Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Vantaa, Varisto - Varistorna, kaupunginosa, Suomi

Top Surnames

view all

Profiles

Tervetuloa kaikki Vantaan Variston kaupunginosan sukututkimusprojektiin!
Projektin tarkoituksena on kerätä kaikki Variston asukkaat ja maatilat samaan paikkaan.
Varisto kuluu osana kuluu osana Paikkakunta Vantaa - Vanda, Suomi, Helsingin maalaiskunta - Helsinge,
alueellinen projekti Uusimaa ja Kymenlaakso.

Projektiin liittyminen: Valitse Geniin kirjautuneena ollessasi tällä sivulla Toiminnot > Liity projektiin.
Profiilien lisääminen projektiin: Valitse Geniin kirjautuneena ollessasi ja projektiin liityttyäsi profiilisivulla Toiminnot > Lisää projektiin. Projektiin liitetään kylässä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden tai sinne haudattujen tai hautamuistomerkin saaneiden henkilöiden profiileja.

Vantaan projektit

Vantaan Myyrmäen suuralueen projektit:
.

Pellaksen pientaloalue Myyrmäen vesitornin eteläpuolella kuuluu Varistoon.

Tietoa Varistosta

Varisto (ruots. Varistorna) on Vantaan Myyrmäen suuralueeseen kuuluva runsaan 2 200 asukkaan kaupunginosa.
Variston nimi alkaa esiintyä 1600-luvulla laajan hämeenkyläläisen niityn, Varistonniityt tai ruotsiksi Varistorna, yhteydessä. Tutkijoiden mukaan niityltä haettiin aikoinaan heinää ja myös asukkailla saattoi olla siellä omia heinävarastoja.

Varisto sijaitsee Kehä III:n ja Vihdintien risteyksen kaakkoispuolella. Myyrmäen suuralueeseen kuuluuvat seuraavat kaupunginosat: 10 Linnainen, 11 Hämevaara, 12 Hämeenkylä, 13 Vapaala, 14 Varisto, 15 Myyrmäki, 16 Kaivoksela, 17 Martinlaakso, 18 Vantaanlaakso, 20 Askisto, 26 Petikko,
Myyrmäen suuralueen asukasmäärä oli 31.12.2020 58 380.
Variston naapurikaupunginosina ovat Martinlaakso idässä, Myyrmäki kaakossa, Vapaala Luhtitien toisella puolella etelässä ja Hämeenkylä Vihdintien takana lännessä. Kehä III:n pohjoispuolella sijaitsee Petikko yritys- ja virkistysalueineen.

Variston pohjoisosassa, keskellä nykyistä yritysaluetta, toimi 1840-luvulla Bölen rautakaivos. Rautakaivos oli toiminnassa vain parin vuoden ajan, koska malmia ei ollut riittävästi pitkäkestoisempaan toimintaan. Bölen rautakaivoksen historia kietoutuu yhteen tunnetumman Sillbölen rautakaivoksen kanssa.

Nimistö:

Vantaan suomenkieliset kylännimet ovat nuoria ruotsalaisten kylännimien rinnakkaisnimiä kuten Hämeenkylä.
Latopolku, Ladustigen, 1975, Variston heinänkorjuuaiheesta.
Varistonmäki, Varistobacken, 1975, vanhasta niityn nimestä 1691 waristå Engen, waristo Nijtu, 1824 Waristo Ängen, 1944 Variston.
Ulpu Lehden (1978) mukaan nimi johtuisi niityllä olleista heinävarastoista. Loppuosa –sto ilmaisee monikkoa. Niityllä on ollut Hämeenkylän joka talolla oma latonsa, varastonsa.
Varistontie, Varistovägen, 1975 nykyiselle kadulle. Nimi on ollut käytössä jo 1964 Niittäjäntien nimenä.

Variston omakotialueen talot ovat hyvin eri-ikäisiä. Vanhin asutus on 1930- ja 1940-luvuilta ja sitäkin ennen alueella on ollut joitain torppia. Pientaloalue tiivistyi ja laajeni etenkin 1970-luvulla, jolloin alueella suosittiin rivitalojen rakentamista.

