälä ¤
 • Ruotu 36 Piskola ¤
 • Ruotu 37 Himahuuha ¤
 • Ruotu 38 Sorjola ¤
 • Ruotu 39 Junninmäki ¤
 • Ruotu 40 Niinisaari ¤
 • Ruotu 41 Rokansalo ¤
 • Ruotu 42 Liimattala ¤
 • Ruotu 43 Juvola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 44 Varparanta (Sääminki) ¤ Johan Bilund ¤ N. 1725 alkaen.
 • Ruotu 45 Varparanta (Sääminki) ¤
 • Ruotu 46 Tolvanniemi (Sääminki) ¤ Tuomas Jordan 1729-(mainittu) 1741
 • Ruotu 47 Tolvanniemi (Sääminki) ¤
 • Ruotu 48 Kallislahti (Sääminki) ¤
 • Ruotu 49 Kallislahti (Sääminki) ¤
 • Ruotu 50 Kurkela (Sääminki) ¤
 • Ruotu 51 Leskelä (Sääminki) ¤
 • Ruotu 52 Kommerniemi (Sääminki) ¤
 • Ruotu 53 Pöllölä (Sääminki) ¤
 • Ruotu 54 Otavanniemi (Sääminki) ¤ Yrjö Kiöhlman Alkaen: 1729, mainittu: 1741. Syntymäpaikka: Turun lääni.
 • Ruotu 55 Punnola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 56 Pihlajanlahti (Sääminki) ¤ Beckman, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 57 Kesamonsaari (Sääminki) ¤ Råberg, Erik ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 58 Laukansaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 59 Laukansaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 60 Ahvionsaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 61 Pietolansaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 62 Pietolansaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 63 Pesolansaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 64 Mikkolanniemi (Sääminki) ¤
 • Ruotu 65 Ahvionsaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 66 Ritosaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 67 Särkilahti (Sääminki) ¤
 • Ruotu 68 Pellossalo (Sääminki) ¤
 • Ruotu 69 Pellossalo (Sääminki) ¤
 • Ruotu 70 Kosola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 71 Kosola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 72 Päkkilä (Sääminki) ¤
 • Ruotu 73 Kapajaakkola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 74 Inkilä (Sääminki) ¤
 • Ruotu 75 Inkilä (Sääminki) ¤
 • Ruotu 76 Kaartilanranta (Sääminki) ¤
 • Ruotu 77 Kaartilanranta (Sääminki) ¤
 • Ruotu 78 Pihlajanniemi (Sääminki) ¤
 • Ruotu 79 Pihlajanniemi (Sääminki) ¤ Lars Punnonen
 • Ruotu 80 Kommerniemi (Sääminki) ¤
 • Ruotu 81 Kommerniemi (Sääminki) ¤ Tuomas Ström mainittu 1731 mainittu 1741
 • Ruotu 82 Punnola (Sääminki) ¤
 • Ruotu 83 Pakarila (Sääminki) ¤
 • Ruotu 84 Varparanta (Sääminki) ¤
 • Ruotu 85 Kokonsaari (Sääminki) ¤
 • Ruotu 86 Ruokoniemi (Sulkava) ¤
 • Ruotu 87 Ruokoniemi (Sulkava) ¤
 • Ruotu 88 Hintsala (Sulkava) ¤
 • Ruotu 89 Lohilahti (Sulkava) ¤
 • Ruotu 90 Telataipale (Sulkava) ¤ Yrjö Yrjönpoika Help alkaen 16.3.1730.
 • Ruotu 91 Telataipale (Sulkava) ¤.
 • Ruotu 92 Tiusala (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 93 Karstula (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 94 Anianniemi (Mikkeli) ¤ Matts Johansson Fagerström 1743 otettu, 3.3.1762 sai eron
 • Ruotu 95 Seppälä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 96 Kyyhkylänniemi (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 97 Vappula (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 98 Vanhala (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 99 Vanhala (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 100 Vehmaskylä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 101 Vehmaskylä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 102 Vehmaskylä (Mikkeli) ¤.Jakob Pontus Tawaststjerna Iisalmen komppaniasta 1748-1750 Kuopion komppaniaan
 • Ruotu 103 Vehmaskylä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 104 Vehmaskylä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 105 Rämälä (Mikkeli) ¤Jacob Asikain
 • Ruotu 106 Asila (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 107 Vehmaskylä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 108 Asila (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 109 Asila (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 110 Väänälä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 111 Väänälä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 112 Ruokola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 113 Ruokola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 114 Anttola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 115 Seppälä (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 116 Kekkola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 117 Kekkola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 118 Väätämänsalmi (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 119 Nurhola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 120 Montola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 121 Marjoniemi (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 122 Siiskola (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 123 Parkkila (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 124 Parkkila (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 125 Parkkila (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 126 Taipale (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 127 Taipale (Mikkeli) ¤
 • Ruotu 128 Haapataipale (Mikkeli) ¤ Nils Lindh 1774 varamies 1781 täydennysmies 1783 ruotusotilas, karkasi 1791
 • Ruotu 129 Laitiala (Mikkeli) ¤

