Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Villages, houses, inhabitants, house owners in Ypäjä, Finland

Ypäjä ent. Perttulaa kylät, talot, asukkaat, talonhaltijoita

view all

Profiles

 • Matti Kustaa Koskela (1934 - 2020)
 • Edla Maria Henriksdotter Hellstén (1873 - 1917)
  Ypäjä syntyneet 1863-1891 (AP I C:2) 1873 tammikuu - helmikuu ; SSHY / Viitattu 10.12.2023 Ypäjä rippikirja 1870-1879 (AP I Aa:13) Sivu 102 Levä Kulmala eller Eskola ; SSHY / Viitattu 09.12.2023 Ypäj...
 • Iida Alina Gustafsdotter Vähämäki (1882 - d.)
  Syntymä Ypäjä syntyneet 1863-1891 (AP I C:2) 1881, 1882. SSHY / Viitattu 21.05.2024 Vihitty Jokioinen vihityt 1902-1921 (AP I Eb:2) 1912. SSHY / Viitattu 21.05.2024 Vihitty 8.9.1912. Ypäjä 18...
 • Anshelm Gustafsson Mäkinen (1876 - 1924)
  Ypäjä syntyneet 1863-1891 (AP I C:2) ; SSHY / Viitattu 21.05.2024 Ypäjä rippikirja 1870-1879 (AP I Aa:13) Sivu 145 Palikkala Suumäki Torp ; SSHY / Viitattu 22.05.2024 I avioliitto Ypäjä vihityt 18...
 • Gustaf Andersson Vähämäki (1852 - 1911)
  Jokioinen kuolleet 1902-1934 (AP I F:1) 1911 Heinäkuu. SSHY / Viitattu 21.05.2024 Ypäjä rippikirja 1870-1879 (MKO7-12 I Aa:13) Sivu 145 Palikkala, Suumäki Torp ; SSHY / Viitattu 21.05.2024 Jokioinen...

... tekeillä....

Ypäjä ent. Perttula on Kanta-Hämeen maakunnan kunta.

Nykyisen Ypäjän alue on jakautunut kahteen historialliseen maakuntaan, Hämeeseen ja Satakuntaan. Kylistä on Hämeenlinnan linnaläänin ja siihen kuuluneen Loimon, myöhemmin Portaan hallintopitäjän mukaan rajattuna Perttulan, Kartanon, Varsanojan, Levän ja Palikkalan kylät luettu kuuluviksi Hämeeseen. Kokemäenkartanon linnaläänin ja siihen kuuluneen Loimaan hallintopitäjän mukaan rajattuna on Ypäjän ja Mannisten kylät puolestaan luettu kuuluviksi Satakuntaan.

Ainakin jo 1500-luvulla Perttula lienee ollut Tammelan kappeliseurakuntana, mutta Jokioisten kappeliseurakunnan perustamisen jälkeen vuonna 1631 Perttulan kirkon toiminta tuli pääasiassa Jokioisten kappalaisen vastuulle. Perttulasta tuli kappeliseurakunta uudestaan Tammelan alaisuuteen vuonna 1871. Tällöin Perttulan kappeliseurakuntaan liitettiin myös Loimaaseen kuuluneet Ypäjän ja Mannisten kylät, joiden asukkaat olivat käyttäneet Ypäjän kirkkoa jo 1600-luvulta alkaen. Huolimatta liittymisestä Perttulan kappeliseuraan mainitut kylät kuitenkin jäivät vielä osaksi Loimaan kirkkoherrakuntaa.Kunnallishallinto Perttulaan perustettiin vuonna 1876.

