Genealogy Projects tagged with estonia on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Eestlased teises maailmasõjas Saksa sõjaväes

  Käesoleva projekti eesmärk on võtta arvele kõik eestlased, kes osalesid Teises maailmasõjas Saksamaa poolel. Neid oli kokku ligikaudu 70 000, 20 000 olid vabatahtlikud, 50 000 mobiliseeriti. 14600 nendest langes, ülejäänud kas põgenesid läände, sattusid vangi või deserteerisid sõjaväest. Vangi võetud sõjamehed hukati kohe või saadeti pikaks ajaks töölaagritesse, kus paljud samuti surid sealsete...

 • Eestlased teises maailmasõjas Vene sõjaväes (Punaarmees)

  Käesoleva projekti eesmärk on võtta arvele kõik eestlased, kes osalesid Teises maailmasõjas Vene (Nõukogude Liidu) poolel. Teises maailmasõjas võitles Punaarmees kokku ligikaudu 50 000 eestlast, kuigi nende täpne arv ei ole teada. 33 000 meest mobiliseeriti Eestist enne sakslaste kohalejõudmist, hiljem võeti Punaarmeese ka Venemaa eestlasi ja kui Punaarmee Eestisse tagasi jõudis, võeti sellese ...

 • Livonia

  Livonia= The aim of this project is to collect people who have born, lived, influenced or died in Livonia during the centuries under it. All the collaborators are welcome. Livonia is a historical region between the east and the west on the eastern shores of the Baltic Sea. Given the location the borders of Livonia have changed to an extent but, by and large, Livonia refers to areas which now co...

 • Eesti muusika

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti muusikuid ja lauljaid läbi kõigi ajajärkude.Eesti laulupidude üldjuhtide ja Eesti heliloojate tarbeks on eraldi projektid:* Eesti laulupidude üldjuhid * Eesti heliloojad Evi Liivak. Sünd ca.1925a. Tallinnas on imelaps, kes 11 aastase plikana esineb viiulikunstnikuna. On mitmel suurel üritustel esinenud, esines ka Soomes.* Otepää Teataja ...

 • Eesti ajakirjanikud

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntud Eesti ajakirjanikke (sealhulgas ka TV, raadio ning Internetiportaalide ajakirjanikke) läbi kõigi ajajärkude. Abivahendid isikute (avalikud, Genis) otsimisel:* Eesti ajakirjanduse ajalugu *

 • The Great Northern War (1700-1721)

  Great Northern War==== The Great Northern War (1700–1721) was a conflict in which a coalition led by the Tsardom of Russia successfully contested the supremacy of the Swedish Empire in Northern, Central and Eastern Europe. The initial leaders of the anti-Swedish alliance were Peter I of Russia, Frederick IV of Denmark–Norway and Augustus II the Strong of Saxony – Poland–Lithuania . Frederick IV...

 • Dorpat University of Tartu

  The University of Tartu (UT; Estonian: Tartu Ülikool, Latin: Universitas Tartuensis) is a university in the city of Tartu in Estonia. It is the national university of Estonia and the only classical university in the country, and also the biggest and most prestigious university in Estonia. It was founded under the name of Academia Gustaviana in 1632 by Baron Johan Skytte , the Governor- General ...

 • German Baltic Strains of Finns

  The aim of this project is to collect profiles of individuals or families of Germans of Baltic origin. By and large this definition includes i) Germans who lived in Baltic countries and ii) Germans who lived by the Baltic Ocean, such as merchants from the towns such as Lübeck.=== The Baltic Germans (German: Deutsch-Balten or Deutschbalten, later Baltendeutsche) are ethnic German inhabitants of ...

 • Eestlased teises maailmasõjas Omakaitses

  Selle projekti eesmärk on võtta arvele kõik eestlased, kes olid teises maailmasõjas omakaitses. Kui Saksa väed hakkasid 1941. aasta suvel Eestisse jõudma, moodustasid kohalikud metsavennad omakaitseüksusi, et enne sakslaste saabumist punased Eestist välja tõrjuda ning võim enda kätte võtta, mis neil ka paljudes Lõuna-Eesti piirkondades õnnestus. Koohale jõudnud sakslased otsustasid 1941. aasta ...