6. Juvan komppania

Päällystö

 • Capitein Gustaf Pettersson Gyllenspång, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 18. Nov. 1682
 • Leutnant Gustaff Lourents Birckholtz, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 4. Martij 1684
 • Fendrich Nils Larsson,173 efter kongl. fullmacht Fullmakt 19. Jan. 1680
 • Lippumies Petter Jacobsson Hoffrén v. 1741
 • Majoittaja/fourier Bengt Brofeldt Aloitti rivisotilaana ruodussa 62. Siirtyi Yliveden ruotuun 47, ylennys korpraaliksi. Ylennys upseeriksi. Ensin Juvan komppanian varusmestariksi (3.1742-), sitten majoittajaksi/fourieriksi . Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Varusmestari Bengt Brofeldt 1742 alkaen. Sitten majoittajaksi/fourieriksi .
 • Varusmestari Petter Stenberg 18.10.1732-31.12.1741

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Lipsala Kangas Juva
 • Luutnantin virkatalo Häyrilä 9, Joroinen
 • Vänrikin virkatalo Hyvärilä Sulkava
 • Vääpelin virkatalo Järvikylä 1, Joroinen Samuel Galle 1725-1732
 • Kersantin virkatalo Mälttä Murtoinen Juva
 • Lippumiehen virkatalo Harakkaharju Sulkava
 • Majoittajan virkatalo Pöllö Maivala Juva
 • Varusmestarin virkatalo Lahnalahti Joroinen

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Joroinen Etelä-Savo Ruotujen lkm 39
 • Juva Etelä-Savo Ruotujen lkm 75
 • Sulkava Etelä-Savo Ruotujen lkm 23