Vuonna 1876 valmistui Turku–Toijala-rautatie, jonka varteen Ypäjänkylään perustettiin vuonna 1888 rautatieasema. Itsenäinen kirkkoherrakunta Ypäjästä tuli vuonna 1892, jolloin siihenastinen Perttulan kunta ja kappeliseurakunta samalla muutti nimensä rautatieaseman mukaan Ypäjäksi. Samalla myös Ypäjä ja Manninen liitettiin muodostettuun kirkkoherrakuntaan. Maallisessa hallinnossa liitos näiden kahden kylän osalta toteutui vasta vuonna 1911. https://fi.wikipedia.org/wiki/Yp%C3%A4j%C3%A4 Lähde: Wikipedia Ypäjä

Ypäjän pitäjätason Geni-projekti on aloitettu 16.8.2017. Ypäjän asukkaisiin, kyliin pääset tutustumaan jatkossa myös tarpeen mukaan perustettavien kyläprojektien kautta. Lisäksi voi perustaa pitäjäkohtaista tietoa syventämään alaprojekteja (talo-, ammatti-, kuva- jne) sen mukaan, kun näette tarpeelliseksi, esim. oma kotikylä, talo jne. josta teillä itsellä tuntemusta, aineistoa, jota haluatte Genissä yhteiseen käyttöön jakaa.

Kanta-Hämeen projekteihin on linkattu muita projekteja, jotka liittyvät tavalla tai toisella ko projektiin, esim. jo perustetut alaprojektit, naapuripitäjät, sotilasprojektit jne. Projektien tunnisteet (tagit) ovat linkkejä, tienviittoja jonkin yhteisen tekijän perusteella koottuihin projektikokoelmiin, joissa ko. projekti on mukana.

Maakunta-tasolla Keski-Suomen, Pirkanmaa ja Häme Geni-projekti, jonka tukena toimii FB-ryhmä Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen suvut. Genin paikkakuntaprojektien tukena projektien yhteistyökumppaneille toimii FB -ryhmä Paikkakuntaprojektien aktiivit

Tervetuloa rakentamaan Ypäjää asutuksi Genissä!

Voit aloittaa liittymällä projektiin yhteistyökumppaniksi, kohdasta Toiminnot > Liity yhteistyökumppaniksi. Tämän jälkeen voit hyväksyä myös uusia yhteistyökumppaneita, liittymispyynnöt lähettyvät kaikille yhteistyökumppaneille, kun joku on pyynnön hyväksynyt, se riittää. Voit liittää ylläpitämiäsi Geniprofiileita Ypäjältä projektiin, kts. mukana olevien profiilien listaus. jatkossa profilit voi liittää myös kylä- ja talokohtaisiin projekteihin, joita perustetaan tarpeen mukaan.

Projektissa kiinnitetään erityistä huomiota tiedon laatuun ja lähdetietojen näkyvyyteen. Toivomuksena on, että projektiin liitettäviin profiileihin liitettäisiin sellaiset lähdetiedot, joista muut käyttäjät pystyvät yksiselitteisesti tunnistamaan profiilihenkilön henkilöllisyyden. Kun lisäät profiilin projektiin, tarkista että syntymäpaikkatiedot oikeassa kohdassa, kts. kuva Paikkatiedon tallennus profiiliin. Tämä helpottaa jatkossa projektiin liitettyjen profiilien tarkastelua ja lajittelua. Muita ohjeita Genin käyttöön liittyen löydät täältä.

Projektissa toimitaan lakia ja hyviä tapoja noudattaen. Muista yksityisyyden suojan kunnioittaminen. Siitä kerrotaan enemmän Suomalaisten käyttäjien portaalin projektisivulla. Tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa viittauskäytännöllä.

Muut projektit

Suositellaan, että projektin yhteistyökumppanit liittyvät myös Keski-Suomen, Pirkanmaa ja Häme Geni-projektiin ja liittävät profiilit myös sinne.

Käsityöläisten, pappien ym. ammatinharjoittajien profiilit suositellaan liitettäväksi myös ammattikohtaisiin ym. asiayhteyteen sopiviin projekteihin, esim. Suomalaiset siirtolaiset-Finnish emigrants, Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana, Suuri adressi jne.

Sotilaat

Jos haluat keskustella projektiin liittyvistä aiheista, voit aloittaa projektikeskustelun. Profiileihin liittyvää keskustelua voi käydä ko. profiilin keskustelussa. Huomioi, että keskustelut ovat julkisia, ne näkyvät myös Genin ulkopuolella.

Lähteitä

Kylät

Kartanonkylä

Levä

Manninen

Palikkala

Perttula

Varsanoja

Ypäjä