Genealogy Projects tagged with Antrea on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Kylä Sairala, Kirvu

  Kirvun huomattavampia ja suurimpia asutuskeskuksia oli laaja Sairalan kylä kunnan etelä-osassa Torajärven ja Juoksemajärven alueilla. Viljavat maat, kalaisat vedet ja riistarikkaat metsät olivat houkutelleet sinne hyvin varhain asukkaita, mm. Sairasia, joista kylä on saanut nimensä. Sairasen suku, tavataan vielä 1557 maakirjassa Korpilahden kylässä, Sairalan naapurissa. Joko he ovat sinne muut...

 • Karjalan siirtolaiset Hämeen läänin Koskella

  Tähän projektiin on tarkoitus liittää profiileja Jatkosodan jälkeen Hämeenläänin Koskelle asutetuista Karjalan siirtolaisista ja heidän jälkeläisistä. Tähän projektiin voidaan liittää myös muiden pitäjien siirtolaisia "odottamaan" oman projektin luomista.Projektiin liitetään profiilit vain niistä henkilöistä jotka ovat asuneet Hl. Koskella. Heidän esivanhemmista pyritään tekemään mahdollisimman...

 • Kylä Jantula, Kirvu

  Alakuunuksi ennen sanotulla alueella Jantulan kylä luettiin Hauhialan vuonna 1543. Jantula oli 1553 omana kylänä, jolloin Tuomas ja Juho Jantusella oli siellä 1/2 veron suuruiset kantotilat. Koko Jantula oli 1635 yhtä ainoata tilaa, joka mainitaan vanhana perintö- ja ratsutilana vuonna 1682. Vuonna 1660 sai maaherra Jakob Törnsköld, till Runstorp joukon tiloja Kuunjoen-Helisevän varrella sijai...

 • Kylä Inkilä, Kirvu

  Inkilän seudun eli Kuunjoen alajuoksun ympärille muodostuneilla kylillä oli vanhastaan yhteinen nimi, Alakuunu. Kun sitten eräs Karjalan radan pysäkeistä sijoitettiin sen keskustaan, Inkilään, hävisi vanha Alakuunun nimitys lopulta kokonaan käytännöstä. Sitä nimitettiin myös ennen vanhaan Juoinpääksi (Kuujoen pääksi). Inkilän seudulla oli Inkisten suku ikivanhaa. Inkinen piti 1500-luvun loppupu...

 • Kylä Paavilanmäki, Kirvu

  Kirvun kaakkoisosassa, lännessä Kuunjoen ja Kuunjärven, etelässä Helisevän pohjoisrannan sekä idässä Kaukolan ja Kirvun rajan välisellä alueella sijaitsi peräkkäin pitkin joen vartta kolme kylää, Paavilanmäki, Haikola ja Lahdenmaa, jotka muodostivat yhteisen jakokunnan. Sen alueet olivat vesistörikkaita, järviä, lampia ja jokia oli hyvin runsaasti ja loppumattomiin metsäisiä taipaleita ja soita...