Sotilaat

 • Ruotu 1 Laukkala, Pulkkila ¤ Johan Fredrik Conrad Mechelin Muutto Pernajasta Rantasalmelle 27.2.1800. Aloitti ruoduissa 1 ja 13 Palveli 1795-1805.
 • Ruotu 2 Kaihunmäki ¤ Pekka Laitinen 25.12.1734-16.4.1747 ruodusta 35
 • Ruotu 3 Vehmaa ¤
 • Ruotu 4 Männynmäki, Vehmaa, Taipale ¤
 • Ruotu 5 Ronkala, Suurniemi, Varparanta ¤
 • Ruotu 6 Ronkala ¤ Antti Juhonpoika Turunen 1786-1801
 • Ruotu 7 Härkälä, Palonen ¤ Lustig, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 7 Härkälä, Palonen Anders Johansson Uimi Ruotujen 5 ja 7 yhteinen varamies (numero 4) 4.2.1781-24.12.1789, 24.12.1789 otettu ruotusotilaaksi N:o 7, vapautettu 1798?
 • Ruotu 8 Kupsala, Patila, Lamala ¤ Jaakko Hirn 1758-1789
 • Ruotu 8 Kupsala, Patila, Lamala ¤ Juho Tanninen vuodesta 1789 eteenpäin
 • Ruotu 9 Tyrinmäki, Kaskii ¤
 • Ruotu 10 Hottila ¤
 • Ruotu 11 Mattila, Kaskii, Hottila ¤
 • Ruotu 12 Ylivesi, Suurniemi ¤
 • Ruotu 13 Kiiskilänniemi, Hietajärvi ¤ Jeremias Pesonen 29.1.1748-21.8.1767
 • Ruotu 13 Kiiskilänniemi, Hietajärvi ¤ Johan Fredrik Conrad Mechelin Muutto Pernajasta Rantasalmelle 27.2.1800. Aloitti ruoduissa 1 ja 13 Palveli 1795-1805. Myöhemmin Serg: Reg:ts musicant: vid Savolax Lätta Inf: Reg: Hr: Joh: Fredr: Conrad Mechelin.
 • Ruotu 14 Hietajärvi ¤
 • Ruotu 15 Sopala, Hietajärvi ¤
 • Ruotu 16 Viisala, Papinsalmi, Koikkala ¤
 • Ruotu 17 Hietajärvi, Vuorenmaa, Mattila ¤
 • Ruotu 18 Rantuu, Viisala ¤
 • Ruotu 19 Maarala, Rantuu ¤
 • Ruotu 20 Rantuu, Pelkilä, Maarala ¤
 • Ruotu 21 Koikkala, Ahola ¤ Carl Turck 15.10.1770-11.7.1782
 • Ruotu 22 Leskelä ¤ Carl Turck 11.7.1782-30.12.1789
 • Ruotu 23 Lievola ¤
 • Ruotu 24 Härkälä, Hietajärvi ¤
 • Ruotu 25 Lievola, Heinola ¤ Antti Niilonpoika Stadig, palveli 1772-73,1774-1788
 • Ruotu 26 Ruokola, Ahola, Halola ¤ Heikki Juhonpoika Vunnukka, palveli 31.8.1779-15.12.1789
 • Ruotu 27 Haikarila ¤
 • Ruotu 28 Pohjois, Mäköis Christer Leskinen ¤
 • Ruotu 29 Pohjois ¤
 • Ruotu 30 Pohjois ¤
 • Ruotu 31 Jokela, Haikarila, Kasintaipale ¤
 • Ruotu 32 Kangas ¤
 • Ruotu 33 Kettula ¤
 • Ruotu 34 Teivaa ¤
 • Ruotu 35 Ollikkala ¤ Pekka Laitinen 1721 jälkeen-21.12.1734 ruotuun 2
 • Ruotu 36 Hatsola, Näärinki ¤
 • Ruotu 37 Ollikkala, Hatsola ¤
 • Ruotu 38 Näärinki, Hatsola ¤
 • Ruotu 39 Näärinki ¤
 • Ruotu 40 Maivala, Auvila ¤
 • Ruotu 41 Maivala, Soiniemi ¤
 • Ruotu 42 Remojärvi, Murtois ¤
 • Ruotu 43 Remojärvi ¤
 • Ruotu 44 Tuhkala ¤
 • Ruotu 45 Tuhkala, Remojärvi ¤
 • Ruotu 46 Pitkälahti ¤ Lauri Nätt, Näkki, palveli 1775-1776
 • Ruotu 47 Ylivesi ¤ Korpraali Bengt Brofeldt Aloitti rivisotilaana ruodussa 62. Siirtyi Yliveden ruotuun 47 (1.4.1729-3.1742), ylennys korpraaliksi. 1742 ylennys upseeriksi, majoittajaksi/fourieriksi. Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 47 Ylivesi ¤ Matti Montonen 1743-1759
 • Ruotu 47 Ylivesi ¤ Gustaf Magnus Ståhlhane 1759-1764
 • Ruotu 48 Knuutilanmäki, Kilpola ¤
 • Ruotu 49 Kuosmala, Murtois ¤
 • Ruotu 50 Ylivesi, Lehikkola ¤
 • Ruotu 51 Hyötyy, Vuorenmaa ¤