Vuonna 1977 Varistossa pidettiin asuntomessut ja messualueelle rakennettiin 171 asuntoa. Asuntomessujen tavoitteena oli rakentaa tiivis kaupunkimainen pientaloalue, jossa olisi erilaisia asuntojen toteutus- ja hallintamalleja sekä keskitetyt autopaikat. Alueen korttelirakenteesta pyrittiin saamaan selkeästi jäsennelty ja sosiaalisuutta edistävä kokonaisuus. Katukuvasta haluttiin miellyttävä, mutta ei yksitoikkoinen.
Ajan hengen mukaisesti alue rakennettiin tiiviisti. Rakennuskannassa tyypillisiä olivat yhtäältä tasakattoiset ja toisaalta jyrkkäharjaiset niin sanotut käkikellotalot. Asunnot ovat nykymittapuilla arvioiden pienehköjä, mitoitus on sen aikaisten Asuntohallituksen suunnitteluohjeiden mukainen. Perheasuntojen pinta-alaksi sallittiin niissä enintään 120 m2 , mutta valtaosa Variston asunnoista oli tätä pienempiä.
Vuonna 2007 tehdyn kyselyn tulosten mukaan suurin osa asuntomessu- ja lähialueen asukkaista piti aluetta edelleen viihtyisänä, rauhallisena ja luonnonläheisenä.

Kaakkoiskulmassa oleva Pellaksen alue sai asemakaavan 1990-luvulla ja sinne rakennettiin enimmäkseen komeita, isoja omakotitaloja. 2000-luvulla rakentaminen on ollut Varistossa vähäisempää. Kaupunginosaan on harvakseltaan noussut omakoti- ja rivitaloja.
Variston asunnoista yli puolet on rivi- tai ketjutaloissa ja ainoastaan Rajakylässä osuus on tätä suurempi. Alueella oli aiemmin suhteellisen paljon myös vuokra-asuntoja, mutta niiden osuus on pienentynyt, kun alueelle on rakennettu ainoastaan omistusasuntoja viimeisten 20 vuoden ajan.
Vielä 1980-luvun loppupuolella Varistossa asui runsaat 3 000 asukasta. Muuttovirrat alkoivat kuitenkin suuntautua Varistosta poispäin ja väki vähentyi. Viimeiset kymmenen vuotta väestömäärä on ollut vajaa 2 500. Varistossa asuu enemmän eläkeläisiä kuin Vantaalla keskimäärin.

Variston yritysalue Kehä III:n eteläpuolella on liike- ja teollisuusaluetta, jonne ovat sijoittuneet esimerkiksi Kauppakeskus Viisari suurine huone­kalu­myymälöineen sekä Fur Center, jossa järjestetään turkishuutokauppoja.

Varisto on Askiston ja Petikon naapuri Kehä III:n eteläpuolella. Siellä asuu noin 2 400 asukasta. Se jakautuu sen varsinaiseen Variston asuinalueeseen, uudempaan Pellaksen asuinalueeseen sekä Variston yritysalueeseen. Variston asuntokanta on rivitalovaltaista. Siellä pidettiin myös asuntomessut vuonna 1977. Yritysalueella on runsaasti erikoiskaupan myymälöitä, kuten kauppakeskus Viisari. Muita palveluita ovat päiväkodit, Hämeenkylän alakoulu, supermarket ja huoltoasema. Alakoulun tontille on valmistunut (v. 2020) uusi Hämeenkylän yhtenäiskoulu. Viheralueita ovat Varistonniitty, Raappavuoret, Ulkoniitty ja Pärispuunpuisto. Liikuntapalveluita tarjoaa Variston tenniskeskus, Varistonniityn lentopallokenttä ja frisbeegolf-rata sekä Myyrmäen kuntorata ja ladut. Lisäksi Myyrmäen urheilupuisto on vain kävelymatkan päässä.