 • Eesti kunstnikud

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti kunstnikke, karikaturiste, kunstiajaloolasi, -kriitikuid, -teadlasi, -kogujaid ja ka kunsti restauraatoreid läbi kõigi ajajärkude. Hakatuseks wikipediast Eesti kunstnike kategooria Viide Wikipediasse Eesti kunstnike loend (need kelle kohta on lugu Wikipedias, sealses järjestused) A Vahur Agar junior (Agar ← Andrespuk) Mari Aakre...

 • Eesti kultuur

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti kultuuritegelasi läbi kõigi ajajärkude. Kirjanikud ja luuletajad on eraldi projektis: Eesti kirjanikud; Kunstnikud oma oma projektis: Eesti kunstnikud; vt ka muid seotud projekte.Kasulikku teavet: EESTI KULTUUR

 • Eesti Vabadussõda

  Enamusest eesti peredest osales keegi Eesti Vabadussõjas (28.11.1918 -02.02.1920). Paljud neist langesid lahingutes või surid haigustesse. Kokku oli neid 3588 inimest, seal hulgas 233 ohvitseri. Koondame siia projekti oma sugulased ja hõimlased, kes andsid oma elu vabaduse eest. Paneme kirja ka selle, mida me neist teame. Sama märksõna "EESTI VABADUSSÕDA" all peaks esitama ka isikute andme...

 • "Eesti avalikud tegelased : eluloolisi andmeid" (1932)

  "Siia projekti soovime Genist kokku koguda kõik inimesed, kelle kohta on artikkel raamatus "" Eesti avalikud tegelased : eluloolisi andmeid "". Kokku on neid inimesi 1841. "" Eesti avalikud tegelased "" on aastal 1932 ilmunud Eesti avaliku elu tegelaste biograafiaid koondav leksikon. Raamatu kirjastas Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus. Raamatu toimetaja oli Richard Kleis. Eesti avalikud t...

  Tags:
 • Rural community of Jõõpre (Jaepern) manor

  Olete väga teretulnud projektiga liituma ja Jõõpre juurtega inimesi lisama! ▼ Allpool on viited Jõõprega seotud arhiiviallikatele alates aastast 1604 ▼ Jõõpre talusid on esmakordselt Jeckeper nime all mainitud 1500-ndate alguses, 1571 Jöckinper , 1601 Jacke Perre . 1618. aasta vakuraamatus esineb juba Jäepära By küla nimena. 1624. aastal Japerra , 1662. aastal Jeppra küla. Nimi oli algselt ...

 • Türi kihelkond

  Türi kihelkond (saksa keeles Kirchspiel Turgel) oli ajalooline kihelkond Järvamaal ja Eestimaa kubermangu Järva kreisis. Türi naaberkihelkonnad olid Anna, Paide, Pilistvere, Vändra , Juuru ja Kose kihelkonnad. Käesoleva projekti eesmärgiks on kokku koguda kõik Türi kihelkonnast pärit nö sugupuude otsad ehk vanimad teadaolevad esiisad.Türi kihelkonna mõisate nimekiri on kättesaadav järgnevalt le...

 • Eesti Juudid - Estonian Jews - Эстонские Евреи

  Jews of Estonia History of the Jews in Estonia Family Name Directory General Family Names List Louis Kahn Prominent Architect Eri Klas International Concert Conductor Yuri Lotman Renowned semiotician, and cultural historian. Moses Wolf Goldberg Famous Chemist (Wikipedia) --------------------------------------- This project will be used to collect informatio...

 • Eestlased Krimmis

  See projekt siin on mõeldud inimestele, kes on lähemalt ja kaugelt seotud Krimmi eestlastega ,et jäädvustada üles neid huvitavaid mälestusi mis on seotud selle kohaga. Esimesed eestlased ja eesti asulad ilmusid Krimmis 1861. aastal. Väljarändamise põhjuseks olid talupoegade raske orjuse tagajärg kodumaal. Krimmi meelitas eestlasi tatarlaste mahajäetud vabad maad. Seetõttu hakkasid rändajate voo...