 • Ruotu 52 Vuorenmaa ¤ Petter Pesonen 18.9.1783-15.6.1801
 • Ruotu 53 Hännilä, Narila ¤
 • Ruotu 54 Karkianmaa ¤ Henrik Mattsson Puranen
 • Ruotu 55 Pitkälahti, Pulkkila ¤
 • Ruotu 56 Pitkälahti ¤
 • Ruotu 57 Ollikkala, Karkianmaa, Pulkkila ¤
 • Ruotu 58 Pitkälahti ¤
 • Ruotu 59 Ylivesi, Pitkälahti ¤ Lundberg, Olof ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 60 Ruokola, Pulkkila
 • Ruotu 61 Ylivesi, Ruokola ¤Erik Pulkin¤
 • Ruotu 62 Pitkälahti ¤ Bengt Brofeldt Aloitti rivisotilaana ruodussa 62 (1721-1.4.1729). Siirtyi Yliveden ruotuun 47, ylennys korpraaliksi. Lopuksi ylennys upseeriksi, majoittajaksi/fourieriksi. Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 63 Soiniemi, Ylivesi ¤
 • Ruotu 64 Summala, Mattila, Soiniemi ¤
 • Ruotu 65 Pulkkila, Pitkälahti ¤
 • Ruotu 66 Soiniemi ¤
 • Ruotu 67 Vuorenmaa, Näärinki, Kaskii ¤
 • Ruotu 68 Tuhkala, Vehmaa, Teivaa ¤Hans Kempe vuoteen 1741
 • Ruotu 69 Rasala, Ruokola ¤ Lars Kaipainen Lars Karp Kaipainen 11.6.1773 14.5.1790
 • Ruotu 69 Rasala, Ruokola ¤ Staffan Henrikinpoika Siik Staffan Sik 25.12.1790 mainittu 1807
 • Ruotu 70 Pylkkälä, Kilpola ¤ Sam Ilfwonen 18.3.1742-16.3.1749
 • Ruotu 70 Pylkkälä, Kilpola ¤ Lars Dal Lantiainen
 • Ruotu 70 Pylkkälä ¤ Henrik Pålsson Hofman palvelusaika 24.8.1752-12.2.1763.
 • Ruotu 71 Maivala, Teivaa, Vuorenmaa ¤ Johan Henriksson Sopanen 16.11.1743-18.7.1750 kuoli
 • Ruotu 72 Maivala, Pitkälahti ¤
 • Ruotu 73 Järvenpää, Männynmäki ¤ Heikki Pesonen 17.4.1777-1808/09 (kuoli sodassa)
 • Ruotu 74 Härkälänniemi, Mattila, Mäköis ¤
 • Ruotu 75 Maarala, Koikkala, Ronkala ¤ Anders Pulckin 9.8.1760-21.8.1767
 • Ruotu 76 Syvänsi Vättilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 77 Kaitainen Kerisalo (Joroinen) ¤
 • Ruotu 78 Kerisalo (Joroinen) ¤ Christer Hyvarin
 • Ruotu 79 Kotkatlahti (Joroinen) ¤
 • Ruotu 80 Kotkatlahti (Joroinen) ¤ Lauri Pursiainen Aloittanut palveluksen 1723. Ollut mukana katselmuksissa mm. 1735 ja 1749. Saanut vapautuksen 26.1.1750 heikon terveyden takia.
 • Ruotu 81 Kotkatlahti Kerisalo (Joroinen) ¤
 • Ruotu 82 Katisenlahti Kotkatlahti (Joroinen) ¤ Johan Käck¤Jöran Juutilainen Ståhl¤
 • Ruotu 83 Katisenlahti (Joroinen) ¤
 • Ruotu 84 Katisenlahti (Joroinen) ¤
 • Ruotu 85 Katisenlahti Joroisniemi (Joroinen) ¤ Taneli Häkkinen, Roth Jäi luutnantti Hjelmmanin lausunnon mukaan vangiksi rintamalla ja arveltiin kuolleen vankeudessa, koska ei ollut palannut.
 • Ruotu 86 Ruokojärvi (Joroinen) ¤
 • Ruotu 87 Joroisniemi (Joroinen) ¤
 • Ruotu 88 Järvelä Joroisniemi (Joroinen) ¤
 • Ruotu 89 Ruokoniemi Kaitainen (Joroinen) ¤
 • Ruotu 90 Ruokoniemi Häyrilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 91 Häyrilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 92 Häyrilä (Joroinen) ¤ Elias Asikainen
 • Ruotu 93 Häyrilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 94 Kaitainen (Joroinen) ¤ Pietari Pietarinpoika Heija