Alueella sijaitsee myös metsäisempi Raappavuori vesitorneineen. Kaakossa ulkoilualue jatkuu saumattomasti Myyrmäen urheilupuiston suuntaan. Eteläisessä Varistossa on omakotitalo- ja rivitaloasutusta, kaksi päiväkotia ja yhtenäiskoulu. Myös Pellaksen alue Myyrmäen vesitornin eteläpuolella kuuluu Varistoon.
media.geni.com/p13/71/38/81/a1/534448605273c326/variston_niityt_1_original.jpg?hash=a37735aecda3ba4363bc823527538d2fb682c75d90458e72ad7ed40f6539ac00.1721458799 Varistossa sijaitsee myös Varistonniityt-niminen puistoalue, jota kutsutaan myös nimellä Ankkalampi. Ankkalampi on yleinen koiranulkoilutusalue ja kesäiltojen viettopaikka. Kuva Ankkalammelta, aikaisin keväällä ensimmäisten muuttolintujen saapuessa vuodelta 2018. Kuvan ottaja ja omistaja S.L.

media.geni.com/p13/59/9a/30/c4/53444860526bf347/variston_niityt_3_original.jpg?hash=43696915df0c3a86d21654c781ff20bc58216c49e24c439362e165d3ed83e185.1721458799 Pellaksen alue Myyrmäen vesitornin eteläpuolella kuuluu Varistoon. Kuva Pellakseen johtavalta tieltä v. 2018. Kuvan ottaja ja omistaja S.L.

media.geni.com/p13/c7/db/37/c9/534448604d31efb7/variston_puretut_asunnot_original.jpg?hash=4aae191f954f52b8240b184144146c39f44bc487d4909eac23ca2b7e4a08e739.1721458799 Kuvassa jo v. 2020 puretut Vantaan ensimmäisen v. 1977 asuntomessualueen talot. Purettiin 13 VAV;n rivitaloa, jotka kuuluivat Variston vuonna 1977 pidettyjen asuntomessujen alueeseen. Asuntoja niissä oli yhteensä 65 ja ne olivat niin huonossa kunnossa eikä niitä kannattanut korjata.
Vuonna 1977 Varistossa järjestettiin Vantaan ensimmäiset asuntomessut. Kuuden hehtaarin kokoiselle messualueelle nousi 171 asuntoa, jotka tarjosivat tapahtuman tyyliin jotain uutta, sillä kertaa erityisesti tiivistä pientaloasumista.

Vantaan vuoden kaupunkilaisiksi on valittu seuraavat: 2019 Anneli Virtanen. 2018 Vilma Vähämaa, 2017 Jussi Laine, 2016 Jaakko Blomberg, 2015 Saadia Radouai, 2014 Mikko Särelä, 2013 Mervi Savo, 2012 Sara Ikävalko, 2011 Olli Sirén, 2010 Sanna Lehtonen, 2009 Martti Lappalainen, 2008 Mirja Riihimaa, 2007 Bubi-huuhkaja, 2006 Ville Turkka, 2005 Liisa Aalto, 2004 Timo Purjo, 2003 Klara Morelius, 2002 Saara E. Tolonen, 2001 Ari Ahleskog, 2000 Juhani Merimaa, 1999 Ilkka Taipale, 1998 Brita Heikkilä, 1997 Jorma Miettinen.
https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1232739

