Start your family tree now Is your surname Wetterberg?
There are already 540 genealogy profiles with the Wetterberg surname on Geni. Join now to find your relatives.

Wetterberg Genealogy and Wetterberg Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!
view all

Profiles

About the Wetterberg surname

Er der en kobling mellem alle Wetterberg i Sverige og Danmark? Ny Note: (29-10-2014, http://www.gbgtomter.se/Rote_5/5.42.pdf) "Handelsmännen herrar Scott och Mac Farland. lät första gången 13.6.1763 uppbjuda deras vid västra hamnen och hörnet av Drottninggatan mel-lan handelsmannen herr Gabriel Fredrik Beijers stenhus å norra och herr Johan Fredrik Ströms stenhus å västra sidan belägna hus och gård, bestående av trenne tomter i fyrkant, som jämte in-byggda kettlar, tapeter och nagelfast i huset de köpt 9.5.1761 för 14 000 daler jämte en äreskänk av 500 d smt.– Handelsmannen Scott bör vara identisk med den John Scott, som fick burskap 10.9.1756 och som enl. Berg (II:9–10, 280) möjligen kan vara far till John Scott junior, som fick burskap 13.9.1771 och var gift med ===Petronella Johanna Wetterberg=== , dotter till tullnären === Petter Salomon Wetterberg === och Christina Elisabeth Brömsen, död 1770. Robert Mac Farland fick bur-skap 10.9.1756."

Britta Wetterberg boede i Östra Haga, hus # 30. Alle ÖH numre ligger samme sted på Skolgatan ved siden af hinanden eller lige på den anden side af gade. i ÖH 31 og senere 25 boede i 1762 båtsman Alexander Wetterberg, og der er en murdräng Andreas, Jean ermakarelärgosse, Abraham Lektor, Anna Greta (Kleinsmed Klingbergs enke), Erik der er sukkerkoger, Gufstaf der er barndvaksrotemäster, Ingrid änka (ÖH:26) sammen med Magnus - hustimmerman, Gunne - järnbärare ovennævnte er fundet i Göteborg stad TaxReg, hvor der er opgivet fastighets nummer (ÖH) eller Rotenummer (del af byplanlægningen i Goteborg: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_G%C3%B6teborg) Namnet Haga är en dialektal pluralform som syftar på de planteringar och hagar som omgav den tidigaste bebyggelsen. Redan 1637 nämns stadsdelen första gången i skrift, då som "Hagen", och den 25 oktober 1647 undertecknade drottning Kristina en resolution där förstaden Haga blev bestämd, som anläggandet av "...en malm eller förstad". Magistraten i Göteborg begärde att förstaden "...motte blifwa lagd på den sidan om Staden som wetter åth Stigeberget, hwarest fiskiare och båtkarlar sampt andre daglönare kunne bo, de där skole sittia närmast siön, skeppen och hampnen". År 1671 återfinns namnet första gången så som vi använder det idag. Fram till mitten av 1700-talet gick även Masthugget under namnet Haga. År 1660 fick Haga sin första stadsplan, ritad av generalkvartermästaren Johan Wärnschiöld, denna gällde då endast Västra och Östra Haga. Haga var Göteborgs första planlagda stadsdel utanför stadsmurarna. Hagas befolkning var 200 personer år 1665, enligt en mantalslista uppgjord av stadens handelskollegium.

När Haga började bebyggas fanns ett försvarsverk på Skansberget, eller Ryssåsen som berget då kallades. Detta var föregångaren till Skansen Kronan som stod färdig 1697. De som inte hade fått tomtmark inom stadens murar fick tillstånd att vid Skansbergets fot anlägga en förstad med hus om högst en våning och utan källare.

Stadsdelen växte med åren ner mot vallgraven men inte ända fram då där var en stor fältvall (lågsluttande jordvall framför vallgraven). Vid risk för krig och belägring var det bestämt att stadsdelens hus skulle förstöras för att inte erbjuda fienden skydd och för att öppna skottfältet från stadens befästningar. Detta hände 1676 i samband med Skånska kriget. På 1690-talet byggdes en täckt gång med en vallgrav på varje sida, gången eller kaponjären som den kallades ledde mellan stadens vallgrav och Skansen Kronan. Kaponjären gick rakt genom stadsdelen och många hus fick flyttas för att den skulle få plats, detta delade stadsdelen i två hälfter, Östra och Västra Haga. Resterna av kaponjären lades igen 1868, den gick då där Kaponjärgatan går idag. http://sv.wikipedia.org/wiki/Haga,_G%C3%B6teborg

Mulig slægt?

Gunnar Bengtsson-Wetterberg kunne være slægtning. gift samme år (Kristine församlingen i Götheborg) http://borötter.se/Ms/p8fa60f65.html

Sven Jonasson Wetterberg (1796-1865) kommer fra Skaraborg, som er en del af Göteborg, faderen er Jonas Wetterberg, moder ukendt. - han er så far i en alder af 2 år..... til Arvid

Would anyone with genline be able to confirm this family for me who were from St Nicolai parish, Nyköping, Södermanland. They later moved to Visby, Gotland.