 • Ruotu 95 Häyrilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 96 Häyrilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 97 Syvänsi Häyrilä (Joroinen) ¤ Johan Tjäder 5.6.1790-1809
 • Ruotu 98 Vättilä (Joroinen) ¤
 • Ruotu 99 Syvänsi (Joroinen) ¤ Johan Käck
 • Ruotu 100 Maavesi (Joroinen) ¤
 • Ruotu 101 Maavesi (Joroinen) ¤
 • Ruotu 102 Montola Maavesi (Joroinen) ¤ Juho Vilhunen, Willman
 • Ruotu 103 Montola Savuniemi (Joroinen) ¤ Matti Montonen 1732-1743
 • Ruotu 104 Savuniemi (Joroinen) ¤ sotilas Gustaf Myhr,jääkäri Gustav Elg ¤ Katselmoitu ainakin 1782.
 • Ruotu 105 Savuniemi (Joroinen) ¤ Petteri Kiiskinen n. 1730-1750.
 • Ruotu 106 Lahnalahti Kaitainen (Joroinen) ¤ Private
 • Ruotu 107 Kaitainen Lahnalahti (Joroinen) ¤
 • Ruotu 108 Kaitainen Lahnalahti (Joroinen) ¤ Abraham Ruuth 19.3.1753-11.7.1782
 • Ruotu 109 Sydänmaa Kaitainen (Joroinen) ¤ Paavo Mikonpoika Riipinen (Rapp)
 • Ruotu 110 Kaitainen (Joroinen) ¤
 • Ruotu 111 Kaitainen (Joroinen) ¤
 • Ruotu 112 Kaitainen (Joroinen) ¤ Henrik Sikanen n. 1750 alkaen.
 • Ruotu 113 Kaitainen (Joroinen) ¤
 • Ruotu 114 Kaitainen (Joroinen) ¤
 • Ruotu 115 Hasula (Sulkava) ¤
 • Ruotu 116 Halttula Kammola Sipilä (Sulkava) ¤
 • Ruotu 117 Sipilä (Sulkava), Kaartila (Sulkava) ¤ Niilo Sairanen 1742-1763
 • Ruotu 118 Rauhanniemi Kaartila (Sulkava) ¤ Olli Tervonen 1742-1758
 • Ruotu 119 Sulkava Koskutjärvi Karjulanmäki (Sulkava) ¤
 • Ruotu 120 Mäntynen (Sulkava), Karjulanmäki (Sulkava), Sääminki (Sääminki) ¤ Henric Huuk 16.8.1773-11.7.1782
 • Ruotu 121 Väätälänmäki Ruottila Sairalanmäki (Sulkava) ¤ Lauri Löppönen 23.4.1744 29.3.1773
 • Ruotu 122 Väätälänmäki Kammola (Sulkava) ¤
 • Ruotu 123 Kammola Kyrsyä (Sulkava) ¤ Lars Kammoin 1.1742-6.3.1762
 • Ruotu 124 Mäntynen (Sulkava) ¤ Pekka Mielonen 1746-1750
 • Ruotu 125 Mäntynen Kaitainen (Sulkava) ¤
 • Ruotu 126 Halttula (Sulkava), Tunnila (Sulkava) ¤
 • Ruotu 127 Tunnila (Sulkava) ¤ Eldsteen, Jöns, född 1701, ogift ¤ Suomeen ja tähän ruotuun 1721 yksiköstä SJR Joc-Övl. ¤ Syntymäpaikka Westergyllen Ruotsi. Siirtyi everstiluutnantin komppanian ruotuun 47 20.10.1732.
 • Ruotu 127 Tunnila (Sulkava) ¤ Johan Scherman 31.8.1788 1.4.1795 täydennysmies 130/131
 • Ruotu 127 Tunnila (Sulkava) ¤ Aron Rask 1.5.1795 mainittu 1807 täydennysmies
 • Ruotu 128 Eerikkälä (Sulkava), Halttula (Sulkava) ¤ Matti Niiranen .2.1744-1.2.1762 Pietari Winck 20.12.1789-1809
 • Ruotu 129 Kaitainen Rahkolantaipale (Sulkava) ¤
 • Ruotu 130 Maarala Kaitainen Rahkolantaipale (Sulkava) ¤
 • Ruotu 131 Kaipola (Sulkava) ¤ Tuomas Jordan 19.5.1744-6.3.1762
 • Ruotu 132 Iitlahti Kaipola (Sulkava) ¤
 • Ruotu 133 Iitlahti Linkola Rauhanniemi (Sulkava) ¤
 • Ruotu 134 Seppälä Niinimäki Mäntynen (Sulkava) ¤ Heikki Sopanen 14.6.1773-28.6.1798
 • Ruotu 135 Ruottila Sipilä (Sulkava) ¤ Matthias Granat sotilas 1804
 • Ruotu 136 Kammola Auvila Ryhälä (Sulkava) ¤ Matti Törnqvist (o.s. Törrönen) 8.3.1740 12.2.1763
 • Ruotu 137 Karjulanmäki (Sulkava) ¤ Anders Sopain 25.11.1782-1807
 • Ruotu ? Joroinen ¤ Henrik Ruutiainen tai Engman arviolta n. 1770 alkaen.