Historiaa.
Kertoo autourheilun henkilöistä Mika Häkkisen alkuaikoina sponsoroinut Allun Grillistä. Ravintola on lopettanut toimintansa Vantaan Varistossa (toiminut Variston Kauppakeskus Viisarin yhteydessä) ja siirtynyt uuteen paikkaan Myyrmäkeen.
Vuoden 09.07.2009 lehtitileikkeestä otteita.
37 vuotta Vantaalla !
Autourheilua rakastavat yrittäjät ovat vuosien varrella koonneet harrastuksensa tiimoilta uskomattoman muistoesinekokoelman.
Ravintolan jokaisella neliöllä muistetaan autourheilun tähtihetkiä tavalla tai toisella; lasinen ruokapöytä seisoo Mika Häkkisen F1-renkaiden varassa. Ravintolaan sirotellut vitriinit pullistelevat pokaaleista ja erilaisista fani- ja muistoesineistä; kaapeista löytyy muun muassa puinen formula-auto ja metrin mittainen kipsi-Mika.
Ruokailijoiden seassa seisovat luonnollisen kokoisina mallinukkeina ajohaalareissaan sekä Mika Häkkinen että Mika Salo. Allun Grillin katonrajaa kiertävät palkintoseppeleet, seiniä koristavat julisteet, lööpit ja mittava nimikirjoituskokoelma. Se sai alkunsa 70-luvun alussa, kun Allun, eli yrittäjä Airi Kotilaisen Arno-puoliso kiersi katsomassa kisoja maailmalla.
Porukkaan kuului myös uraansa aloitteleva Mika Häkkinen, joka on yrittäjäparin läheinen ystävä. Kun kuljettajatähti oli vielä tuntematon suuruus, sponsoroi Allun Grilli häntä taloudellisesti. Kiitollisuus on näkynyt paitsi lahjoitettuina muistoesineinä ja palkintoina niin myös usein toistuvina mainintoina haastatteluissa.
Vantaalainen taksinkuljettaja Raili Fallström rohkaistuikin ottamaan yhteyttä Airi Kotilaiseen etsiessään sponsoria lapsenlapselleen.
- Tuli mieleen että Mika Häkkinen on vantaalainen, ajattelin että Niklaskin on vantaalainen - sitten ajattelin, että minäpä soitan Allun grilliin ja ihan rohkeasti kysyn yhteistyöstä. Airi sanoi minulle että tervetuloa tänne, iloitsee Fallström.
YLE Helsinki/Sanna Cortés (lyhennetty)
https://www.allungrilli.com/uutiset.html?2

Variston palveluja

 • Hämeenkylän koulu (peruskoulun 1.–9. luokat) Varistontie 3 01660 Vantaa
  • Uusi Hämeenkylän koulu otettiin käyttöön elokuussa 2020. Vantaan Varistossa sijaitseva koulu on yhtenäiskoulu vuosiluokille 1.-9. Koulun yhteydessä toimiva liikuntahalli palvelee myös lähialueen asukkaita ja urheiluseuroja. Koulun tilat muodostuvat joustavista oppimisympäristöistä, jotka ovat muunneltavissa erilaisten käyttötarpeiden ja ja opetustilanteiden mukaan. Koulun muuntojoustavat tilat palvelevat hyvin pedagogisia tavoitteita. Päämääränä on hyvän ja mielekkään oppimisen mahdollistaminen eri-ikäisille ja erilaisista oppimistavoista hyötyville oppilaille. https://www.sivistysvantaa.fi/hameenkylankoulu/artikkelit/info/yhte...
 • K-Supermarket Herkkupähkinä
 • Kauppakeskus Viisari
 • Neste K-huoltoasema, jonka yhteydessä Kotipizza ja Subway
 • Varistonniityn ja Luhtituvan päiväkodit
 • Attendon vanhainkoti: Attendo Varisto on valmistunut Vantaalle 2011. Varistontie 1 B, 01660, Vantaa
 • Variston Tenniskeskus (Länsi-Vantaan Tenniskeskus Oy) Rystypolku 2 01720 Vantaa
  • Toiminut yli 40 vuotta tenniksen pelaamiseen sisä- tai ulkokentillä. Sulkapallon pelaamiseen on varattu neljä sisäkenttää. Lisäksi käytössä on v. 2021 kesällä valmistunut ulko Padel kenttä. https://www.varistontenniskeskus.fi/
 • Varistonniityn frisbeegolfrata
  • Vantaan ensimmäinen 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee Varistossa Varistonniityn lähivirkistysalueella. Alue on laaja ja käsittää sekä puistomaista aluetta, umpeutuvaa peltoa että metsäalueita. Olemassa olevia laskettelurinteitä ja vanhoja peltoalueita on hyödynnetty väylien linjauksissa. Väylien pituudet vaihtelevat noin 70 metristä aina yli 180 metriin. Varistonniityn frisbeegolfrata on melko haastava metsä-/niittyrata (par 60). Siellä vaaditaan tarkkoja heittoja paikoin melko tiukoilla väylillä. Alueelle pääsee helposti julkisella liikenteellä ja se sijaitsee asutuksen läheisyydessä osoitteessa Rystypolku 6. Lähin parkkipaikka on tenniskeskuksen paikoitusalueella. https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/frisbe...