Nils Wetterberg (born 1734, Visby) Sara Maria Hejdenberg or Idberg (born 1736, location unknown, though I believe it to be in Nyköping)

Their children; •Lars Wetterberg, born August 23, 1759 in Nyköping St. Nicholi parish, Södermanland. •Eric Niclas Wetterberg, born March 25, 1761 in Nyköping St. Nicholi parish •Sven Wetterberg, born November 11, 1763 in Nyköping St. Nicholi parish •Sara Lisa Wetterberg, born January 6, 1767 in Nyköping St. Nicholi parish •Catharina Sophia Wetterberg, born June 12, 1779 in Visby parish

http://runeberg.org/hallhist/0748.html Swen Wtterberg, företrädarens son, född 1757, stud. i Upsala 1775, magister i Lund 1778, presiderade därstädes 6 gånger 1778-1783, förestod Elozu. & Poëseos Professionen s. å. lektor i Göteborg 1785, präst 1796, pastor hörstädes 1805, kontraksprost samme år, teologie professor 1812, avled 1817. Peter Wetterberg (Thorup 1724- Göteborg 1803)

http://boards.ancestry.ca/localities.scan-balt.sweden.general/26901.1/mb.ashx Visby vigselregister (Visby marriage register) http://62.20.57.212/vila/vigselreg/soksida.html Visby dödbok (Visby deathbook) http://62.20.57.212/vila/visbydodbok/soksida.html Gotland families http://hem.passagen.se/ollove/indexeng.html http://trees.ancestry.com/pt/person.aspx?tid=7131304&pid...

The first two are in Swedish. The third is in English where one can download a database but the database is in Swedish. The last is a family tree placed on ancestry.com by someone named Lennart in Sweden.

In any case this is what I found.

Nils Andersson Cantzler (no birth or death date found) married an Elisabeth Etzle (or Etsell?; no birth, death or marriage date found). They had at least the following children: daughter Mette Cantzler, born 1679 (no death date found) son Anders Cantzler, born January 7, 1685, died October 19,1742 son Nils Cantzler, born March 5, 1692 (no death date found) daughter Lisbeth Catzler, born 1701, died January 21,1748; Lisbeth is no doubt your distant ancestor, Elizabeth Cantzler

There is a record of a Margarethe Cantzler, died July 8, 1675, who may have been another daughter.

In his record, Nils Andersson Cantzler is described as being a "klensmed" and "borgare" (klensmed = locksmith, borgare = burgher), in other words a craftsman and presumably prominent in the community. It was a custom among some craftsmen to adopt unique surnames and discontinue the use of patronymics within their family. Hence Nils Andersson, born with a patronymic name, may have adopted the surname Cantzler in connection with his trade and his standing in the community. I do not know what significance or meaning Cantzler has.

On June 27, 1725, in Visby parish, Elizabeth Cantzler married a Johan Friedrich Portacius (or Portatius), who was described as a tenngjutarmästare (master pewter worker). They had a daughter Catharina Elisabeth Portatia (born July 22, 1729 in Visby, died October 16, 1791 in Visby; married tailor Jöran Jöransson Romin on October 27, 1759; Romin died March 24, 1800). Johan Friedrich Portacius died January 24,1732.

Elizabeth Cantzler (spelled Cantzeler in the record) remarried on November 9, 1732, also in Visby parish, to Lars Wetterberg. Lars Wetterberg was a tenngjutare (pewter worker) so he may have had a professional relationship with Johan Friedrich Portacius, Elizabeth’s first husband. Lars Wetterberg and Elizabeth Cantzler had at least the following children: Johannes Wetterberg, birth date not found, died February 17, 1734 Nils Wetterberg, born 1734, died October 3, 1808, occupation tunnbindare (cooper)

Nils Wetterberg married Sara Maria Hejdenberg or Idberg (born 1736, died August 16, 1802). Their children were: Lars Wetterberg, born August 23, 1759 in Nyköping St. Nicholi parish, Södermanland, married Anna Cajsa Kastman October 30, 1792 in Klinte parish, Gotland Eric Niclas Wetterberg, born March 25, 1761 in Nyköping St. Nicholi parish Sven Wetterberg, born November 11, 1763 in Nyköping St. Nicholi parish Sara Lisa Wetterberg, born January 6, 1767 in Nyköping St. Nicholi parish, married Per Måhrbeck July 14, 1791 in Klinte parish Catharina Sophia Wetterberg, born June 12, 1779 in Visby parish, married Anders Stephan Wallin December 29, 1808 in Klinte parish

Nils Wetterberg remarried December 27, 1803, in Klinte parish, Gotland, to Margaretha Christina Hejdenberg (or Margareta Christina Wallin, a widow), born September 15, 1754 (sister or cousin of his first wife?). They apparently had no children.

Anders Cantzler, the older brother of Elizabeth, became a clergyman, serving as assistant pastor in Lärbro parish, then pastor in Alskog parish, Gotland. The clergy also tended to use non-patronymic last names. In 1712 Anders married a Sophia Christina Nilsdotter Norander (no birth or death date found). They had the following children: Sofia Cantzler, born 1717, died 1782 Nils Cantzler, born September 16, 1719 (no death date found) Andreas Cantzler, born May 29, 1727, died February 8, 1728

On February 23, 1748, in Rone parish, Gotland, Sofia Cantzler married Jacob Persson Bolin (born 1697, died 1786), who became paster in Rone parish in 1751.

This is as much information as I have been able to find to date at the three websites identified above. If you wish I can try to trace the children of Nils Wetterberg.