7. Pieksämäen komppania

Päällystö

 • Capitein Jurgen Wilhelm Sture, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 8. Nov. 1683
 • Leutnant Joubst Johan Baron,174 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 14. Febr. 1679
 • Fendrich Hinrich Gustaff Zepotajåff,175 af Kongl. Maij:tt Fullmakt 10. Dec. 1683
 • varusmest. Nijman, Nils ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • kirjuri Samuel Johan Danielsson Antell
 • rummunlyöjä Samuel Olavinpoika Strengell, 1710-23.10.1717, jolloin ruotuun 65

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Uuhimäki kirkonkylä Pieksämäki
 • Luutnantin virkatalo Leppävirran kirkonkylä n:o 6
 • Vänrikin virkatalo Nikkarila 1, Pieksämäki
 • Vääpelin virkatalo Kaipolanmäki Halola Leppävirta
 • Kersantin virkatalo Nenonpelto kirkonkylä Pieksämäki
 • Lippumiehen virkatalo Kilkkalanmäki Maavesi Pieksämäki
 • Majoittajan virkatalo Pääkkölä Vehmaskylä Pieksämäki
 • Varusmestarin virkatalo Mustiala Mustinmäki Leppävirta

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Leppävirta Pohjois-Savo Ruotujen lkm 33
 • Pieksämäki Etelä-Savo Ruotujen lkm 93