media.geni.com/p14/83/3a/4e/52/53444863e2723c45/vesitorni__original.jpg?hash=6c305ca8b50687f44ed6cec342f2b60ad63eefe339c1993b5bd384d2622ebb51.1721458799
Myyrmäen vesitorni. Sijainti Varisto, Vantaa

 • Myyrmäen vesitorni valmistui vuonna 1973 ja on vesitilavuudeltaan 4 500 kuutimetriä ja jakaa vettä koko Länsi-Vantaan alueelle. Vesitorni on perustuksistaan 47 metriä korkea ja merenpinnasta 101 metriä. Vesitornia kiertää noin 1,5 kilometrin pituinen juoksurata. Koska arkkitehtuurikilpailussa esitetyt suunnitelmat olivat valtuuston mielestä kalliita, vesitorniin huipulle suunnitelmassa ehdotetut ravintola- ja näköalatiloja ei alkujaankaan päätetty rakentaa. Nimestään huolimatta vesitorni sijaitsee Variston puolella. Vesitorniin murtauduttiin tammikuun lopulla 2009, ja tornin vesisäiliöt tyhjennettiin varmuuden vuoksi. Vantaan vesitornit https://www.wikiwand.com/fi/Vantaan_vesitornit

Varistossa asuneita, syntyneitä, kuolleita

 • Antti Tapani Kalliomäki (s. 8. tammikuuta 1947 Siikainen) on suomalainen poliitikko, joka ennen poliittista uraansa tuli tunnetuksi yleisurheilijana. Kalliomäki oli SDP:n kansanedustaja vuosina 1983–2011 ja toimi kauppa- ja teollisuusministerinä vuosina 1995–1999, valtiovarainministerinä vuosina 2003–2005 ja opetusministerinä vuosina 2005–2007. On ollut Hämeenkylän koululla liikunnan opettajana. Asunut Varistossa kahdessa ei osoitteessa.
 • https://fi.wikipedia.org/wiki/Antti_Kalliom%C3%A4ki
 • https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/166.aspx
 • https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/2831488
 • Cheek (oik. Jare Henrik Tiihonen ent. Timonen Jare Henrik Tiihonen (Timonen)
  • Cheek (oik. Jare Henrik Tiihonen, ent. Timonen, s. 22. joulukuuta 1981 Vantaa) on suomalainen uransa lopettanut rap-artisti. Cheek on julkaissut yhdeksän studioalbumia, joista kolme on ylittänyt kultalevyrajan, kaksi platinarajan ja kolme multiplatinarajan. Neljä albumeista on ollut Suomen virallisen albumilistan ykkösinä. Viisitoista Cheekin esittämää kappaletta on saavuttanut ykkössijan joko Suomen virallisella single- tai latauslistalla (”Sun täytyy”, ”Liekeissä”, ”Jos mä oisin sä”, ”Jippikayjei”, ”Syypää sun hymyyn”, ”Puhelinlangat laulaa”, ”Anna mä meen”, ”Jossu”, ”Timantit on ikuisia”, ”Äärirajoille”, ”Sä huudat”, ”Sillat”, ”Me ollaan ne Part 2”, ”All Good Everything” ja ”Enkelit”). Näiden listojen kymmenen parhaan joukkoon Cheek on yltänyt 35 kappaleella. Hänen videoitaan on katsottu Youtubessa yhteensä yli 109 miljoonaa kertaa. Jere Henrik Tiihinen ent Timonen on asunut lapsuudessa Vantaan Variston Luhtimäen asunnoissa. Cheekiltä on ilmestynyt Otavan julkaisema elämäkerta JHT – Musta lammas vuonna 2016 ja Cheekin elämästä kertova elokuva Veljeni vartija sai ensi-iltansa vuonna 2018. Vuoteen 2017 mennessä Cheek on Spotifyn kaikkien aikojen kuunnelluin suomalainen artisti. Vuoteen 2019 mennessä Cheek on palkittu uransa aikana 15 Emma-palkinnolla, mikä on jaettu ennätyssija Nightwishin kanssa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Cheek
 • Piironen Kauko Olavi s. 25.08.1952 Nurmes, k. 22.05.2015 Varisto, Vantaa, Suomi (ei vielä profiilia)

media.geni.com/p13/99/35/40/aa/5344486050c82e42/vaestokartta_31_original.jpg?hash=a8c6e2ef1012d1d7292b725fd15fd19b052a2780fc50c45a0bd3abd3b2947368.1721458799 https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em...