  Tags:
 • Eesti spordi sidusprojekt

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti sportlasi aga ka sporditegelasi (ROK presidendid, spordiajakirjanikud, jms.) läbi kõigi ajajärkude. Kuna see projekt Eesti sport kipub liiga mahukaks muutuma - on tulnud ettepanek teha selle asemel eraldi projektid , nagu: Eesti sport - ujujad Eesti sport - tõstjad Eesti sport - suusatajad Eesti sport - maadlejad Eesti sport...

 • Eesti Vabadusristi kavalerid

  Vabadusrist (algne ametlik nimetus Vabaduse Rist; lühend VR) on Eesti Vabariigi autasu, mis asutati Ajutise Valitsuse otsusega Eesti Vabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebruaril 1919 iseseisvuse ja vabaduse võitluse teenuste autasuks. Vabadusristil on kolm liiki: sõjateenete eest (I liik) isikliku vapruse eest (II liik) tsiviilteenete eest (III liik). Iga liik jaguneb omakorda kolmeks ...

 • Eesti kirjanikud ja luuletajad

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntud Eesti kirjanikke, tõlkijaid ja luuletajaid (sealhulgas ka laulusõnade autoreid) läbi kõigi ajajärkude. Abivahendid isikute (avalikud, Genis) otsimisel:*

 • Eesti laevakaptenid, laevaomanikud ja laevaehitajad

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti laevakapteneid, laevaomanikke ja laevaehitajad aga ka muid Eesti merendusega ja (sh jõe ja järvelaevandus) ning Eesti laevandusega seotud isikuid läbi kõigi ajajärkude. Ka kõik Eesti laevajuhid, reederid, pootsmanid, meremehed, mereväelased, lootsid, sadamakaptenid, laevakaptenid, metskaptenid, laevaehitajad, elukutselised kalurid, majak...

 • Rohel

  ROHEL Name - All About - ROHEL Name is of Dutch (Netherlands) origin - and/or - variant of the Surname ROCHELLE (English origin).… *see Rohel About bottom of project & on web link above... ____________________________ Family Trees on Geni ________________________ Czech Republic (WFT = World Family Tree, non-WFT) Daniel Rohel (ca. 1580 Jakubín, Častrov, Pelhřimov district, Vysočina, Bo...

 • Eesti heliloojad

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti heliloojaid läbi kõigi ajajärkude.* EESTI HELILOOJAID * Õigust öelda, see komponeerimine ongi üks võitlemine, võitlemine enesega ja alaline võitlus sellega, et mitte korrata seda, mis on juba olemas. Ikka leida kas või mõni jooneke, mis sind eraldab teistest, õigemini ütelda, olla niisugusena, nagu loodus sind on loonud, siis ehk lõpuks ...

 • Käsmu kapteniküla

  Käsmu külale vaevalt küll maailmas mereajaloo vaatevinklist võrdset leidub. Küla sajast perest on võrsunud üle saja kapteni, lisaks lugematu hulk muid meremehi.Siia projekti soovimegi kokku koguda Käsmu päritolu laevajuhid.In the history of seafaring there is no match for a little Estonian village of Käsmu - from a hundred families of this village grew up over 100 seacaptains, not to mention co...

 • Korporatsioon Estonia

  Korporatsioon Estonia, Korp! Estonia Korporatsioon Estonia oli Tartus 1821. aastal asutatud baltisaksa üliõpilaskorporatsioon. Korporatsioon Estonia vilistlased (fotod) Die Baltische Corporation Estonia Dorpat (estnisch: Korporatsioon Estonia ) war eine Baltische Studentenverbindung im damals zu Russland gehörenden livländischen Tartu (deutsch Dorpat). Sie wurde am 7. September 1821...

1-25 of 44 projects