Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Kilpola, Hiitola

« Back to Projects Dashboard

Sivusto on rakenteilla.

Hiitola Kilpolansaari

Sillon laulan, konsa jouan,
Kons' ei rukkiit rutaja
Eikä taitu otrantähkä
Eikä karise kauran ripset.
5 Nyt on rukkiit rutussa
Sek' on kaurat kaappunoilla,
Otrat oivan närtteheillä.

Runo kerätty 1850, Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR)
http://skvr.fi/poem/skvr13017550

 • Historia
 • Maisema
 • Kulkuyhteydet
 • Elinkeinot
 • Asukkaat
 • Talot

Kilpola on oikeastaan saaristo, missä on kolmiosainen pääsaari, yhteensä lähes 100 km2, ja pienempiä saaria likemmäs satakunta. Pääsaaren läpi kulkevat Kilpolan salmi ja Pirhosen salmi, mitkä juuri tekevät saaren 3-osaiseksi. Monet muutkin saaret ovat yli 10 ha suuruisia, kuten Kontionsaari, Marjasaari, Ukonsaari, Pikatinsaari, Kaskisaari ja Väivärensaari.

Edulliset maaperä- ja sääolosuhteet tekivät Kilpolasta jo aikaisin tiheään asutun maanviljelykylän, jollaisena se pysyi Karjalan luovutukseen asti. Mutta edellä on jo käynyt ilmi, että Kilpola on ollut varsin tiheään asuttu jo kivikaudella, ehkä ennen alkeellisenkin maatalouden harjoitusta, sillä silloin olivat ihmisen elättäjinä rikkaat kalavedet ja runsas metsänriista

Perillisten lisääntyessä maatiloja jaettiin yhä pienemmiksi, niin että Kilpola muodostui vähitellen pientilavaltaiseksi.

Kilpolassa oli 1939 48 taloa.

(tekstiä voi muokata)

Hiitolan kylähistoria Kilpola, Iivar Kemppinen, 1972 s. (241- )

Tarkempi kuvaus http://www.hiitola.fi/?sivu=kylat_14_text

Asukkaat

A

H

O

P

T

S

Talot Kilpola eli Kitula

 1. Ukkola
 2. Pienpelto
 3. Haukkalampi
 4. Leviämäki
 5. Wiskali
 6. Seppälä
 7. Wehmavaara
 8. Onnikki
 9. Palomäki
 10. Tahvola
 11. Riuttalahti
 12. Mierupelto
 13. Hannukain
 14. Mielonen
 15. Rajamäki
 16. Ryhmä
 17. Kiurumäki
 18. Aromäki
 19. Hoppsulahti
 20. Koppelinrinta
 21. Kiessuunmäki
 22. Savolainen
 23. Turkkila
 24. Maikkola

http://www.sukuhistoria.fi/wiki/index.php/Hiitola

Talot

Hiitola rippikirjan 1871-1880 perusteella:

Kilpola by, No. 1 A, Erikäinen Kilpola by, No. 2, Pöysti Kilpola by, No. 3, Erikäinen Kilpola by, No. 4 A, Warjus Kilpola by, (No. 4 ) 6 C, Pörsti Kilpola by, No. 5 A, Erikäinen Kilpola by, No. 6, Erikäinen Kilpola by, No. 7 A, Ahokas Kilpola by, No. 7 D, Karjalain Kilpola by, No. 8 Kilpola by, No. 9, Ahokas Kilpola by, No. 10, Ahokas Kilpola by, No. 11 A, Kuosa Kilpola by, No. 12 A, Erikäinen Kilpola by, No. 12 B, Savolainen Kilpola by, No. 13 A, Hannukainen Kilpola by, No. 13 C, Erikäinen Kilpola by, No. 14 A, Ahokas Kilpola by, No. 14 B, Tanninen Kilpola by, No. 15 A, Paukkunen Kilpola by, No. 15 C, Pörsti Kilpola by, No. 17 A, Hannukainen Kilpola by, No. 17 B, Hannukainen Kilpola by, No. 18 A, Mielonen Kilpola by, No. 18 C, Erikäinen Kilpola by, No. 19, A, Savolainen Kilpola by, No. 19, C, Savolainen Kilpola by, No. 20 A, Paksujalka Kilpola by, No. 20 B, Ahokas Kilpola by, No. 21 A, Pöysti Kilpola by, No. 22 A, Warjus Kilpola by, No. 23 A, Turkki Kilpola by, No. 23 B, Ahokas Kilpola by, No. 23 D, Nikkonen Kilpola by, No. 24 A, Erikäinen Kilpola by, No. 24 B, Hämäläinen Kilpola by, No. 24 C, Hämäläinen Kilpola by, No. 24 D, Lankinen

Lähteet