Genealogy Projects tagged with Eesti on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Memoriaal Eesti kommunismiohvritele 1940-1991

  PROJEKTI EESMÄRK Projekti eesmärk on siduda Eesti kommunismiohvrite memoriaali mälestusseinale kantud nimed nende Geni profiilidega, st reaalsete inimestega. Seega on sellel projektil küll olemas teatud ühisosa ja osaline kattuvus teiste sarnaste projektidega, kuid erinevuseks (ja projekti olemasolu õigustuseks) on selle projekti isikute ringi seos konkreetse memoriaali ja selle tingimustega. ...

 • Eesti teadlased

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid teadlasi, akadeemikuid ja teadustööde ning avastustega seotud Eestimaa isikuid läbi kõigi ajajärkude.

 • Eesti õpetajad ja õppejõud - Estonian Teachers and Academics

  Õpetajate Leht * Vikipeedia: Kategooria: Eesti õpetajad * Vikipeedia: Kategooria:Eesti pedagoogid * Eesti Haridusseltsi esimehed New Yorgis * lisaks on c 500 õpetajat veel eraldi projektis 23.03.2016 seisuga öötajate projekt Siia projekti võiksid kuuluda läbi aegade õpetajaametit pidanud inimesed.

 • Eesti Geni aktivistid

  Tähelepanu! Et Geni kell Eestis olijatele õige oleks, valige oma ajavööndiks siin (UTC+2) Ida-Euroopa - EET (Tallinn, Helsingi, Riia, Vilnius jt) ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Siia projekti loodame koguda kõik need kasutajad ilma kelleta Geni eestlaste jaoks poleks täna selline nagu ta on... Palun lisage siia ikka e...

 • Eestlased Ameerika Ühendriikides / Estonians in USA

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumad eestlased Ameerika Ühendriikides läbi kõigi ajajärkude. * inimeste otsimine Otsimiseks Otsimiseks Otsimiseks * Otsimiseks Otsimiseks Otsimiseks Otsimiseks Otsimiseks Ostimiseks 29 mai 1952 USA-a

 • Laiuse kalmistu

  Olete teretulnud kõik need kes soovivad oma lähedased seoses selle rahupaigaga ära märkida ja projekti lisada. Projekt "Laiuse kalmistu" koondab neid, kes on aegade jooksul seal oma rahu leidnud. Maetu otsing Haudi andmebaasis Laiuse kalmistu otsing -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.saja...

 • Eesti Kaitseliit

  EESTI KAITSELIIT Kaitseliiduga seonduv:=1.=Johannes Brükker Päidla kaitseväe kompanii pealik. Vahetas 1936a oma nime ja edaspidi kandis nime Juhan Härma.Otepää Teataja (1932-1944) nr.10 | 20. märts 1936 | lk 3 Tamm sünd 1871a: Pühajärvel Tegutses Otepääl kaitseliidus ja tuletõrjes. Abikaasa Helene Vana-Otepäält Juusa talust. Otepää Teataja (1932-1944) nr.14 | 17. aprill 1936 | lk 3Omakaitse ja ...

 • Eesti kirik

  Siia on plaan koguda Eestiga seotud kirikutegelased ja vaimulikud alllikaid Saagas olevate koguduste ja kirikute asukohad

 • Türi kihelkond

  Türi kihelkond (saksa keeles Kirchspiel Turgel) oli ajalooline kihelkond Järvamaal ja Eestimaa kubermangu Järva kreisis. Türi naaberkihelkonnad olid Anna, Paide, Pilistvere, Vändra , Juuru ja Kose kihelkonnad. Käesoleva projekti eesmärgiks on kokku koguda kõik Türi kihelkonnast pärit nö sugupuude otsad ehk vanimad teadaolevad esiisad.Türi kihelkonna mõisate nimekiri on kättesaadav järgnevalt le...

 • Korporatsioon Vironia

  Korporatsioon Vironia, Korp! Vironia* Vikipeedia * Tuntumaid liikmeid * Harry Männil Ants Aamisepp Oskar Amberg * Eduard Aule * Paul Borkmann * Ernst Enno * Valter Ever * Johannes Grant* Eugen Habermann

 • Eesti Õigeusu Vaimulikud

  Projekti eesmärk on koondada ja koguda läbi ajaloo Eesti õigeusu kogudustes tegutsenud vaimulikke. Õigeusu kirikus loetakse vaimulike hulka lisaks preestrile ja diakonile ka köster-salmilugeja, kes preestrite kõrval aitasid läbi viia jumalateenistusi, osalesid kirikutalitustel, korraldasid koguduse asju, olid õpetajad kihelkonnakoolides. Õigeusu vaimulike hierarhia alustades kõrgemast astmest...

 • Eestlased teises maailmasõjas Vene sõjaväes (Punaarmees)

  Käesoleva projekti eesmärk on võtta arvele kõik eestlased, kes osalesid Teises maailmasõjas Vene (Nõukogude Liidu) poolel. Teises maailmasõjas võitles Punaarmees kokku ligikaudu 50 000 eestlast, kuigi nende täpne arv ei ole teada. 33 000 meest mobiliseeriti Eestist enne sakslaste kohalejõudmist, hiljem võeti Punaarmeese ka Venemaa eestlasi ja kui Punaarmee Eestisse tagasi jõudis, võeti sellese ...