Sotilaat

 • Ruotu 1 Ruokomäki ¤
 • Ruotu 2 Suolitaival ¤
 • Ruotu 3 Hankamäki ¤
 • Ruotu 4 Armisvesi Suoliniemi ¤ Nils Kauppinen 1712-1719 (katosi tuntureilla)
 • Ruotu 4 Armisvesi Suoliniemi ¤ Daniel Hotti ¤ Syntymäpaikka Karjala ¤ Palveli 1720 (ehkä jo paljon aikaisemmin)- 1744.
 • Ruotu 4 Armisvesi Suoliniemi ¤ Daniel Kjällman eli Hotti KJÄLLMAN ¤ Edellisen, ruotu 4, poika.
 • Ruotu 4 Armisvesi Suoliniemi ¤ Påhl Pelkonen Gök Palveluksessa 6.7.1773 - 10.12.1788
 • Ruotu 4 Armisvesi Suoliniemi ¤ Heikki Göök, Pöntinen Aloitti täydennysmiehenä edellisen kuoltua. Palveluksessa 26.12.1788 - 1804.
 • Ruotu 4 Armisvesi Suoliniemi ¤ Henric Gök, joka on eri henkilö kuin edellinen. Palveli 1804 - 1809.
 • Ruotu 5 Sauvomäki ¤
 • Ruotu 6 Venettekemäranta ¤
 • Ruotu 7 Ihalainen ¤
 • Ruotu 8 Toholahti Pieksämäki ¤ Antti Venäläinen, Wall 30.8.1795 -1809. Anders Malmanin poika.
 • Ruotu 9 Tyyrinmäki (Toholahti) ¤ Tyyrinmäki ja Toholahti ¤ Zakris Laitinen, Turberg ¤ Vuoden 1758 tarkastuskatselmusrullan mukaan hän olisi syntynyt noin 1725 (BesCasMR 28/2 1758, Mil 493). Astui palvelukseen 30/10 1749 (AvlR 21/10 1750, Mil 495), oli linnoitustöissä Helsingissä ainakin 1754. Hylättiin Helsingin garnisoonissa 6/4 1762, mutta palveli vielä sen jälkeen 4/7 saakka (AvlR 6/8 1762, Mil 495).
 • Ruotu 10 Tyyrinmäki ¤ Antti Vilhunen, Finman
 • Ruotu 11 Jauhomäki ¤ Jooseppi Heikinpoika Vilhunen, Finman
 • Ruotu 12 Kutumäki ¤
 • Ruotu 13 Liedemäki ¤ Frans Halonen palveluksessa n. 1722-1741.
 • Ruotu 13 Liedemäki ¤ Anders Kiällberg.
 • Ruotu 14 Liedemäki ¤
 • Ruotu 15 Liedemäki ¤
 • Ruotu 16 Kärkkäälä ¤
 • Ruotu 17 Lyytilänmäki ¤
 • Ruotu 18 Suonenjoki ¤ Juho Juhonpoika Tarvainen, Trast 1761-1773
 • Ruotu 19 Luukkola ¤
 • Ruotu 20 Markkala ¤
 • Ruotu 21 Nuutila ¤ Pekka Heiskanen, Glad palveluksessa 30.6.1773 - 8.3.1800
 • Ruotu 21 Nuutila ¤ Pekka Riipinen (sot. Rytt) palveluksessa 9.5.1800 ->
 • Ruotu 22 Liedemäki, Liedemäki ¤
 • Ruotu 23 Hulkkola ¤
 • Ruotu 24 Suontientaipale ¤
 • Ruotu 25 Suontientaipale ¤
 • Ruotu 26 Suontientaipale ¤ Lillia, Anders ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 27 Hulkkola ¤ Johan Nyyssönen, Nybohm 1719-1742
 • Ruotu 27 Hulkkola ¤ Bengt Appelberg 1743-1750
 • Ruotu 27 Hulkkola ¤ Mikko Kolehmainen 1750-1762
 • Ruotu 28 Hulkkola ¤
 • Ruotu 29 Jäppilä ¤
 • Ruotu 30 Jäppilä ¤
 • Ruotu 31 Tossavalansaari ¤ Henrik Poikolainen, Pock ¤ Palveli 1723 - 1736, kuolemaansa asti.
 • Ruotu 32 Utriala ¤
 • Ruotu 33 Tossavalansaari ¤
 • Ruotu 34 Rummukka ¤
 • Ruotu 35 Vilhula ¤ Pieksämäki ¤ Lars Larsson Klosterberg, Jr. n. 1735 alkaen. Ruodun 44 Larsin poika. Aloittanut ennen vuotta 1749. Ero 18.2.1763.
 • Ruotu 36 Siikamäki ¤
 • Ruotu 37 Maavesi ¤Aatami Lund 1807-1809
 • Ruotu 38 Maavesi ¤
 • Ruotu 39 Maavesi ¤ Hannes Stenberg 1743-1758
 • Ruotu 39 Maavesi ¤ Svante Gran 1781-1789
 • Ruotu 40 Maavesi ¤
 • Ruotu 41 Sarkaniemi ¤
 • Ruotu 42 Längelmäki ¤ Pertti Huttunen, Utter 1727-1750
 • Ruotu 43 Vauhkola ¤
 • Ruotu 44 Pyhitty ¤ Pieksämäki ¤ Lars Larsson Klosterberg, Sr. ¤ Suomeen 1721. Syntymäpaikka Ruotsi. Aloitti 1721. Oli palveluksessa vielä 1726.
 • Ruotu 45 Längelmäki ¤
 • Ruotu 46 Haukivuori ¤
 • Ruotu 47 Haukivuori ¤ Matts Pehkonen / Braak
 • Ruotu 48 Haukivuori ¤ Niilo Laurinpoika Timm 32.8.1773 - 11.7.1782
 • Ruotu 49 Haukivuori ¤
 • Ruotu 50 Haukivuori ¤
 • Ruotu 51 Haukivuori ¤ Johan Johansson Sönnerberg
 • Ruotu 52 Haukivuori ¤ Mikko Jämsä, Järnberg
 • Ruotu 53 Häkkilä ¤ Berg, Petter ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 54 Häkkilä ¤ Pieksämäki, Luukkola ¤ Olavi Jämsä vuoteen 1727
 • Ruotu 54 Häkkilä ¤ Pieksämäki, Luukkola ¤ Pål Malman palveli 1727-15.3.1762. Anders Malmanin isä.
 • Ruotu 54 Häkkilä ¤ Pieksämäki, Luukkola ¤ Anders Påhlsson Malman 1762 alkaen. Pål Malmanin poika.
 • Ruotu 54 Häkkilä ¤ Lars Bengtin, Bähr 1770-1789
 • Ruotu 55 Kärenniemi ¤
 • Ruotu 56 Nykälä ¤
 • Ruotu 57 Neuvola ¤
 • Ruotu 58 Niskamäki ¤
 • Ruotu 59 Niskamäki ¤ Tuomas Halttunen, Faltin, Waltin n. 1720 alk.
 • Ruotu 60 Kylmämäki ¤
 • Ruotu 61 Kylmämäki ¤
 • Ruotu 62 Pyhitty ¤
 • Ruotu 63 Pieksämäki ¤
 • Ruotu 64 Siikamäki ¤ Johan Pamp 30.9.1778 - 24.10.1788 => täydennys­mies Adolph Pamp 26.12.1788 = sotilas Adam Pamp 26.12.1789 - 1809