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Varisto_(Vantaa)
Vantaan asuntomessut alkavat heinäkuussa – kaupungin edellinen messualue Varisto on muuttunut rakkaaksi vanhukseksi. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002831764.html
Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em...
VAV purkaa asuntomessualueen 1970-luvun rivitalot Varistossa – Asukas: Tuskin samanlaista löytyy mistään https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1232192
Vantaan väestö 2014/2015 https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em...
Vantaa alueittain v. 2015 https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em...
Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Varistonmäki https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em...
Kaupunginosa 52 Veromiehen nimistötutkimus Timo Kallaluoto 5.6.2017 https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em...
Varistosta, sivu 35 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78717/Ju...
Vantaan seurakuntien hautausmaat https://www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat/hautahaku
Vantaalla tuhottiin vain noin 40-vuotias pientaloalue – Lähiö oli ainutlaatuinen kokeilu, kunnes asukkaille alkoi valjeta kylmä totuus rakenteista
Vantaan Varistoon nousi idyllisiä pientaloja, joihin muodostui pullantuoksuinen ja tiivis yhteisö. Nyt vain reilut 40 vuotta vanhat talot puretaan. ”Elimme aivan omassa lintukodossa”, muistelee Sanna Mansikkamäki lapsuuttaan Variston asuntomessuidyllissä.
Vuonna 1977 Varistossa järjestettiin Vantaan ensimmäiset asuntomessut. Kuuden hehtaarin kokoiselle messualueelle nousi 171 asuntoa, jotka tarjosivat tapahtuman tyyliin jotain uutta, sillä kertaa erityisesti tiivistä pientaloasumista. 25.11.2020 https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007639172.html

Variston vuoden 1977 asuntomessualue
Sijainti: Vantaa
Toimeksiannon tyyppi: Rakennushistoriaselvitys
Tilaaja:Vantaan Kaupunki, VAV asunnot Oy
Suoritusajankohta:2017
Laajuus:
19 333 432 m2
Arkkitehdit:
Useita
Valmistumisvuosi:
1975-1982

Rakennushistoriaselvitys Länsi-Vantaalla sijaitsevasta Variston vuoden 1977 asuntomessualueesta laadittiin Variston asuinalueen asemakaavamuutoksen lähtötiedoksi, kohteiden dokumentoimiseksi sekä mahdollisten suojelutarpeiden ja tavoitteiden määrittelemiseksi. Varisto on pienimittakaavainen asuinalue, jonka keskellä on keskuspuisto.

Variston messualueen talotyypit ovat pääosin rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, paritaloja ja yksittäisiä erillispientaloja. Rakennusten korkeudet vaihtelevat yhdestä kahteen. Alueella on yksi varsinainen, kolmikerroksinen kerrostalo, jonka yhteydessä on liiketila. Alue on kokonaisuudessaan rakentunut vuosien 1975-1982 aikana. Varsinaisen asuntomessualueen rakennukset valmistuivat kesäksi 1977. Yhtenä asuntomessujen teemana oli erilaisten hallintamuotojen kokeilu pientalovalaisissa yhtiöissä. Kohteissa on useita suunnittelijoita ja osa rakennuksista oli talovalmistajien tyyppitalomalleja. Messujen kuuluisimmaksi kohteeksi nousi arkkitehti Harto Helpisen suunnittelema eko-omakotitalo.

Vuonna 1977 Varistossa järjestettiin Vantaan ensimmäiset asuntomessut. Kuuden hehtaarin kokoiselle messualueelle nousi 171 asuntoa, jotka tarjosivat tapahtuman tyyliin jotain uutta, sillä kertaa erityisesti tiivistä pientaloasumista. https://arkbyroo.fi/projektit/variston-vuoden-1977-asuntomessualue

Projekti aloitettu 25.01.2022. Ethän poista projektin aloituspäivämäärää!