 • Eesti lauljad

  Teeme eraldi muusikutest lauljatele projekti.Kasulikku teavet:*

  Tags:
 • Kolga-Jaani kalmistu

  Kolga-Jaani kalmistu paikneb Viljandimaal, Kolga-Jaani vallas, 500 m kaugusel Kolga-Jaani kirikust. Kolga-Jaani kalmistu üldpindala on 2.03 ha. Kalmistu koosneb kahest poolest, vanemast ja uuemast, mis asetsevad kahel pool Kolga-Jaani-Vaibla-Tartu maanteed. Vanem pool jääb teest N-O suunda, uuem pool S-W suunda. Kolga-Jaani kalmistu vanema poole esikülg(tee poole) kujutab endast maakivimüüritis...

 • Eesti koolid ja nende direktorid

  Koolijuhtide ja direktorite projekt

 • Eestlased teises maailmasõjas Saksa sõjaväes

  Käesoleva projekti eesmärk on võtta arvele kõik eestlased, kes osalesid Teises maailmasõjas Saksamaa poolel. Neid oli kokku ligikaudu 70 000, 20 000 olid vabatahtlikud, 50 000 mobiliseeriti. 14600 nendest langes, ülejäänud kas põgenesid läände, sattusid vangi või deserteerisid sõjaväest. Vangi võetud sõjamehed hukati kohe või saadeti pikaks ajaks töölaagritesse, kus paljud samuti surid sealsete...

 • Eesti NSV - ENSV

  Eesti NSV - Эстонская ССР - Estonian SSR=Siia soovime koguda kõik "kuulsad ja tuntud" isikud kellele andis võimaluse Nõukogude Eesti 1940 – 1941 / 1944 – 1990.EKP sekretärid, Ülemnõukogu liikmed, Ministrite nõukogu ministrid, komsomolitöötajad, kolhooside ja sovhooside juhid ja paljud teised selle ajajärgu inimesed kellest tihti tollastes ajalehtedes kirjutati...need "punased", kes ENSVga ajali...

 • Eesti sajaaastased

  Projekt koondab sada ja enam aastat elanud eestlased (eestimaalased) Allikad ja lingid: Eesti saja-aastased Vanim eestlane Vanim eesti mees Vanim eesti naine Palju kogutud linke eesti sajaaastaste kohta List of oldest people from Estonia Sajaaastased 1921. aastal

 • Eesti arstid / Estonian medical doctors

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti arste läbi kõigi ajajärkude.* Arstide loend Vikipeedias * Kogumik Eesti arstide saatustest alates 1939.aastast "Eesti arst läbi aegade" (Tallinn, 1989)

 • Eesti juristid

  Koondame siia ka kõik Eesti notarid. Koondame siia ka kõik advokaadid* Notarid ja notaribürood Kohtuasutused 1889. a. justiitsreformi järgsed justiitsasutused Ringkonnakohtud Kohtupristavid

 • Eesti aiandus

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda Eesti tuntumaid aednikke, aga ka sordiaretusega tegelenud isikuid ning ka tuntud lillekasvatajaid läbi kõigi ajajärkude.Kasulikku teavet: *

 • Livonia

  Livonia= The aim of this project is to collect people who have born, lived, influenced or died in Livonia during the centuries under it. All the collaborators are welcome. Livonia is a historical region between the east and the west on the eastern shores of the Baltic Sea. Given the location the borders of Livonia have changed to an extent but, by and large, Livonia refers to areas which now co...

 • Eestlased teises maailmasõjas Omakaitses

  Selle projekti eesmärk on võtta arvele kõik eestlased, kes olid teises maailmasõjas omakaitses. Kui Saksa väed hakkasid 1941. aasta suvel Eestisse jõudma, moodustasid kohalikud metsavennad omakaitseüksusi, et enne sakslaste saabumist punased Eestist välja tõrjuda ning võim enda kätte võtta, mis neil ka paljudes Lõuna-Eesti piirkondades õnnestus. Koohale jõudnud sakslased otsustasid 1941. aasta ...

 • Eesti näitlejad

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti näitlejaid läbi kõigi ajajärkude. Samuti sobivad siia kõik muud teatritega seostuvad isikud: lavastajad, teatrite juhid, teatriteadlased, teatrikriitikud jne. Hakatuseks wikipediast Eesti näitlejate kategooria Viide Wikipediasse Eesti näitlejate loend (need kelle kohta on lugu Wikipedias, sealses järjestused) A Heilo Aadla ...

 • Eesti politsei

  Mida ja kui palju me teame Eestis tegutsenud politseinikest, nende väljaõppest, haritusest, põhiväärtustest, perekondlikest suhetest, ühendustest, tööst ja vastutusest Eesti Vabariigi päevail 1920- 1939. aastani ja alates 1991-sest aastast tänapäevani. Kajastamist võiksid leida legendid, lood ja kõik see, mis võiks lugejatele huvi pakkuda. Kasulikku teavet:* Kui suure augu teeb Eesti politsei u...

1-25 of 74 projects