 • Ruotu 65 Kirkonkylä ¤ Samuel Olavinpoika Strengell, alk 1717, 1723 ruotuun 88.
 • Ruotu 66 Surnonmäki ¤
 • Ruotu 67 Surnonmäki ¤
 • Ruotu 68 Pöyhölä ¤
 • Ruotu 69 Pyhitty ¤ Mikko Joakiminpoika Riipinen, Rinman Palveli 1730-1738.
 • Ruotu 70 Pyhitty ¤ Sold. Lars Qvist n. 1750 alkaen.
 • Ruotu 71 Pyhitty ¤ Samuel Sutinen, Sundberg
 • Ruotu 72 Vehmaiskylä ¤
 • Ruotu 73 Vehmaiskylä ¤ Johan Hägg
 • Ruotu 74 Väisälä ¤ Matti Nikulainen n. 1700 alk.
 • Ruotu 75 Väisälä ¤ Olof Strengell, Strong ruodussa alk. 30.9.1778 Olof Sträng
 • Ruotu 76 Virtasalmi ¤
 • Ruotu 77 Virtasalmi ¤
 • Ruotu 78 Tikkalanmäki ¤
 • Ruotu 79 Tikkalanmäki ¤ Korpraali Bengt Tistelgren ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 79 Tikkalanmäki ¤ Sotilas Hans Glada, Kaipainen
 • Ruotu 80 Väisälä ¤
 • Ruotu 81 Hällinmäki ¤
 • Ruotu 82 Hällinmäki ¤
 • Ruotu 83 Hällinmäki ¤
 • Ruotu 84 Hällinmäki ¤
 • Ruotu 85 Häkkilä ¤
 • Ruotu 86 Hällinmäki ¤
 • Ruotu 87 Hällinmäki ¤
 • Ruotu 88 Valkeamäki ¤ Samuel Olavinpoika Strengell, (ruodusta 65) 1723-20.5.1734
 • Ruotu 89 Valkeamäki ¤
 • Ruotu 90 Valkeamäki ¤ Henrik Johansson Vilhunen, Willman
 • Ruotu 91 Sarkaniemi ¤
 • Ruotu 92 Haukivuori ¤
 • Ruotu 93 Valkeamäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 94 Timola (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 95 Osmajärvi (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 96 Osmajärvi (Leppävirta) ¤ Pekka Holopainen 1789-1807
 • Ruotu 97 Osmajärvi (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 98 Sydänmaa (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 99 Vehvilä (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 100 Kotalahti (Leppävirta) ¤ Pekka Tarvainen, Hult
 • Ruotu 101 Kotalahti (Leppävirta) ¤ Erik Rekonen, Utter Palveli 1752-1763. Oli rakentamassa Suomenlinnaa.
 • Ruotu 101 Kotalahti (Leppävirta) ¤ Antti Antinpoika Pulliainen, Tupp 1798 eteenpäin
 • Ruotu 102 Kotalahti (Leppävirta) ¤ Johan Puhr 1806 eteenpäin
 • Ruotu 103 Paukarlahti (Leppävirta) ¤ Risto Tuhkanen 1767-1773
 • Ruotu 103 Paukarlahti (Leppävirta) ¤ Petter Hansson Ask 1789-1807
 • Ruotu 104 Paukarlahti (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 105 Leppävirta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 106 Leppävirta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 107 Valkeamäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 108 Leppävirta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 109 Leppävirta (Leppävirta) ¤ Lundberg, Olof ¤ Suomeen 1721. ¤ Syntymäpaikka Ruotsi.
 • Ruotu 110 Leppävirta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 111 Konnusmäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 112 Tuppurulanmäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 113 Valkeamäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 114 Leppämäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 115 Kurjalanranta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 116 Kurjalanranta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 117 Kurjalanranta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 118 Kurjalanranta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 119 Mustinmäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 120 Sarkamäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 121 Lylymäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 122 Tahvanalanmäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 123 Riihiranta (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 124 Monninmäki (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 125 Saijanlahti (Leppävirta) ¤
 • Ruotu 126 Soinilansalmi (Leppävirta) ¤Erkki Juho Erkinpoika Andersin, Alt

8. IIsalmen komppania (myöh. 2. majurin)

Päällystö ym.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Isopartala Partala Iisalmi
 • Luutnantin virkatalo Larinniemi Haapajärvi Iisalmi
 • Vänrikin virkatalo Pienpartala Partala Iisalmi
 • Vääpelin virkatalo Veberilä Pielavesi
 • Kersantin virkatalo Ihotunniemi Hernejärvi Iisalmi
 • Lippumiehen virkatalo Pienlahti Ulmala Iisalmi
 • Majoittajan virkatalo Jaakkola Ollikkala Lapinlahti
 • Varusmestarin virkatalo Hernesaari Hernejärvi Iisalmi

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Iisalmi Pohjois-Savo Ruotujen lkm 124

Sotilaat

Komppania ei ole vielä tiedossa